! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Календарне планування, 4 клас за оновлено програмою 2016 р.

Опис документу:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Складене за Оновленою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2016 За підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун 4 клас 119 годин І семестр – 64 години (4 години на тиждень) ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Складене за Оновленою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2016

За підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун

4 клас

119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

Перевірні роботи

Види перевірки

І семестр

ІІ семестр

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Письмовий переказ

1

-

Діалог

1

-

ДПА

-

1

Всього

5

6

Тема уроку

Дата

І СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

1.

Мова — жива скарбниця історії народу. впр.1-4

2.

Збагачення мови новими словами. Старі й нові слова в мові. впр.5-8

3.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. впр.9-12

ТЕКСТ

4.

Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок тексту. впр.13-16

5.

Роль слів у побудові тексту. Засоби зв’язку речень у тексті. впр.21-24

6.

Поділ тексту на частини. План. Спостереження за роллю абзаців у тексті. впр.25-28

7.

Особливості змісту та побудови есе. Побудова власного есе.

8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему. впр.29

9.

Текст-міркування. Особливості змісту та побудови. впр.30-37

10.

Текст-опис. Особливості, мета цих текстів. впр.38-41 Навчальний переказ.

11.

Порівняння художнього і науково-популярного описів. впр.42-45

12.

Замітка до стінгазети. впр.46-49 Узагальнюючий урок з тем «Мова і мовлення», «Текст».

13.

Контрольна робота. Письмовий переказ. ТБ

РЕЧЕННЯ

14.

Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. впр.50-53 Навчальний діалог.

15.

Головні і другорядні члени речення. Усне переказування тексту. впр.54-57

16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка. впр.58

17.

Зв’язок слів у реченні. Встановлення зв’язку слів у реченнях. впр.59-62

18.

Поширення речень словами словосполученнями. Переказування тексту за складеним планом. впр.63-66 Навчальний діалог.

19.

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення. впр.67-70

20.

Однорідні члени речення. Інтонація перелічування і протиставлення. Кома і сполучник при однорідних членах речення. впр.71-74 Контрольна робота. Діалог.

21.

Залежні слова при однорідних членах речення. впр. Контрольна робота. Діалог.

22.

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. впр.75-78 Контрольна робота. Діалог.

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

23.

Повторення знань про лексичні значення слова. впр.83-86

24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки. впр.87

25.

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова. впр.88-92

26.

Спостереження за словами, що належать до різних частин мови, та службовими словами. впр.93-96

27.

Контрольна робота. Диктант. ТБ

ІМЕННИК

28.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про іменник як частину мови. впр.97-100

29.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. впр.101-104

30.

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Складання речень. впр.105-108

31.

Змінювання іменників за числами. впр.109-112

32.

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. впр.113-116

33.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів). впр.117

34.

Розрізнення відмінків іменників з однаковим закінченням. Редагування тексту. впр.118-121

35.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку однини. впр.122-125

36.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в орудному відмінку однини. впр.126-129

37.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Складання речень. впр.130-133

38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду на –ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини. впр.134-137

39.

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. впр.138-141

40.

Відмінювання іменників середнього роду в однині. впр.142-145

41.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису. впр.146

42.

Зміна приголосних , , на , , перед закінченням –і в іменниках різного роду. впр.147-150

43.

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями. впр.151-157

44.

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний. впр.158-161

45.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Усне переказування тексту. впр.162-165

46.

Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках. впр.

47.

Розбір іменника як частини мови. Узагальнюючий урок з теми «Іменник». впр.166-169

48.

Контрольна робота з теми «Іменник». ТБ

ПРИКМЕТНИК

49.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мові і мовленні. впр.170-173

50.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором з елементами міркування. впр.174

51.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників. впр.175-178

52.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних типів: науковому і художньому (без уживання термінів). впр.179-182

53.

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. впр.183-186

54.

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний. впр.187-190

55.

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині. впр.191-194

56.

Визначення відмінка прикметника в реченні за відмінком іменника. Утворення словосполучень. впр.195-202

57.

Контрольна робота. Списування.

58.

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом. впр.203

59.

Уживання знака пом’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. впр.204-219

60.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-. впр.220-223

61.

Відмінювання прикметників у множині. впр.224-227

62.

Спостереження за прикметника у різних формах.

63.

Аналіз контрольної роботи. Використання прикметника для всебічної характеристики предметів і явищ. Усний опис картини зимової природи. впр.228-231

64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання запрошення. впр.232 ТБ

ІІ СЕМЕСТР

65.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, уведення їх у текст. впр.233-236

66.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком. впр.237-244

67.

Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам». впр.245-248

68.

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник». впр.249-252

69.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом. впр.253

70.

Контрольна робота. Диктант.

ЧИСЛІВНИК

71.

Аналіз контрольної роботи. Числівник як частина мови. Правильна вимова числівників. впр.254-257

72.

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників. впр.258-261

73.

Відмінкові форми окремих числівників. Утворення словосполучень із числівниками. впр.262-265

74.

Словесні формули на означення часу протягом доби. Складання тексту-розповіді за малюнком і поданими словосполученнями. впр.266-269

ЗАЙМЕННИК

75.

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті. Редагування тексту. впр.270-273

76.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст. впр.274

77.

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання словосполучень. впр.275-279

78.

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини і множини. Навчальний діалог. впр.280-284

79.

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини і множини. Робота з прислів’ями. впр.285-288

80.

Уживання займенників з прийменниками. Усний переказ тексту. впр.289-296

81.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка. впр.297

82.

Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість

лексичних повторів. Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Займенник». впр.298-301

83.

Контрольна робота з теми «Числівник», «Займенник». ТБ

ДІЄСЛОВО

84.

Аналіз контрольної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого. Роль дієслів у реченнях. впр.302-305

85.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Пряме і переносне значення дієслів. Складання тексту-опису на тему «Хмара» за опорними словами. впр.306-309

86.

Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Утворення словосполучень дієслів з іменниками. впр.310-313

87.

Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту. впр.314-317

88.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію із життя класу. впр.318

89.

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Складання тексту-опису на тему «Океан» за опорними словами. впр.319-322

90.

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Навчальне аудіювання. Робота з фразеологізмами. впр.323-326

91.

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами та числами. Усний переказ тексту. впр.327-331

92.

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами. Розбір дієслів за будовою. впр.332-335

93.

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами. впр.336-339

94.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом). впр.340

95.

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів’ями. впр. 341-348

96.

Побудова речень із дієсловами теперішнього і майбутнього часу. впр.349-352

97.

Визначення часу і числа дієслів. Редагування тексту. впр.362-369

98.

Закріплення знань учнів про часові форми дієслів. впр.362-369

99.

Дієслова на –ся. Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання словосполучень. впр.370-373

100.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали. впр.361

101.

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Дієслово». впр.374-377

102.

Контрольна робота з теми «Дієслово». ТБ

ПРИСЛІВНИК

103.

Аналіз контрольної роботи. Прислівник як частина мови. Робота з прислів’ям. впр.379-381

104.

Зв’язок прислівників із дієсловами. Складання речень. Навчальний діалог. впр.383-390

105.

Прислівники близькі і протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні. впр.391-394

106.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення написаного тексту. впр.382

107.

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту. впр.395-398

108.

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам’яті. впр.399-402

109.

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Складання речень із прислівниками. впр.404-407

110.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Привітання до Дня матері. впр.403

111.

Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання. Складання інструкції «Як спілкуватися по телефону». Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Прислівник». впр.408-411

112.

Контрольна робота. Диктант. ТБ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

113.

Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про текст, речення, слово. впр.412-413

114.

Що ми знаємо про іменник і прикметник. впр.414-415

115.

Контрольна робота. Списування.

116.

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису. впр.420

117.

ДПА

118.

Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про займенник і числівник, дієслово і прислівник. впр.416-419

119.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. ТБ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись