Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування 3 клас Фізична культура ІІ семестр

Фізична культура

Для кого: 3 Клас

09.01.2022

516

71

0

Опис документу:

Орієнтовне календарне планування 3 клас Фізична культура ІІ семестр (без лижної підготовки та плавання) за Р.В. Богайчук Тернопіль. Навчальна книга - Богдан. Відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам з предмета "Фізична культура" для 3 класу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

(ІІ семестр)

(3 години на тиждень)

1-3.

Різновиди бігу та ходьби. Комплекс вправ на відчуття правильної постави. Визначення резервних можливос- тей учнів: стрибок у довжину з місця. Перелізання че- рез коня, перелізання через колоду. Подолання лазін- ням, перелізанням смуги перешкод. Рухливі ігри «За- боронений рух», «До своїх прапорців».


4-5.

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ з палицями. Лазіння по канату, закріпленому над нахиленою гімнастичною лівою. Подолання смуги пе- решкод. Рухливі ігри, естафети.


6-8.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Ви- значення резервних можливостей учнів: сили. Подола- ння лазінням, перелізанням, підповзанням смуги із 3-5 перешкод. Рухливі ігри, естафети.


9-11.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Ви-значення резервних можливостей учнів: швидкості. Вправи для розвитку гнучкості. Рухливі ігри.


12.

Фізкультурне свято «Мама, тато і я – спортивна сім’я».


13-14.

Шикування та перешикування. Загальнорозвивальні вправи. Подолання смуги перешкод. Вправи для подо- лання плоскостопості. Рухлива гра «Горобчик».


15-16.

Різновиди ходьби і бігу. Комплекс вправ ранкової гім- настики. Лазіння по канату, перелізання через пере- шкоду. Акробатика: перекати у групуванні, перехід, стійка на лопатках. Рухливі ігри, естафета.


17-18.

Повільний біг. Загальнорозвивальні вправи. Акробати- ка: перекид назад в упорі стоячи на колінах, в упорі присівши вперед, «міст» із положення лежачи; стійка на лопатках. Спеціальні вправи бігуна. Човниковий біг 4х9 м. Рухлива гра «М’яч ловцю».


19-21.

Загальнорозвивальні вправи в русі і на місці. Акроба- тика: перекид назад в упор присівши, два перекиди вперед злитно, «міст» із положення лежачи. Визначення резервних можливостей учнів: спритності. Рухлива гра «Стрибки по смугах».


22-23.

Повільний біг, ходьба зі зміною частоти кроку, при- скоренням. Виси та упори: перехід із упору присівши в упор стоячи, упор на перекладині, перехід із упору на низькій перекладині, зіскок махом назад. Танцювальні кроки: поперемінний крок, кроки з притупуванням, «вірьовочка», ритмічні завдання.


24-25.

Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’яча- ми. Виси та упори: із упору на низькій перекладині зі- скок махом назщад, підтягування у висі лежачи (д.), у висі (хл.), розмахування у висі на високій перкладині. Танцювальні кроки: вихилясик, «припадання», ритміч- ні завдання. Рухлива гра «Невід».


26-27.

Загальнорозвивальні вправи. Ходьба в колоні по одно- му, змінюючи частоту і довжину кроку. Виси й упори, розмахування у висі на високій перекладині; підтягу- вання у висі (хл.) та висі лежачи (д.); найпростіші ком- бінації з елементів українського танцю. Гра «Вовк у канаві».


28-29.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Впра- ви з малим м’ячем: підкидання м’яча під час ходьби почергово лівою і правою рукою, кидки м’яча у стіну. Вправи для м’язів стопи. Естафети з елементами бігу.


30-31.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти- ки з м’ячами. Вправи з малим м’ячем: перекидання м’яча правою рукою в ліву через плече за спиною; ме- тання м’яча «із-за спини через плече», стоячи на одно- му, двох колінах. Рухливі ігри, естафети.


32-33.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з вели- кими м’ячами. Елементи футболу: ведення м’яча ви- вченими способами між стійками. Удари по м’ячу у вертикальну ціль. Навчальна гра у футбол.


34-35.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти- ки зі скакалками. Елементи футболу: вкидання м’яча в ноги партнера з місця, жонглювання м’ячем. Ігри для навчання техніки гри у футбол.


36-37.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на від- чуття правильної постави. Елементи футболу. Рухливі ігри.


38-39.

Загальнорозвивальні вправи. Удари м’яча у вертикаль- ну ціль (навчальний норматив і вимога). Вправи на розвиток гнучкості. Рухливі ігри.


40.

Навчальна гра у футбол.


41.

Урок-змагання з футболу між класами.


42-43.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти- ки зі скакалкою. Навчальні нормативи і вимоги: стриб- ки у висоту «зігнувши ноги», стрибки через скакалку на двох ногах за 15 с. Рухливі ігри.


44-45.

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди бігу та ходьби. Визначення резервних можливостей фізичної підгото- вленості – швидкості. Біг на 30 м з високого старту. Рухливі ігри.


46-47.

Різновиди бігу та ходьби. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей фізичної підгото- вленості учнів – гнучкості. Рухливі ігри, естафети.


48-49.

Різновиди бігу та ходьби. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей фізичної підгото- вленості учнів – витривалості. Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Рухливі ігри, забави.


50-51.

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Ви- значення резервних можливостей фізичної підготовле- ності учнів – сили: підтягування у висі (хл.) та у висі лежачи (д.). Рухливі ігри.


52-53.

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти- ки. визначення резервних можливостей фізичної підго- товленості учнів – спритності: «човниковий біг» 4х9 м із перенесенням предмета. Рухливі ігри.


54-55.

Відродження сучасних олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор. Загальнорозви- вальні вправи. Визначення резервних можливостей фі- зичної підготовленості учнів – швидкісносилових яко- стей: стрибок у довжину з місця. Рухливі ігри.


56.

Малі олімпійські ігри. Урок-змагання.


57.

Підсумковий урок за рік. Правила поведінки на водой- мах. Завдання на канікули. Рухливі ігри.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.