Календарне планування 2021/2022 Математика 5 клас

Математика

Для кого: 5 Клас

08.09.2021

104

9

0

Опис документу:
Календарне планування 2021/2022 Математика 5 клас. На перший семестр 2021/2022 навчальних років по підручнику Істер. З поміткою ЗОШИТ та помічені контрольні роботи. Календарне планування 2021/2022 Математика 5 клас.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖЕНО

______________

Заступник директора з на-вчально-виховної роботи

______Н.А Воскобойнікова


Календарно-тематичне планування з предмета «Математика»

5 клас на 2021/2022 н. р.


№ за/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

ПриміткиІ СЕМЕСТРТЕМА1.
Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини


Тема 1.1 Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел

1

01.09

Повторення вивченого в початковій школі


2

03.09

Повторення вивченого в початковій школі Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел


3

06.09

Повторення вивченого в початковій школі Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел


4

07.09

Повторення вивченого в початковій школі. Порівняння натуральних чисел


5

08.09

Натуральні числа та їх порівняння. Самостійна робота № 1


6

10.09

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання


7

13.09

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання


8

14.09

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання


9

15.09

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання


10

17.09

Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 2


11

20.09

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи


12

21.09
ЗОШИТ

Контрольна робота № 1 «Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел»Тема 1.2 Множення та ділення натуральних чисел

13

22.09

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел


14

24.09

Множення натуральних чисел


15

27.09

Властивості множення


16

28.09

Властивості множення


17

29.09

ЗОШИТ

Множення. Властивості множення. Самостійна робота № 3


18

01.10

Степінь натурального числа з натуральним показником


19

04.10

Ділення натуральних чисел


20

05.10

Ділення натуральних чисел


21

06.10

Ділення з остачею


22

08.10

Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел. Самостійна робота № 4


23

11.10

Систематизація знань та підготовка до тематичної контрольної роботи


24

12.10

Контрольна робота № 2 «Множення та ділення натуральних чисел»Тема 1.3 Числові та буквенні вирази. Формули. Рівняння та текстові задачі

25

13.10

Аналіз контрольної роботи. Числові вирази. Буквені вирази та формули


26

15.10

Числові вирази. Буквені вирази та формули


27

18.10

Рівняння


28

19.10

Рівняння


29

20.10

Самостійна робота №5. Текстові задачі


30

21.10

Розв’язування текстових задач


31

22.11

ЗОШИТ

Розв’язування текстових задач


32

01.11

Розв’язування текстових задач


33

02.11

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь


34

03.11

Розв’язування задач. Самостійна робота № 6


35

05.11

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи


36

08.11
ЗОШИТ

Контрольна робота № 3 «Числові та буквенні вирази. Формули. Рівняння та текстові задачі»Тема 1.4 Комбінаторні задачі. задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь

37

09.11

Аналіз контрольної роботи. Комбінаторні задачі


38

10.11

Комбінаторні задачі


39

12.11

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами


40

15.11

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами


41

16.11

Самостійна робота № 7. Відрізок та його довжина


42

17.11

Відрізок та його довжина


43

19.11

Промінь, пряма, площина


44

22.11

Промінь, пряма. Координатний промінь


45

23.11

Координатний промінь. Шкала


46

24.11

Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота № 8


47

26.11

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи


48

29.11

ЗОШИТ

Контрольна робота № 4 «Комбінаторні задачі. задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь»Тема 1.5 Прямокутник та його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

49

30.11

Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів


50

01.12

Величина кута. Вимірювання та побудова кутів


51

03.12

Величина кута. Вимірювання та побудова кутів


52

06.12

Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників


53

07.12

Прямокутник. Квадрат


54

08.12

Прямокутник. Квадрат


55

10.12

Трикутник. Прямокутник, квадрат. Самостійна робота № 9


56

13.12

Рівні фігури


57

14.12

Площа прямокутника і квадрата


58

15.12

Площа прямокутника і квадрата


59

17.12

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда


60

20.12

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба


61

21.12

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба


62

22.12

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба Самостійна робота № 10


63

24.12

Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи.


64

28.12

Контрольна робота № 5 «Прямокутник та його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб.»


65

29.12

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань. Підведення підсумків першого семестру

№ за/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

ПриміткиІІ СЕМЕСТР
Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА


61


Звичайні дроби


62


Знаходження дробу від числа і числа за його дробом


63


Знаходження дробу від числа і числа за його дробом


64


Звичайні дроби і ділення натуральних чисел


65


Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками


66


Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками


67


Правильні і неправильні дроби


68


Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота


69


Мішані числа


70


Мішані числа


71


Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками


72


Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками


73


Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.


74


Додавання і віднімання мішаних чисел


75


Додавання і віднімання мішаних чисел


76


Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота


77


Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання


78


Тематична контрольна робота


79


Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.


80


Зображення десяткових дробів на числовому промені.


81


Порівняння десяткових дробів.


82


Порівняння десяткових дробів.


83


Самостійна робота . Округлення натуральних чисел.


84


Округлення десяткових дробів.


85


Округлення натуральних чисел і десяткових дробів


86


Додавання і віднімання десяткових дробів.


87


Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання


88


Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота


89


Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання


90


Тематична контрольна робота


91


Множення десяткових дробів.


92


Множення десяткових дробів.


93


Множення десяткових дробів. Властивості множення.


94


Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання.


95


Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання


96


Окремі випадки множення десяткових дробів


97


Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота .


98


Ділення десяткового дробу на натуральне число


99


Ділення десяткового дробу на натуральне число


100


Ділення десяткових дробів на 10, 100, …


101


Ділення десяткових дробів на натуральне число


102


Ділення десяткових дробів на натуральне число


103


Ділення чисел на десятковий дріб


104


Ділення чисел на десятковий дріб


105


Ділення чисел на десятковий дріб


106


Ділення чисел на десятковий дріб


107


Ділення чисел на десятковий дріб


108


Ділення чисел на десятковий дріб. Самостійна робота


109


Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання


110


Тематична контрольна робота


111


Поняття про відсотки


112


Знаходження відсотків від числа


113


Знаходження відсотків від числа


114


Знаходження відсотків від числа


115


Знаходження числа за його відсотками


116


Знаходження числа за його відсотками


117


Знаходження числа за його відсотками


118


Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота


119


Середнє арифметичне


120


Середнє значення величини


121


Вправи на всі дії з десятковими дробами


122


Вправи на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота


123


Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання


124


Тематична контрольна робота
Тема 3. ПОВТОРЕННЯ


125


Вправи на всі дії з натуральними числами.


126


Вправи на всі дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі


127


Вправи на всі дії з натуральними числами


128


Вправи із звичайними дробами


129


Вправи на всі дії з десятковими дробами


130


Вправи на всі дії з десятковими дробами


131


Кут, трикутник, прямокутник, квадрат


132


Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда


133


Відсотки, середнє арифметичне


134


Підсумкова контрольна робота


135


Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи


136


Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.