Каленарно-тематичний план проведення уроків зарубіжної літератури в 11 класі (рівень стандарту). 2019-2020 н.р.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Календарне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класі. Рівень стандарт. Враховано зміни 2017р. Подано перелік підручників, види обов'язкових видів контролю, сплановано уроки розвитку мовлення. позакласного читання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено

Заступник директора з НВР

Затверджено

Директор школи

« ___» __________ 2019 р

Календарно-тематичне планування
із зарубіжної літератури 11 клас (рівень стандарту)

на 2019 – 2020 навчальний рік

Розглянуто на засіданні МО

протокол № 1 «_____» серпня 2019 р.

Календарне планування складене відповідно до програми

Програма із зарубіжної літератури для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарт

Програма затверджена наказом МОН № 1407 від 23.10.17

Підручники:

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Авт. Ісаєва, О. О.; Клименко, Ж. В.; Мельник, А. О. (2019) Альтернативні підручники із зарубіжної літератури:

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Кадоб’янська, Н. М.; Удовиченко, Л. М.)

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Міляновська, Н. Р.)

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Ковбасенко, Ю. І.)

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Ніколенко, О. М.; Ковальова, Л. Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. О.; Орлова, О. В.; Ніколенко, К. С.)

  • «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Авт. Паращич, В.В.; Фефілова, Г.Є.; Коновалова, М.В.)

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем

Клас

Кількість сторінок

5-й

0,5–1,0

6-й

1,0–1,5

7-й

1,5–2,0

8-й

2,0–2,5

9-й

2,5–3,0

Орієнтовний обсяг письмового твору 

Клас

Кількість сторінок

(рівень стандарту, академічний рівень)

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)

10-й

3,0–3,5

3,0–3,5

11-й

3,0–3,5

3,5–4,5

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом  Напам’ять».

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах України», «Зарубіжна література  в  школах України»,  газету «Зарубіжна  література» тощо.

Складено на підставі листа МОН України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

 11 клас

Рівень

стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

КР у формі:

2

2

3

3

4

4

·   контрольного класного твору;

1

1

1

1

1

1

·  виконання інш. завдань (тестів, відп. на запитання)

1

1

2

2

3

3

Уроки РМ *

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

3

1у+2п

3

2у+1п

Уроки ПЧ

1

1

1

1

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

Тема

Дата

Прим

11 клас. Рівень стандарту. 1 год на тиждень

Вступ . ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ (1 год.) (1 год)

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (3 год.)

Німеччина

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І ч.), останній монолог Фауста (ІІ ч.).

Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика.

РМ 1 (у). Пошуки сенсу буття й призначення людини у п’єсі «Фауст» Й. Ґете Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації.

Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.

Напам’ять Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя)

Зошит 1

МОДЕРНІЗМ (6 год.)

Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі. Німецькомовна проза

Франц Кафка (1883 1924). «Перевтілення».

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

Зошит 2

Росія

Михайло Опанасович Булгаков (1891 1940). «Майстер і Маргарита».

Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.

Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали». Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури.

Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).

КР – 1. Твір. Проблема метафоричного світобачення в оповідання Ф. Кафки «Перевтілення» або

Образ Майстра у романі «Майстер і Маргарита» М.Булгакова.

Зошит 3

Тематична 1

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКО

ЛІРИКИ

І ПОЛОВИНИ XX СТ. (5 год.)(твори 3-4 авторів за вибором учителя)

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.

Франція

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».

Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.

Напам’ять Ґійом Аполлінер // Р.М. Рільке (1 вірш за вибором учня)

Росія

Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя)

А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм.

Напам’ять А. А. Ахматова (1 вірш за вибором учня)

Поема «Реквієм». Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.

Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). «А ви могли б?..», «Послухайте!», «Борг Україні»

В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова.

Напам’ять В. Маяковський // Б. Л. Пастернак (1 вірш за вибором учня).

РМ. 2 (п). Аналітичне дослідження поезій модерністів.

КР 2. «ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

І ПОЛОВИНИ XX СТ.» (тести + відповіді на запитання)

Зошит 4

Тематична 2

І семестр

Скоригована

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (2 год.)

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники.

Велика Британія

Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма». Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця.

Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

Зошит 5

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ. (4 год.)

Німеччина

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.

Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти».

Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

Генріх Белль (1917 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція.

ПЧ - 1. Еко У. «Ім’я троянди»

Зошит 6

Німецькомовна поезія

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі») як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі.

РМ - 3 (п). Твір – роздум за вивченими творами.

  1. Найжахливіша потвора для людини – це війна.

  2. «Докіль не буде в людства злади?» (Микола Вінграновський)

КР - 3. Антиутопія у світовій літературі. Проблема війни й миру в літературі ХХ ст. (тести + відповіді на запитання)

Зошит 7

Тематична 3

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГО

ПОЛОВИНИ XX СТ. (4 год.) (2 твори за вибором учителя)

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст.

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море».

Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.

Колумбія

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».

Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

РМ - 4 (у). Есе. Чи повернеться до людей янгол?

Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

ПЧ – 2.

Маркес Ґ. «Сто років самотності»

Зошит 8

ЛІТЕРАТУРА ДРУГО

ПОЛОВИНИ XX ПОЧАТКУ XXI СТ. (2 год.)

Провідні тенденції в драматургії ІІ пол. ХХ ст. 

Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах.

Література постмодернізму

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.

Сербія

Милорад Павич (1929 2009). «Скляний равлик».

Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.

ВАРІАНТ. Хуліо Кортасар (1914 – 1984). «Менади».

Короткі відомості про письменника. Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади». Відображення сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка індивідуального стилю митця: поєднання реалістичних і фантастичних елементів, калейдоскопічність подій, символіка, метафоризм, пародія.

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

Австралія

Маркус Френк Зузак (нар. 1975) «Крадійка книжок».

Короткі відомості про митця. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер. Викриття згубного впливу нацизму у творі.

Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді.

ВАРІАНТИ. Таїр Халілов . «До останнього подиху». Даніель Пеннак. «Усе для людожерів». Стівен Едвін Кінґ. «Мораль». Джон Майкл Ґрін. «Провина зірок».

КР - 4. Твір. Цінність духовних уроків класичної й сучасної літератури.

Зошит 9

Тематична 4

ПІДСУМКИ (1 год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

ІІ семестр

Скоригована

Річна

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.