Історичні диктанти з історії України 10-11клас.

Опис документу:
Історичниі диктанти призначені на допомогу вчителю історії для перевірки засвоєних учнями знань. Метою яких є : - Закріплення теоретичних знань з даних тем; - Розвиток писемної історичної мови; - Напрацювання навичок застосування історичних знань.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

54

Тема: «Україна на початку XX століття» (1900 – 1914 рр.)

Основні поняття та терміни: індустріальне суспільство, модернізація, Наддніпрянська Україна, Західна Україна, економічна криза, монополії, синдикати, міграція, еміграція, політизація, Російська революція, Столипінська аграрна реформа, побут українців, релігійне та церковне життя, колонізаторська політика, визвольний рух, культурне розшарування.

Основні дати:

 • 1900 – 1905 рр. – створення та діяльність українських політичних партій;

 • 1906 – 1911 рр. – Столипінська аграрна реформа;

 • 1905 – 1907 рр. – Російська буржуазно – демократична революція;

 • 1900 – 1903 рр. – світова економічна криза.

Історичний диктант по темі:

«Україна на початку XX століття»

 1. Україна на початку XX століття визначалася хронологічно … .

 2. На початку XX століття український народ не мав своєї держави, його землі було поділено між … .. … імперіями.

 3. До складу Російської імперії входила Наддніпрянська Україна, а саме такі території: … .

 4. До складу Австро – Угорської імперії входила Західна Україна, а саме такі території: … .

 5. Зміни суспільного і повсякденного життя відповідно сучасним умовам, оновлення, означало процеси … .

 6. Розбудова машинної індустрії у промисловості, якісні зміни у структурі господарства означало перехід до … .

 7. В Росії у результаті економічного розвитку склалися три промислові українські райони: … .

 8. Західна Україна в економічному аспекті розвивалася повільніше, тому що … .

 9. Назвіть галузі промисловості, що розвивалися у Наддніпрянській Україні: … .

 10. Назвіть галузі промисловості, що розвивалися у Західній Україні: … .

 11. Визначте основні етапи розвитку Наддніпрянської України у складі Російської імперії: … .

 12. Визначте основні етапи розвитку Західної України у складі Австро – Угорської імперії: … .

 13. Чому відбувалася міграція населення Наддніпрянської України та еміграція населення Західної України?

 14. Політизація української нації в той період означала … .

 15. Назвіть основні політичні партії цього періоду: … .

 16. Вкажіть хронологічні рамки Російської революції (… - … рр..).

 17. Причинами Російської революції в Україні стали … .

 18. Визначте основні події Російської революції: … .

 19. Визначте характерні риси Російської революції:… .

 20. Результатами революції було … .

 21. Визначте роки Столипінської аграрної реформи (… - … рр..).

 22. Значення Столипінської аграрної реформи: … .

 23. Визначте причини, які вплинули на розвиток української нації в цей період.

 24. Порівняйте соціально – економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро – Угорщини та Наддніпрянщини у складі Російської імперії. Зробіть власні висновки.

Тема: «Україна в роки Першої світової війни» (1914 – 1917 рр.)

Основні поняття та терміни: Антанта, Троїстий союз, Головна українська рада, Союз визволення України, Легіон Українських січових стрільців, Галицька битва, позиційна війна, Четверний союз, Брусиловський прорив, Австро – сербський конфлікт, Українське питання, братовбивча війна.

Основні дати:

- 1 серпня 1914 рік – початок Першої світової війни та створення організації національно – визвольного руху ГУР;

 • 4 серпня 1914 рік – створення організації СВУ;

 • кінець серпня 1914 року – дозвіл австрійського уряду на формування загонів УСС;

 • 28 липня 1914 року – початок Австро – сербського конфлікту;

 • серпень – вересень 1914 року – Галицька битва;

 • квітень – серпень 1915 року – наступ німецько – австрійських військ у Західній Україні;

 • травень – червень 1916 року – наступ російських військ на Південно – Західному фронті;

 • червень 1917 року – невдалий наступ російських військ;

 • 1914 – 1916 рр. – бої «усусів» у Закарпатті.

Історичний диктант по темі:

«Україна в роки Першої світової війни» (1914 – 1917 рр.)

 1. Напередодні Першої світової війни українські землі були розділені між двома імперіями - … .

 2. Вкажіть хронологічні рамки Першої світової війни.

 3. В якому році закінчилася Перша світова війна в Україні?

 4. Назвіть країни блоку Антанта (… ).

 5. Назвіть країни блоку Троїстого союзу (…).

 6. Характер війни: … .

 7. Яка територія українських земель перетворилася на театр воєнних дій?

 8. Лінія фронту, яка проходила в роки Першої світової війни через українські землі носила назву … .

 9. У Першій світовій війні Україна стала об’єктом зазіхань агресивних держав Європи. Якими були плани воюючих країн щодо України?

 10. Національний рух на західноукраїнських землях у роки війни характеризувався діяльністю двох організацій: … та … .

 11. Діяльність українських політичних сил та громадських організацій Наддніпрянщини характеризувалася чотирма групами - … .

 12. Яка подія стала приводом початку Першої світової війни?

 13. Визначте причину Першої світової війни, яка стосувалася українських земель?

 14. Чому події Першої світової війни в Україні називають «війною братовбивчого характеру»?

 15. Назвіть першу битву Першої світової війни на Україні: … .

 16. Назвіть останню битву Першої світової війни на Україні: … .

 17. Розшифруйте абревіатуру «УСС» та дайте визначення поняття - … .

 18. На вірність яких двох держав Легіон УСС складав військову присягу?

 19. Першим командиром УСС в 1914 році став український громадсько – політичний і військовий діяч - … .

 20. Назвіть основні битви, в яки приймав участь Легіон УСС.

 21. Чому формуванню та діяльності Легіону УСС в історії України надається велике значення?

 22. Чому визначають, що перша світова війна на українських землях в 1917 році набула «позиційного характеру»?

 23. Визначте наслідки Першої світової війни для України.

 24. Доведіть або спростуйте твердження: «Перша світова війна стала загальнонаціональною трагедією для українців».

Тема: «Початок Української революції та діяльність уряду УЦР»

(1917 – 1918 рр.)

Основні поняття та терміни: Лютнева буржуазно – демократична революція в Росії, Українська революція, Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, Тимчасовий уряд, Центральна Рада, автономісти, самостійники, федерація, Український національний конгрес, Український військовий з’їзд, Універсали, Мала Рада, Генеральний Секретаріат, війна Радянської Росії з УНР, Брест – Литовський мирний договір.

Основні дати:

 • кінець 1916 – початок 1917 рр. – назрівання революційної кризи в Російській імперії;

 • лютий 1917 року – буржуазно – демократична революція в Росії та утворення уряду ТУ;

 • березень 1917 року – Українська революція та утворення першого українського уряду УЦР;

 • 6 – 8 квітня 1917 року – Український національний конгрес у Києві;

 • березень – травень 1917 року – початок формування української армії;

 • 4 – 9 липня 1917 року – виступ самостійників на чолі з М. Міхновським;

 • 24 – 25 жовтня 1917 року – революція в Росії та прихід до влади більшовиків;

 • 4 грудня 1917 року – ультиматум РНК до УЦР;

 • 16 січня 1918 року – бій під Крутами;

 • 26 січня 1918 року – взяття більшовицькими військами Києва та початок політики «радянізації» в Україні;

 • 27 січня 1918 року – Брест – Литовський мирний договір між Україною та державами Четверного союзу;

 • 29 квітня 1918 року – останнє засідання уряду УЦР у Києві.

Історичний диктант по темі:

«Початок Української революції та діяльність уряду УЦР»

(1917 – 1918 рр.)

 1. Визначте основні причини та передумови Української революції.

 2. Українська революція розпочалася в результаті … революції

27 лютого 1917 року в Росії, її результатом стало повалення самодержавства та утворення … уряду.

 1. Результатом Української революції стало утворення першого українського уряду - … .

 2. Датою утворення даного уряду вважається - … .

 3. Розшифруйте абревіатуру «УЦР» - … .

 4. Визначте партійний та державний склад УЦР.

 5. Головою УЦР був …, а головою Генерального Секретаріату був … .

 6. Основним етапом формування української армії на початку 1917 року відбувся I Український військовий з’їзд, результатом було створення … , який очолив … .

 7. Якими були основні рішення Українського національного конгресу та II Всеукраїнського військового з’їзду - … .

 8. Дайте визначення, що таке «Універсали УЦР» - … .

 9. Перший Універсал був прийнятий …, проголошував … .

 10. Другий Універсал був прийнятий …, проголошував … .

 11. Третій Універсал був прийнятий …, проголошував … .

 12. Четвертий Універсал був прийнятий …, проголошував … .

 13. Автономісти ЦР боролися за … .

 14. Самостійники ЦР боролися за … .

 15. «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами» від 4 грудня 1917 року означав - … .

 16. Перша війна Радянської Росії проти УНР (хронологічні рамки).

 17. Визначна та трагічна битва Радянської Росії з УНР за Київ - … .

 18. Радянська влада була спочатку проголошена у м. … .

 19. Радянізація УНР – це … .

 20. Брест – Литовський мирний договір для уряду УЦР означав - … .

 21. Причини падіння діяльності уряду УЦР.

 22. Значення діяльності УЦР. Зробіть власні висновки.

Тема: «Україна у боротьбі за збереження державної незалежності»

(1918 – 1920 рр.)

Молебень на Софійській площі в Києві з нагоди проголошення Павла Скоропадського гетьманом

Основні поняття та терміни: гетьманський переворот, Українська держава, монархічна влада, реформи внутрішньої та зовнішньої політики влади, опозиція гетьманської влади, антигетьманське повстання, Український національний союз, Директорія.

Основні дати:

 • 29 квітня 1918 року – Український хліборобський конгрес обрав новий уряд Гетьманат;

 • 11 листопада 1918 року – закінчення Першої світової війни і капітуляція Німеччини;

 • 13 – 14 листопада 1918 року – утворення Директорії;

 • 14 листопада 1918 року – грамота П. Скоропадського про федеративний устрій України у складі Великої Росії;

 • 27 листопада 1918 року – створення української академії наук на чолі з В. Вернадським;

 • 12 червня 1918 року – підписання перемиря з радянською Росією;

 • 15 листопада 1918 року – початок анти гетьманського повстання;

 • 14 грудня 1918 року – вступ до Києва військ Директорії.

Території, на які претендувала ЗУНР

Історичний диктант по темі:

«Україна у боротьбі за збереження державної незалежності»

(1918 – 1920 рр.)

 1. 29 квітня 1918 року відбулося дві визначальні події для українського народу, а саме: …, … .

 2. З 30 квітня 1918 року на українських землях починає діяти новий уряд, який отримав назву - … .

 3. Гетьманом усієї України у 1918 році проголосив себе - … .

 4. Які держави допомогли прийти йому до влади та підтримували політику протягом його гетьманування?

 5. Назва Українська Народна Республіка, згідно його режиму, була змінена на назву - …

 6. Чому держава гетьманського правління визначалася державою монархічного типу?

 7. Які дві реформи внутрішньої політики Гетьманату були найбільш вдалими і мали позитивні наслідки?

 8. Чому саме 11 листопада 1918 року уряд Гетьманату втратив свої позиції в Україні і підтримку внутрішню та зовнішню?

 9. 14 листопада 1918 року П. П. Скоропадський виступив з «Грамотою до українського народу…», яка проголошувала - … .

 10. У травні 1918 року утворюється …. на чолі з П. Ніковським, до складу якого увійшли партії та організації, які засуджували політику … як антинародну та антиукраїнську.

 11. У серпні 1918 року – перетворення …. на …, який очолив В. К. Винниченко.

 12. 14 листопада 1918 року для проведення антигетьманського повстання була створена …… у складі В. Винниченка, С. Петлюри, Ф. Швеця,

А. Макаренка, О. Андрієвського.

13. 26 грудня 1918 року в Україні проголосив «Декларацію з програмою політичного курсу» третій український уряд - … .

14. Визначте характерні риси політичного курсу цього уряду.

15.Які три основні напрямки міжнародної політики проявлялися в діяльності нового українського уряду?

16. Визначте хронологічні рамки Другої війни Радянської Росії проти УНР (… - …).

17. Визначте основні причини поразки третього українського уряду.

18. 9 листопада 1918 року у Західній Україні, згідно Маніфесту австрійського імператора від 16 жовтня 1918 року, утворений перший український уряд - … … на чолі з … .

19. Проголошення самостійності ЗУНР відбулося … (вказати дату), президентом якої став - … .

20. Розшифруйте абревіатури: ЗУНР, УГА.

21. Визначте чим важливою та пам’ятною для нашої держави та народу стала і залишається подія, яка відбулася 22 січня 1919 року.

22. Визначте міжнародне становище території Західної України на початку 1919 року (назвіть договори та держави, які окупували ці землі).

23. Визначте політичну владу, яка окупувала території Східної України на початку 1919 року.

24. Поясніть, чому період боротьби українського народу за свою незалежність виявився трагічним, але водночас і важливим кроком в історії України.

Тема: «Політика радянського уряду в Україні» (1919 – 1920 рр.)

Основні поняття та терміни: Українська Соціалістична Радянська Республіка, Рада Народних Комісарів, військово – революційні комітети, комітети бідноти, Конституція УСРР, Всеукраїнська надзвичайна комісія, «воєнний комунізм», продрозкладка, націоналізація, зимовий похід, Варшавський договір, Ризький мир.

Основні дати:

 • 6 січня 1919 року – встановлена нова назва України (УСРР);

 • 10 березня 1919 року - прийняття Конституції УСРР;

 • 12 квітня 1919 року – прийняття РНК УСРР Декрету про хлібну продовольчу розкладку;

 • 31 серпня 1919 року – взяття Києва денікінцями;

 • вересень – жовтень 1919 року – виступи махновців;

 • листопад 1919 – січень 1920 рр. – розгром денікінських військ в Україні;

 • 9 жовтня 1919 року – оголошення УНР війни білогвардійцям;

 • грудень 1919 – квітень 1920 рр. – перший зимовий похід військ УНР;

 • 21 квітня 1920 року – підписання у Варшаві торговельно - економічної конвенції між УНР і Польщею;

 • 25 квітня 1920 року – початок наступу польсько – українських військ на Україну;

 • 18 березня 1921 року – Ризький договір;

 • червень 1920 року - початок наступу врангелівців;

 • 2 жовтня 1920 року – угода Червоної Армії та Н. Махна про спільну боротьбу проти П. Врангеля.

Історичний диктант по темі:

«Політика радянського уряду в Україні» (1919 – 1920 рр.)

 1. Офіційною назвою радянської України від 6 січня 1919 року, згідно постанови Тимчасового робітничо – селянського уряду України, стала назва УСРР (розшифруйте абревіатуру).

 2. Столицею УСРР оголошено – м. … .

 3. Створено радянський уряд на українських землях - … , головою якого став Х. Раковський.

 4. Перша Конституція УСРР була затверджена - … (вказати дату).

 5. Назвіть причину створення вищих органів влади – Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК), народних судів, революційних трибуналів, робітничо – селянської міліції.

 6. Політичний курс більшовиків отримав назву «воєнний комунізм» - … (дайте визначення цього поняття).

 7. Визначте основні заходи цієї політики у сільському господарстві.

 8. Визначте основні заходи цієї політики у промисловості та торгівлі.

 9. Політична сфера характеризувалася пануванням тоталітарного режиму (назвіть його методи).

 10. Назвіть методи впровадження політики «воєнного комунізму».

 11. Наслідками політики «воєнного комунізму» були - … .

 12. Дайте визначення політики «червоного терору» - … .

 13. Яким був рівень культурного та духовного життя в Україні в цей період?

 14. Антибільшовицький рух в Україні в 1919 році мав два напрямки: … .

 15. Охарактерезуйте основні політичні риси Денікінського режиму в Україні.

 16. Якими були основні положення Варшавського договору між УНР та Польщею, який був укладений 21 – 24 квітня 1920 року?

 17. Визначте хронологічні рамки радянсько – польської війни (… - …) та основні її причини.

 18. Назвіть характерні риси польського окупаційного режиму в Україні.

 19. Між якими державами по закінченню війни був укладений Ризький мир - …, …, … .

 20. Поясніть, що це були за Перший та Другий зимові походи військ УНР, яка їх мета?

 21. Чим характеризувалася спільна діяльність уряду УНР та відомого полководця П. Врангеля?

 22. Назвіть основні етапи махновського руху в Україні.

 23. Основним переможцем в усіх названих військових операціях стала - .. .

 24. Поясніть, чому політика «воєнного комунізму» в Україні стала загрозою для радянської влади.

Нестор Махно з соратниками

Тема:«Українська СРР в умовах нової економічної політики»

(1921 – 1928 рр.)

Основні поняття та терміни: план ГОЕЛРО, голод, американська адміністрація допомоги (АРА) на чолі з Г. Гувером, фонд Ф. Нансена, Міжнародний комітет робітничої допомоги, нова економічна політика, продподаток, кооперація, трести, госпрозрахунок, відрядна зарплата, «воєнно – політичний союз», централізація, договірна федерація, суверенітет, СРСР, індустріалізація, українізація, коренізація.

Основні дати:

 • березень 1921 року - X з’їзд РКП (б) - початок НЕП (у);

 • 1921 – 1928 рр. – період дії НЕП (у);

 • 1921 – 1923 рр. – перший голод в Україні;

 • 14 червня 1919 року – укладення воєнно – політичного і господарського союзу радянських республік у Москві;

 • грудень 1920 року – договір між РСФРР та УСРР;

 • січень – квітень 1922 року – дипломатичний союз між радянськими республіками;

 • 10 грудня 1922 року – Декларація про утворення СРСР, проект Союзного договору та проект основ Конституції СРСР;

 • січень 1924 року – перша Конституція СРСР;

 • травень 1925 року – затвердження Конституції УСРР;

 • 1923 рік – перша криза НЕП (у);

 • 1925 – 1926 рр. – друга криза НЕП (у);

 • 1927 – 1928 рр. – третя криза НЕП (у).

Історичний диктант по темі:

«Українська СРР в умовах нової економічної політики»

(1921 – 1928 рр.)

 1. Поясніть термін «нова економічна політика» - … .

 2. Визначте причини переходу до НЕПу.

 3. 10 березня 1921 року X з’їзд РКП(б) проголосив перехід від політики «воєнного комунізму» до політики «….».

 4. Назвіть основні заходи політики НЕПу в сільському господарстві.

 5. Назвіть основні заходи політики НЕПу в промисловості та торгівлі.

 6. Визначте результати НЕПу.

 7. Визначте міжнародне становище України в роки НЕПу.

 8. Роки першого голодомору в Україні (… - …).

 9. Які райони України охопив перший голод?

 10. Серед основних причин голоду можна визначити посуху та неврожай окремих районів України, а також … .

 11. Як радянська влада відреагувала на початок голоду в Україні?

 12. У 1922 році уряд України визнав факт масового голоду і вжив таких заходів: … .

 13. Основними наслідками голодомору були: … .

 14. Розшифруйте абревіатури: СРСР, УСРР.

 15. Назвіть три етапи (роки та події), які визначали входження УСРР до складу СРСР.

 16. Дата створення СРСР - … .

 17. Договір про утворення СРСР юридично оформив та закріпив обєднання в одну державу СРСР чотирьох республік - … .

 18. Яким був статус УСРР у складі Радянського Союзу?

 19. 1925 року XIVз’їзд ВКП(б) проголосив курс на індустріалізацію країни, поясніть цей історичний термін.

 20. 1923 року XII з’їзд РКП(б) проголосив курс на коренізацію, поясніть цей історичний термін.

 21. В Україні коренізація набула характеру українізації, визначте її складові.

 22. На якому рівні, в результаті політики українізації, відбувався розвиток в Україні освіти, науки та літератури?

 23. Як радянська влада сприяла розвитку релігійного життя в Україні в умовах НЕПу?

 24. НЕП не була визнана керівництвом РКП (б) і радянських республік як дострокова програма дій (тимчасовий і вимушений захід). Чому?

Тема: «Радянська модернізація» (1929 – 1938 рр.)

Основні поняття та терміни: індустріалізація, колективізація, «культурна революція», п’ятирічки, ГУЛАГ, карткова система, стахановський рух, репресії, «шкідники», «саботажники», «Шахтинська справа», радгоспи, хлібозаготівельна криза, колгоспи, «розкуркулювання», голодомор, «чорні дошки», тоталітарний режим, процес СВУ, Конституція СРСР 1936 року, Конституція УРСР 1937 року, «розстріляне відродження».

Основні дати:

 • грудень 1925 року – XIV з’їзд ВКП (б), проголошення курсу на індустріалізацію;

 • 1929 рік – перехід до форсованої індустріалізації;

 • грудень 1927 рік – XV з’їзд ВКП (б), прийняття резолюції про п’ятирічний план розвитку народного господарства;

 • 18 травня – 5 червня 1928 року – судовий розгляд «Шахтинської справи»;

 • 9 травня 1929 року – ЦК ВКП (б) приймає постанову «Про соціалістичне змагання фабрик і заводів»;

 • 31 серпня 1935 року – рекорд О. Стаханова;

 • 1927 – 1928 рр. – хлібозаготівельна криза;

 • листопад 1929 року – постанова пленуму ЦК ВКП (б) про здійснення суцільної колективізації та «розкуркулювання»;

 • 7 серпня 1932 року – постанова ВЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення громадської власності»;

 • 1932 – 1933 рр. – другий голодомор в Україні;

 • 20 жовтня 1932 року – запровадження урядом УСРР «натуральних штрафів» за невиконання плану хлібозаготівель;

 • 6 грудня 1932 року – постановап РНК УСРР та ЦК КП (б) У про занесення на «чорну дошку» сіл, що «саботують хлібозаготівлю»;

 • квітень 1930 року – процес над СВУ;

 • листопад 1933 року – постанова ЦК КП (б) У про припинення українізації.

Історичний диктант по темі:

«Радянська модернізація» (1929 – 1938 рр.)

 1. Політичний курс «радянська модернізація» включав три шляхи:… .

 2. 1929 рік Й. Сталін назвав роком «великого перелому» та «стрибком до соціалізму» і був проголошений курс на форсовану індустріалізацію, яка означала … .

 3. Основними завданнями індустріалізації були: … .

 4. Дайте визначення історичного терміну «п’ятирічки».

 5. Назвіть роки першої п’ятирічки та визначте її досягнення.

 6. Назвіть роки другої п’ятирічки та визначте її досягнення.

 7. Назвіть роки третьої п’ятирічки та її завдання і наслідки.

 8. Поясніть політику «соцзмагання» та роль у ньому «стахановського руху».

 9. 1927 року XV з’їзд ВКП (б) проголосив курс на суцільну колективізацію, що означала … , приводом до неї стала хлібозаготівельна криза 1927 – 1928 рр.

 10. Основними завданнями колективізації були: … .

 11. Дайте визначення політики «розкуркулювання» та визначте три категорії «куркулів».

 12. Визначте роки другого голодомору в Україні: (… - …рр..).

 13. 7 серпня 1932 року була прийнята постанова «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної власності», відома в народі як «…».

 14. Основною метою діяльності в Україні надзвичайної комісії на чолі з В. Молотовим було - … .

 15. Охарактерезуйте політику занесення сіл на «чорну дошку».

 16. Визначте заходи влади і наслідки другого голодомору.

 17. Дайте визначення історичного поняття «тоталітарний режим».

 18. 30 січня 1937 року була прийнята Конституція УРСР. Як ви можете її охарактерезувати?

 19. Визначте поняття. Політика залякування населення, нагнітання страху, розправи з політичними супротивниками аж до їхнього фізичного знищення, що застосовується в державах з тоталітарним політичним режимом - … .

 20. Дайте визначення історичного поняття «репресії».

 21. Масові репресії та терор в Україні. Назвіть три хвилі сталінських репресій, основні заходи та роки.

 22. Стан української культури 30 – х років XX століття характеризувався політикою, що отримала назву «розстріляне відродження». Дайте визначення цього поняття.

 23. Назвіть характерні риси антицерковної політики в Україні 30 – х років.

 24. Яким було територіальне становище західноукраїнських земель у 1921 – 1938 рр.?

Тема: «Україна в роки Другої світової війни» (1939 – 1945 рр.)

Основні поняття та терміни: радянсько – німецькі договори, Друга світова війна, радянізація, план «Барбаросса», окупація, мобілізація, евакуація, тоталітарна влада, репресії, міжнародна ізоляція, окупаційний режим, «новий порядок», голокост, концтабір, депортація, дискримінація, терор, рух опору, диверсії, рейди, Українська повстанська армія.

Основні дати:

 • 1 вересня 1939 року – напад Німеччини на Польщу та початок Другої світової війни;

 • грудень 1940 року – розроблено німецьким командуванням план «Барбаросса»;

 • травень 1940 року – розробка німцями плану «Ост»;

 • 22 червня напад Німеччини та її союзників на СРСР;

 • 30 червня 1941 року – створення Державного Комітету Оборони (ДКО);

 • 22 липня 1942 року – завершення окупації УРСР німецькими військами та їх союзниками;

 • червень 1941 року – початок розгортання радянського партизанського руху;

 • травень 1942 року – створення Українського штабу партизанського руху;

 • 19 листопада 1942 – 2 лютого 1943 рр. – Сталінградська битва;

 • 5 липня – 23 серпня 1943 року – Курська битва;

 • 14 жовтня 1942 року – створення УПА;

 • 28 жовтня 1944 року – завершення визволення України;

 • 8 травня 1945 року – капітуляція Німеччини.

Історичний диктант по темі:

«Україна в роки Другої світової війни» (1939 – 1945 рр.)

 1. Визначте основні причини початку Другої світової війни.

 2. Яким було міжнародне становище країн напередодні війни, які блоки починають формуватися та якою була їхня політика?

 3. 23 серпня 1939 року та 28 вересня 1939 року між урядами СРСР та Німеччиною були підписані договори: …, … та таємні протоколи, які визначали територіальні розмежування: … .

 4. Визначте, якою була ця війна за характером.

 5. Друга світова війна тривала шість років і поділялася на п’ять періодів, кожен з яких був наповнений своїми особливостями, відмінностями, суперечностями та протиріччями (визначте хронологічні рамки цих періодів та їх назви).

 6. Назвіть території, які відійшли до Німеччини протягом 1939 – 1941 рр.

 7. Назвіть території, які відійшли до складу СРСР до початку Великої Вітчизняної війни.

 8. План воєнної операції фашистської Німеччини проти СРСР, згідно з яким війна повинна була стати «блискавичною», тобто закінчитися перемогою в дуже короткий термін, до того як супротивник зможе мобілізувати та розгорнути свої головні сили - … .

 9. Згідно цього плану було визначено три групи армій (назвіть ці армії та їх напрямки удару).

 10. Велика Вітчизняна війна визначалася трьома етапами (назвіть періоди та їх хронологічні рамки).

 11. Визначте причини невдач Червоної армії на початку війни.

 12. Дайте визначення історичних термінів «мобілізація» та «евакуація».

 13. Окупаційний режим фашистської Німеччини на території України здійснювався згідно плану «…».

 14. Нацистський «новий порядок» в Україні передбачав такі заходи: … .

 15. Дайте визначення історичного поняття «рух Опору» та назвіть три основні його течії.

 16. Важливим кроком на шляху до утворення антигітлерівської коаліції в роки війни було підписання 1 січня 1942 року у Вашингтоні представниками 26 держав …, у якій визначалося … .

 17. Назвіть дві визначні переможні битви 1942 – 1943 рр., які поклали початок переломного моменту у ході Великої Вітчизняної війни.

 18. Назвіть декілька героїчних битв цієї війни та поясніть їх значення уході перемоги над ворогом.

 19. Українські землі були повністю звільнені від німецько – фашистських загарбників - … (вкажіть дату).

 20. Поясніть, в чому яскраво проявлялася героїчна праця українців у тилу ворога.

 21. Наближення війни до завершення вимагало від учасників антигітлерівської коаліції вирішення важливих міжнародних питань, що були обговорені на Кримській міжнародній конференції у Ялті 4 – 11 лютого 1945 року, а саме: … .

 22. Визначте наслідки війни для України.

 23. Велика Вітчизняна війна закінчилася - …, капітуляцією …, Друга світова війна закінчилася - …, капітуляцією … .

 24. Коротко охарактерезуйте становище культури України в роки війни.

Тема: «Україна в роки післявоєнної відбудови» (1946 – 1950 рр.)

Основні поняття та терміни: дипломатичні відносини, ООН, відбудова, капіталовкладення, розвиток ВПК, четверта п’ятирічка, план Маршалла, грошова реформа, адміністративно – командна система, голодомор, радянізація, ОУН – УПА, операція «Вісла», «жданівщина», «лисенківщина», репресії.

Основні дати:

 • березень 1944 року – створення Народного комісаріату закордонних справ УРСР;

 • 26 квітня 1945 року – на конференції в Сан – Франциско Україна увійшла до складу ООН як член – засновник;

 • 26 червня 1945 року – радянсько – чехословацький договір;

 • 16 червня 1945 року - радянсько – польський договір;

 • 10 лютого 1947 року – радянсько – румунський договір;

 • 1945 – початок 1950 – х рр.. – період відбудови;

 • 1946 – 1947 рр. – третій голод в Україні;

 • 1947 рік – скасування карткової системи;

 • 1942 – 1953 рр. – діяльність Української повстанської армії;

 • квітень – травень 1947 року – операція «Вісла»;

 • 5 березня 1953 року – загибель Р. Шухевича;

 • 1946 – 1949 рр. – політика «жданівщини».

Історичний диктант по темі:

«Україна в роки післявоєнної відбудови» (1946 – 1950 рр.)

1.Якими були два основні завдання після закінчення Другої світової війни?

2.Чи вважається Україна членом – засновником ООН?

3.Відбудова н/г почалася розпочалася … час?

4. 18 березня 1946 року ВР СРСР прийняла: « Закон ... …. з 1946 по 1950 рр.» (четверта п’ятирічка)?

5.Галузі економіки, яким надавалося першочергове значення у відбудові… ?

6.Що завершилось раніше: відбудова промисловості чи с/г?

7.В якому розі розпочалася перша повоєнна грошова реформа?

8.У яку галузь виділялося найбільше капіталовкладень в повоєнну відбудову і розмір?

9.У яку галузь виділялося найменше капіталовкладень і розмір?

10.Назвіть дві основні причини голоду 1946-1947рр. ( природну і штучну)?

11. Яка трагічна подія для України об’єднує ці дати?

12. Роки Другої світової війни? Роки Великої Вітчизняної війни?

13. Створення колгоспів (колективізація) сприйнялось населенням позитивно чи негативно?

14. Чи сприяла кампанія з укрупнення колгоспів підвищенню ефективності роботи колективних господарств?

15. Чи охопив західноукраїнські землі голод 1946-1947рр.?

16. Негативно чи позитивно вплинуло на процес відбудови н/г панування сталінського режиму в Україні?

17. Проти кого і проти чого вела боротьбу ОУН –УПА в повоєнний період?

18. Повоєнна грошова реформа позитивно чи негативно відбилась на матеріальному становищі населення?

19. Високий чи низький рівень життя населення УРСР в повоєнні роки?

20. Командиром УПА був … ?

21. Командно – адміністративна політика радянської влади у відбудові та відношенні до народу означала запровадження … режиму у СРСР?

22.Як називався процес незаконних арештів, ув’язнень та заслань «ворогів радянської влади», що проводив Й. Сталін?

23.В якому році була знищена організація УПА?

24.Яке прізвище ідеолога, що проводив «ждановщину» в Україні?

Тема: «Україна в період десталінізації та хрущовської відлиги»

(1953 – 1964 рр.)

Основні поняття та терміни: десталінізація, політична криза, боротьба за владу, «відлига», реабілітація, лібералізація, раднаргосп, «цілинна епопея», «кукурудзяна кампанія», «шістдесятники», протести, «відкриті листи» до ООН, «самвидав», репресії, «дисидентський рух», самвидав, опозиція.

Основні дати:

 • 5 березня 1953 року – смерть Й. Сталіна;

 • 19 лютого 1954 року - передача Кримської області до складу УРСР;

 • лютий 1956 року – XX з’їзд КПРС;

 • 30 червня 1956 року – постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його шкідливі наслідки»;

 • червень 1957 – березень 1958 рр. – опір «десталінізації»;

 • 24 грудня 1957 року – пленум ЦК звільнив з посади першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка і обрав на цю посаду М. Підгорного;

 • жовтень 1961 року – XXII з’їзд КПРС;

 • липень 1963 року – пленум ЦК КПУ звільнив від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного і призначив П. Шелеста;

 • 1954 рік – початок освоєння цілинних земель;

 • 1957 року – запровадження системи раднаргоспів, початок масового житлового будівництва;

 • 1959 рік – початок запровадження в сільському господарстві вирощування кукурудзи;

 • 1961 рік – грошова реформа;

 • 1958 – 1961 рр. – Українська робітничо – селянська спілка;

 • 1959 – 1964 рр. – Клуб творчої молоді в Києві.

Історичний диктант по темі:

«Україна в період десталінізації та хрущовської відлиги» (1953 – 1964 рр.)

 1. Внутрішньополітична криза в СРСР почалася в результаті - … .

 2. Внутрішньополітична боротьба на початку 50 – х рр.. була боротьбою за нове керівництво чи проти існуючої влади?

 3. Чому на початку 50 – х рр.. в СРСР було неможливе «колективне керівництво»?

 4. Представниками нової влади мали стати найближчі соратники Сталіна, які й розпочали внутрішньополітичну боротьбу за владу ( прізвища).

 5. Які посади займали ці особи ще при правлінні Й. Сталіна?

 6. Процес ліквідації наслідків сталінізації, що почався після смерті Сталіна називався … .

 7. Роками «десталінізації» були – ( … - … рр..).

 8. Репресії – це примусові та жорстокі методи радянської влади проти … та з метою … .

 9. Виправдання, поневолення несправедливо засудженої або обвинуваченої особи означало процес - … .

 10. Лібералізація – це процес покращення життя народу та держави в умовах … .

 11. XX з’їзд КПРС відбувався з 14 по 25 лютого 1956 року і основним його рішенням було - … .

 12. XXII з’їздом КПРС було проголошено курс на поглиблену «десталінізацію», яка включала такі три етапи: … .

 13. Період «хрущовської відлиги» - це період в історії СРСР та України, який тривав з 1956 по 1964 рр. та означав … .

 14. Першим секретарем ЦК КПРС в цей період був - …, а першим секретарем ЦК КПУ в цей період був - … .

 15. Які три основні напрямки визначала політична програма

М. С. Хрущова?

16. Реформування країни здійснювалося в трьох сферах: … .

17. «Шістдесятники» - це … .

18. «Дисидентство» - це … .

19. Назвіть основні дисидентські організації, що діяли в 50 – 60 рр.

20. Здійснення «цілинної епопеї» мало позитивне значення у реформуванні сільського господарства та означало … .

21. «Кукурудзяна кампанія» - це … .

22. Найбільш вдалими та перспективними були реформи М. С. Хрущова в промисловості, сільському господарстві чи соціальній сфері?

23. До 1963 року політика, ініціатором якої був М. Хрущов, викликала незадоволення різних груп населення: партійно – державну еліту (…), інтелігенцію (…), робітників і селян (…), а 14 жовтня 1964 року відбувся пленум ЦК КПРС, його рішення - …. .

24. Визначте причини невдач політичного курсу М. С. Хрущова.

Тема:«Україна в період загострення кризи радянської системи»

(1965 – 1985 рр.)

Основні поняття та терміни: політико – ідеологічна криза, «застій», радикальні реформи, часткові реформи, «неосталінізм», номенклатура, радянська система, косигінські реформи, госпрозрахунок, економічний експеримент, стимулювання праці робітників, госпрозрахунок, «золота» п’ятирічка, урбанізація, рівень життя, етносоціальні процеси, опозиційний рух, «дисиденти», Українська Гельсінська спілка.

Основні дати:

 • 14 жовтня 1964 року – усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова, обрання Л. Брєжнєва;

 • 1964 – 1985 рр. – період «застою»;

 • 25 травня 1972 року – звільнення від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста і обрання на цю посаду В. Щербицького;

 • 19 – 20 квітня 1978 року – ухвалення Конституції УРСР;

 • березень 1965 року – пленум ЦК КПРС визначив заходи щодо розвитку сільського господарства;

 • вересень 1965 року – пленум ЦК КПРС визначив програму реформ у промисловості;

 • 1982 рік – прийняття «Продовольчої програми», створення АПК;

 • серпень – вересень 1965 року – перша велика хвиля арештів інтелігенції (дисидентів), працівників культури України;

 • 4 вересня 1965 року – маніфестація проти арештів української інтелігенції у кінотеатрі «Україна» в Києві;

 • 1970 рік – початок нелегального виходу опозиційного журналу «Український вісник»;

 • січень – травень 1972 року – друга велика хвиля арештів інтелігенції України;

 • 9 жовтня 1976 року – почала існувати Українська Гельсінська група на чолі з М. Руденком.

Історичний диктант по темі:

«Україна в період загострення кризи радянської системи»

(1965 – 1985 рр.)

 1. Визначте назву процесу, який характеризував у країні стан економіки і політики в 60 – 80 рр.

 2. Із середини 60 – х років основними елементами радянської системи, яка склалася та зміцнилася ще в 20 – 30 – ті роки в суспільстві та державі були … .

 3. Назвіть прізвище діяча, якого в 1972 році було обрано першим секретарем ЦК КПУ.

 4. Нове керівництво СРСР після відсторонення від влади в 1964 році М. С. Хрущова обрало шлях радикальних чи часткових реформ?

 5. Назвіть етапи цього періоду та їх керівників.

 6. Як економісти називали восьму п’ятирічку (1966 – 1970 рр.) і чому?

 7. Дайте визначення політичному курсу «неосталінізм».

 8. Косигінські реформи характеризувалися … .

 9. У період «застою» криза відбувалася окремих галузей і сторін життя чи всієї радянської моделі суспільно – політичного розвитку?

 10. Назвіть сфери прояву кризи радянської системи.

 11. Основне гасло періоду «застою» - … .

 12. Назвіть основні риси періоду «застою».

 13. Назвіть п’ятирічки періоду та їх роки.

 14. Наступником М. С. Хрущова при владі в СРСР був … .

 15. Період кризового двадцятиріччя, повільне, хворобливе для суспільства самознищення радянської системи, що не змогла перебороти кризу характеризує період під назвою – «…».

 16. Терміни «рівень життя» та «якість життя» в 70 –ті роки в СРСР носили такий зміст: … .

 17. Етносоціальні процеси 60 – 80 років характеризувалися змінами, що відбувалися в етносі (народності, нації), головними серед яких є …, …, … склад населення держави (чи певної території).

 18. Яка подія стала приводом до активізації опозиційного руху

60 – 70 рр.?

 1. Визначте основні напрямки опозиційного руху в Україні.

 2. Формами діяльності дисидентів в цей період було: створення підпільних організацій, проведення конференцій, свят, вечорів, створення гуртків, написання «…» до урядів СРСР та УРСР, та міжнародних організацій, організація мітингів та демонстрацій, розповсюдження нелегальних видань «…».

 3. Якого характеру були репресії проти опозиціонерів?

 4. Розшифруйте абревіатуру «УГС» та дайте визначення цьому поняттю.

 5. Хто був лідером релігійного дисидентства та його мета?

 6. Визначте основні причини загострення кризи радянської системи та занепаду економіки СРСР.

Тема: «Україна в період перебудови і розпаду СРСР»

(1985 – 1991 рр.)

Основні поняття та терміни: «перебудова», політика «прискорення», демократизація, гласність, антиалкогольна кампанія, розвиток ринкових відносин, економічні реформи, реформи трьох «С», Чорнобильська катастрофа, багатопартійність, монополія КПРС, Народний рух України, національно – визвольний рух, суверенітет, союзний договір, референдум, вибори, державний переворот, Акт незалежності, президент, СНД.

Основні дати:

 • 1985 – 1991 рр. – період «перебудови»;

 • 26 квітня 1986 року – Чорнобильська катастрофа;

 • червень 1987 року – пленум ЦК КПРС «Про докорінну перебудову управління економікою»;

 • 3 серпня 1990 року – Закон УРСР «Про економічну самостійність»;

 • 8 – 10 вересня 1989 року – Установчий з’їзд Народного руху України за «перебудову»;

 • 16 липня 1990 року – прийняття Декларації про державний суверенітет України;

 • березень 1990 року – вибори до ВР УРСР;

 • 19 – 21 серпня 1991 року – спроба державного перевороту в СРСР;

 • 24 серпня 1991 року – Акт проголошення незалежності України;

 • 1 грудня 1991 року – референдум і вибори Президента України.

Історичний диктант по темі:

«Україна в період перебудови і розпаду СРСР»

(1985 – 1991 рр.)

 1. Період «перебудови» в історії України тривав … .

 2. «Перебудова» - це … .

 3. «Парад генсеків» з 1982 по 1985 рр. був періодом короткочасного правління … .

 4. На посту глави держави в період «перебудови» був … .

 5. Основними ознаками цього періоду були … .

 6. Гаслом періоду було гасло – «…».

 7. Скільки етапів мали реформи періоду «перебудови» - етапи і роки?

 8. Курс політики полягав у здійсненні радикальних чи часткових реформ?

 9. Розвиток ринкових відносин – це … .

 10. Демократизація радянської системи – це … .

 11. Аварія на ЧАЕС трапилася - … .

 12. Першим і останнім президентом СРСР був - … .

 13. Процес припинення «холодної війни» 1990 р. означав … .

 14. Національно – визвольний рух 1989 – 1990 рр. мав значення - … .

 15. Втрата авторитету КПРС і формування багатопартійності означало … .

 16. Декларація про державний суверенітет прийнята - … .

 17. Серпневий путч відбувся - … .

 18. Україна проголошена незалежною державою - … .

 19. Грудневий референдум 1991 р. пов'язаний з подіями … .

 20. Першим президентом незалежної України став - … .

 21. Розшифруйте абревіатуру «СНД» - … .

 22. Дата утворення СРСР - … .

 23. Дата розпаду СРСР - … .

 24. Чому СРСР розпався (причини і наслідки)?

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Атлас з історії України: 10 – 11 класи. – К.: «Інститут передових технологій», 2000.

  2. Гісем Н. М. Історія України. 10 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень. – Харків: «Ранок», 2003.

  3. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Матеріали для тематичного контролю знань. 11 клас. – Тернопіль, 2001.

  4. Гісем О., Мартинюк О. Історія України. 10 – 11 класи: Наочний довідник. – К.;Х., 2007.

  5. Гурченко Ф. Г., Панченко П. П.,Тимченко С. М. Новітня історія України (1939 – 2001): Підручник для 11 класу. – К., 2001.

  6. Довідник з історії України /За загальною редакцією І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2001.

  7. Кучер В. І., Чернега П. М. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945). – К., 2004.

  8. Новий довідник: Історія України. – К., 2005.

  9. Турченко Ф. Г. Новітня історія України: Підручник для 10 класу (1914 – 1939). – К.: Генеза, 2001.

  10. Турченко Ф. Г., Косміна Н. К. Новітня історія України. 11 клас. Дидактичні матеріали. – Запоріжжя, 2001.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!