INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL in Fergana.

Опис документу:
Шаҳар мухандислик таъминоти тизими. Шаҳар мухандислик таъминоти тизимининг функциялари. Шаҳар хўжалиги – шаҳар экологиясини яхшилашнинг воситаси. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш хўжалиги. Кўкаламзорлаштириш функциялари. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш категориялари, меъёрлари. Шаҳар ҳудудини тозалаш турлари, давомийлиги.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОЛИМЕР ҚЎШИМЧАЛАР БИЛАН ҚОПЛАНГАН ЭРИТМАЛАРНИНГ МОДИФИКАЦИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ.

Тешабоева Н.Д.БИҚГКК каф.кат.ўқит. Муродалиева Н.А.14-15ХС

Мақолада бино ва иншоотларнинг сейсмик қаршилигини яхшилаш учун улардан фойдаланиш кўзда тутилган..Силикат ғиштнинг зилзилабардошлигини оширишнинг маъқул конструкциясини танлаш ҳақида иш олиб борилади.

Мақола, бино, иншоот, сейсмик,силикат,ғишт,конструкция

В статье рассматривается использование зданий и сооружений для повышения сейсмостойкости зданий. Ведется работа по выбору оптимальной конструкции сейсмичности силикатного кирпича.

Статья, зданий, сооружения, сейсмостойкость,силикат, кирпич,конструкция.

The article deals with the use of buildings and structures to improve the seismic resistance of the buildings. The work on selecting the optimal construction of Silicate brick seismicity is being carried out.

The article, building, structures, seismic, being, carried out.

Датчикнинг марказий сиқиш шароитида деформациялиги ва юк кўтарувчанлиги бўйича олиб борилган тадқиқотлар тошли эритма таркибида 0,002% миқдордаги К-9 қўшимчасидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлади.

Кам сув ажратиш билан биргаликда ишлаб чиқилган ечимлардан фойдаланиш деворнинг монолитик хусусиятини оширади, ғишт ва оҳак кавсагинда дуварчилигини уйитилмасини ва ёрилишига тўсқинлик қилади, ғиштнинг физикавий ва механик хусусиятларини яхшилайди ва duvarcılıkta ғишт кучи фойдаланиш коэффициенти яхшиланади.

Полимернинг паст истеъмоли туфайли, бу девор қоғози анъанавий композицияларда ва полимер кўшимчалар билан бирга сув қаршилик катнашади.

Шу муносабат билан турли турларнинг динамик таъсирлари шароитида бинолар ва иншоотларнинг ишончлилик даражасини ошириш мақсадида

ишлаб чиқилган цемент полимер композицияларидан фойдаланиш тавсия этилади.

Бино ва иншоотларнинг сейсмик қаршилигини яхшилаш учун улардан фойдаланиш айниқса самаралидир.Силикат ғиштнинг зилзилабардошлигини оширишнинг маъқул конструкциясини танлаш.

14 бўшлик ғишт (тешик диаметри 30 — 32 мм, бўшлик 28 – 31 %)

Расм-1. 14 бўшлик ғишти.

Расм-2. 14 бўшлик ғишти.

3 бўшлик ғишти ғиштли (тешик диаметри 52 мм, бўшлик 15 %)

Расм-3. 3 бўшлик ғишти.

Янги конфигурациядаги силикат ғишт таклиф этилади. Ғиштнинг марказида 45х45мм тешик бор ва 22,5x22,5мм қўйин четлари бўйлаб қўйилган.

Иккинчи турдаги ғиштнинг марказида диаметри 46 мм бўлган думалоқ тешик ва қирраларнинг бўйлаб 22,5 мм радиусли ярим дюймли девор билан қурилган бўлиб, бу девор бўйининг баландлиги бўйлаб мақсадни ташкил этади. Ушбу мақсад, арматура ўрнатилган ёки бўлмаган ҳолда ишланган.

Бу тош деворларининг сейсмик барқарорлигини сезиларли даражада оширади.Технологик нуқтаи назаридан квадрат ёки тўртбурчак шаклидаги бўшлиқларни ишлаб чиқариш бир қатор қийинчиликларга боғлиқ.

Расм-4.Янги сейсмик чидамли силикат ғишт.

Расм-5.Сейсмик чидамли ғиштнинг девор қопламаси

Расм-6.Tишлашиш учун тош (ғиштли) деворларни синовлаш учун қурилма.

1 - гидравлик приз; 2 - манометр; 3 - рамка; 4 – ўзаро фаолият бурчак; 5 - адаптер;6 - шпал; 7 - тортиш; 8 - рафтлар; 9 - созловчи мурват; 10 - шарнир; 11 –кабел тутқичи ;12 – синовли ғишт; 13 – сими ассемблеси.

УМУМИЙ ХУЛОСАЛАР

Силикат ғиштлари, унинг деворга ишлов беришга ёпишқоқлигининг пастлиги туфайли, зилзилабардош ҳудудларда бинолар қуриш деярли фойдаланилмайди;

Силикат ғиштлардан ғишт олишнинг сейсмик мустаҳкамлиги бир неча усуллар билан амалга оширилиши мумкин, жумладан анъанавий бўлганларга нисбатан кўпроқ ёпишқоқлик хусусиятларига эга ечимлардан фойдаланиш. Шу асосда сейсмик минтақаларда қурилиши индустриаллаштиришини таъминлаш, сейсмик районларда силикат ғиштларини кенгайтириш.

маҳаллий хом - ашёлар асосида юқори физик-механик хоссаларга эга бўлган автоклавда қотадиган, махсус силикат ғиштларни олишнинг таркибини ишлаб чиқиш ва унинг физик-кимёвий асосларини ёритиш;

силикат ғиштларнинг қурилиш-техник хоссаларини ошириш мақсадида мукаммал технологик регламентларини ишлаб чиқиш;

адгезия ҳажми ортиб борувчи (чиқиндиларини киритиш) бу силикат ғиштидаги эритманинг фаоллигини оширади ва шу билан ёпишқоқлик кучини оширади;

таъминлайдиган эритма билан кимёвий фаолликка эга бўлган силикат ғиштини яратиш. Қўшимчалар: полимер, кул, бархан кум каби ишлатилган;

ғиштнинг ўзини яхшилаш, силикат ғиштига турли геометрик шакллар, конфигурациялар бериш. Айниқса, тешикли ғишт деворидаги

тиргович қаттиқ ғиштдан қилинган ғиштдан юқори бўлиб, тошнинг тешикларига кириб, бу тешиклардан синган ва ёрилиб кетиши керак, бу эса оддий нормал амалиётга қўшимча куч беради;

тупроқни кесиш учун зарур бўлган қоидалар тошга сейсмик қаршилик кўрсатиш нуктаи назаридан;

полимер қўшимчаларини ишлатиш ғишт (эритма) эритмаси фаоллигини ошириш мумкин. Бу, одатда, ғишт ва деворнинг мустахкамлиги ва мустахкамлигини оширади;

эритма билан кимёвий фаолликка эга бўлган ниҳоят силикат ғишт, ғишт ва ҳавони ёпиштирувчи интерфейсида ғиштнинг оралиқ қатламининг мустаҳкамлиги ва монолитлигини таъминлашга қодир.

Фарғона конининг оҳактоши силикат махсулотлари ишлаб чиқаришда боғловчи сифатида ишлатилиш мумкин;

Дангара конининг қуми таркибида 70-82% ташкил қилади ва силикат махсулотларини ишлаб сиқаришга яроқлидир;

Хом аралашмалари таркибини ҳисоблаш учун ишлаб чиқилган усул олдиндан аниқланган, барқарор технологик хусусиятларга эга бўлган силикатли ғишт олиш имконини беради;

Қулай конфигурация тавсия этилган силикатли ғишт девор сейсмик мустахкамлигини сезиларли даражада оширади;

Фарғона вилоятининг қурилишида силикат ғиштидан фойдаланиш девор материалларнинг етишмаслигини камайтиради.

Адабиётлар

1.ГОСТ2 1-1-85 «Песок для производства силикатного кирпича и изделий из автоклавных бетонов»., М.: Изд.Стандартов, 1985.

2. ГОСТ 5802-86. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке, М.: изд. Стандартов, 1981.

3. КМК 2.01.03-96. Сейсмик ҳудудларда қурилиш. - Т., 1997.

4.КМК 2.02.01-98. Бино ва иншоотларнинг асослари. - Т., 1999.

5.КМК 2.03.01-96. Бетон ва темирбетон конструкциялар. - Т.,1999.

6.КМК 2.03.07-98. Тош ва ўзактошли конструкциялар. - Т., 1998

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
3
0
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!