Інтерактивний семінар - практикум: «Формування логіко - математичної компетентності дошкільників»

Опис документу:
Підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників відповідно до Державної базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»; розширити та уточнити знання присутніх,щодо логіко-математичного розвитку дітей;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Інтерактивний семінар - практикум: «Формування логіко - математичної компетентності дошкільників»

Мета:

1.Підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників відповідно до Державної базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»;

2. Розширити та уточнити знання присутніх,щодо логіко-математичного розвитку дітей;

Завдання:

1.Активізувати знання педагогами дидактичних ігор,спрямованих на формування у дітей передумов логіко - математичного мислення;

2. Активізувати логічне мислення учасників семінару;

Дата проведення:

Форми роботи: інформування, ігрові вправи, обмін думками.

Категорія слухачів: педагоги ДНЗ.

Керівник:

Інтерактивний семінар - практикум: " Формування логіко - математичної компетентності дошкільників

І.Ознайомлення з темою та метою семінару,регламентом роботи.

Мета:надати загальну інформацію про семінар,ознайомити учасників з темою та метою семінару,регламентом роботи.

Хід семінару

Визначення очікувань учасників семінару за методикою «Дерево очікування» Мета: з’ясувати очікування учасників щодо семінару,визначити питання,на які доцільно звернути увагу в процесі роботи з групою.

Обладнання: Макет дерева, ручки, різнокольорові стікери .

Перш ніж почати разом працювати, давайте поділимося один з одним, з яким настроєм, думками ви прийшли на семінар? Яку мету ви поставили, що хочете отримати в кінці семінару? Ведучий роздає кожному учаснику семінару стікери і пропонує написати свої очікування стосовно семінару. Після чого кожен учасник зачитує свої очікування і наклеює їх на макет дерева.

Доповідь вихователів з питання :Логіко-математичний розвиток дошкільника.

Практикум

1.Розминка «Хто знає ,той відповідає»

Мета: розширити та уточнити знання присутніх,щодо логіко-математичного розвитку дітей.

Ведучий ставить запитання. Отримавши відповіді узагальнює їх.

Чи може новонароджена дитина мислити?

Дитина народжується,не маючи мислення. Щоб мислити,необхідно володіти чуттєвим і практичним досвідом,зафіксованим у пам’яті. Мислення дитини зароджується у предметних практичних діях. Розвиток сприймання та мислення перебувають в єдності.

Як називається найбільш ранній вид мислення?

Найбільш ранній вид мислення - наочно дійове. Його особливість полягає у тому, що сам процес мислення є практичною перетворювальною діяльністю,яку дитина здійснює з реальними предметами. Наочно-дійове мислення сприяє формуванню інших ,більш складних видів-наочно образного і словесно-логічного мислення. Перші прояви дитячого мислення носять практично-дійовий характер.

Що є основною умовою розвитку мислення дітей?

Основною умовою розвитку мислення дітей є цілеспрямоване розвивальне навчання. Щоб зробити процес навчання привабливим для дошкільників,важливо підтримувати у них бадьорий робочий настрій,а для цього слід використовувати інтелектуальні ігри. За умови правильної організації інтелектуальні ігри дають змогу кожній дитині досягти піку своїх вікових можливостей. Розвиток мислення виявляється у поступовому розширені змісту думки,послідовні заміні простих форм і способів розумової діяльності на складніші. Одночасно у дитини формуються пізнавальні інтереси. Інтелектуальні ігри не лише активізують розумові здібності дитини,а й розвивають у неї якості ,необхідні для подальшої професійної майстерності. Розвивальні ігри варто використовувати як на заняттях , так і повсякденному житті.

Який тип мислення властивий дітям середнього дошкільго віку?

У дітей 4-5 років переважає наочно - дійове мислення,яке дає їм змогу виділяти зв’язки і відношення шляхом реальної дії з предметами. Дітям 5-7 років вдаються до наочно-дійового мислення,як правило тоді,коли перед ними постають завдання,для виконання яких у дітей замало досвіду і знань. У інших випадках починають домінувати дії з образами. Діючи з образами подумки,дошкільник уявляє реальні дії з предметами та їхні результати. Забезпечує цей процес сааме наочно-образне мислення. Дошкільники 6-7 років починають діяти із замісниками. Такі дії вимагають відволікання від реальних предметів,заміщення їх словами,числами,знаками схемами,символами.,називають словесно-логічним мисленням.

Що таке логічне мислення?

Логічне мислення - здатність мислити точно і послідовно,не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях,та вміння викривати логічні помилки. Логічне мислення формується на основі образного та є вищою стадією розвитку дитячого мислення. Досягнення цієї стадії-складний процес,оскільки повноцінний розвиток логічного мислення потребує не лише високої активності розумової діяльності,але й узагальнених знань про істотні ознаки предметів і явищ дійсності. Тому починати розвиток логічного мислення слід якомога раніше.

2.Вправа « Формування понятійного апарату»

Мета: дати визначення поняттям «аналіз», «синтез», «порівняння», «узагальнення», «класифікація», «систематизація».

Обладнання: три ватмани, маркери, скоч, аркуші з написанням визначених понять.

Ведучий пропонує учасникам об’єднатися у підгрупи .

Кожна підгрупа протягом п’яти хвилин має дати визначення запропонованим поняттям і записати їх на ватмані:

Перша-аналіз і синтез

Друга-порівняння і узагальнення

Третя - класифікація,систематизація .

Через п’ять хв..кожна підгрупа представляє результат своєї роботи. Після цього ведучий пропонує загально прийняті визначення поданих понять і закріплює аркуш з цим визначенням біля визначень,сформульованими учасниками. Пропонує порівняти що у цих визначеннях є спільного.

Визначення

Аналіз-метод наукового дослідження предметів,явищ тощо шляхом розчленування їх у думці на складові частини. Це уявне відокремлення властивостей від об’єкта,виділення окремих його частин,елементів тощо.

Синтез-метод наукового дослідження предметів,явищ дійсності в цілісності,єдності та взаємозв’язку їх частин,уявне поєднання окремих компонентів об’єкта в єдине ціле.

Порівняння-уявне зіставлення двох або кількох об’єктів з метою виявлення спільних чи відмінних ознак. Це елементарний процес,з якого починається пізнання .

Узагальнення-уявне групування предметів за загальними та істотними ознаками. Порівнюючи предмети чи явища ми виділяємо найбільш спільні ознаки і на цій основі здійснюємо узагальнення.

Класифікація-вміння подумки розподіляти предмети,явища або поняття на класи,групи тощо за їх спільними ознаками,властивостями.

Систематизація-приведення до системи,розміщення об’єктів у певному порядку,встановлення певної послідовності.

3.Вправа «Заморочки із бочки»

Мета: активізувати логічне мислення учасників семінару.

Ведучий пропонує присутнім виконати певні завдання, розв'язання яких базується на законах логіки.

Відгадай загадки.

Теля рогате, на зуби багате,не їсть, не п'є, тільки дерево жує. (Пилка.)

Не горить, а гасити доводиться. (Вапно.)

Що у світі найшвидше? (Думка.)

Що у людини не росте ? (Ім'я.)

Яка ниточка попід носом в'ється,

А в руки спіймати не дається? (Запах.)

Без чого хліба не спечеш? (Без скоринки.)

Відгадай прислів'я та приказки.

Зміст цих прислів'їв переказано максимально чітко, без будь-яких порівнянь, метафор тощо. Наприклад, приказку «По Івану і шапка» переказано так: «Ця істина стверджує, що люди з поширеним ім'ям завжди мають ті головні убори, на які заслуговують». Відгадайте, про які прислів'я та приказки йдеться:

Цей лаконічний вислів говорить про те, що коефіцієнт корисної дії

сільськогосподарських робіт дорівнює одиниці. (Що посієш, те й пожнеш.)

Відповідно до цього правила подорож можлива лише після того, як дати

хабара посадовій особі. (Не помажеш, не поїдеш.)

Ця життєва мудрість переконує, що майже повна відсутність можливостей

для розумової діяльності зазвичай компенсується сприятливим збігом обставин. (Дурням завжди щастить.)

Дай відповідь на запитання.

- Перед дверима будинку сидить маленький хлопчик. До нього підходить

чоловік і запитує:

Тато вдома?

Так.

Чоловік дзвонить, але ніхто не відчиняє двері. Тоді він обурено говорить

хлопчикові:

Ти кажеш, що батько вдома, тоді чому не відчиняє?

Не знаю. Ми тут не живемо.

Яку помилку допустив чоловік? (Він не припустив того, що дитина може жити не тут).

4.Вправа дидактичні ігри

Мета: активізувати знання педагогами дидактичних ігор,спрямованих на формування у дітей передумов логіко - математичного мислення

Обладнання: аркуші на яких схема яка містить такі розділи:

Розвиток сенсорних здібностей,

Розвиток інтелектуальних здібностей,

Розвиток творчих здібностей

Ведучий пропонує протягом 5 хв. Записати назви дидактичних ігор,які доцільно використовувати . Після закінчення кожна група презентує свою схему.

5.Вправа « Асоціації»

Мета: сформулювати визначення поняття «логіко-математична компетентність»

Обладнання: маркер, ватман.

Ведучий пропонує учасникам методом «мозкового штурму» підібрати характери- тики до цього поняття для дітей старшого дошкільного віку.

Усі запропоновані варіанти ведучий записує на ватмані. Після завершення роботи учасники спільно підбивають підсумки,у якому констатують ,що логіко-математична компетентність старшого дошкільника характеризується низкою умінь зокрема:

- класифікує геометричні фігури,предмети ,множини за якісними показниками та чисельністю,

- здійснює впорядкування за величною,масою, об’ємом,розташуванням у просторі, перебігом подій у часі,

- здійснює найпростіші усні обчислення та вимірювання відстані, довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, часу.

- розв’язує прості арифметичні та логічні задачі

- самостійно робить умовиводи, спираючись на засвоєнні знання та досвід, уміє доводити й відстоювати правильність своєї думки.

Підбиття підсумків семінару

6.Вправа «Валіза, м’ясорубка,корзина»

Мета :спонукати учасників до осмислення всього почутого під час семінару.

Ведучий пропонує всім учасникам подумки згадати все те,про ,що сьогодні йшлося на семінарі,розкласти його на підгрупи:

- усе,що нове,зацікавило-до валізи знань

- усе ,що потребує осмислення,опрацювання,пошуку – до м’ясорубки для самоосвіти

- усе ,що зайве,не потрібне-до корзини.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
5
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!