"Інтерактивні форми роботи з профілактики насильства"

Опис документу:
Проблема насильства, його причин, наслідків та пошуку ефективних шляхів подолання набуває все більшої актуальності для українського суспільства, незалежно від віку, статі, етнічного походження, фізичних та матеріальних можливостей людини. Завдання: надати учасникам базові знання з питань попередження та подолання насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
89,088 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інтерактивні форми роботи з профілактики насильства (вебінар)

Шебаніц Валентина Георгіївна,

практичний психолог Новоазовської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2

Правила вебінару

 1. Приймати участь у виконанні запропонованих завдань .

 2. Не відволікати спікера питаннями в чаті під час повідомлення.

 1. Не спілкуватися в чаті з іншими учасниками під час повідомлення спікера.

Тривалість вебінару 60 хвилин.

 • Виступ спікера.

 • Відповіді на питання.

 • Обмін думками.

Структура вебінару

1.Теоретичне обѓрунтування проблеми.

2. Інтерактивні форми профілактики.

3. Підсумок вебінару.

Мета вебінару:

 • підтримка педагогів , які використовують навчанні дистанційні освітні технології;

 • підвищення професійної компетентності педагогів;

 • підвищення інформаційної культури учасників освітнього процесу;

 • вдосконалення навчально-методичного супроводу освітнього процесу;

 • сприяння процесу інформатизації освіти.

Завдання вебінару:

 • надати учасникам базові знання з питань попередження та подолання насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;

 • відпрацювати інтерактивні форми профілактичної роботи в режимі on-lain

Теоретичне обѓрунтування проблеми (теоретичний блок)

Відповідно до деяких питань організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році , викладених у листі Міністерства освіти,молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 визначено мету сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Не дивлячись на те, що Урядом вживаються заходи щодо профілактики жорстокості та насильства в дитячому середовищі, зокрема, затверджено наказом від 30.12.2010 № 1312 “План заходів щодо реалізації Національної кампанії “Стоп насильству” на період до 2015 року”, проблема залишається нагальною.

Проблема насильства, його причин, наслідків та пошуку ефективних шляхів подолання набуває все більшої актуальності для українського суспільства, незалежно від віку, статі, етнічного походження, фізичних та матеріальних можливостей людини.

З одного боку, Україна підписала всі базові міжнародні документи, що стосуються захисту громадян від насильства, протидії торгівлі людьми та боротьби із кіберзлочинністю.

На національному рівні прийнято низку законодавчих документів, які передбачають покарання за вчинення насильства, та інших злочинів, пов’язаних із ним (Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний Кодекс України, Цивільний кодек України та ін.).

Основним державним документом, який чітко дає визначення насильству, його видам, проявам та відповідальності за вчинення дій насильницького характеру є Закон України Про попередження насильства в сім’ї (2001 р.)

З іншого боку, ратифікація міжнародних нормативно - правових документів та прийняття власне українських не говорить про чіткий механізм їх реалізації, і, відповідно, зникнення насильства як негативного явища, яке наносить шкоду не тільки фізичному та психологічному стану конкретної людини, а й впливає на майбутнє суспільства в цілому.

Бентежать цифри та факти щодо українських дітей, які стали свідками чи жертвами насильства протягом 2010-2011 рр.:

У 90% випадків домашнього насильства, діти стають свідками;

 • 714 випадків насильства у сім’ї по відношенню до дітей зафіксовано у 2010 році;

 • 2574 дитини перебувають на обліку з приводу насильства чи жорстокого поводження з ними;

 • 30% українців зазнавали насильства в сім’ї до 18 років.

Наведена статистика говорить про потребу вирішення проблеми насильства як на Всеукраїнському, так і на регіональному рівні, особливо що стосується дітей та молоді, які дедалі частіше стають свідками сімейних конфліктів, об’єктами та суб’єктам різних видів насильства, зокрема таких його проявів як погрози, залякування, приниження, знущання, побиття, зґвалтування та ін.

Для молоді як вікової та соціальної групи життя без насильства особливо важливе у контексті соціалізаційних процесів, оскільки це період вибудовування і утвердження індивідуальної та групової ідентичності, схвалюваних/не схвалюваних соціальним середовищем; час пошуку, спроб та помилок щодо себе, друзів, своїх уподобань, зовнішності, поведінки, свого майбутнього; це час утворення міжособистісних стосунків, в основі яких має бути розуміння, повага, партнерські цінності; це період професійного самовизначення, творчої самореалізації та ін.

Виходячи з цього, метою інноваційних форм роботи, є спроба сучасно, цікаво і доступно донести до молоді сутність насильства як явища, ознайомити з причинами та наслідками насильства для запобігання його виникнення і поширення у молодіжному середовищі.

Серед основних завдань щодо використання інтерактивних форм роботи з питань профілактики насильства у молодіжному середовищі вбачаємо наступні:

 • ознайомити молодь з проблемою насильства, нормативно-правовим регулюванням випадків насильства в українському законодавстві;

 • показати можливі наслідки насильства для особистості, сім’ї, суспільства, держави;

 • розглянути шляхи виходу з ситуацій насильства, показати, куди можна звернутись по допомогу;

 • сприяти діалогу, співпраці, спільному пошуку вирішення проблем через залучення досвіду молоді;

 • розвивати критичне мислення молодих людей щодо насильства та пов’язаних з ним проблем, недопустимості його в сучасному демократичному суспільстві;

 • сприяти виробленню у хлопців та дівчат навичок асертивної поведінки щодо насильства;

 • сформувати свідоме відповідальне ставлення молоді до проблеми насильства, як негативного явища, що наносить шкоду фізичному та психологічному здоров’ю людини, перешкоджає гармонійному розвитку особистості, повноцінній самореалізації тощо.

Інтерактивні форми роботи (практичний блок)

До інтерактивних форм роботи з молоддю щодо попередження насильства віднесемо, передусім, форми роботи, перевірені досвідом навчальних закладів, громадських організацій як на Всеукраїнському, так і на регіональному рівні, які є насправді актуальними для молодих людей та ефективними у плані просвіти і профілактики негативних явищ.

Пропоную зосередити увагу на таких інтерактивних формах роботи з молоддю щодо профілактики насильства, як тренінг, віртуальна екскурсія, навчальна гра, відеолекторій, інтерактивна гра, конкурс та акція.

Розглянемо та проаналізуємо кожну форму роботи, визначимо особливості, окреслимо можливості їх використання у процесі роботи з молоддю.

Тренінг — метод отримання знань, а також комплекс дій і вправ, направлених на придбання нових навиків та вдосконалення і закріплення вже набутих, який відрізняється від своїх аналогів тим, що всі його учасники навчаються на власному досвіді в теперішній момент. Це спеціально створене середовище, де кожна людина може з легкістю і задоволенням побачити свої плюси і мінуси, досягнення і поразки. Допомога і увага інших учасників допомагають швидше зрозуміти, які особисті якості необхідні і які навички слід розвивати. За допомогою активних гіперпосилань пропоную розглянути кілька прикладів тренінгових программ з профілактики насильства.

Віртуальна екскурсія –метод використання віртуальної галереї фото та відео зображень про видатних людей, місця та ін. з текстовим або аудіо супроводом та засобами навігації.

За допомогою активних гіперпосилань пропоную відвідати експозиції віртуального музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху , метою якого є інформаційно-просвітницька діяльність та привернення уваги широких кіл громадськості, зокрема до гендерної проблематики.

Навчальна гра, наприклад, просвітницько-профілактична настільна карткова гра «Стоп насильству», яка була створена завдяки співпраці Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні і Всеукраїнського громадського центру «Волонтер». Гра покликана стати додатковим джерелом

корисної інформації про насильство в сім’ї, його латентні форми і прояви, індикатори виявлення та методи профілактики, передусім для молоді. Окрім того пропоную он-лайн гру «Стоп насильство», яка розміщена на сайті: http://www.vsirivni.com.ua/

«Мапа школи» -просвітницький проект який допоможе Вам провести дослідження серед школярів та викладачів Вашої школи для того, щоб визначити приміщення, або територію школи, де ще трапляються випадки насильства щодо дітей. Також, за її допомогою, Ви можете визначити місця, де діти почувають себе некомфортно. Використавши активні гіперпосилання ви можете ознайомитися матеріалами проекту.

Відеолекторій – сучасна, цікава, доступна та ефективна форма просвіти, яка передбачає підбір, перегляд та обговорення тематичних відеоматеріалів для певної цільової аудиторії.

Об’єднання тематичних відеолекторіїв у системну роботу, утворює тематичний відеоклуб. Короткометражні фільми, соціальні ролики з питань різних видів насильства (виготовлені в рамках конкурсу короткометражних фільмів на гендерну тематику «Ген рівності» Проект ПРООН-ЄС, 2011 р.): «Інший вихід є», «Слово ранить», «Головне – погода в домі», «Насильство в родині – пошматоване життя», «7 років жінка потерпає від домашнього насильства…», «А як виглядає твоя ідеальна сім’я?», «Твоя байдужість – перемога насильства», «Не руйнуй майбутнє», «Твій вибір» та ін. ви зможете переглянути , використавши активні гіперпосилання.

Акція дія, діяльність, спрямовані на досягнення якої-небудь мети. В Україні є приклади проведення благодійних, соціальних акцій, акцій милосердя тощо. Так19 листопада 2011 року у Всесвітній день попередження насильства над дітьми Український фонд «Благополуччя дітей» спільно з Fundacja Dzieci Niczyje (Фундація Нічиї Діти), рекламно-креативна агенція Grey G2 Ukraine, «Ла Страда - Україна» розпочали проведення інформаційної кампанії «Брудний дотик».

Кампанія «Брудний дотик» має на меті підвищити обізнаність громадськості щодо проблеми

сексуального насильства над дітьми, виявлення випадків насильства, їх попередження та допомоги дітям, які постраждали від сексуального насильства.

Кампанія “Мудрі батьки – щасливі діти” спрямована на захист дітей від жорстокого поводження шляхом популяризації відповідального батьківства та ненасильницьких методів виховання.

Інформаційна кампанія "Біль від ременю пройшла . Але це залишиться між нами" присвячена проблемі фізичного насильства щодо дітей в сім‘ї , неприпустимості побиття дитини, як методу виховання.

Міжнародна інформаційна кампанія «Побач. Почуй. Скажи» присвячена батькам, які завдають шкоди своїм дітям, та намагаються це приховати.

За допомогою активних гіперпосилань пропоную ознайомитися з методичними матеріалами для проведення інформаційних кампаній.

Конкурсзмагання, яке дає змогу виявити найбільш гідних із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Ця практика дозволяє в цікавий спосіб залучити велику кількість талановитих осіб. Що стосується питання попередження насильства, можна запропонувати, наприклад, такі варіації конкурсів, як фотоконкурс, конкурс колажу, плакату чи соціальної реклами, певних проектів, досліджень тощо. Прикладом може бути Всеукраїнський конкурс есе «Твої права-твоє багатство» , організованого у 2012 році молодіжним клубом «Співдружність» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Підводячи підсумки вебінару, спікер відповідає на питання учасників стосовно організації просвітницької та профілактичної роботи з молоддю щодо проблеми насильства. Увага при цьому акцентується на тому, що для досягнення дієвого результату потрібно розуміти важливість проведення системної роботи щодо профілактики насильства із залученням батьків, соціально-психологічної служби, представників міліції, центрів і служб у справах дітей, інших фахівців. І гарним помічником для ефективності цієї роботи може стати інноваційний інструментарій – вебінар з використанням презентації з активованими гіперпосиланнями .

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00