Інтерактивні форми роботи по взаємодії з сім'єю

Опис документу:
Традиційно взаємодія батьків і педагогів на батьківських зборах проходить в основному в вербальної формі - один говорить, інші слухають. Розширити діапазон методів взаємодії в рамках зборів дозволяє використання інтерактивних методів. Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходиться в режимі розмови, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (наприклад, людиною). Інтерактивні методи виховання позначають виховання через участь і взаємодію.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інтерактивні форми роботи по взаємодії з сім'єю

Шкільне життя починається з Дня Знань і закінчується випускним балом. У цей відрізок часу діти вчаться осягати не тільки премудрості шкільних наук, а й через організацію виховної роботи формуються як особистості. Життя дитини в цей період складається з двох важливих сфер: школа і сім'я, які постійно зазнають значних змін у зв'язку з вимогами сучасної реальності. Школа є тим державним осередком, з яким сім'я взаємодіє найчастіше.

Значимість даної проблеми визначається тим, що сьогодні на тлі «життєвого потенціалу» сім'ї відзначається тенденція падіння рівня її психологічного здоров'я і, відповідно, її виховних можливостей.

Проблематичними для цієї категорії сімей в умовах, що склалися, видаються питання досягнення подібності сімейних цінностей, збереження соціально-рольової адекватності дій її членів, активності сім'ї щодо перспектив. Все це в цілому сприяє розвитку внутрісімейної емоційної незадоволеності, соціальної пасивності та байдужості до реальної дійсності.

Найбільш актуальним на сьогоднішній день стає підвищення педагогічної культури батьків як основи розкриття творчого потенціалу, вдосконалення сімейного виховання, через класні, загальношкільні, районні чи обласні заходи.

Тому ефективність освіти і виховання дитини залежить від того, наскільки тісно вони взаємодіють. Провідну роль в організації співпраці сім'ї та школи грає педагог. Вимоги сучасної реальності змушують педагогів опановувати новітні технології педагогічної науки і освіти для використання їх у своїй роботі, шукати нові форми співпраці з батьками.

Перед колективом ми поставили за мету створити в навчальному закладі організований простір взаємодії з сім'єю, сформувати позитивне суб'єктивне ставлення батьків до школи як педагогічної системи.

Для досягнення мети необхідно реалізувати наступні завдання:

1. Надання психолого-педагогічної, інформаційно-правової, навчально-освітньої, методичної та організаційної допомоги в сім'ї;

2. Підвищення престижу сім'ї з соціально позитивним потенціалом як найважливішого базового інституту суспільства і створення моделі поширення позитивного досвіду сімей;

3. Створення передумов для розвитку соціальної активності сімей в виховному процесі школи.

За роки своєї педагогічної практики мені хотілося б зупинитися на тому, що батьки починають прагнути активної співпраці зі школою, якщо між класним керівником і батьками виникає взаєморозуміння. Необхідно використовувати таку практику взаємовідносин, при якій всі учасники виступають як партнери, друзі, однодумці. І ця взаємодія має носити розвиваючий характер.

Основною формою роботи педагога з батьками є батьківські збори. Вони проводяться з обов'язковим монологом педагога, що включає в себе, як правило, оцінку дитини (в основному його негативної поведінки і недоліків при навчанні). При цьому досвід батьків повністю ігнорується.

Насправді ж необхідність організувати взаємодію педагога з батьками викликана не стільки потребою в наданні будь-якої допомоги школі з боку мам і тат, скільки з турботою про індивідуальний розвиток дитини. Створення єдиного виховного середовища необхідно для розкриття потенційних можливостей кожного школяра.

Саме тому необхідна співпраця, спілкування на рівних - така взаємодія педагогів і батьків, де жодна сторона не володіє правом вказувати і контролювати. Батьки можуть виступати в ролі асистентів, помічників при проведенні будь-якого виду діяльності з дітьми, в ролі експертів (якщо педагог готує заняття по темі, якою добре володіє батько), в ролі консультантів, в ролі організаторів заходу та ін.

Сім'я разом зі школою створює найважливіший комплекс факторів виховує середовища, який визначає успішність всього навчально-виховного процесу. Батьки - невід'ємна ланка в освітньому просторі школи.

Форми роботи з батьками постійно змінюються. Традиційні форми роботи, в яких головне місце відводилося повідомленням, доповідям, втратили своє значення через малу їх ефективность, через недостатність зворотного зв'язку. Все ширше використовуються нові, активні форми роботи з батьками, що дозволяють залучити батьків в процес навчання, розвитку і пізнання власної дитини.

Активною роботою з батьками є активне обговорення, учасники якого міркують, аргументують свої висновки, вступають в дискусію з опонентами, тобто змагаються своїм розумом і талантом. Психологічна наука вважає, що кожен колектив володіє різними неповторними особливостями, прихованими можливостями.

Інтерактивний метод

Традиційно взаємодія батьків і педагогів на батьківських зборах проходить в основному в вербальної формі - один говорить, інші слухають. Розширити діапазон методів взаємодії в рамках зборів дозволяє використання інтерактивних методів.

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «interact», де «inter» - це взаємний, «act» - діяти.

Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходиться в режимі розмови, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (наприклад, людиною).

Інтерактивні методи виховання позначають виховання через участь і взаємодію.

«Я чую і забуваю, я бачу і розумію, я роблю і запам'ятовую», говориться в китайській приказці.

Методологія участі і взаємодії повністю залучає до процесу виховання.

Використання інтерактивних методів дозволяє вирішити кілька психолого-педагогічних завдань. Перш за все, інтерактивні методи ставлять батьків у активну позицію. Інтерактивні методи дозволяють зробити батьків активними учасниками, в результаті чого вони починають вести себе принципово інакше.

Інтерактивні методи ламають традиційні стереотипи батьківських зборів: «батьківські збори» стають не просто місцем, де повідомляють оцінки і збирають гроші на «класні потреби», а особливим простором, наділеним специфічним змістом.

Його застосування підвищує готовність батьків до взаємодії з психологом, педагогами та іншими фахівцями. Спеціаліст, який організовує оригінальні, незвичні заходи, викликає повагу і інтерес.

Застосування інтерактивних методів дозволяє значно поглибити вплив педагога на батьків. Вони отримують досвід безпосереднього проживання і відреагування, що сприяє інтеграції психолого-педагогічних знань і навичок.

Активні форми роботи з батьками

І. Найактивніші форми роботи – це батьківські збори, де батьки не є пасивними слухачами, а є активними учасниками розмови.

На батьківських зборах можна застосовувати різні інтерактивні методи: робота в міні-групах, участь у дискусіях, ділових, рольових, імітаційних іграх та ін.

Для того, щоб застосування активних методів на батьківських зборах було ефективним, необхідно враховувати деякі умови.

Умови проведення роботи з батьками на основі інтерактивних методів:

1. Забезпечити безпеку учасників. Педагог або фахівець не повинен оцінювати правильність або неправильність батьківських думок і установок. Особливо слід відзначати цінність зворотного зв'язку, отриманої від батьків: «Дуже важливо, що ви про це сказали». Деякі батьки за участю в іграх або дискусіях можуть відчувати незручність, яка маскується сміхом або опозиційними реакціями. Педагогу (фахівцю) краще не загострювати на цьому увагу, а проявити інтерес до думки цих батьків, висловити їм подяку за участь.

3. Зацікавити батьків. Потрібно пояснити батькам, що інтерактивні методи допоможуть краще зрозуміти, прожити якісь ситуації шкільного життя, застосувати отримані знання і т.п.

4. Організувати простір. Обов'язково потрібно змінити розстановку парт в шкільному класі (наприклад, поставити їх буквою «П» або півколом) або вибрати інше приміщення.

5. Попередити батьків заздалегідь. Повідомити про те, що на зборах будуть застосовуватися нові форми взаємодії, можна різними способами (наприклад, підготувати письмові запрошення і передати їх з дітьми).

6. Вибрати оптимальний час на батьківських зборах для застосування активних форм взаємодії. Час це зазвичай обмежується 20-30 хвилинами. Якщо батьки раніше не брали участі в такій роботі, то має сенс починати з невеликих за часом завдань, поступово збільшуючи їх тривалість.

ІІ. Наступні форми роботи батьківських зборів.

1. Індивідуальні консультації особливо необхідні, коли вчитель набирає клас. Готуючись до консультації, необхідно визначити ряд питань, відповіді на які допоможуть плануванню виховної роботи з класом. Учитель повинен дати можливість батькам розповісти йому все те, що допоможе в професійній роботі з дитиною:

особливості здоров'я дитини;

його захоплення, інтереси;

переваги в спілкуванні в сім'ї;

поведінкові реакції;

особливості характеру;

мотивація навчання;

моральні цінності сім'ї.

2.Тематичні консультації дають рекомендації з проблеми, яка хвилює батьків. У кожному класі є учні та сім'ї, які переживають одну і ту ж проблему. Іноді ці проблеми носять настільки конфіденційний характер, що їх, можливо, вирішувати лише в колі тих людей, яких ця проблема об'єднує.

Можливі теми:

Дитина не хоче вчитися.

Як розвинути погану пам'ять дитини.

Єдина дитина в сім'ї.

До чого може привести тривожність дітей.

Талановита дитина в родині.

3.«Батьківські читання» дають можливість батькам не тільки слухати лекції педагогів, а й вивчати літературу з проблеми та брати участь в її обговоренні.

Етапи проведення батьківських читань наступні:

на перших зборах батьки визначають питання педагогіки і психології;

вчитель збирає і аналізує інформацію;

визначається список літератури з даного питання;

вивчення літератури батьками;

виклад власного розуміння питання батьками на читаннях.

4.«Батьківські вечори» спрямовані на згуртування батьківського колективу. Теми батьківських вечорів можуть бути різноманітними. Головне, вони повинні вчити слухати і чути один одного, самого себе, свій внутрішній голос.

Орієнтовна тематика:

Перший рік дитини, яким він був.

Яким я бачу майбутнє своєї дитини.

Друзі моєї дитини.

Свята нашої родини.

Робота з батьками є одним з найважливіших аспектів роботи шкільної соціально - психолого - педагогічної служби, спрямованої на збереження психологічного здоров'я дітей через формування загального виховного «поля» навколо дитини, що забезпечує узгодженість впливу дорослих.

Для реалізації цілей психолого-педагогічного супроводу виділяють наступні напрямки роботи:

1. Анкетування батьків з метою оцінки ступеня успішності проходження адаптаційного періоду дітей в 1, 5, 10 класах, особливостей їх поведінки вдома і реакції на зміну навчального навантаження; моніторинг задоволеності батьків якістю освітнього процесу школи, що включає збір побажань адміністрації та всьому педагогічному колективу щодо організації навчально-виховного процесу школи.

2. Консультування сімей учнів з актуальних питань навчання, виховання і особистісного розвитку дітей.

3. Інформаційно-просвітницька та розвиваюча робота через:

- проблемні тематичні виступи, спрямовані на вирішення актуальних психолого-педагогічних завдань і сприяють підвищенню компетентності батьків, що необхідно для створення сприятливих умов розвитку і освіти дітей;

- психолого-педагогічний всеобуч батьків, дійовими особами якого крім педагога-психолога можуть бути досвідчені педагоги і вузькі фахівці. Дана форма взаємодії з батьківською громадськістю дозволяє використовувати інтерактивні методи психологічного впливу.

Для профілактики і корекції неуспішності учнів використовуються різноманітні форми роботи:

 1. Батьківські збори. Форми проведення батьківських зборів необхідно максимально урізноманітнити. Можна використовувати інформаційні технології, які допомагають наочно, переконливо і доступно представити великий обсяг інформації у вигляді таблиць, діаграм, графіків, розповісти про поточні справи і успіхи класу, провести роботу з профілактики неуспішності учнів.

Тут вибираються активні методи спілкування і взаємодії з батьками:

 • лекція - діалог, бесіда, де умовою творчої активності слухачів є індивідуальний підхід;

 • дискусія - "круглий стіл", спільне обговорення будь - якої проблеми;

 • дослідження - отримання знань на дослідницькій основі із застосуванням різних схем організації (зустріч з проблемою, евристичні питання, цікаві завдання) (додаток 2);

 • психологічні тренінги, ігри (ситуативно-рольові, розігрівають і т.д.);

 • діагностика, рефлексія (тести, запитальники, завдання); активну участь батьків у бесідах, дискусіях; обмін досвідом виховання з іншими батьками; усвідомлення власних помилок; аналіз вчинків дітей і своїх дій, пошук причин того чи іншого явища.

ІІ. Консультування сімей учнів з актуальних питань навчання дітей у вчителів-предметників.

ІІІ. Інформаційно-просвітницька та розвиваюча робота: проблемні тематичні виступи, спрямовані на вирішення актуальних психолого-педагогічних завдань і сприяють підвищенню компетентності батьків, що необхідно для створення сприятливих умов розвитку і освіти дітей; психолого-педагогічний всеобуч батьків, дійовими особами якого крім педагога-психолога можуть бути досвідчені педагоги і вузькі фахівці.

Дана форма взаємодії з батьківською громадськістю дозволяє використовувати інтерактивні методи психологічного впливу для виявлення і коректування прогалин знань.

IV. Індивідуальні співбесіди. Співбесіди плануються проводити у міру потреби. Батьки заздалегідь оповіщаються про час співбесіди, можна оформити запрошення. Учитель ретельно готується до співбесіди: збирає дані про дитину, проводить тести, анкети, готує робочі, контрольні зошити. На співбесіду приходять батьки або батько зі своєю дитиною. Протягом запланованих 40-50 хвилин учитель розмовляє з батьками, всі разом перевіряють стан зошитів, підручників, щоденника. Під час співбесіди можна відзначити відставання учня або похвалити за успіхи. У співбесіді головна роль відводиться батькам, учитель же фіксує його пропозиції, зауваження. За підсумками співбесіди спільно з батьком і дитиною складається індивідуальна карта роботи з учнем на рік.

V. Прес - конференція з батьками. Цю форму роботи можна провести в кінці або на початку навчального року. Прес-конференція від звичайних зборів відрізняється тим, що на неї можна запросити вчителів-предметників, психолога, завучів, директора школи з тим, щоб вони відповіли на питання, які цікавлять батьків. Ці збори проводяться у формі запитань і відповідей.

VI. Залучення батьків до освітнього процесу через проектну діяльність. Залучення батьків до створення позитивного мікросоціуму, в якому кожен його учасник (дорослий або дитина) може реалізувати себе в навчальній діяльності, отримати консультації, рекомендації фахівців, психолога, медичного працівника.

VII. Вивчення сімей.

Інформація про сім'ю необхідна школі для вирішення оперативних педагогічних завдань: для точного вибору методів, адекватних освітнім потребам сім'ї; для розуміння витоків і причин сценарію розвитку успішності в навчанні, для вироблення індивідуальної тактики взаємодії з батьками.

Методи вивчення сімей:

Спостереження.

Підключений спостереження (підключення батьків, активу класу, інспектора ОДН).

Індивідуальні бесіди.

Тестування.

Анкетування.

Діагностика.

Ділові гри.

Використання карток-консультацій, карток з напрямних планом дій.

З метою профілактики невиконання учнем своїх навчальних обов'язків, а також за порушення шкільних правил поведінки, з урахуванням чинного міжнародного і федерального законодавства, використовуються такі форми:

 • вивчення батьками Статуту школи і «Закону про освіту» з метою знайомства з обов'язками батьків і про їхню відповідальність за обов'язкове отримання загальної освіти їхніх дітей;

 • правові лекторії;

 • вручення батькам пам'яток - нагадувань «Як правильно виконати домашнє завдання», «Як вивчити вірш» і т.д.;

 • спільне виконання домашніх завдань учитель - батько - учень;

 • індивідуальні консультації вчитель - батько з ліквідації прогалин знань;

 • рейди батьківського активу.

Ретельно підготовлена, змістовна, нестандартна за формою і актуальна за значимістю спільна справа може зробити переворот у свідомості батьків, розкрити в них величезний виховний потенціал і бажання допомогти своїй дитині стати щасливішою; піднімає авторитет школи, дозволяє об'єднати виховні зусилля батьків.

Таким чином, конструктивна співпраця дорослих сприяє ефективному розвитку дітей. Згадаймо слова В. О. Сухомлинського, який з властивою йому захопленістю і ... правотою стверджував:

«Завдання школи і батьків - дати кожній дитині щастя. Щастя багатогранно. Воно і в тому, щоб людина розкрила свої здібності, полюбила працю і стала у ньому творцем, для того, щоб насолоджуватися красою навколишнього світу і створювати красу для інших, і в тому, щоб любити іншу людину, щоб її любили, ростити дітей справжніми людьми . Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, вчителі можуть дати дітям велике людське щастя ».

Бажаю Вам творчих успіхів!

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»