Інтелектуальне дозвілля учнівської молоді у роботі закладу позашкільної освіти

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

У РОБОТІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Одним із завдань позашкільної освіти відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» є «створення умов для творчого, інтелектуального… розвитку вихованців» та «організація дозвілля вихованців» (стаття 8 названого Закону). Кмітливими, ерудованими, винахідливими, з почуттям гумору – такими хочеться бачити представників молодого покоління. Саме гра «Що? Де? Коли?», яку можна назвати святом інтелекту, адже вона розвиває розумові і пізнавальні здібності, характеризується активністю учасників, їх динамічністю, емоційністю, проблематичністю, самостійністю. Під час інтелектуальних ігор учні навчаються, розвиваються і виховуються одночасно – вони одержують нові знання, розвивають логічне мислення, кмітливість, здатність застосовувати набуті знання в незвичних ситуаціях, у них формується наполегливість у досягненні мети, ініціативність, сміливість, взаємодопомога, адекватна оцінка власних можливостей і можливостей інших учасників змагання. У цьому, мабуть, і криється головний секрет її вражаючого успіху і довголіття.

Гра «Що? Де? Коли?», з’явившись на телевізійних екранах колишнього Радянського Союзу 1975 року (автором і незмінним її ведучим протягом 25 років був Володимир Якович Ворошилов), стала найпопулярнішим видовищем, сподобавшись мільйонам глядачів і знайшовши не меншу кількість своїх прихильників і шанувальників. Вона стала дійсно народною грою: команди знавців зявлялися у селах, селищах, містах, утворився міжнародний клуб «Що? Де? Коли?». Після появи спортивної версії гри стали проводитися чемпіонати з інтелектуальних ігор. Минуло вже декілька десятків років, та своєї популярності ці ігри не втрачають і сьогодні.

Людина – істота суспільна. А «Що? Де? Коли?» - командна гра, яка сприяє розвитку «колективного розуму», тут знання кожного стають основою успіху всіх. Це прекрасні умови для розвитку комунікабельності – набуття досвіду публічних виступів, ведення дискусії, формування стратегічного й тактичного мислення, діяльність особистості в команді для досягнення спільного позитивного результату.

Існує відома залежність між рівнем знань та інтелектуальним розвитком дитини. Але зовсім невірним було б інтелектуальний розвиток учня визначати лише об’ємом засвоєних ним знань. Щоб розвивати інтелект, необхідно оволодівати певними розумовими операціями, логічними прийомами мислення. Метою проведення інтелектуальних ігор з учнями є прагнення навчити їх самостійно і швидко мислити, висловлювати свою думку, вислуховувати міркування партнера по команді, вирішувати, чия версія відповіді є правильною (при можливості, навіть, поступившись своєю версією). І все це необхідно зробити за обмежений, досить короткий проміжок часу – одну хвилину. Що може бути кращим тренінгом інтелектуального випробування? Інтелектуальні змагання розвивають смак перемоги над своїм незнанням, потяг до самоосвіти, привчають нетрадиційно мислити і шукати нестандартні шляхи, відстоювати свою думку, у критичний момент взяти ініціативу на себе.

В іграх завжди дуже важливим стимулом є елемент змагальності, коли зростає активність дитини, зявляється у неї прагнення до перемоги.

Гра «Що? Де? Коли?» є ефективним і змістовним способом проведення дозвілля, бо під час гри засвоюється така кількість інформації, яку не здобудеш ніяким зазубрюванням.

Найскладнішим у будь-якій інтелектуальній грі, а особливо у грі «Що? Де? Коли?», є добір запитань. Запитання повинні спонукати гравців для пошуку відповіді вдаватися до логічного мислення, а не тільки експлуатувати наявні знання.

Декілька зауважень щодо запитань:

- запитання мають бути спрямованими на розширення ерудиції; шляхом логічних побудов учні із застосуванням раніше здобутої інформації повинні знайти відповідь;

- запитання, які відкривають у відомих фактів несподівані грані, є гарним мотиваційним стимулом до того, щоб учні звернулися до додаткової літератури з цього питання, особисто переконалися у правильності поданої інформації;

- запитання можуть містити певну морально-етичну оцінку дійсних подій і виконують, таким чином, ще й виховну роль, яку можуть підсилити стислі коментарі ведучого гри при оголошенні правильних відповідей;

- у запитанні не повинно бути зайвої інформації, краще з нею ознайомити гравців під час оголошення відповіді, якщо вбачаєте необхідним ознайомити з нею присутніх;

- гарне запитання повинне містити підказку, якусь «родзинку», яка може привести до правильної відповіді;

- відповіді подаються у письмовій формі, отже, запитання треба сформулювати так, щоб на нього можна було відповісти максимум трьома словами.

А найважливіше – гра повинна приносити задоволення усім учасникам: гравцям, ведучому, глядачам (якщо такі будуть).

Правила гри «Що? Де? Коли?»:

1) у грі одночасно приймають участь всі команди, які виявили бажання грати, і подали відповідні заявки;

2) до складу команди входить 6 осіб; команда допускається до участі у грі, якщо на момент початку гри в її складі нараховується не менше чотирьох, але й не більше шести, гравців;

3) завдання команд – дати правильну відповідь на запитання ведучого; відповіді подаються у письмовому вигляді на картках, у лівому верхньому кутку картки ставиться номер (або назва) команди, а у правому – номер запитання; аркуші кожна команда отримує перед початком гри;

4) за кожну правильну відповідь команда отримує один ігровий бал;

5) ведучий оголошує номер запитання, читає його зміст і промовляє слово «Час», після чого починається відлік хвилини на пошук відповіді; по закінченню хвилини ведучий повторно промовляє «Час» (краще, якщо слідкувати за часом буде не ведучий, а спеціально призначений для цього помічник);

6) вважається, що команда здала відповідь вчасно, якщо її капітан (або хтось із гравців, на якого покладено ці обов’язки) підняв догори руку з карткою-відповіддю за командою ведучого; помічник ведучого збирає картки з відповідями;

7) якщо у відповіді наведено додаткову інформацію, безпосередньо відповіддю вважається фраза або слово, які прямо відповідають формі запитання; неправильна додаткова інформація не враховується у разі, якщо не змінює суть відповіді;

відповідь вважається неправильною, якщо:

- не розкриває суть запитання з достатнім ступенем конкретизації, який визначає ведучий;

- форма відповіді не відповідає формі запитання;

- команда дала більш, ніж один варіант відповіді, серед яких є неправильний;

- у відповіді зроблено грубі помилки (неправильно вказані імена, прізвища, назви, дати, способи дії тощо), які змінюють її суть;

8) команди-учасниці повинні під час гри не залишати своїх ігрових місць до офіційного закінчення гри (або до оголошення перерви між ігровими турами), не заважати роботі організаційної групи, яка обслуговує змагання (збирають картки з відповідями, підраховують ігрові бали кожної команди тощо), дбайливо ставитися до ігрового обладнання та приміщення, в якому відбувається гра;

9) ведучий виконує функції судді змагань, він має право:

- позбавляти права участі в турнірі команду або окремих гравців, які під час гри некоректно поводять себе у відношенні до суперників, організаційної групи або глядачів. А також вилучати із залу глядачів за підказки та некоректну поведінку;

- не приймати відповіді команд, які були здані несвоєчасно (претензії з цього приводу не приймаються );

- у разі незрозумілого написання та двозначного тлумачення змісту відповіді вона може бути не зарахована як правильна;

10) капітан граючої команди у разі незгоди із рішенням ведучого про незарахування відповіді як правильної, може оголосити протест, який одразу розглядається ведучим; ведучий може звернутися за консультаціями до фахівців, рішення є остаточним і повторному оскарженню не підлягає;

11) у разі, коли команда, що подала протест, довела існування однієї або кількох правильних відповідей, не вказаних ведучим, усім командам, котрі дали аналогічні відповіді, теж отримують ігровий бал;

12) переможцем вважається команда, яка відповіла правильно на більшу кількість запитань; якщо дві чи більше команд набрали однакову кількість ігрових балів, то між ними проводиться додаткова гра (запитання для «перестрілки»); у додатковій грі ведучий задає запитання доти, доки не визначиться переможець (але не більше трьох).

Запропонований матеріал стане в нагоді організаторам чемпіонатів інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» у своїх навчальних закладах, районах. Позашкільний навчальний заклад є стимулятором проведення подібних інтелектуальних змагань, надає методичну допомогу їх організаторам у вигляді консультацій, надання орієнтовних запитань тощо.

Для проведення турніру не потрібно якоїсь детальної методичної розробки, достатньо мати уявлення про загальну схему проведення конкурсу, а все інше – це імпровізація ведучого, який повинен створити позитивну атмосферу урочистості під час змагання. Організатори подібних заходів кожного разу орієнтуються на цільову аудиторію та матеріальні ресурси, які є у них, - можливість нагородити переможців, застосувати технічні засоби тощо. Головне, що повинне бути завжди, - наявність творчих, неординарних особистостей, які проводять такі інтелектуальні змагання.

Використана література:

Буланов Ю.І. Проект «Центр інтелектуального дозвілля «Інтек» //Позакласний час. – 2010. - № 12. – С. 82-96.

Минскин Е.М. От игры к знаниям: Пособие для учителя. – 2-е изд., дораб. – Москва: Просвещение, 1987. – 192 с.: ил.

Трембовольский Я.Л., Чекалов И.В. Ваше слово, эрудиты!: Книга для учителя: Из опыта работы. – Москва: Просвещение, 1990. – 144 с.: ил.

Энциклопедия. 600 задач на сообразительность. /Составители Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – Донецк: ИКФ «Сталкер», 1995. – 512 с.

Энциклопедия для подростков. /Составители Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – Донецк: издательство «Сталкер», 1996. – 512 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!