• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Економіка
 • інтегрованого практичного заняття з дисциплін «Економічний аналіз» та «Економіка і нормування праці» за темою «Аналіз витрат підприємства»

інтегрованого практичного заняття з дисциплін «Економічний аналіз» та «Економіка і нормування праці» за темою «Аналіз витрат підприємства»

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Одним із шляхів активізації навчальної діяльності є проведення інтегрованих занять за інноваційними технологіями. Це дає можливість забезпечити взаємопроникнення наук, синтезувати їх у цілісну систему

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

інтегрованого практичного заняття

з дисциплін «Економічний аналіз»

«Економіка і нормування праці»

Тема: «Аналіз витрат підприємства»

спеціальність: 5.03050401 «Економіка підприємства»

ЗМІСТ

стор.

Вступ 3

1. План проведення заняття 4

2. Зміст заняття 7

3. Методичне обґрунтування заняття 8

4. Методична карта заняття 11

5. Література 18

6. Додатки 19

ВСТУП

З усіх завдань, що стоять перед навчальним закладом, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Тому дуже важливо викликати у студентів інтерес до навчальної дисципліни, перетворити їх із пасивних спостерігачів в активних учасників заняття. Вирішити це важливе завдання можна лише у тому випадку, якщо викладач у своїй роботі використовує активні форми та методи навчання, формуючи навички та інтерес до самостійної роботи у студентів. Одним із шляхів активізації навчальної діяльності є проведення інтегрованих занять за інноваційними технологіями. Це дає можливість забезпечити взаємопроникнення наук, синтезувати їх у цілісну систему; об’єднати знання й уміння з різних дисциплін у єдину навчальну картину; використати нові методи та прийоми активізації діяльності, залучаючи студентів не тільки до участі у проведенні, але й у підготовці заняття.

Одним із зразків інтеграції двох дисциплін є бінарне заняття. Для бінарного заняття важливо зберегти самостійність та цінність кожної з двох дисциплін, забезпечивши при цьому їх єдність, взаємодоповнення та змістовне збагачення. Бінарне заняття забезпечує взаємне проникнення ідей, понять, змісту, методів, структурних елементів наук.

В умовах ринкових відносин, враховуючи обмеженість різних видів ресурсів, виникає проблема вивчення витрат та їх оптимізації, саме тому тема аналізу витрат підприємства та їх оптимізація є досить актуальною на сьогодні.

Інтегроване практичне заняття з теми «Аналіз витрат підприємства» проводиться із використанням кейс-методу, побудованого на прикладі даних конкретного торговельного підприємства міста та елементів ділової гри. Даний вид заняття дозволяє реалізувати міждисциплінарні зв’язки та уникнути дублювання навчального матеріалу і дає можливість студентам спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» розвивати свої інтелектуальні, творчі, комунікативні здібності та ініціативу. Від уміння передбачати господарську і комерційну ситуацію, виявляти фактори, що впливають на відхилення реальних показників від плану, завчасно приймати заходи щодо регулювання цих відхилень, оптимізації співвідношення витрат та результатів, залежить міра досягнення підприємством його мети і конкурентоспроможності на ринку.

Мета методичної розробки – показати методику проведення інтегрованого практичного заняття із використанням кейс-методу та елементів ділової гри з теми „Аналіз витрат підприємства”

Методика може бути використана викладачами обліково-економічних дисциплін.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Дисципліни: „Економічний аналіз”, „Економіка і нормування праці”

Тема: „Аналіз витрат підприємства”

Вид заняття: інтегроване практичне заняття із використанням кейс-методу та елементів ділової гри

Мета заняття:

навчальна – формування практичних вмінь та навичок щодо аналізу витрат у цілому по підприємству та по окремим елементам, застосовування різних способів економічного аналізу та обґрунтування висновків з аналізу витрат підприємства;

виховна – виховання у студентів почуття відповідальності за прийняті рішення щодо оптимізації витрат на оплату праці, зниження рівня витрат у цілому по підприємству, особистої відповідальності за кінцевий результат роботи всього колективу;

розвиваюча – сприяння розвитку здібностей студентів щодо пошуку можливостей збільшення заробітної плати за умов виявлення резервів зниження рівня витрат у цілому по підприємству та творчого підходу до розробки відповідних рекомендацій.

Методичне забезпечення: тести (додаток А), інструкційна карта (додаток Г), електронні носії інформації, Інтернет - ресурс (відеофільм)

Технічне забезпечення: ЕКОМ, ноутбуки, мультимедійні проектори,

документ-камера, принтери

Міждисциплінні зв’язки:

Економіка підприємства”

Теми: „Витрати підприємства”,

„Ресурсний потенціал підприємства”

Фінансовий облік”

Тема: „Облік доходів та витрат підприємства”

„Бухгалтерський облік”

Теми: „Система бухгалтерських рахунків”,

„Облік витрат та фінансових результатів”

Планування та організація діяльності підприємства”

Теми: „Стратегія управління поточними витратами”,

„Методи планування та економічного обґрунтування витрат

підприємства”

„Планування персоналу підприємства та продуктивності праці”,

„Планування оплати праці”

Податкова система

Теми: „Податок на додану вартість ”,

„Податок на доходи фізичний осіб ”,

„Збори до фондів державного соціального страхування ”

Регіональна економіка

Теми: „Населення і трудові ресурси України”,

„Планування економічного та соціального розвитку регіону”

Управління витратами”

Ціноутворення

Теми: „Основні ціноутворюючі чинники”

„Сутність та методологія формування елементів оптової ціни”

Методи встановлення цін на товари

Статистика

Теми: „Середні величини та показники варіації ”,

„Абсолютні та відносні величини”,

„Розрахунок статистичних показників чисельності та

продуктивності праці”

Внутрішньодисциплінні зв’язки:

Економічний аналіз”

Теми: „Прийоми та способи економічного аналізу”

„Аналіз формування товарного забезпечення обороту підприємства”

„Аналіз доходів підприємства”

„Аналіз прибутку підприємства”

Економіка і нормування праці

Теми: „Продуктивність праці: економічна сутність та показники

вимірювання ”,

„Заробітна плата – як елемент ринку праці”,

„Планування та економічне обґрунтування витрат на персонал”

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми заняття

„Аналіз витрат підприємства”

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності студентів

Останнім часом все більше уваги приділяється економії та оптимізації поточних витрат торговельного підприємства і, в тому числі , оптимізації витрат на оплату праці, оскільки, в умовах ринку, управління витратами ставить за мету досягнення такої їхньої величини, що дасть змогу розширити можливості підприємства у збільшенні обсягів обігу та прибутку при належній якості обслуговування покупців.

Від уміння передбачати господарську і комерційну ситуацію, виявляти фактори, що впливають на відхилення реальних показників від плану, завчасно приймати заходи щодо регулювання цих відхилень, оптимізації співвідношення витрат та результатів, залежить міра досягнення підприємством його мети і конкурентоспроможності на ринку.

ІV. Підготовчий етап

  1. Актуалізація знань студентів (тестування з використанням технічних засобів - мультимедійний проектор, документ - камера)

  2. Організація студентів щодо виконання практичного завдання.

V. Ігровий етап (із використанням кейс-методу та елементів ділової гри)

5.1. Самостійна робота студентів щодо вирішення ситуаційного завдання

(кейсу)

  1. Надання студентами варіантів рішення ситуаційного завдання (кейсу)

та їх обґрунтування.

VI. Заключний етап

  1. Підведення підсумків заняття.

  2. Оцінка діяльності студентів під час вирішення кейсу.

Методична карта заняття

№ п/п

Елементи заняття

Бюджет часу (хвил.)

Функції

Додаткові свідчення

Викладача дисципліни

«Економічний аналіз»

Викладача дисципліни «Економіка і нормування праці»

Студентів

1

2

3

4

5

6

7

1

Організаційний момент

0,5

Привітання студентів

Відповідають на питання. Черговий називає прізвище відсутніх

Заняття проводиться в аудиторії № 415 кабінет «Економіки підприємства»

1.Перевірка присутності студентів на занятті

2.Перевірка готовності аудиторії до заняття

(наявність інструкційних карток, нагадує про техніку безпеки під час використання ноутбуків, принтерів та іншої техніки.)

2

Повідомлення теми, виду заняття

0,5

Слухають викладачів та записують тему

Тема та вид заняття проектуються на екрани за допомогою мультимедійних проекторів.

1. Тема «Аналіз витрат підприємства»

Вид заняття

інтегроване практичне заняття із використанням кейс – методу та елементів ділової гри

2. Акцентує увагу студентів на взаємозв’язок між двома дисциплінами

3

Мотивація навчальної діяльності студентів

1

1.Останнім часом все більше уваги приділяється економії та оптимізації поточних витрат торговельного підприємства і, в тому числі , оптимізації витрат на оплату праці, оскільки, в умовах ринку, управління витратами ставить за мету досягнення такої їхньої величини, що дасть змогу розширити можливості підприємства у збільшенні обсягів обігу та прибутку при належній якості обслуговування покупців.

2.Від уміння передбачати господарську і комерційну ситуацію, виявляти фактори, що впливають на відхилення реальних показників від плану, завчасно приймати заходи щодо регулювання цих відхилень, оптимізації співвідношення витрат та результатів, залежить міра досягнення підприємством його мети і конкурентоспроможності на ринку.

Слухають викладачів та записують мету практичного заняття

Мотивація навчальної діяльності студентів та мета практичного заняття проектуються на екрани за допомогою мультимедійних проекторів.

4

Актуалізація опорних знань

14

Проводиться тестування із використанням технічних засобів - мультимедійних проекторів)

Студенти надають відповіді на тестові завдання

Висвітлюється слайд

«Актуалізація опорних знань студентів» на екран за допомогою мультимедійного проектору.

1. Пояснює умови проведення тестування з двох дисциплін

2. Роздає завдання тестів студентам

5

Узагальнення та систематизація опорних знань

6

1. Коментує правильні відповіді з дисципліни

3.Звертає увагу студентів на порядок оцінювання.

2. Коментує правильні відповіді з дисципліни

4.Збирає роботи студентів.

Студенти перевіряють правильність відповідей на тестові завдання і самостійно виставляють оцінки за наданими критеріями

На одному із екранів висвітлюються правильні відповіді на тести, на іншому – ключ до тестових завдань та критерії оцінювання.

6

Організація студентів щодо виконання практичного завдання

3

2. Надає інформацію про кейс-метод, його значення та важливість прийняття студентами активної участі у дискусії.

4. Роздає електронні носії з необхідною для вирішення кейсу інформацією і оголошує послідовність виконання завдання

1. Пояснює порядок розподілу групи на команди та вибір лідерів.

3. Ознайомлює з ситуацією (кейсом), демонструє відеофільм та показує взаємозв’язок між даними Міністерства соціальної політики та ситуацією, яка склалася на торговельних підприємствах.

Студенти слухають викладачів

Студенти переглядають відеофільм

Студенти відкривають диски і знайомляться з наданим завданням

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – демонструється відеофільм

Студенти використовують ноутбуки

7

Самостійна робота студентів щодо вирішення ситуаційного завдання

(кейсу)

10

10

1. Пояснює порядок виконання першого завдання (таблиця 1), звертає увагу студентів на послідовність визначення показників, необхідних для аналізу витрат підприємства, показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

2.Показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

1. Студенти, використовуючи ноутбуки, вирішують перше завдання, відповідають на питання викладачів, виконану роботу роздруковують за допомогою принтера.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – таблиця 1 з необхідною інформацією для вирішення кейсу

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться до регулюючої функції

Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів.

2. За допомогою документ-камери висвітлюють на екран результати роботи, роблять аналіз показників та надають висновок, щодо проведеного аналізу.

На одному із екранів висвітлюється еталон рішення завдання (таблиця 1), на іншому – таблиця з даними, які визначили студенти та методика використання ними способу економічного аналізу.

10

2. Показує міждисциплінні зв’язки, задає додаткові питання для активізації роботи студентів щодо прийомів та способів економічного аналізу.

1. Пояснює порядок виконання другого завдання (таблиця 2), звертає увагу студентів на трудові чинники, вплив яких треба розрахувати, використовуючи способи економічного аналізу, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

1. Студенти, використовуючи ноутбуки, вирішують друге завдання, відповідають на питання викладачів, виконану роботу роздруковують за допомогою принтера.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – таблиця 2 з необхідною інформацією для вирішення кейсу

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться до регулюючої функції

10

Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів.

2. За допомогою документ-камери висвітлюють на екран результати роботи, роблять аналіз показників та надають висновок, щодо проведеного аналізу.

На одному із екранів висвітлюється еталон рішення завдання (таблиця 2 ), на іншому – таблиця з результатами роботи студентів та методика визначення впливу показників

12

10

1. Пояснює порядок виконання третього завдання (таблиця 3), звертає увагу студентів на послідовність визначення показників, необхідних для аналізу, показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

2. Для активізації роботи студентів задає додаткові питання щодо впливу зміни обсягу товарообігу на заробітну плату, показує взаємозв’язок між дисциплінами

1. Студенти, використовуючи ноутбуки, вирішують третє завдання, відповідають на питання викладачів, виконану роботу роздруковують за допомогою принтера.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – таблиця 3 з необхідною інформацією для вирішення кейсу

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться до регулюючої функції

Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів.

2. За допомогою документ-камери висвітлюють на екран результати роботи, роблять аналіз показників та надають висновок, щодо проведеного аналізу.

На одному із екранів висвітлюється еталон рішення завдання (таблиця 3), на іншому – таблиця з даними, які визначили студенти та методика використання ними способу економічного аналізу.

12

10

2.Показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів щодо використання необхідних прийомів та способів економічного аналізу.

1. Пояснює порядок виконання четвертого завдання (таблиця 4), звертає увагу студентів на трудові чинники, вплив яких треба розрахувати, використовуючи способи економічного аналізу. Показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

1. Студенти, використовуючи ноутбуки, вирішують четверте завдання, відповідають на питання викладачів, виконану роботу роздруковують за допомогою принтера.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – таблиця 4 з необхідною інформацією для вирішення кейсу

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться до регулюючої функції

Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів.

2. За допомогою документ-камери висвітлюють на екран результати роботи, роблять аналіз показників та надають висновок, щодо проведеного аналізу.

На одному із екранів висвітлюється еталон рішення завдання (таблиця 4), на іншому – таблиця з даними, які визначили студенти та методика використання ними способу економічного аналізу

8

1. Пояснює послідовність виконання п’ятого завдання (таблиця 5), звертає увагу студентів на порядок визначення впливу індексу цін, задаючи при цьому додаткові питання для активізації роботи студентів, показує взаємозв’язок між різними дисциплінами

2.Показує взаємозв’язок між різними дисциплінами, задає додаткові питання для активізації роботи студентів.

1. Студенти, використовуючи ноутбуки вирішують п’яте завдання, відповідають на питання викладачів, виконану роботу роздруковують за допомогою принтера.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – таблиця 5 з необхідною інформацією для вирішення кейсу

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться до регулюючої функції

8

Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів.

2. За допомогою документ-камери висвітлюють на екран результати роботи, роблять аналіз показників та надають висновок, щодо проведеного аналізу.

На одному із екранів висвітлюється еталон рішення завдання (таблиця 5), на іншому – таблиця з результатами роботи студентів та методика визначення впливу показників.

8

Надання студентами варіантів рішення ситуаційного завдання (кейсу) та їх обґрунтування

10

15

1. Пропонує кожній команді за результатами проведеного аналізу і зроблених висновків, розробити по п’ять альтернативних варіантів вирішення ситуації (кейсу).

3. Аналізує разом зі студентами альтернативність варіантів вирішення запропонованої ситуації та управляє дискусіє студентів під час вибору оптимального варіанту вирішення кейсу.

2. Обговорює в аудиторії запропоновані кожною командою заходи, закликає команди відстоювати свої погляди, і в разі необхідності, переглянути початкові рішення.

4. Пропонує студентам зробити вибір на користь того чи іншого заходу, сформувати із запропонованих варіантів п’ять пропозицій щодо оптимізації витрат підприємства.

Студенти готують варіанти вирішення ситуації

Виконану роботу студенти роздруковують на принтері.

За допомогою документ-камери висвітлюють на екран запропоновані заходи.

За допомогою документ-камери висвітлюють на екран остаточні пропозиції щодо оптимізації витрат підприємства.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання.

На іншому екрані - варіанти вирішення цієї ситуації кожної з команд.

На екрані висвітлюється п’ять найоптимальніших варіантів рішення ситуації.

9

Підведення підсумків заняття

5

Підводять підсумки проведеного заняття, роблять акцент на досягненні поставленої мети на початку заняття. Аналізують діяльність команд, звертають увагу аудиторії на активність, організованість і жвавість дискусії.

Відповідають на запитання студентів

Лідери - керівники підприємства - аналізують внесок кожного учасника команди і оцінюють їхню діяльність, обговорюють результати кейсу, виявляють наскільки студенти були зацікавленими і активними під час вирішення ситуації.

На одному із екранів висвітлюється ситуаційне завдання, на іншому – оптимальний варіант вирішення кейсу

10

Оцінка діяльності учасників вирішення кейсу

5

1. Викладач, вислухавши точку зору лідерів команд, оцінює діяльність лідерів -

керівників підприємства та кожного учасника команди - у залежності від знання методики визначення показників та розрахунку впливу окремих чинників із використанням способів економічного аналізу, чіткості та логічності дій, активності під час дискусії, уміння вибирати оптимальні варіанти вирішення ситуації

і оголошує оцінки студентів з даної дисципліни.

Націлює студентів на підготовку до наступного заняття

2. Викладач оцінює діяльність лідерів – керівників підприємства та кожного учасника команди - у залежності від чіткості та логічності дій, уміння формулювати запитання та знаходити правильні варіанти відповідей, аналізувати результати діяльності підприємства і оголошує оцінки студентів з даної дисципліни.

Націлює студентів на підготовку до наступного заняття

Студенти слухають викладачів

На центральному екрані висвітлюються критерії оцінки знань студентів щодо вирішення ситуаційного завдання (кейсу)

.

МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАНЯТТЯ

Інтегроване практичне заняття з дисциплін „Економічний аналіз”, «Економіка і нормування праці» за темою „Аналіз витрат підприємства” проводиться із використанням кейс-методу та елементів ділової гри.

Мета практичного заняття – формування практичних вмінь та навичок щодо аналізу витрат у цілому по підприємству та по окремим елементам, застосовування різних способів економічного аналізу та обґрунтування висновків з аналізу витрат підприємства. Для реалізації даної мети використовується інформація про господарську діяльність конкретного підприємства міста.

Заняття починається з організаційного моменту, повідомлення студентам теми та мети заняття і проводиться в три етапи.

Мотивація навчальної діяльності студентів розкриває значення аналізу витрат підприємства щодо пошуку резервів економії витрат, виявлення факторів, що впливають на відхилення реальних показників від плану, завчасного прийняття заходів щодо регулювання цих відхилень, оптимізації співвідношення витрат та результатів діяльності підприємства.

При підготовці до заняття група розподіляється на три рівноцінні команди (економістів приватного підприємства „Альтаір”), що складаються з 5 – 6 чоловік і обираються лідери команд. Робота в командах передбачає розподіл обов’язків серед студентів та спільне вирішення ситуаційного завдання (кейсу), яке поставили викладачі. Такий вид діяльності дає змогу включити в процес активного навчання кожного студента, який буде відчувати свою самодостатність, зможе зробити свій внесок у спільну роботу команди.

На підготовчому етапі проводиться актуалізація опорних знань студентів методом тестування. (додатки А, Б, В). Застосування тестового контролю є ефективним методом виявлення рівня знань, навичок і вмінь студентів. Після надання відповідей на тести, викладачі пропонують їм самостійно оцінити рівень своїх знань за розробленими критеріями та водночас виправити помилки за допомогою висвітлення правильних відповідей на екранах мультимедійними проекторами. Основна мета цієї частини заняття – допомогти студентам виправити та осмислити помилки, допущені під час самостійної роботи над тестами і самокритично виставити собі оцінки за допомогою критеріїв, розроблених викладачами і висвітлених на екран.

Другий етап – безпосередньо вирішення кейсу. Викладачі надають студентам кейс – ситуацію, яка реально відбулася в господарській діяльності конкретного торговельного підприємства міста. Для вирішення цього завдання студенти користуються інструкційною картою (додаток Г), технічними засобами. Студентам пропонується переглянути відео – інформацію про зростання середньої заробітної плати в Україні у 2011 році з метою наочної демонстрації взаємозв’язку між даними Міністерства соціальної політики та ситуацією, яка склалася на торговельних підприємствах.

Викладачі забезпечують умови самодисципліни і самоорганізації студентів в кожній команді, передбачають відповідне методичне та технічне забезпечення проведення заняття. Втручання викладачів в роботу студентів зводиться лише до регулюючої функції. При цьому акцент робиться на самостійній роботі студентів на основі колективних зусиль. Роль викладачів полягає у спостереженні та управлінні дискусією студентів. Студенти для обговорення кейсу в аудиторії повинні вивчити факти, проаналізувати їх, зробити висновки з даних фактів, оцінити альтернативи дій в запропонованій ситуації і зробити вибір на користь того чи іншого заходу. Більше того, студенти мають бути готовими представити свої думки під час обговорення в аудиторії, відстоювати свої погляди, і в разі необхідності, переглянути початкове рішення. Студенти повинні усвідомлювати, що користь від кейсу вони можуть отримати лише в тому випадку, якщо вони будуть брати активну участь у дискусії.

Під час розв’язання кейсу студенти не тільки використовують отримані раніше знання, але й виявляють свої особливі якості, зокрема уміння працювати в команді, демонструвати рівень бачення ситуації та рівень володіння отриманими навичками. Використовуючи ноутбуки, студенти самостійно впорядковують розраховані дані, аналізують їх та приймають рішення щодо розв’язання ситуації. Під час практичного заняття викладачі обох дисциплін консультують студентів, надають їм необхідну допомогу. В ході рішення лідери або інші представники команд виводять на принтер виконану роботу та знайомлять аудиторію з результатами за допомогою документ-камери, яка демонструє розрахунки студентів на центральному екрані, на іншому екрані - висвітлюється еталон рішення.

Якщо відповідь не повна або має неточності, викладачі надають слово іншій команді. Студенти однієї команди ставлять запитання іншій. Відповіді доповнюють, аналізують, конкретизують, оцінюють самостійно. Таке спілкування дозволяє зіставити протилежні позиції, побачити проблему з різних сторін, вчить аналізувати ситуацію, прищеплює вміння слухати інших і взаємодіяти з ними, вчить захищати свою думку, доводити переваги своїх пропозицій та логічно мислити. Обговорення варіантів індивідуальних рішень та вибір оптимального варіанту являється одним із самих важливих етапів кейс-методу. Виконання кейсу імітує реальну діяльність економічного підрозділу підприємства. Розподіл студентів на команди і визначення керівника кожної дозволяє отримати навички взаємовідносин керівника зі своєю командою. Студенти навчаються делегувати повноваження, формулювати висновки, систематизувати результати розрахунків, переконливо доповідати та наочно подавати результати роботи, відстоювати свою думку, відповідати за виконання завдання.

На третьому етапі, після аналізу лідерами внеску кожного студента і оцінки їхньої діяльності, обговорюються результати кейсу, виявляється наскільки студенти були зацікавленими і активними під час вирішення ситуації. Викладачі, вислухавши точку зору лідерів команд, оцінюють діяльність конкретного учасника: за що і як він заохочується, і навпаки – за які неправильні або неточні відповіді знижується оцінка. Діяльність лідерів – керівників підприємства - оцінюється викладачами у залежності від чіткості та логічності дій, уміння формулювати запитання та знаходити правильні варіанти відповідей, аналізувати результати діяльності, робити висновки та вносити пропозиції щодо оптимізації витрат підприємства. Підводячи підсумок і аналізуючи дії команд викладачі звертають увагу аудиторії на активність, організованість, підводять підсумки дискусії, висловлюють свою думку щодо ухвалених рішень, допускаючи альтернативність варіантів вирішення кейсу.

Результати роботи студентів оцінюються у відповідності до розроблених критеріїв оцінки знань (додатки В, Д) та виставляються в оціночному листі (додаток Е) за двома дисциплінами.

ЛІТЕРТУРА

 1. Конституція України. – Київ, 1996р.

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2003. – 232 с.

 4. Закон України “ Про оплату праці ”, від 20.04.95 № 144 / 95 – ВР

 5. Закон України “Про зайнятість населення”11.ХІІ.1998р. №2. 309-ХІV.Баканов М.И. Экономический анализ в торговле: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004, с. 400.

 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996 – XIV.

 7. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-29. (Усе про бухгалтерський облік, № 13, 2005р.).

 8. Богоявленська Ю. Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник/ Юлія Богоявленська, Євген Ходаківський,. - К.: Кондор, 2005. – 328 с.

 9. Буряк П.Ю., Григорьєва М.І., Корнінський Б.А., “Економіка праці й соціально-економічні відносини”. Навчальний посібник. Київ. Центр навчальної літератури, 2004 р.

 10. Гришкова О.А. Економіка праці та соціально - трудові відносини: Підручник. - 3-е вид., випр. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. - 559 с.

 11. Єсінова Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ Ніна Єсінова,. - К.: Кондор, 2004. - 429 с.

 12. Завіновська Г. Економіка праці: Навчальний посібник/ Галина Завіновська,; М-во освіти України. КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2003. - 298 с.

 13. Івахненко В.М. Економічний аналіз. – Центр навчальної літератури, 2004. – 190 с.

 14. Калина А. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Алла Калина,; МАУП. - Київ, 2004. - 268 с.

 15. Махсма М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник/ М.Б. Махсма,. - К.: Атіка, 2005. - 303 с.

 16. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

 17. Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли. Учебное пособие – Донецк, ДонГУЭТ, 2002, -218 с.

 18. Сухарев П.М. Прийоми і способи економічного аналізу: навчально – методичний посібник для студентів ОФФ денної і заочної форм навчання /Донецьк.: ДонДУЕТ, 2001. - 37 с.

 19. Хоменко М.П. та інші. Організація навчально-виховного процес. Досвід роботи вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, 2005, - 207 с.

 20. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

 21. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Кол. авт. – К.: Наук. - метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – 138 с.

Додаток А

Тести

ТЕМА „АНАЛІЗ витрат ПІДПРИЄМСТВА”

ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

1. Задачі аналізу витрат підприємства полягають у тому, щоб:

А) визначити розмір податку на прибуток;

Б) розрахувати суму відносної економії витрат;

В) визначити розмір податку на додану вартість;

Г) збільшити обсяги позикових коштів.

2. Метою аналізу витрат підприємства є:

А) збільшення обсягів реалізації товарів;

Б) підвищення продуктивності праці робітників;

В) виявлення можливих резервів відносного скорочення витрат;

Г) визначення шляхів оптимізації доходів.

3. Аналіз витрат підприємства є основою:

А) для складання плану товарообігу підприємства;

Б) для прогнозування витрат;

В) для розподілу та використання прибутку;

Г) для додаткового залучення покупців.

4. Рівень витрат, що залежать від обсягу товарообігу при підвищенні цін (за інших рівних умов):

А) зменшується;

Б) збільшується;

В) не змінюється;

Г) збільшується на відсоток підвищення ціни.

5. Чому буде дорівнювати сума відносної економії витрат (або перевитрат) при фактичному товарообігу звітного періоду 630,0 тис.грн, рівні витрат підприємства базовому 18,5%, а звітному 18,0%:

А) -3,10 тис.грн.;

Б) +3,10 тис.грн.;

В) -3,15 тис.грн.;

Г) +3,15 тис.грн.

6. Який із зазначених факторів призводить до зниження рівня витрат підприємства (за інших рівних умов):

А) прискорення оборотності товарів;

Б) підвищення ступеня зносу основних фондів, які використовуються;

В) зниження ставки податку на прибуток;

Г) зменшення власних оборотних коштів.

7. Чому буде дорівнювати розмір зміни рівня витрат підприємства (без собівартості), якщо фактичний товарообіг звітного року 850,0 тис. грн., а сума витрат підприємства (без собівартості) 150,0 тис.грн., рівень витрат звітного року плановий 18,2%:

А) +1,6%;

Б) -1,6 %.

В) +0,6%;

Г) -0,6%;

8. Який із зазначених факторів призводить до збільшення рівня операційних витрат підприємства (за інших рівних умов):

А) прискорення оборотності товарів;

Б) підвищення ступеня зносу основних фондів, які використовуються;

В) зниження ставки податку на прибуток;

Г) збільшення власних оборотних коштів.

9. Зменшення у структурі товарообігу долі витратоємких товарів (за інших рівних умов) призводить до:

А) зниження суми витрат підприємства;

Б) збільшення суми витрат підприємства;

В) зменшення умовно-постійних витрат;

Г) збільшення умовно-постійних витрат.

10. Чому буде дорівнювати рівень витрат підприємства з урахуванням росту цін у звітному році на 20% при фактичному товарообігу 2790,0 тис.грн. і сумі витрат підприємства умовно-змінних 248,0 тис.грн.:

А) 11,5%;

Б) 13,2%;

В) 10,7%;

Г) 10,6%.

Тести

ДИСЦИПЛІНА «ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

1.Фонд оплати праці – це:

А) сума мінімальної заробітної плати всіх працівників підприємства

Б) сума грошових коштів, які виділяються для оплати праці всіх працівників підприємства.

В) сума витрат робочої сили;

Г) принцип матеріального заохочення працівників підприємства.

2. Рівень фонду оплати праці (РФОП) розраховується :

А) ; В) ;

Б) ; Г)

3. Заробітна плата - це:

А) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

Б) винагорода за підсумками роботи за рік

В) винагорода у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану роботу

Г) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці

4. Розмір змін рівня (∆ РФОП) визначається:

А) ∆ РФОП = РФОП(ф) – РФОП (пл.); В) ;

Б) ∆ РФОП = РФОП(пл.) – РФОП (ф.); Г)

5. Державне регулювання оплати праці полягає у визначенні і перегляді:

А) діючих норм витрат праці;

Б) розміру мінімальної заробітної плати й умов, які впливають на її величину;

В) принципів матеріального заохочення працівників різних сфер;

Г) усе зазначене

6. Чим вимірюється продуктивність праці на підприємстві:

А) тривалістю робочої зміни;

Б) обсягом виробництва;

В) кількістю продукції в натуральному або вартісному вимірі, яка вироблена одним робітником за одиницю часу;

Г) відношенням валового національного продукту до зайнятих в народному господарстві

7. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) Міністерством економіки України;

В) Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

Г) Міністерством праці та соціальної політики України

8. Середньомісячна заробітна плата визначається:

А) ЗПсм =

Б) ЗПсм =

В) ЗПсм =

Г) ЗПсм =

9. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме:

А) питомою вагою поточних витрат підприємства;

Б) питомою вагою доходів підприємства;

В) рівнем витрат на оплату праці;

Г) усі відповіді вірні.

10. Скоригована сума фонду оплати праці розраховується:

А) ; В) ;

Б) ; Г) .

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ТЕМА „АНАЛІЗ витрат ПІДПРИЄМСТВА”

Тести

1. Задачі аналізу витрат підприємства полягають у тому, щоб:

А) визначити розмір податку на прибуток;

Б) розрахувати суму відносної економії витрат;

В) визначити розмір податку на додану вартість;

Г) збільшити обсяги позикових коштів.

2. Метою аналізу витрат підприємства є:

А) збільшення обсягів реалізації товарів;

Б) підвищення продуктивності праці робітників;

В) виявлення можливих резервів відносного скорочення витрат;

Г) визначення шляхів оптимізації доходів.

3. Аналіз витрат підприємства є основою:

А) для складання плану товарообігу підприємства;

Б) для прогнозування витрат;

В) для розподілу та використання прибутку;

Г) для додаткового залучення покупців.

4. Рівень витрат, що залежать від обсягу товарообігу при підвищенні цін (за інших рівних умов):

А) зменшується; В) не змінюється;

Б) збільшується; Г) збільшується на відсоток підвищення ціни.

5. Чому буде дорівнювати сума відносної економії витрат (або перевитрат) при фактичному товарообігу звітного періоду 630,0 тис.грн, рівні витрат підприємства базовому 18,5%, а звітному 18,0%:

А) -3,10 тис.грн.; В) -3,15 тис.грн.;

Б) +3,10 тис.грн.; Г) +3,15 тис.грн.

6. Який із зазначених факторів призводить до зниження рівня витрат підприємства (за інших рівних умов):

А) прискорення оборотності товарів;

Б) підвищення ступеня зносу основних фондів, які використовуються;

В) зниження ставки податку на прибуток;

Г) зменшення власних оборотних коштів.

7. Чому буде дорівнювати розмір зміни рівня витрат підприємства (без собівартості), якщо фактичний товарообіг звітного року 850,0 тис. грн., а сума витрат підприємства (без собівартості) 150,0 тис.грн., рівень витрат звітного року плановий 18,2%:

А) +1,6%; В) +0,6%;

Б) -1,6 %. Г) -0,6%;

8. Який із зазначених факторів призводить до збільшення рівня операційних витрат підприємства (за інших рівних умов):

А) прискорення оборотності товарів;

Б) підвищення ступеня зносу основних фондів, які використовуються;

В) зниження ставки податку на прибуток;

Г) збільшення власних оборотних коштів.

9. Зменшення у структурі товарообігу долі витратоємких товарів (за інших рівних умов) призводить до:

А) зниження суми витрат підприємства;

Б) збільшення суми витрат підприємства;

В) зменшення умовно-постійних витрат;

Г) збільшення умовно-постійних витрат.

10. Чому буде дорівнювати рівень витрат підприємства з урахуванням росту цін у звітному році на 20% при фактичному товарообігу 2790,0 тис.грн. і сумі витрат підприємства умовно-змінних 248,0 тис.грн.:

А) 11,5%; В) 10,7%;

Б) 13,2%; Г) 10,6%.

ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Тести

1.Фонд оплати праці – це:

А) сума мінімальної заробітної плати всіх працівників підприємства

Б) сума грошових коштів, які виділяються для оплати праці всіх працівників підприємства.

В) сума витрат робочої сили;

Г) принцип матеріального заохочення працівників підприємства.

2. Рівень фонду оплати праці (РФОП) розраховується :

А) ; В) ;

Б) ; Г)

3. Заробітна плата - це:

А) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

Б) винагорода за підсумками роботи за рік

В) винагорода у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує робітнику за виконану роботу

Г) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці

4. Розмір змін рівня (∆ РФОП) визначається:

А) ∆ РФОП = РФОП(ф) – РФОП (пл.); В) ;

Б) ∆ РФОП = РФОП(пл.) – РФОП (ф.); Г)

5. Державне регулювання оплати праці полягає у визначенні і перегляді:

А) діючих норм витрат праці;

Б) розміру мінімальної заробітної плати й умов, які впливають на її величину;

В) принципів матеріального заохочення працівників різних сфер;

Г) усе зазначене

6. Чим вимірюється продуктивність праці на підприємстві:

А) тривалістю робочої зміни;

Б) обсягом виробництва;

В) кількістю продукції в натуральному або вартісному вимірі, яка вироблена одним робітником за одиницю часу;

Г) відношенням валового національного продукту до зайнятих в народному господарстві

.7. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) Міністерством економіки України;

В) Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

Г) Міністерством праці та соціальної політики України

8. Середньомісячна заробітна плата визначається:

А) ЗПсм = ; В) ЗПсм = ;

Б) ЗПсм = ; Г) ЗПсм =

9. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме:

А) питомою вагою поточних витрат підприємства; В) рівнем витрат на оплату праці;

Б) питомою вагою доходів підприємства; Г) усі відповіді вірні.

10. Скоригована сума фонду оплати праці розраховується:

А) ; В) ;

Б) ; Г) .

Додаток Б

КЛЮЧ ВІДПОВІДЕЙ ДО ТЕСТІВ

Варіант

Питання

Правильна

відповідь

Варіант

Питання

Правильна

відповідь

«Економічний аналіз»

«Економіка і нормування праці»

1

Б

1

Б

2

В

2

Б

3

Б

3

В

4

А

4

А

5

В

5

Б

6

А

6

В

7

Г

7

В

8

Б

8

Г

9

А

9

В

10

В

10

Б

Додаток В

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ

Оцінка „5” (відмінно) виставляється тоді, коли надані вірні відповіді на всі питання.

Оцінка „4” (добре) виставляється тоді, коли надані вірні відповіді на 8-9 питань.

Оцінка „3” (задовільно) виставляється тоді, коли надані вірні відповіді на 6-7 питань.

Оцінка „2” (незадовільно) виставляється тоді, коли надані вірні відповіді менш ніж на 6 питань.

Кількість правильних відповідей

Оцінка за відповідь

10

Оцінка „5” (відмінно)

8 - 9

Оцінка „4” (добре)

6 - 7

Оцінка „3” (задовільно)

менше 6

Оцінка „2” (незадовільно)

Додаток Г

Інструкційна карта

до інтегрованого практичного заняття

Тема: “Аналіз витрат підприємства”.

Мета: формування практичних вмінь та навичок щодо аналізу витрат у цілому по підприємству та по окремим елементам, застосовування різних способів економічного аналізу.

Забезпечення заняття: ЕКОМ, ноутбук, мультимедійний проектор, документ – камера, принтер, електронні носії інформації, Інтернет - ресурс (відеофільм)

Методичні рекомендації

Для виконання практичної роботи необхідно засвоїти методику визначення:

 • абсолютної величини загальних витрат підприємства

Т х РВт

Вт = , де Т – товарообіг підприємства,

100% РВт рівень витрат підприємства

- суми середньомісячної заробітної плати робітників підприємства

;

- суми фонду оплати праці

- відносних величин підприємства:

Вт

рівня витрат підприємства РВт = х 100%

Т

розміру зміни рівня витрат = РВт(ф) – РВт (пл.)

темпу зміни рівня витрат

- суми відносної економії або перевитрат

І спосіб ІІ спосіб

а) = РВт(ф) – РВт (пл.) а)

б) б)

- впливу обсягу товарообігу на рівень витрат підприємства (з урахуванням розподілу витрат на умовно-змінні та умовно-постійні)

 • впливу структури товарообігу на суму витрат підприємства (із використанням способу відсоткових чисел)

 • впливу окремих факторів на елементи витрат (із використанням способу різниць та способу ланцюгових підставок)

Методика визначення впливу зміни чисельності персоналу та їхньої заробітної плати на фонд оплати праці з використанням :

способу ланцюгових підстановок

1)

2)

3)

- вплив зміни чисельності робітників на фонд оплати праці

 • вплив зміни середньомісячної заробітної плати на фонд оплати праці

Методика визначення впливу зміни товарообігу, продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати на фонд оплати праці з використанням :

способу ланцюгових підстановок

1)

2)

3)

4)

- вплив зміни товарообігу на фонд оплати праці

 • вплив зміни продуктивності праці на фонд оплати праці

 • вплиёв зміни середньомісячної заробітної плати на фонд оплати праці

Послідовність виконання роботи

Ситуаційне завдання

У зв’язку із суттєвим зниженням рівня рентабельності перед приватним підприємством «Альтаір» постала необхідність оптимізувати загальні витрати підприємства.

У звітному році на підприємстві відбулося підвищення середньомісячної заробітної плати та збільшення чисельності робітників. При цьому темп росту середньомісячної заробітної плати перевищував темп росту продуктивності праці. За рахунок підвищення цін на товари зменшився фізичний обсяг товарообігу, що призвело до додаткових витрат на зберігання товарів, їх рекламу та проведення необхідних маркетингових досліджень з метою збільшення обсягу реалізації товарів.

Внаслідок збільшення витрат на оплату праці та зростання вищеперерахованих елементів витрат зросла їх абсолютна величина у цілому по підприємству, що негативно вплинуло на кінцевий фінансовий результат діяльності і знизило запас фінансової стійкості підприємства.

На підставі наведеної інформації в таблицях 1, 2, 3, 4, 5 та узагальнень, що випливають з них необхідно:

 1. Проаналізувати витрати щодо окремих статей та у цілому по підприємству, за результатами аналізу зробити висновок (таблиця 1).

 2. Розрахувати вплив зміни чисельності робітників окремих категорій і їх середньої заробітної плати на фонд оплати праці із використанням способу різниць та зробити висновок (таблиця 2).

 3. Визначити вплив обсягу товарообігу на рівень витрат підприємства із використанням способу абсолютних і відносних різниць, за результатами розрахунків зробити висновок (таблиця 3).

 4. Проаналізувати фонд оплати праці, визначити вплив зміни товарообігу, середньої заробітної плати та продуктивності праці із використанням способу ланцюгових підстановок, за результатами аналізу зробити висновок (таблиця 4).

 5. Розрахувати вплив зміни цін на товари, що реалізуються на рівень витрат підприємства, за результатами проведених розрахунків зробити висновок (таблиця 5).

 6. Розробити та запропонувати альтернативні варіанти заходів щодо оптимізації витрат на оплату праці та загальних витрат підприємства.

 7. Обґрунтувати запропоновані варіанти та вибрати оптимальне рішення.

Таблиця 1. Аналіз витрат щодо окремих статей та у цілому по підприємству

Показники

Звітний рік

План

Факт

Відхилення

(+,-)

Товарообіг, тис. грн.

11232,0

12435,2

Витрати підприємства пов’язані з операційною діяльністю (без с/в)

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %.

1965,6

18,0

у т.ч.:

- витрати адміністративні

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %.

707,6

6,3

- витрати на збут

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %.

1044,6

- інші опер. витрати

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %.

213,4

Таблиця 2. Розрахунок впливу зміни чисельності робітників окремих категорій і їх середньої заробітної плати на фонд оплати праці

Показники

План

Факт.

Відхилення

(+; -)

% виконання

Товарообіг, тис. грн.

11232,0

12435,2

Чисельність працівників., чол.

У тому числі:

-адміністративно-управлінський персонал

-торговельно-оперативний персонал

30

23

32

8

Фонд оплати праці:

а) сума тис. грн..

б) рівень, %

У тому числі:

-адміністративно-управлінський персонал

-торговельно-оперативний персонал

561,6

151,2

451,4

Середньомісячна заробітна

плата одного працівника, грн.

У тому числі:

-адміністративно-управлінський персонал

-торговельно-оперативний персонал

1800,0

1638,0

1567,4

Таблиця 3. Розрахунок впливу обсягу товарообігу на рівень витрат підприємства

Показники

План

Скориговані витрати

Факт

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне

Товарообіг, тис. грн.

Витрати підприємства

(без собівартості)

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %

у т.ч.:

- умовно-змінні

а) сума, тис. грн.

1123,2

б) рівень, %

- умовно-постійні

а) сума, тис. грн.

969,9

б) рівень, %

Таблиця 4. Аналіз фонду оплати праці підприємства

Показники

План

Факт.

Відхилення

(+; -)

% виконання

Товарообіг, тис. грн..

11232,0

12435,2

+1203,2

110,7

Чисельність працівників, чол.

30

32

+1

106,7

Продуктивність праці,

тис. грн.

Фонд оплати праці

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %

561,6

5,0

629,0

5,1

+67,4

+0,1

112,0

-

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

1560,0

1638,0

+78,0

105,0

Таблиця 5. Розрахунок впливу зміни цін на товари на рівень витрат підприємства

Показники

План

Факт

Індекс цін

Напівстав.показники

Вплив фактору (+;-)

% викон. у напівст. цінах

Товарообіг, тис. грн.

107,0

Витрати підприємства:

- умовно-змінні

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %

- умовно-постійні

а) сума, тис. грн.

б) рівень, %

Додаток Д

Критерії оцінки знань студентів

щодо вирішення ситуаційного завдання

Для оцінки знань студентів щодо вирішення ситуаційного завдання

використовується п’ятибальна система

Оцінка "5" (балів) виставляється тоді, коли студент володіє глибокими знаннями навчального матеріалу та здатний їх ефективно використовувати для вирішення ситуаційного завдання. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз показників діяльності підприємства. Студент вміє самостійно оцінювати отриману інформацію; робити аргументовані висновки; правильно та в повному обсязі надавати відповідь. При наданні відповіді допускає неточності, які самостійно може виявити та виправити. Виявляє пізновально - творчий інтерес до обраної професії.

Оцінка "4" (бали) виставляється тоді, коли студент вміє самостійно, з розумінням відтворювати основний навчальний матеріал та застосовувати його під час вирішення ситуаційного завдання; аналізувати показники діяльності підприємства; робити обґрунтовані висновки щодо вирішення ситуаційного завдання. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Під час надання відповіді допускає несуттєві помилки, які може виправити.

Оцінка "З" (бали) виставляється тоді, коли студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та надає відповідь у неповному обсязі; недостатньо обґрунтовано аналізує показники діяльності підприємства; робить необґрунтовані висновки з рішення ситуаційного завдання; під час надання відповіді допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "2" (бали) виставляється тоді, коли студент не володіє навчальним матеріалом, не вміє аналізувати показники діяльності підприємства; неусвідомлено вирішує ситуаційне завдання; під час надання відповіді допускає суттєві помилки, які самостійно виправити не може.

Додаток Е

ОцінОЧНИЙ ЛИСТ результатів роботи студентів

з дисциплін «Економічний аналіз» (1), «Економіка і нормування праці» (2)

П.І.Б.

Результати тестування

Результати рішення ситуаційного завдання

доповнення

зняття балів

Загальна оцінка

уміння розрах. показн.

уміння робити виснов.

визнач. впливу чинник.

уміння розроб. заходи

логічн. дій, активність

оцінка за рішен ситуації

Дисципліни

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали