і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Інтегрований урок - подорож (математика, природознавство) Тема: Додавання круглих чисел виду 230+300, 230+50. Навчальний проект «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

Інтегрований урок - подорож (математика, природознавство) Тема: Додавання круглих чисел виду 230+300, 230+50. Навчальний проект «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Для участі у конкурсі, з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах, формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями міжпредметних зв'язків, опорними схемами; підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання, я вирішила розробити конспект інтегрованого уроку (математика і природознавство).
Поняття інтеграції – це процес усвідомлення суб’єктом будь-яких предметів чи явищ. Інтегральні знання учнів при вивченні математики мають формуватися під впливом переплетіння суміжних дисциплін. А саме, математика тісно пов’язана з такими науками як хімія, фізика, економіка, у початкових класах це природознавство. Тому розробка та проведення інтегрованих уроків цих дисциплін сприяє ефективнішому засвоєнню математичних понять, створює можливість для використання та застосування математичних знань в інших галузях науки та практичних життєвих ситуаціях. 
Уміння і бажання – це той фундамент, який я маю закласти, як учитель. Велике значення має «мікроклімат» уроку, атмосфера творчості, яка породжує бажання поділитися своїми думками і враженнями від побаченого. На уроці панує довіра до вчителя, який все розуміє і є однодумцем учня, до товаришів, які толерантно висловлюють навіть протилежні погляди.
Я намагалась творчо підійти до конструювання уроку, прагнула підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів, що є запорукою того, що в майбутньому урок набуватиме нових оригінальних модифікацій, що стане умовою появи новітніх організаційних форм. 
Досвід роботи з даної теми дозволяє зробити висновки про результати і значення інтегрованого навчання, які зводяться до того, що інтегроване навчання:
 

 • сприяє розвитку наукового стилю мислення учнів;

 • дає можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання;

 • формує комплексний підхід до навчальних предметів, єдиний з точки зору природничих наук погляд на ту чи іншу проблему, яка відображатиме об’єктивні зв’язки в навколишньому світі; 

 • підвищує якість знань учнів; 

 • підвищує і розвиває інтерес учнів до предметів;

 • формує в учнів загальні поняття математики, природознавства та інших предметів, узагальнені вміння та навички: обчислювальні, вимірювальні, графічні, моделювання, спостереження, експериментування – які виробляються узгоджено; 

 • формує переконання учнів, що вони можуть вивчати з розумінням більш складні речі в порівнянні з тими, які пропонуються в підручнику; 

 • розширює кругозір учнів, сприяє розвитку творчих можливостей учнів, допомагає більш глибокому усвідомленню та засвоєнню програмного матеріалу основного курсу математики на рівні застосування знань, умінь, навичок у нових умовах; 

 • залучає школярів до науково-дослідної діяльності.

Інтегрований урок - подорож
(математика, природознавство)

Тема: Додавання круглих чисел виду 230+300, 230+50. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. Навчальний проект «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

Предмет: інтегрований урок з математики та природознавства.

Клас: 3

Автор уроку: Келаріу Олена Вікторівна, вчитель початкових класів.

Освітня установа: Гірська філія І – ІІ ступенів ОНЗ «Гірська БПГ» Попаснянської районної ради Луганської області.

Тип уроку: комбінований урок.

Мета:

 1. Створити сприятливі умови для формування вміння використовувати прийоми порозрядного додавання круглих чисел під час обчислення прикладів; розв`язувати задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності, розширити знання дітей про корисні копалини рідного краю.

 2. Розвивати логічне мислення, уяву, спостережливість, пам'ять.

 3. Виховувати почуття гордості за багатство рідного краю, вміння працювати в колективі, любов до предметів математики та природознавства.

Необхідне обладнання і матеріали: малюнки із зображенням шахти, корисний копалих; картки для самостійної роботи, для самооцінки; презентація до уроку; паперові каски.

Хронометраж уроку

Етап уроку

Час (хв)

1

Організаційна частина

1

2

Актуалізація опорних знань.

1

3

Мотивація навчальної діяльності.

8

4

Оголошення теми і мети уроку

1

5

Вивчення нового матеріалу

12

6

Фізкультхвилинка

1

7

Розвиток математичних знань і умінь.

12

8

Виставлення оцінок та їх мотивація

2

9

Інструктаж з домашнього завдання

1

10

Підсумок уроку

1

ВСЬГО

40

Хід уроку

І. Організаційна частина.

Дзвоник дзвенить, не стихає,

Школярів усіх скликає:

- Гей до класу поспішайте,

На місця свої сідайте

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Бесіда

Діти, на вулиці вже дуже похолодало, скажіть, а чи тепло у ваших будинках? (так)

 • А як ви думаєте за допомогою якої сировини опалюються будинки?

( вугілля і газу)

 • Як ці речі можна назвати одним словом ( корисні копалини )

 • У якому стані бувають корисні копалини? (твердий, рідкий, газоподібний)

 • На якому навчальному предметі ми вивчаємо корисні капалини? ( Природознавство)

 1. Відгадування загадок.

Відгадайте загадки про навчальні предмети:

А де лягає сонце спати,

І звідки вітер, звідки тінь,

І сніг чому такий лапатий,

І заєць чом такий вухатий.

Чому бджолі дрімати лінь,

Чи справді гірша стала глинка,

Від чого запашна малинка,

Куди повзе рогатий жук –

Про все , малята, розкажу.

(Природознавство)

Раз, два, три, чотири, п`ять.

Вміють діти рахувать.

Але хто мене не знає,

Хай даремно не гуляє.

Щоби весело гуляти,

Всі уроки треба знати.( Математика)

ІІІ Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель: Наука математика навчає вас рахувати (додавати, віднімати, ділити, множити) та виконувати інші математичні дії. Природознавство знайомить з природою, яка вас оточує. А сьогодні математика нам допоможе довідатися про корисні копалини рідного краю, про їх добування, збереження, використання. На уроці ми спробуємо з`єднати ці дві науки і отримати знання з природознавства та математики.

Інструктаж з самооцінки

Перед вами лежить оцінювальний лист, де ви будете себе оцінювати.

За кожне правильно розв`язане завдання поставите собі 2 бали, завдання, де зроблено 1 помилку - 1 бал, якщо зовсім не зробили - 0 балів.

Оцінювальний лист

Назва завдання

Правильно виконано (2б)

Зроблено помилку (1б)

Неправильно виконано (0 б)

1

Математичний диктант (2б.)

2

Геометричне завдання № 1 (1б.)

3

Розв’язання прикладів (2б.)

4

Задача №1 (2б.)

5

Задача №2 (2б.)

6

Геометричне завдання № 2 (1б.)

7

Індивідуальна картка (2б.)

Всього

Інструктаж для індивідуальної роботи з картками

Перед вами лежать картки для самостійної індивідуальної роботи, з ними ви будете працювати у вільну хвилину , після виконання основних завдань. В кінці уроку ми з вами їх перевіримо і виставимо бали.

600 + 320 =_____ 850-50=_____

270 + 100 =_____ 320-20=_____

600 + 20 =_______ 880-80=______

580 + 200 =______ 400+50=______

280 + 100 =______ 950 -50 =_______

200 + 300 =______ 350-200=______

190 90 =_______ 560 + 130 =______

  1. Вступне слово вчителя.

 • Діти, скажіть, будь ласка, які ви знаєте корисні копалини, що добувають у нашій країні? (Вугілля, газ)

 • А що добувають у нашому місті? (Вугілля)

 • Де видобувають вугілля? ( У вугільній шахті)

 • Так з попередніх уроків природознавства нам відомо, що у нашій місцевості працює шахта по видобуванню вугілля.

 • Сьогодні наш урок буде незвичним. Ми будемо подорожувати по шахті , тобто віртуально спустимось у глиб шахти. А на чому ми це зробимо? Правильно, в кліті.(Зображення шахтної кліті на слайді 2).

2. Розпізнавання геометричних фігур.

 • Погляньте на неї, на яку геометричну фігуру вона схожа? (прямокутник)

 • Вірно. Розміри кліті бувають різні, нашої такі: (ширина- 2 м, висота – 2 м., довжина – 3м.). На зображенні видно ширину і висоту.

 • Пригадайте формулу знаходження периметра прямокутника.

(Р = а*2+в*2).

 • (при виконанні цього завдання два учня працюють за закритою дошкою). Якщо у нас висота - 2 м., ширина – 3 м. то ж який тут периметр? (2 * 2 + 3 * 2 = 4 + 6 = 10 см.)

 • За перше виконане геометричне завдання поставте, будь ласка, собі бали.

3. Математичний диктант.

 • Перед спуском ми з вами повинні пройти випробування. Вас чекає математичний диктант. Відкрийте зошити, запишіть сьогоднішнє число, математичний диктант. (слайд 3)

 • Запишіть число, в якому 5 сот.6 дес.3 од; 6 сот. 7 од; 2 сот. 2 дес; запишіть сусідів числа 520; 333.

 • А тепер перевірте свою роботу. Правильні відповіді на дошці. Відповіді : 563,607,220,519,521,332,334 (слайд 4,5 ).

 • У оцінювальному листі поставте собі оцінку.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

 • Тема подорожі називається додавання круглих трицифрових чисел та творча робота над задачами де містяться величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи. Сьогодні ми навчимося додавати круглі трицифрові числа, будемо формувати вміння творчо працювати над задачею, розвиватимемо пам’ять, мислення й увагу.

V. Вивчення нового матеріалу.

 1. Пояснення вчителя.

Так як сьогодні ми будемо спускатися у шахту, то нам необхідно вдягнути на голови каски. (учні вдягають паперові каски) і познайомитись з правилами техніки безпеки на уроці (Слайд 6). Спочатку ми зупиняємось біля кліті на якій ми будемо спускатись ( Слайд 7 ). Тут ми отримаємо знання, як додавати трицифрові числа різними способами. Увага на дошку.

1 приклад

230 + 300 – розкладаємо на розрядні доданки. Для цього давайте пригадаємо, які є розряди (сотні, десятки, одиниці).

Молодці. Одже, розкладаємо число 230, відкриваємо дужку і записуємо 200 + 30, закриваємо дужку, і додаємо 300. Далі ми до сотень додаємо сотні, (записуємо в дужках) ( 200 + 300), а потім додаємо десятки, до отриманого результату додавання сотень додаємо десятки і отримуємо результат.

230 + 300 = (200 + 30) + 300 = (200 + 300) + 30 = 500 + 30 = 530

2 приклад:

230 + 50 – знову ми розкладаємо на розрядні доданки. Додавання виконуємо послідовно. Спочатку розкладаємо число 230 на розрядні доданки і записуємо в дужках (200 + 30), а потім додаємо десятки - 50, тепер ми сотні виносимо за дужки і записуємо 200 + , а в дужках десятки додаємо до десятків (30 + 50). Рахуємо: до сотень додаємо суму десятків і отримуємо результат.

230 + 50 = (200 + 30) + 50 = 200 + (30 + 50) = 200 + 80 = 280

 1. Первинне закріплення.

Тепер спускаємось до першого «Горизонту 400», де дізнаємося цікаві факти про корисні копалини у нашому краї (Луганській області) і у що навантажують вугілля.

  1. Цікаві факти про копалини Луганської області. ( слайд 7 )

Луганська область є одним з найбільш розвинених у промисловому відношенні регіонів України з широким комплексом різноманітних видів копалин.

1. Вугілля (Слайд 9)

Основною корисною копалиною області є кам'яне вугілля, загальні балансові запаси якого складають 14541 млн. т,

2. Газ (Слайд 10)

В області розвідано та експлуатується низька родовищ природного газу: Краснопопівське, Боровське, Муратовське, Кондрашевське, Вильховське, Макіївське, Зайцівське.

3. Будівельна сировина (Слайд 11,12)

Для будівництва в області підготовлено 123 родовища сировини, яка врахована у Державному балансі запасів, в тому числі: будівельне каміння, цегельно-черепична сировина, карбонатна сировина, керамічна сировина, гіпс.

4. Фосфати (Слайд 13)

Ведуться роботи по створенню власної сировинної бази фосфатної сировини. В результаті пошуків на території області виділені ряд перспективних ділянок. Більше всього фосфати використовують для приготування добрива.

5. Золото (Слайд 14)

В нинішній час в Нагольному рудному районі Донбасу встановлена промислова рудоносність на золото-срібні руди та літій.

6. Мінеральні води (Слайд 15)

Для лікувальних цілей видобуваються мінеральни води, які широко розповсюджені на території Луганської області у вигляді смуги шириною 60-90 км, півнична межа якої проходить по лінії Троїцьке-Новопсків-Біловодськ, а південна - Лисичанськ-Луганськ.

 1. Робота за підручником ( підручник ст. 55 № 351)

Щоб дізнатись у що ж навантажують вугілля, треба розв’язати зашифровані приклади. Працюватимемо в зошитах.

350 + 400 = 750 (В) 620 + 20 = 640 (О)

350 + 40 = 390 (А) 510 + 30 = 540 (Н)

620 + 200 = 820 (Г) 510 + 300 = 810 (И)

Тепер погляньте на екран (Слайд 16) і підставте свої відповіді під кожну літеру, яке отримали слово? (ВАГОНИ) (Слайд 17, 18). Не забутьте поставити собі оцінку! (Слайд 19)

И

В

Г

А

Н

О

810

750

820

390

540

640

VІ. Фізкультхвилинка. (Слайд 20)

- Ми зупинились на «Горизонті 400».

Тут ми зробимо фізкультхвилинку.

Прошу вас стати на розминку.

Встали рівно біля парт,

Починаємо наш старт.

Руки вгору. Руки вниз.

Подивились пильно скрізь,

Головою покрутили,

Потім разом всі присіли,

Піднялись, понахилялись

І здоровими зостались!

- Прошу сідати за парти.

VІІ. Розвиток математичних знань і умінь.

1. Творча робота над задачею. (усно)

Ми подорожуємо далі. Наступна зупинка «Горизонт 700» (Слайд 21)

На цьому горизонті нам треба усно розв’язати задачу.

 • Скажіть, з яких частин складається задача? ( Умова, розв’язання, відповідь). (Відповіді дітей)

Погляньте, будь ласка, на екран (Слайд 22), (читаємо задачу):

При ремонті конвеєрної стрічки по якій видають вугілля на поверхню, бригада шахтарів за 6 годин замінила 48 металевих деталей. Знайдіть продуктивність праці шахтарів, якщо кожну годину вони міняли однакову кількість деталей. (Умову повторюємо ще раз)

 • Давайте ще раз поглянемо на екран(Зображення короткої умови на слайді 23)

Продуктивність

праці за 1 год.

Час роботи

(год.)

Загальний виробіток

(шт.)

?

6

48

 • Діти, ця задача на зведення до одиниці.(Веду розбір задачі та її розв`язання)

Запитання:

 • Яке головне запитання задачі? (Треба знайти продуктивність праці шахтарів за 1 годину);

 • Скільки годин працювала бригада? (6 годин);

 • Скільки деталей вони змінили за цей час? ( 48 деталей);

 • Як нам треба обчислити продуктивність праці? (Відповіді дітей. 48 / 6 = 8 шт.) (Слайд 24)

 • Молодці. (Називаю кому треба виставити собі оцінку в лист). (Слайд 25)

2.Творча робота над задачею. (письмово)

 • Рушаємо далі. Далі ми опускаємось на горизонт 900, тобто на 900 метрів у низ. На цьому горизонті для нас є ще одна задача, в зошитах запишіть ЗАДАЧА.

 • Погляньте на екран. (Слайд 26)

Бригада шахтарів за 3 години завантажила 25 вагонів вугілля. За першу годину вони завантажили 9 вагонів. Знайдіть продуктивність праці шахтарів за кожну останню годину, якщо відомо, що кожну з цих 2 годин вони загружали однакову кількість вагонів.

 • Діти, скажіть, будь ласка, яке головне запитання задачі? (Треба знайти продуктивність праці шахтарів за кожну останню годину);

 • Як розв’язати таку задачу?(Йде обговорення і розв`язання задачі);

 • Скільки вагонів завантажили за 3 години? (25 вагонів);

 • Скільки вагонів завантажили за першу годину? ( 9 вагонів);

 • На скільки ви думаєте дій ця задача? (2 дії);

 • Складемо таблицю за умовою задачі.(Слайд 27), і записуємо її собі у зошит.

Продуктивність

праці за 1 год.

Час роботи

(год.)

Загальний виробіток

(вагонів)

9 вагонів

За першу годину

9 вагонів

25 вагонів

?

За останні 2

години

?

 • Що ми будемо дізнатись спочатку? (Ск. вагонів завантажили за останні 2 години); (25 – 9 = 16 вагонів завантажили за останні 2 години); (запишіть розв’язання у зошит).

 • Яка ж буде наступна дія? (Нам треба знайти продуктивність праці за кожну з цих годин); ( 16 / 2 = 8 вагонів, продуктивність праці за кожну останню годину), (запишіть розв’язання другої дії і відповіді у зошит).

 • Давайте перевіримо, чи правильно ми розв’язали задачу. (Слайд 28)

 • Молодці, не забутьте поставити собі оцінку. (Слайд 29)

2. Креслення відрізків.

- Діти, я хочу вам нагадати, що ми ще знаходимось на «Горизонті 900», тобто під землею на глибині 900 метрів, але ж нам час повертатись назад на поверхню. А щоб повернутися, треба виконати ще одне завдання: накреслити умовний шлях у вигляді відрізка. (Слайд 30)

- Спочатку давайте пригадаємо, що таке відрізок? (Відповідь дітей)

- Візьміть, будь ласка, олівці і лінійки і накресліть відрізок, який буде дорівнювати четвертій частині від числа 28.

- Як знайти частину від числа?(Треба поділити).

- Будь ласка, зробіть запис розв’язання самостійно у зошит. (Діти пишуть розв’язання ( 28 / 4 = 7 см.), креслять відрізок, вчитель перевіряє).

VІІІ Виставлення оцінок та їх мотивація.

- Дуже добре, залишилось виставити собі останній бал за це завдання і перевірити відповіді на індивідуальних картках. Увага на екран (Слайд 31) (Діти перевіряють). Тепер виставіть собі бал за це завдання і підрахуйте свій загальний бал за урок. Це і буде ваша оцінка.

- Підрахували свої оцінки? (Так); (Слайд 32)

- Добре, ми з вами виконали всі завдання і час підійматись на поверхню, заходимо у кліть, дотримуючись правил техніки безпеки, приготувались, ми підіймаємось! (Слайд 33). Обережно виходимо, сідаємо знову на свої робочі місця.

- Діти, дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання: чи всі задоволені результатом своїх оцінок? (Відповіді дітей);

 • Хто не задоволений, це означає, що треба наполегливіше попрацювати дома. Тому переходимо до пояснення домашнього завдання.

ІV. Інструктаж з домашнього завдання.

Виконати завдання на сторінці 56. Розв’язати приклади № 356, обчислити задачу № 357 (Слайд 34)

V. Підсумок уроку.

 • Чому ви навчилися на уроці?

 • Що вам сподобалось?

(Слайд 35)

Збігла подорож, як коротка мить,

Час наш дуже швидко біжить,

Ще попереду у вас багато кроків,

І цікавих , і важких уроків.

Завдання покличуть у майбутнє,

Найскладніше завдання – життя.

Так старайтесь вправно все вивчати,

Пам`ятайте: учня скарб – знання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Інтегральні знання учнів при вивченні математики мають формуватися під впливом переплетіння суміжних дисциплін. А саме, математика тісно пов’язана з такими науками як хімія, фізика, економіка, у початкових класах це природознавство.
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Математика
 • Клас
  3 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  464
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  7
 • Номер матеріала
  SR271047
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь