Інтеграційні підходи як умови розвитку і самореалізації учнів загальноосвітньої школи

Опис документу:
«Інтеграція - єдиний процес взаємодії елементів, де водночас забезпечується системність кінцевого результату процесу та зберігаються індивідуальні властивості елементів інтеграції». «Інтеграція постає передусім як організація знання, спрямована на одержання чи виробництво максимуму інформації при мінімальних витратах»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

"Інтеграційні підходи як умови

розвитку і самореалізації учнів загальноосвітньої школи "

«Інтеграція - єдиний процес взаємодії елементів, де водночас забезпечується системність кінцевого результату процесу та зберігаються індивідуальні властивості елементів інтеграції».

«Інтеграція постає передусім як організація знання, спрямована на одержання чи виробництво максимуму інформації при мінімальних витратах»

Інтеграційні процеси, які увійшли у оновлений зміст освіти та стали пріоритетним напрямком в його реалізації, спрямовуються на досягнення та реалізацію багатьох принципів освіти - це і формування цілісної картини світу, планетарного мислення, вміння об'єднати в єдину цілісну систему вузькі галузеві проблеми, принципу національної спрямованості освіти, що передбачає інтеграцію освіти з національною історією, традиціями, українською культурою, принципу відкритості освіти, який зумовлює інтеграцію у світові освітні простори.

Актуальність інтегрованих уроків музичного мистецтва у школі визначається головною тенденцією в розвитку української сучасної освіти. Ставлення до інтегрованих уроків як найвищої цінності, є головним прогресивним процесом у навчанні. Результатом демократичних перетворень, які відбуваються в процесі українського державотворення, є перенесення в освітніх системах акцентів зі стандартних уроків музики на інтегровані, у яких головним акцентом є вивчення пізнавальних та творчих можливостей щодо всебічного пізнання музичного уроку.

Умови індивідуального розвитку й самореалізації учня та вчителя відбиваються в концепції педагогічної освіти. Необхідність розвитку мотиваційно-смислового ставлення міжпредметного зв'язку до власного музичного покликання як універсально-діяльнісного формування відповідальності за сприйняття інтеграційного матеріалу та його наслідки, зумовлюють актуальність вивчення шляхів підготовки учня до інтеграційних уроків музики щодо самореалізації в контексті самосвідомості.

У багатогранності і значущості самореалізації інтеграційної системи на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі зумовили посилену увагу до вивчення зазначеного феномену у педагогічних аспектах Б.Асаф'єв, І.Маноха, В.Матусевич, В.Муляр, М.Недашківська, Л.Сохань, В.Тихонович, О.Чаплигін, О.Шрамко, Е.Фромм, К.Абульханова-Славська, Л.Анциферова, Б.Ананьєв, О.Асмолов, Л.Божович, С.Бубнова, С.Гончаров, М.Магомед-Емінов, Д.Леонтьєв, П.М'ясоїд, А.Петровський, В.Петровський, С.Рубінштейн, Л.Мітіна, К.Чарнецькі

Метою особистісно-орієнтованої інтеграційної освіти в умовах розвитку музичного мистецтва в загальноосвітній школі є підтримка й розвиток учня, створення для нього умов опанування механізму

саморозвитку та самореалізації на різних етапах навчання, у різних сферах життєдіяльності. Тому проблема підготовки інтегрованих уроків з музичного мистецтва набуває особливого значення.

Відомий вчений Б. Анан'єв роблячи аналіз роботі мозку, сприйняття, особливостям різних видів діяльності, в тому числі і у сприйнятті мистецтва, вказував на те, що людина в своєму розвитку сама «виховує» свій мозок, і характеризував природу сприйняття як ефект високого співпадіння моментів готовності функцій і педагогічного впливу на їх формування. Важливу роль в усій цій діяльності грає емоційно-чуттєва сфера і творча активність особистості, розвиток якої безпосередньо пов'язаний з заняттями мистецтвом.

Наслідки інтегрованого викладання:

  • результатом інтегративного процесу є система;

  • збереження індивідуальних властивостей елементів інтегрованих знань дає змогу структурувати знання як за предметним, так і за проблемним принципом;

  • функціональні залежності між параметрами інтегрованої системи є нелінійними;

  • обсяг інтегрованих знань менший за обсяг елементів знань, що інтегруються;

  • залежно від умов знання проявляються предметний або інтегративний характер (дуалізм знань), що зумовлює збереженням індивідуальних ознак елементів;

  • під час формування інтегративної системи елемент якісно змінюється, виконуючи "роботу входу" в структуру системи.

Жодне мистецтво не здатне цілісно і всебічно відобразити дійсність. Оскільки вони сприймаються п'ятьма органами почуттів. Кожен вид мистецтва володіє специфічними виразними засобами і можливостями впливу на особистість.

Музика серед інших мистецтв виділяється особливою емоційною глибиною, її сила - у динамізмі, активності, процесуальності. Ці можливості не притаманні живопису, що належить до статистичного мистецтва, та літературі. Але музична мова виявляється слабкою у змалюванні конкретних образів оточуючого світу, безпосереднього вираження думок та почуттів, уявлень людей, викликаючи до активної діяльності сторони літературного мистецтва. Живопис - мистецтво статичне. Але воно здатне надати певну інформацію про зовнішній світ. Звертаючись до найповнішого аналізатора людського сприйняття - зору. Генетичний зв'язок виявляється у спільній утилітарній природі походження різних видів мистецтв. Морфологічна - демонструє художню будову мистецьких творів: суть художніх творів, художнього образу, специфіку виразних засобів. Особливості принципів розвитку, форми, методу стилю. Наявність спільних рис та елементів в мистецьких мовах робить процес комплексного використання мистецтв особливо результативними. Можна виявити деяку подібність у засобах виразності музичного та літературного видів мистецтв: інтонація як основа образотворення і музичності. Незважаючи на різну природу музика і живопис також мають ряд подібних рис. Під час сприйняття музики можуть виникати просторові уяви. Як і у просторових мистецьких творах, в музичних можна вести мову про наявність «провідного та перспективного планів», про світлотіньові співвідношення, про колорит, композицію, повторність та контраст, як головний принцип образотворення. Таким чином, інтегрований урок з музичного мистецтва дає можливість комбінувати в одному неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість учнів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. Коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов'язково передається учням. І ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!