Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання у соціальній сфері.

Економіка

Для кого: 11 Клас

25.05.2019

722

6

0

Опис документу:
Мета: ознайомити учнів з основними напрямами грошово-кредитної політики, держави; обґрунтувати вибір елементів грошового регулювання та регулювання в соціальній сфері; показати зв'язок грошового регулювання; розвивати й поглиблювати вміння пояснювати цілі та наслідки грошового регулювання; передбачати результати емісії та інших дій уряду в грошовій сфері вдосконалювати навички розв`язування задач; виховувати економічне мислення
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата: ЕКОНОМІКА 11клас

Урок №

Тема: Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання у соціальній сфері.

Мета: ознайомити учнів з основними напрямами грошово-кредитної політики, держави; обґрунтувати вибір елементів грошового регулювання та регулювання в соціальній сфері; показати зв'язок грошового регулювання;

розвивати й поглиблювати вміння пояснювати цілі та наслідки грошового регулювання; передбачати результати емісії та інших дій уряду в грошовій сфері вдосконалювати навички розв`язування задач;

виховувати економічне мислення

Очікувані результати: учні повинні вміти називати інструменти грошового регулювання; пояснювати необхідність регулювання обсягу грошової маси та курсу національної валюти, розв'язувати задачі на застосування рівняння Фішера.

Тип уроку: комбінований урок

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ Оголошення теми й мети уроку

С.1-3 Очікування

ІІІ. Актуалізація опорних знань

  1. Картки учням ( 3) повторення з теми: « Взаємозв’язки економічних процесів та явищ. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника»

Відповіді:

К-1 К-2 К-3

1

Б

Б

Б

2

В

Г

В

3

В

А

В

4

В

В

В

5

Б

Г

А

6

Б

А

Г

7

В

Г

В

8

В

Б

Г

9

В

Б

Б

10

А

В

Б

11

Г

В

В

12

В

В

В

Усне опитування

1.Що таке економічні коливання?

  1. Що таке економічний цикл. Які бувають економічні цикли за тривалістю?

  2. Охарактеризуйте фази економічного циклу.

  3. Що таке державний бюджет?

  4. Як формуються доходи державного бюджету?

  5. Як здійснюються витрати?

  6. Які ви знаєте заходи уряду, спрямовані на скорочення дефіциту бюджету?

ІV.Мотивація навчальної діяльності

За допомогою фіскальної політики уряд може змінювати структуру національної економіки, зменшувати циклічні коливання, впливати на зайнятість, сприяти економічному зростанню, боротися з інфляційними спалахами тощо. Проте фіскальна політика працює доволі повільно.

Тому не менш важливим напрямом державного регулювання є проведення грошово-кредитної (монетарної) політики, за допомогою якої держава намагається управляти кількістю грошей в економіці та їхньою ціною (ставкою відсотка).

V.Вивчення нового матеріалу

Робота в зошитах

С.4

План

1. Сутність грошового регулювання 

2. Інструменти грошового регулювання

3.Регулювання діяльності комерційних банків

4. Інструменти регулювання у соціальній сфері 

1. Сутність грошового регулювання (розповідь вчителя)

Давайте згадаємо

  1. Що таке гроші?

  2. Назвіть основні функції грошей

С.4

Кредитно-грошова (монетарна) політикаце сукупність методів та інструментів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, що використовує держава для регулювання грошово-кредитних відносин

.Кредитно-грошова (монетарна) політика — діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною та стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання економічного зростання при низькому рівні інфляції й безробіття, вирівнювання платіжного балансу країни. 

Щоб сформувати обсяг грошової маси, треба враховувати попит на гроші та їхню пропозицію, які, у свою чергу, залежать від багатьох чинників.

При визначенні пропозиції грошей користуються показниками М1, М2, М3, які включають різні види депозитів,( поточних, короткострокових і довгострокових рахунків) тобто враховують те, що пропозиція грошей формується за участю банків.

Здійснюючи грошову політику,уряд використовує зміну грошового пропонування-кількості грошей в обігу.

Формула визначення кількості грошей в обігу: ( Формула Ірвіна Фішера)

MV=PQ ( тлумачення )

ПИТАННЯ

1.Що таке кредитно-грошова (монетарна) політика?

2. Яка формула визначення кількості грошей в обігу

2. Інструменти грошового регулювання

Підручник С.128, поясніть схему

Здійснюючи грошову політику,уряд використовує зміну грошового пропонування- кількості грошей в обігу. Для цього він застосовує такі інструменти як грошова емісія купівля-продаж валюти регулювання діяльності комерційних банків.

С.5

1.Емісія грошей –випуск додаткових грошей, що здійснюється центральним банком країни

2.Операції з валютними резервами

Коли Центральний банк продає валюти кількість національних грошей зменшується.

Купує валюти інших країн кількість національних грошей в обігу збільшується.

Збільшуючи пропонування грошей, центральний банк робить гроші дешевими, що може стимулювати економічну діяльність за такою логікою:

Проте збільшення кількості грошей в обігу може викликати інфляцію, щоб цього не сталося необхідно узгоджувати мікропоказники

3.Регулювання діяльності комерційних банків (повідомлення учня)

Робота з підручником с.130

Підручник с.130 Що ілюструє графік

Роповідь вчителя С.129, формули

Що таке ВВП?

ПИТАННЯ

1. Які ви знаєте інструменти грошового регулювання

2. Що таке емісія?

4. Інструменти регулювання у соціальній сфері  (повідомлення учня)

VІ Закріплення

С.6

І. Встановити відповідність

1) норма резервування А

2) політика дорогих грошей Г

3) фіскальна політика податки Б

4) державний борг В

А. Відсоток депозитів, що їх комерційний банк повинен тримати в центральному банку.

Б. Зміни, які вводить уряд у державних видатках й оподаткуванні для досягнення певних макроекономічних цілей.

В.Загальна сума заборгованості уряду за випущеними і непогашеними позиками, включаючи нараховані за ними проценти.

Г. Заходи зі зменшення або обмеження зростання пропозиції грошей у країні.

С.7

II. Визначте, чи правильні такі твердження

1.Дефіцит бюджету виникає тоді, коли державні видатки перевищують податкові надходження.( доходи)

2. Коли Центральний банк продає валюти кількість національних грошей зменшується. ( ТАК)

С.8

Задачі.
1. Розрахуйте, скільки грошей було вилучено з обігу протягом року, якщо сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, становила 420 млрд грн, швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнювала 7, а грошова маса на початок року  складала 64 млрд грн.
Розв’язання.
1) Визначаємо сумарну вартість товарів і послуг відповідно до розміру грошової маси та швидкості грошей:
МV = PQ      64-7=448 млрд грн.
2) Порівнюємо отриманий результат із фактичною сумарною вартістю товарів і послуг, проданих за рік: 448 - 420 = 28 млрд грн.
3) Визначаємо кількість «зайвих» грошей:
28 : 7 = 4 млрд грн.

 2.Що можна сказати про зміни грошової маси в економіці, якщо швидкість обігу грошей зросла на 5 %, обсяг виробництва — на 4 %, а індекс цін становив 1,15?
Розв’язання.
IM = IP × IQ / IV
IP =1,15,    IQ = 1,04,    IV =1,05.
IM = 1,15 × 1,04 / 1.05 = 1,14 = 14 %
Відповідь: грошова маса зросте на 14 %.

 

VІІ Домашнє завдання

Опрацювати с.128-132

С.134 задача №1,2

Повторити с.103-127 , визначення, формули

Підготуватися до узагальнення

VІІІ Підсумок уроку

Чи справилися ваші очікування?

К-1

1. Маяк є традиційним прикладом суспільного блага, тому що ...

А. Держава зацікавлена в його існуванні.

Б. Неможливо заборонити його використання тими, хто не платить за його послуги.

В. Він забезпечує більше вигід, ніж витрат.

Г. Приватним фірмам не вигідно його виготовляти та обслуговувати.

2. Яке з наведених нижче положень не пов’язане з тим, що вивчає економіка...

А. Ефективне використання ресурсів. Б. Задоволення потреб.

В. Необмежене використання ресурсів. Г. Обмеженість.

3. Альтернативна вартість вибору – це ...

А. Всі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо. Б. Всі блага, які нам не потрібні у житті.

В. Те краще, від чого ми відмовились внаслідок нашого рішення.

Г. Те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.

4. У якій відповіді серед названих видів ресурсів немає природних ресурсів?

А. Крейда, дошка, парта. Б. Пальма, пісок, пляж. В. Пластик, скло, вікно. Г. Заправка, бензин, нафта.

5. Натуральне виробництво - це такий спосіб господарювання, при якому…

А. Микита вирощує картоплю і частину його міняє у сусіда на овочі.

Б. Микита вирощує картоплю і овочі і протягом року годує всю свою сім'ю.

В. Микита продає на ринку вирощену картоплю і купує все необхідне для сім'ї.

Г. Микита не використовує хімікати і мінеральні добрива в своєму господарстві, а пропонує на ринку лише екологічно чисті продукти.

6. До школи ти можеш доїхати автобусом чи тролейбусом. Проїзд автобусом дорожчий, але зручніший, тому ти їздиш автобусом. Після того, як квитки на тролейбус подорожчали, альтернативна вартість твого вибору ...

А. Не змінилася. Б. Зменшилась. В. Зросла в стільки разів, у скільки збільшилася вартість проїзду

Г. Зросла в невизначену кількість разів.

7. Потреби – це

А. усі ті блага, які необхідні людині Б. речі та послуги, що задовольняють зростаючі потреби людини

В. усвідомлені бажання, що задовольняються шляхом споживання благ і послуг

Г. природні, капітальні, трудові ресурси, що беруть участь у створенні необхідних людині речей і послуг

8. Взаємною вигодою в результаті обміну для кожного його учасника є

А економія праці Б одержання прибутку В задоволення потреб Г підвищення якості обмінюваних товарів

9. Обмеженість ресурсів означає, що

А в суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів і послуг.

Б ресурсів достатньо лише для виробництва споживчих товарів

В з їх допомогою неможливе одночасне та повне задоволення всіх існуючих потреб

Г ресурсів достатньо лише для виробництва інвестиційних товарів

10. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться

А на кривій виробничих можливостей (КВМ)

Б у точці, що знаходиться праворуч від КВМ

В у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ

Г немає правильної відповіді

11. Закон зростаючих альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд

А будь-якої лінії

Б прямої лінії

В прямої чи опуклої кривої

Г опуклої кривої

12.У схемі ринкового кругообігу плата за навчання студента Петренко виражає спрямування (рух):

А. Грошових потоків від домогосподарств на ринок ресурсів;

Б. Грошових потоків від домогосподарств до держави;

В. Грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів і послуг;

Г. Грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до фірм.

К-2

1. Обмін напряму одного блага на інше називається:

а) дилер; б) бартер; в) брокер г) маклер.

2. В якому з варіантів відповідей наведено приклади різних факторів виробництва?

а) Офіс банку, банкір, комп’ютер, гроші; б) сталевар, конвеєр, автомобіль, електроенергія;

в) шахтар, вугілля, підйомник, кухар; г) поле, трактор, власник ферми, доярка.

3. Виберіть найбільш повне та коректне визначення предмета економічної теорії:

а) Економіка вивчає раціональну поведінку людей у процесі їх господарської діяльності;

б) економіка досліджує поведінку виробників та споживачів у процесі обміну;

в) економіка вивчає діяльність людей, пов’язану з виробництвом та обміном товарів;

г) економіка вивчає проблеми ефективного використання необмежених ресурсів з метою найбільш повного задоволення потреб людей.

4. В економіці виробляються два товари А і В. Рухаючись уздовж кривої виробничих можливостей одночасно можуть відбуватися наступні події:

а) Альтернативні вартості виробництва і товару А, й товару В можуть зростати;

б) альтернативні вартості виробництва і товару А, й товару В можуть зменшуватися;

в) альтернативні вартості виробництва і товару А, й товару В можуть бути постійними;

г) правильна відповідь відсутня.

5. Усі економічні блага поділяються на:

а) індивідуальні та суспільні; б) нормальні та інферіорні; в) кінцеві та проміжні; г) Усі вищевказані.

6. Навесні Олег Олегович відмовився від купівлі дачної ділянки, очікуючи, що восени ціни на дачні ділянки в даному районі знизяться. Однак, замість цього ціни на ділянки несподівано зросли. Альтернативна вартість весняного рішення:

а) зросла; б) знизилася; в) могла залишитися незмінною; г) залишилася незмінною.

7.Укажіть варіант, де названо тільки товари-замінники

А.Льон, льняне полотно, вовна. Б. Зошит, блокнот, електронний калькулятор.

В. Олія, вершкове масло, мука. Г. Диван, софа, канапе.

8. Крива виробничих можливостей є виразом:

А. Співвідношення між ціною та кількістю товарів.

Б. Співвідношення між виробничими потужностями та кількістю продукції в умовах використання обмежених ресурсів.

В. Ефективного споживання двох товарів при наявних ресурсах.

Г. Ефективного споживання обмежених виробничих ресурсів для створення двох товарів.

9. У вихідний день можна піти в кінотеатр або планетарій. Альтернативна вартість квитка в планетарій зросте, якщо:

А. Молодь частіше відвідуватиме планетарій, а не кінотеатр.

Б. Відношення ціни квитка в кінотеатр до ціни квитка в планетарій зменшиться.

В. Відношення ціни квитка в кінотеатр до ціни квитка в планетарій збільшиться.

Г. Ціни на квитки в кінотеатр зростуть.

10. До функцій домогосподарства не належить:

А. Постачання економічними ресурсами. Б. Поточне споживання.

В. Постачання благами ринку товарів і послуг. Г. Заощадження.

11. Помилковим є твердження, згідно з яким:

А. Обмеженість ресурсів завжди пояснюється безмежністю потреб людей.

Б. Крива виробничих можливостей завжди ілюструє альтернативні витрати, проблему вибору.

В. Рух по межі виробничих можливостей засвідчує, що альтернативні витрати завжди постійні.

Г. Криву виробничих можливостей завжди можна використовувати для оцінки вибраного суспільством співвідношення між виробництвом суспільних й індивідуальних благ.

12. Зазначте неправильне твердження.

А. Крива виробничих можливостей відображає альтернативну вартість.

Б. Крива виробничих можливостей відображає альтернативний вибір виробника.

В. Крива виробничих можливостей відображає альтернативний вибір споживача.

Г. Усі точки на кривій виробничих можливостей характеризують ефективний стан виробництва.

К-3

1. До школи ти можеш доїхати автобусом чи тролейбусом. Проїзд автобусом дорожчий, але зручніший, тому ти їздиш автобусом. Після того, як квитки на тролейбус подорожчали, альтернативна вартість твого вибору ...

А. Не змінилася. Б. Зменшилась. В. Зросла в стільки разів, у скільки збільшилася вартість проїзду

Г. Зросла в невизначену кількість разів.

2. Потреби – це

А. усі ті блага, які необхідні людині Б. речі та послуги, що задовольняють зростаючі потреби людини

В. усвідомлені бажання, що задовольняються шляхом споживання благ і послуг

Г. природні, капітальні, трудові ресурси, що беруть участь у створенні необхідних людині речей і послуг

3. Взаємною вигодою в результаті обміну для кожного його учасника є

А економія праці Б одержання прибутку В задоволення потреб Г підвищення якості обмінюваних товарів

4. Обмеженість ресурсів означає, що

А в суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів і послуг.

Б ресурсів достатньо лише для виробництва споживчих товарів

В з їх допомогою неможливе одночасне та повне задоволення всіх існуючих потреб

Г ресурсів достатньо лише для виробництва інвестиційних товарів

5. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться

А на кривій виробничих можливостей (КВМ)

Б у точці, що знаходиться праворуч від КВМ

В у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ

Г немає правильної відповіді

6. Закон зростаючих альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд

А будь-якої лінії

Б прямої лінії

В прямої чи опуклої кривої

Г опуклої кривої

7..У схемі ринкового кругообігу плата за навчання студента Петренко виражає спрямування (рух):

А. Грошових потоків від домогосподарств на ринок ресурсів;

Б. Грошових потоків від домогосподарств до держави;

В. Грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів і послуг;

Г. Грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до фірм.

8.Укажіть варіант, де названо тільки товари-замінники

А.Льон, льняне полотно, вовна. Б. Зошит, блокнот, електронний калькулятор.

В. Олія, вершкове масло, мука. Г. Диван, софа, канапе.

9. Крива виробничих можливостей є виразом:

А. Співвідношення між ціною та кількістю товарів.

Б. Співвідношення між виробничими потужностями та кількістю продукції в умовах використання обмежених ресурсів.

В. Ефективного споживання двох товарів при наявних ресурсах.

Г. Ефективного споживання обмежених виробничих ресурсів для створення двох товарів.

10. У вихідний день можна піти в кінотеатр або планетарій. Альтернативна вартість квитка в планетарій зросте, якщо:

А. Молодь частіше відвідуватиме планетарій, а не кінотеатр.

Б. Відношення ціни квитка в кінотеатр до ціни квитка в планетарій зменшиться.

В. Відношення ціни квитка в кінотеатр до ціни квитка в планетарій збільшиться.

Г. Ціни на квитки в кінотеатр зростуть.

11. До функцій домогосподарства не належить:

А. Постачання економічними ресурсами. Б. Поточне споживання.

В. Постачання благами ринку товарів і послуг. Г. Заощадження.

12. Помилковим є твердження, згідно з яким:

А. Обмеженість ресурсів завжди пояснюється безмежністю потреб людей.

Б. Крива виробничих можливостей завжди ілюструє альтернативні витрати, проблему вибору.

В. Рух по межі виробничих можливостей засвідчує, що альтернативні витрати завжди постійні.

Г. Криву виробничих можливостей завжди можна використовувати для оцінки вибраного суспільством співвідношення між виробництвом суспільних й індивідуальних благ.

К-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.