Інструментарій до виховної роботи

Опис документу:
Матеріали для класного керівника

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Соціально – психологічна характеристика учнів

з/п

Прізвище , ім’я

Вихованість

Інтелектуальний розвиток

Вольові якості

Здібності, інтереси

Ставлення до навчання

Поведінка, дисципліна

Ставлення до колективу

Вплив сім’ї

1

2

3

4

5

6

7

Рівень креативності дітей

з/п

Прізвище, ім'я

Рівень узагалі

Наявність власної думки

імпульсивність

Гнучкість мислення,

Широта інтересів

Наполегливість

терпіння

Швидкість реагування на проблему

Впевненість у власних силах

Почуття гумору

1

2

3

4

5

6

7

Світогляд сучасного учня

Світоглядні цінності

Розвинені якості особистості

Рівень

Рівень морально-естетичної культури.

Рівень свідомості самоаналізу, самоконтролю

Ініціативно-активна відповідальність

активність

організаційні

громадянські

економічні

соціальні

політичні

правові

моральні

родинні

комунікативні

Обдарований\здібний

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця рівня сформованості громадянських якостей учнів

з/п

Рівень

Прізвище, ім’я

Громадянські

Анти-

громадянські

Ставлення до державних символів України

Готовність захищати

Батьківщину

Ставлення до державної мови

Державна патріотичність

Традиції та обряди укр.

Терпимість до представників інших

етносів

політичність

демократичність

гуманізм

Суспільна ініціативність

правосвідомість

Нехтування державною мовою

денаціоналізація

Егоїстичність інтересів

Зверхність

1

2

3

4

5

6

7

Рівень вихованості учнів

Показники вихованості

Ознаки прояву вихованості

Яскраво проявляються

(5)

Проявляються

(4)

Слабо проявляються (3)

Не проявляються

(2)

1

2

3

4

5

Доброта, чуйність

Добрий, турботливий, охоче допомагає всім, хто потребує його допомоги, організовує на добрі справи товаришів

Сам добрий, чуйний, завжди допоможе в скрутну хвилину, але інших на добрі справи не мобілізує

Допомагає іншим, якщо доручає вчитель або колектив

Недоброзичливий, грубий з товаришами

Чесність і правдивість

Вірний своєму слову: правдивий з учителями, товаришами, добровільно признається в своїх проступках і того ж вимагає від інших

Вірний своєму слову, правдивий з учителями і товаришами, зізнається в своїх проступках, але не вимагає чесності від інших.

Не завжди виконує обіцянки, не відразу зізнається в своїх проступках, а лише після засудження старшими, товаришами

Часто не щирий, обманює товаришів, вчителів.

Простота і скромність

Простий і скромний, схвалює ці якості у інших.

Сам простий і скромний, але не цікавиться чи мають ці якості інші.

Простий і скромний в присутності старших і педагогів.

Тримається зверхньо, зневажливо ставиться до товаришів.

Ставлення до оточуючих

Ввічливий, з повагою ставиться до всіх вчителів, сторонніх людей, однокласників (вітається, поступається місцем, пропускає вперед себе старших, дівчаток, молодших). Дотримується правил етикету, християнської моралі.

Ввічливий, з повагою ставиться до своїх вчителів, товаришів, батьків однокласників, але ігнорує інших педагогів та сторонніх. Не завжди дотримується правил етикету та християнської моралі.

Проявляє ввічливість лише за умови постійного нагадування та контролю з боку дорослих. Не завжди дотримується принципу загальнолюдської моралі в спілкуванні з товаришами, часто не дотримується правил етикету. В з’ясуванні стосунків між товаришами дозволяє собі фізичне приниження інших.

Відливий лише по відношенню до знайомих людей. У спілкуванні з товаришами допускає вживання ненормативної лексики. Часто є ініціаторам бійки. Вітається лише у відповідь. Заходячи в приміщення не знімає шапку.

Дисциплінованість

Зразково поводиться, самостійно дотримується правил

Добре поводиться незалежно від наявності чи відсутності контролю, але не вимагає хорошої поведінки від інших.

Дотримується правил поведінки при умові вимогливості і контролю з боку дорослих і товаришів.

І при наявності вимог з боку педагогів і товаришів порушує дисципліну, слабо реагує на зауваження

Обов’язок і відповідальність

Виконує громадські доручення охоче, відповідально і з бажанням, вимагає такого ж ставлення і від інших. Береже шкільне майно, прагне побудити до цього інших.

Виконує громадські доручення охоче, відповідально, але не вимагає цього від інших

Неохоче виконує доручення, а тільки при умові контролю з боку вчителів та товаришів.

Ухиляється від доручень, безвідповідальний.

Бережливість

Береже шкільне майно, прагне побудити до цього інших.

Сам бережливий, але не цікавиться чи бережливий товариш.

Проявляє бережливість, якщо відчуває контроль з боку вчителів і старших вчителів.

Не бережливий, псує шкільне майно і лагодить його тільки після настійливих вимог.

Відповідальне ставлення до навчання

Вчиться в повну силу, проявляє інтерес до знань, трудолюбивий і старанний, добивається хороших результатів в учінні, сам охоче допомагає товаришам

Вчиться в повну силу, проявляє інтерес до знань, добре вчиться сам, але товаришам допомагає лише тоді, коли доручають або просять.

Вчиться не в повну міру сил, не проявляє інтерес до навчання і старанності, вимагає постійного контролю, байдужий до навчання товаришів.

Незважаючи на контроль не проявляє інтересу до учіння і старанності, вчиться погано.

Колективізм і товариськість

Товариський, поважає інтерес колективу, сам охоче відгукується на прохання товаришів, організовує корисні справи колективу.

Товариський, рахується з інтересами колективу, охоче виконує доручення, але сам не організовує корисні справи колективу

Не дуже товариський, відгукується на прохання товаришів, але в справах колективу бере участь неохоче.

Нетовариський, егоїстичний

Ставлення до суспільно-корисної праці (працьовитість)

Розуміє суспільну цінність праці, проявляє інтерес до нього, добросовісно відноситься до самообслуговування та інших видів праці, уміло організовує працю інших.

Розуміє сумлінну цінність праці, сам проявляє інтерес, добросовісне ставлення до праці, але інших на суспільно-корисну працю не організовує і не злучає

Працюючи при наявності змагань, вимогливості і контролю з боку педагогів і товаришів.

Не любить працю, прагне ухилятись від неї, навіть при наявності вимог і контролю.

Соціальна активність

Регулярно читає газети, слухає передачі радіо і телебачення, політично добре усвідомлений, активний в суспільній діяльності.

Регулярно читає газети, слухає передачі по радіо і телебаченню, політично добре усвідомлений. Виконує громадські доручення охоче, відповідально, але не вимагає цього від інших.

Політично недостатньо освідомленний, не регулярно читає газети, вимагає постійного стимулювання з боку громадської думки старших.

Політично мало освідомлений, рідко читає газети, навіть якщо цього вимагають старші.

Негативні прояви поведінки

Небажання вчитися

недисциплінованість

безініціативність

Розходження слів і діла

лінощі

Небажання допомагати

хитрість

марнотратство

з/п

1

Прізвище , ім’я

2

3

4

5

6

7

Позитивні риси школярів

з\п

Прізвище та імя

Якості

колективізм

доброта

чесність

працездатність

Принциповість

відповідальність

бережливість

Турбота про оточуючих

Вимогливість до себе

Громадянська активність

1

2

3

4

5

6

7

Програма вивчення сім’ї

 1. Прізвище, ім'я учня.

 2. Адреса.

3. Тип сім'ї: повна проста (батьки., діти), повна складна (батьки, діти, бабуся, дідусь), повна, але один із батьків нерідний, неповна.

 1. Скільки років існує сім'я.

 2. Кількість дітей.

 3. Житлові і матеріальні умови.

 4. Характеристика сім'ї за віком: вік дорослих членів сім'ї, вік дітей.

 5. Де і ким працюють батьки.

 6. Освіта дорослих членів сім'ї.

10. Культурний рівень батьків:

 • наявність домашньої бібліотеки;

 • читання періодичної преси;

 • читання педагогічної літератури;

 • відвідування осередків літератури.

11. Сімейна атмосфера:

 • доброзичлива;

 • дружелюбна;

 • нестійка;

 • байдужа;

 • гнітюча, недоброзичлива.

 1. Хто з батьків більше приділяє уваги дітям.

 2. Система виховного впливу:

 • узгодженість усіх членів сім'ї у питаннях виховання дитини;

 • відсутність чи наявність конфліктів щодо виховання дітей;

 • відсутність виховання як системи цілеспрямованого впливу.

 1. Рівень (відсутність) інтересу і бажання поповнювати свої психолого-педагогічні знання.

 2. Стосунки в сім'ї:

 • стосунки між батьками, старшими членами родини;

 • стосунки між батьками і дітьми;

 • стосунки між дітьми;

 • причини конфліктів в сім'ї;

 • особливості протікання конфліктів в сім'ї, їх періодичність, інтенсивність, тривалість, способи їх вирішення.

 • вплив стосунків у сім'ї на самопочуття, поведінку дитини в сім'ї, школі, її успішність.

16 Дозвілля сім'ї та дитини: - як члени сім'ї проводять своє дозвілля, чому його присвячують;

 • час, використаний на дозвілля членів сім'ї;

 • форми проведення дозвілля: проведення спільне, окреме;

 • ставлення дитини до спільного сімейного дозвілля;

17. Взаємодія сім'ї і школи:

 • відвідування батьками батьківських зборів, конференцій, диспутів, консультації тощо.

 • через кого з членів сім'ї підтримується зв'язок із школою;

 • допомога батьків школі

Методика

«Визначення рівня згуртованості дитячої групи»

Визначте ваше погодження або непогодження про ваш клас, вибравши відповідь, яка найбільше влаштовує вас і поставте «так» чи «ні» біля питання.

 1. Учні нашого класу готові виконати будь-яке громадське доручення.

 2. Учні нашого класу люблять та бажають вчитися.

 3. Учні нашого класу добре ставляться один до одного.

 4. Учні нашого класу рідко сваряться між собою.

 5. Учні нашого класу завжди допомагають один одному.

 6. Учні нашого класу часто бувають разом у вільний час.

 7. Учні нашого класу активно беруть участь в громадській роботі.

 8. Учні нашого класу задоволенні результатами своєї роботи.

 9. Учні нашого класу завжди рахуються з думкою інших.

 10. Всі позакласні заходи проходять у нас весело та завзято.

 11. Учні нашого класу гостро реагують на успіхи і невдачі один одного в навчанні.

 12. Учні нашого класу дружні та доброзичливі.

1-4 низька згуртованість

5-8 середній рівень

9-12 високий рівень згуртованості

Тест на вивчення соціально-психологічної само атестації

групи як колективу

Кожен з вас, як вважає оцінить рівень розвитку вашого класу за показниками:

відповідальність, колективізм, згуртованість, контактність, відкритість, організованість, інформованість.

За 5-ти бальною шкалою оцініть, наскільки учні вашого класу вважають його…

1 – майже ніхто

2 – меншість

3 – половина

4 – більшість

5 – майже усі учні класу

Відповідальність свідомо, добровільно відносяться до поставлених завдань. Розуміють та приймають цілі та задачі колективу, які стоять перед класом.

Колективізмпрагнуть усі питання вирішувати разом.

Згуртованість єдині думки учнів класу по важливих питаннях. Єдність дій у важливих ситуаціях.

Контактністьпозитивні особистісні взаємовідносини. Високий рівень комунікативності.

Відкритістьвідношення до інших класних колективів позитивне, а також до нових учнів.

Організованістьвміння співпрацювати, розподіляти обов’язки так, щоб домогтися найбільшої ефективності в спільній роботі.

Інформованістьдоступність важливої інформації про справи класу і один одного.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ СІМ'Ї

   1. Домашня адреса,

телефон ______________________________________

Відомості про родину.

2. Батько…………………… _____________________________ _

3. Освіта……………………………………………………………_________

 1. Місце роботи, посада, телефон………………………………………………………………………

 2. Мати………………………………………………………………………

 3. Освіта…………………………………………………………………….

 4. Місце роботи, посада, телефон…………………………………………

8. Кількість членів сім'ї _..........................................................................._____

Інші діти у сім'ї( дата народження, де навчаються)

9. Чи проживають з сім'єю інші члени родини (бабусі, дідусі )

 1. Мова спілкування

 2. Наявність сучасної техніки

 3. Чи користується сім'я пільгами (якими саме) Вказати номер документу, дату

видачі

Відомості про учня

 1. Дата народження

 2. Стан здоров'я дитини (хронічні хвороби)

3. Організація учбової діяльності учня

Чи контролюють батьки виконання домашніх завдань

Скільки часу виконує уроки

Улюбленний предмет

Найбільш важкий предмет

Чи читає художню літературу

4. Чи є у дитини постійні домашні обов'язки (які)

 1. Дозвілля

 2. Чи займається дитина у гуртках, спортивних секціях

(яких)

7. Характер поведінки

Спілкування у родині

1 .Хто з батьків частіше спілкується з

дитиною

2. Які засоби впливу на дитину Ви застосовуєте у вихованні

дитини

3. Чи знаєте Ви друзів своєї дитини

На які особливості характеру і поведінки Вашої дитини слід звернути увагу
класному керівнику ______________________________________________________

________________________________________________________________________

 • 11.08.2018
 • Виховна робота
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 244
 • 0
 • 7
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!