До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
5
міс.
1
6
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Інструктивно-методичний матеріал до проведення семінарських занять з дисципліни «Економіка підприємства»

Опис документу:
Після вивчення теми студент повинен: знати: - закономірності і принципи підприємницької діяльності ; - види та форми підприємництва; - механізми утворення підприємницьких структур; - державне регулювання підприємницької діяльності ; - сутність підприємницького ризику;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Краматорський коледж

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

до проведення семінарських занять

з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

за спеціальністю «Ресторанне обслуговування»

Інструкційна карта

до проведення семінарського заняття № 1

Тема: «Основи підприємницької діяльності»

Тема семінарського заняття: «Підприємство в сучасній системі господарювання»

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- закономірності і принципи підприємницької діяльності ;

- види та форми підприємництва;

- механізми утворення підприємницьких структур;

- державне регулювання підприємницької діяльності ;

- сутність підприємницького ризику;

вміти:

 • робити систематизацію напрямків розвитку закладів ресторанного господарства;

 • розробляти заходи по покращенню використання матеріально-технічних ресурсів;

 • забезпечувати ефективність роботи робітників;

 • здійснювати правове регулювання діяльності підприємства;

План семінару

1.Поняття та головні ознаки підприємства.

2.Правові основи функціонування та основні вимоги щодо діяльності підприємства в сучасних умовах у відповідності із Господарським кодексом України.

3.Підприємництво як сучасна форма господарювання.

4. Державне регулювання господарської й підприємницької діяльності.

5. Державна реєстрація і порядок ліквідації суб'єктів підприємництва.

Основні поняття та терміни:

асоціація, державне підприємство, державне (комунальне) господарське об’єднання, іноземне підприємство, комунальне підприємство, корпорація, консорціум, концерн, підприємство, приватне підприємство, підприємство з іноземними інвестиціями, суб'єкт і об'єкт ринкових відносин, унітарне та корпоративне підприємство, господарське товариство, юридична особа.

Теми рефератів

1. Правові основи функціонування підприємств в ринкових умовах.

2. Закон “Про колективний договір” та його значення в захисті інтересів працюючих.

3. Економічна необхідність планування виробничо-фінансової діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання.

4. Сучасні проблеми інноваційного розвитку ресторанного господарства України.

5. Вплив технічного прогресу на підвищення виробничої потужності підприємств.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття

Зверніть увагу на тему плану. Уважно прочитайте. З’ясуйте значення слів і термінів, що вам незрозумілі. Розпочинайте складати тези лише тоді, коли ви з’ясували зміст тексту в цілому і його головну думку.

Визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за

допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку. Сформулюйте їх своїми словами (це сприяє кращому розумінню тексту) і запишіть.

Визначте у тексті логічно завершені частини і в кожній з них знайдіть основну думку. На підставі цього змісту кожної логічно завершеної частини тексту відповідно до плану, дотримуючись таких умов. Намагайтеся робити записи своїми словами, оскільки це сприяє кращому розумінню тексту.

Опрацюйте літературу, за необхідністю внесіть уточнення. Зверніть увагу на логіку свого викладу. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу

 1. Чим є „підприємство” згідно діючого законодавства?

 2. Ознаки „підприємства” як юридичної особи.

 3. Види підприємств залежно від форм власності.

 4. В якому разі підприємство визначається як підприємство з іноземними інвестиціями та іноземним підприємством?

 5. Види підприємств залежно від способу створення та формування статутного фонду.

 6. За якими ознаками підприємства підрозділяються на малі, великі, середні.

 7. Види і організаційно - правові форми об’єднань підприємств.

 8. Які права має підприємство як учасник господарського об’єднання?

Література

1. Шваб Л.І. Економіка підприємства с. 373-386, 259-277

2. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства с. 67-90

3. Фролова Л.В. Планування діяльності підприємства с. 26-36

Інструкційна карта

до проведення семінарського заняття № 2

Тема: «Інвестиційні та фінансові ресурси у формуванні основних виробничих

фондів, оборотних фондів»

Тема семінарського заняття: «Ресурсне забезпечення діяльності підприємства»

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- закономірності і принципи підприємницької діяльності ;

- види та форми підприємництва;

- механізми утворення підприємницьких структур;

- державне регулювання підприємницької діяльності ;

- сутність підприємницького ризику;

вміти:

 • вдосконалювати виробничу програму, розширювати види послуг, що надаються, зменшувати витрати виробництва та собівартості продукції;

 • забезпечувати використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів та контролювати їх виконання;

 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням.

План семінару

1.Товарні ресурси та їх формування в умовах ринкових відносин.

2.Трудові ресурси.

3.Капітал,виробничі фонди та нематеріальні ресурси.

4.Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства.

5.Інвестиційні ресурси.

6.Фінансові ресурси у формуванні основних виробничих фондів, оборотних фондів.

Основні поняття та терміни:

Рівень запасів, середньоарифметичні норми, середньогрупові норми, товарні запаси, товарообіговість, уповільнення оборотності, виробіток; виміри продуктивності праці: вартісні, умовно-вартісні, натуральні, умовно- натуральні, трудові; винагорода; відносна економія; заробітна плата: основна, додаткова, номінальна, реальна, мінімальна; мотивація праці; персонал, продуктивність праці; рівень продуктивності праці; рівень фонду оплати праці; структура персоналу; тарифна система; тарифна сітка; чисельність – облікова, середньооблікова, явочна.

Теми рефератів

1. Значення та роль технічного прогресу в підвищенні продуктивності праці на підприємствах ресторанного господарства.

2. Формування основних критеріїв оцінки фінансового стану підприємства ресторанного господарства.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття

Зверніть увагу на тему плану. Уважно прочитайте. З’ясуйте значення слів і термінів, що вам незрозумілі. Розпочинайте складати тези лише тоді, коли ви з’ясували зміст тексту в цілому і його головну думку.

Визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за

допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку. Сформулюйте їх своїми словами (це сприяє кращому розумінню тексту) і запишіть.

Визначте у тексті логічно завершені частини і в кожній з них знайдіть основну думку. На підставі цього змісту кожної логічно завершеної частини тексту відповідно до плану, дотримуючись таких умов. Намагайтеся робити записи своїми словами, оскільки це сприяє кращому розумінню тексту.

Опрацюйте літературу, за необхідністю внесіть уточнення. Зверніть увагу на логіку свого викладу. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу

1. До товарних запасів за призначенням відносяться:

а) робочий, що забезпечує роботу однієї зміни;

б) поточні запаси, що забезпечують виконання виробничої програми в

період між їх надходженням;

в) гарантійний запас.

2. Товарообіговість – це:

а) показник, що характеризує величину товарного запасу, що знаходиться на підприємстві на визначену дату;

б) показник, що характеризує час у днях, протягом якого обертався

товарний запас;

в) показник, що створює благодатні умови щодо нормальної діяльності

підприємства.

3. Які показники необхідні для розрахунку нормативу товарних запасів, якщо відома норма запасів?

а) запаси на початок періоду;

б) середньоденний товарооборот;

в) середньорічний індекс росту товарних запасів.

4. Норми товарних запасів розраховуються у:

а) днях обігу;

б) натуральному виміру;

в) роках обігу.

Література

1. Шваб Л.І. Економіка підприємства с. 279-297

2. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства с. 97-100

3. Фролова Л.В. Планування діяльності підприємства с. 46-66

Інструкційна карта

до проведення семінарського заняття № 3

Тема: «Антикризова діяльність та економічна безпека підприємства »

Тема семінарського заняття: «Результативність та антикризова діяльність

підприємства»

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- закономірності і принципи підприємницької діяльності ;

- види та форми підприємництва;

- механізми утворення підприємницьких структур;

- державне регулювання підприємницької діяльності ;

- сутність підприємницького ризику;

вміти:

 • забезпечувати ефективність роботи робітників;

 • здійснювати правове регулювання діяльності підприємства;

 • забезпечувати використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів та контролювати їх виконання;

 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням.

План семінару

1. Характеристика економічної безпеки підприємства

2. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства

3. Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

Основні поняття та терміни:

Балансова вартість, відновлена вартість, засоби праці, залишкова вартість, зайнятість, ліквідаційна вартість, матеріально-технічне забезпечення, оборотні фонди, основні фонди, оплата праці, предмети праці, первісна вартість, ринкові ресурси, робоча сила, ринок праці, тарифна угода, товарні ресурси, фонди підприємства, фондовіддача, фондоємність, фізичний і техніко-економічний знос, фінансові ресурси, фінансовий ринок.

Теми рефератів

1. Методичні основи формування стратегії виходу підприємства з кризи в системі стратегічного управління підприємством в умовах кризи.

2. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства.

3. Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

4. Значення та роль технічного прогресу в підвищенні продуктивності праці на підприємствах ресторанного господарства.

5. Формування основних критеріїв оцінки фінансового стану підприємства ресторанного господарства.

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття

Зверніть увагу на тему плану. Уважно прочитайте. З’ясуйте значення слів і термінів, що вам незрозумілі. Розпочинайте складати тези лише тоді, коли ви з’ясували зміст тексту в цілому і його головну думку.

Визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за

допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку. Сформулюйте їх своїми словами (це сприяє кращому розумінню тексту) і запишіть.

Визначте у тексті логічно завершені частини і в кожній з них знайдіть основну думку. На підставі цього змісту кожної логічно завершеної частини тексту відповідно до плану, дотримуючись таких умов. Намагайтеся робити записи своїми словами, оскільки це сприяє кращому розумінню тексту.

Опрацюйте літературу, за необхідністю внесіть уточнення. Зверніть увагу на логіку свого викладу. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу

1.Економічна сутність кризи розвитку підприємства.

2.Основні причини (фактори) виникнення кризових явищ.

3.Наслідки кризових явищ на підприємстві.

4.Методичні основи формування стратегії виходу підприємства з кризи в системі стратегічного управління підприємством в умовах кризи.

5.Характеристика економічної безпеки підприємства.

6.Фактори впливу на економічну безпеку підприємства.

7.Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

Література

1. Шваб Л.І. Економіка підприємства с. 379-397

2. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства с. 100-109

3. Фролова Л.В. Планування діяльності підприємства с. 66-86

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.