Інноваційні технології у роботі класного керівника

Опис документу:
Інноваційні технології у роботі класного керівника (доповідь-презентація до засідання Ради класних керівників). Інноваційні методи роботи, створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у виховний процес

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інноваційні технології у роботі класного керівника

(доповідь-презентація до засідання Ради класних керівників)

Підготував викладач Скиба Н.М.

Інноваційні виховні технології у роботі класного керівника.

Навчаючи – учись, Навчаючись твори, У процесі творчості – навчай!»

У традиційному навчанні – увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, у нових умовах – виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) мислення учня, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі Слід зважати на особливість сучасної системи освіти в Україні, де має місце співіснування традиційних та інноваційних технологій виховання бесіди диспути лекції семінари форми роботи з періодичною пресою. Поряд із традиційними методами вони почали широко використовувати інноваційні, які активізують енергію учнів та направляють її в потрібне русло. Інноваційні методи роботи, створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Тому, нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у виховний процес

Термін «інновація» походить від латинської мови і в перекладі означає оновлення, новина, змінювання – це введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, в організацію діяльності класного керівника Під інноваціями у вихованні розуміють процес створення, поширення нових засобів (нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по-іншому, а також результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань різноманітних педагогічних проблем: оригінальні виховні ідеї, нові виховні технології, форми і методи виховання Під інноваціями у вихованні розуміють процес створення, поширення нових засобів (нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по-іншому, а також результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань різноманітних педагогічних проблем: оригінальні виховні ідеї, нові виховні технології, форми і методи виховання

Поряд з поняттям інновації у вихованні вживається термін «інноваційні виховні технології», спрямовані на розвиток духовних здібностей учнів як вирішальних для розвитку ціннісної системи людини

У своїй роботі педколектив використовує інтерактивні технології, які передбачають моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на основі обліку обставин та відповідної ситуації. Серед них:

технологія виховання духовної культури,

технологія інтегрованого виховання,

технологія розвивального виховання,

технологія виховання успішної особистості,

технологія роботи вчителя-вихователя,

технології супроводу та «Педагогічна підтримка»,

технологія виховання рольовими іграми,

технологія виховання та розвитку за інтересами.

В інноваційній діяльності класних керівників, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря школи та керівників гуртків активно застосовуються сучасні форми і методи роботи:

- інформаційно-масові (ток-шоу, інформаційні вітальні, конференції, інтелектуальні ігри, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, "жива газета", флеш-моб);

- діяльнісно-практичні групові (творчі групи, екскурсії, ігри-драматизації, настільні ігри, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, тренінги ;

- інтерактивні ( звіти класних об’єднань, КВК, фестивалі,звіти гуртків);

- діалогічні (рольові ігри, ринги, міжрольове спілкування, дискусії, диспути);

- індивідуальні (доручення, творчі завдання тощо);

- наочні ( презентації, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стінгазети, тематичні стенди, відеоролик тощо).

У планах роботи класних керівників та педагога - організатора передбачено ці та інші інноваційні підходи до виховної діяльності учнів згідно з вимогами Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України».

Варто зауважити, що визначені технології не застосовуються окремо у виховному процесі, а існують у взаємодії, що підвищує організацію життєдіяльності колективу, пропаганду моральних цінностей, пошук та виконання корисних справ, збагачення знаннями про рідний край, національну культуру. Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури.

9. Мета інноваційного виховання спрямована на розвиток особистості, проектування і становлення унікального образу його життєдіяльності, зацікавленості кожного у виявленні свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності

10. Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності є класний керівник, який:

-Має творчі здібності,

- Враховує готовий до індивідуальні, вікові пошуку та психофізіологічні особливості учнів;

-Здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні;

-Хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку Компетентний, креативний Ініціативний, активний;

Класифікація інноваційних виховних технологій: Технологія виховання успішної особистості; Персоніфіковане (індивідуальне) виховання; Технологія інтегрованого виховання; Проектна, ігрова технологія; Технологія саморозвитку особистості; Виховання на основі систематичного підходу; Розвивальне виховання; Колективні творчі справи.

У період стрімкого розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій, у часи переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення, важливим аспектом стає застосування цих технологій у роботі класного керівника

14. Форми застосування комп’ютерних технологій на виховних годинах: 1)Комп’ютер,2)Редактори,3) Енциклопедії, 4)Ігрові програми,5) Комп’ютерні ігри, 6)Програми-тести,7) Педагогічні програмові засоби,8) Мультимедійні презентації, 9)Відео Кліпи.

Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі дозволяє формувати та розвивати в учнів такі компетентності: саморозвиток та самоосвіту, інформаційну, комунікативну, полікультурну, а умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентнісну продуктивну творчу діяльність

Використання ІКТ – не самоціль, не данина моді. Це – потреба часу Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. Зреалізувати дане завдання зможе тільки той класний керівник, який має високу фахову та методичну підготовку, володіє ІКТ

Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного колективу ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в Україні.

Список літератури

 1. Азаров Ю.П. Мистецтво виховувати. М., 2015. с.205

 2. Азовська Н.А. // Позакласна година. - 2011.- № 18.- С.20-21

 3. Англійський для дітей – М., Екслібрис – 2008 N 1-5, 1993 N 1-20.

 4. Ариян М.А. Варіанти ситуативних ролей для середньої школи // Виховання в школі.-1986.-№6.-С.17-20

 5. Бедарев Г.К. Організаторам веселого дозвілля – М., Сов. Росія – 1979

 6. Берн Э. Ігри, у які грають люди. Люди, що грають в ігри. Берн Э. Л., – 2009

 7. Вікова і педагогічна психологія. Під ред. Петровского О.В. – М., Освіта – 2010

 8. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М.: Педагогіка,2005.-480с.

 9. Житник Б. Основи сучасного навчання. Вкладка // Завуч.-2002.-№1.-С.1-8

 10. Жуковська Р.І. Гра і її педагогічне значення – М., Педагогіка – 2008

 11. Кларин М.В. Педагогічні технології в виховному процесі (аналіз зарубіжного досвіду). М., 2010

 12. Коваленко О.Є. Методичні основи технології виховання. Харків, 2007

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.