! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Інклюзивна освіта

Опис документу:
Сьогодні проблемам включення дітей з особливими по¬требами до соціального життя й загальноосвітнього простору приділяється особлива увага. Головна мета закладу дошкільної освіти, що впроваджує інклюзивну освіту, — забезпечити умови для спільного виховання і навчання дітей з різними психофізичними особливостями розвитку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
вихователь-методист К У Сумський СНВК №37 Запорожченко Л.І. ІНКЛЮЗИВНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Слайд № 1

вихователь-методист К У Сумський СНВК №37 Запорожченко Л.І. ІНКЛЮЗИВНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

інклюзія (від анг. Inclusion- включення)–процес, який передбачає отримання більших можливостей у навчанні та соальному житті для дітей з особливими...
Слайд № 2

інклюзія (від анг. Inclusion- включення)–процес, який передбачає отримання більших можливостей у навчанні та соальному житті для дітей з особливими потребами інклюзивна освіта-це система освтніх послуг, що грунтується на принципі забеспечення основ-ного права на освіту дітей та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими потребами в умовах загальноосвітнього закладу Інклюзивний підхід-створення таких умов, за яких усі дітимають однаковий доступ до освіти, водночас усі мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення до тих , хто “відрізняється”

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ   Загальна декларація прав людини, проголошена ООН 10 грудня 1948 року Стаття 26 2...
Слайд № 3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ   Загальна декларація прав людини, проголошена ООН 10 грудня 1948 року Стаття 26 2. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 3. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй по підтриманню миру. 4. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей. Конвенція ООН про прана дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року Стаття 28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту: б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги: в) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних, засобів; г) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й професійної підготовки для всіх дітей; д) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ПРАВ ІНВАЛІДІВ Декларація про права інвалідів, проголошена ООН 9 грудня 1975 року (витяг) 2. Інваліди повинні користу...
Слайд № 4

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ПРАВ ІНВАЛІДІВ Декларація про права інвалідів, проголошена ООН 9 грудня 1975 року (витяг) 2. Інваліди повинні користуватися всіма правами, викладеними у чинній Декларації. 6. Інваліди мають право на медичне, психічне або функ-ціональне лікування, на відновлення здоров'я й положення в суспільстві, на освіту, ремісничу професійну підготовку і відновлення працездатності, на допомогу, консультації, на послуги по працевлаштуванню й інші види обслуговування.

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року. (не обов’...
Слайд № 5

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року. (не обов’язкові до виконання, проте, як норми міжнародного права можуть дотримуватись різними країнами, слугувати основою для формування політики кожної держави-члена ООН щодо інвалідів) 1. Навчання в звичайних школах припускає забезпечення послуг перекладачів і інших належних допоміжних послуг. 2. До процесу освіти на всіх рівнях варто залучати батьківські групи й організації інвалідів. 3. У тих державах, де освіта є обов’язковою, її варто забезпечувати для дітей обох статей з різними формами і ступенями інвалідності, включаючи найважчі форми. 4. Особливу увагу варто приділяти наступним особам: а) дітям наймолодшого віку, які є інвалідами; б) дитятам-інвалідам дошкільного віку; в) дорослим-інвалідам, особливо жінкам. 5. Для забезпечення інвалідів можливостями в області освіти в звичайній школі держави мають: а) мати чітко сформульовану політику, що розуміється і приймається на рівні шкіл і в більш широких межах громади; б) забезпечити гнучкість навчальних програм, можливість вносити в них доповнення й зміни; в) надавати високоякісні навчальні матеріали, забезпечити на постійній основі підготовку викладачів і надання їм підтримки і т.д.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ   1. Закон «Про освіту», прийнятий 23 травня 1991 року №...
Слайд № 6

ЗАКОНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ   1. Закон «Про освіту», прийнятий 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ. 2. Закон України «Про загальну середню освіту», прийнятий 13 травня 1999 року, № 651-XIV із внесеними змінами 3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 21 березня 1991 року № 875-ХІІ 4. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», прийнятий 6 жовтня 2005 року № 2961-IV 5. Закон України «Про охорону дитинства», прийнятий 26 квітня 2001 року № 2402-Ш НОРМАТИВНІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА З ПИТАНЬ ІНВАЛІДІВ (ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ) 1. Державна типова програма реабілітації інвалідів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686. 3. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848.

  АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.(Концепція схвалена рі...
Слайд № 7

  АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.(Концепція схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки та Президії Академії педагогічних наук України 23.06.99) 2. Наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр.». 3. Концепція розвитку інклюзивної освіти (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10. 2010 р. № 912) 4. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224) 5. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 № 1/9-245 Про одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах. 6. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 № 1/9-384 Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

  ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ Дичківська І. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження».- Журнал «Дошкільне виховання» №12/2013 Калашник В....
Слайд № 8

  ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ Дичківська І. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження».- Журнал «Дошкільне виховання» №12/2013 Калашник В.Курлянцева О.Створення освітнього просторуна основі індексу інклюзії.- Журнал «Вихователь-методист» №2/2016 Крикун А. Включення дітей з особливими потребами в освітнє середовище. - Журнал «Вихователь-методист» №10/2009 Школяренко Н.Пустякова Т. Організація роботи групи “Особлива диина”. - Журнал «Вихователь-методист» №10/2009 Шинкаренко В.Дітям з особливими потребами-рівний доступ. - Журнал «Вихователь-методист» №10/2009 Журнали “Дефектолог”, “Дитина з особливим потребами. Інклюзивна освіта.Дефектологія.Корекційна робота”, “Практика управління дошкільним закладом”

ПРИНЦИПИ ДОШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ принцип індивідуального підходу принцип підтримки самостійної активності дитини принцип активного залучення ...
Слайд № 9

ПРИНЦИПИ ДОШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ принцип індивідуального підходу принцип підтримки самостійної активності дитини принцип активного залучення в освітній процес усіх його учасників принцип міждисциплінарного підходу принцип варіативності в організації процесів навчання і виховання принцип партнерської взаємодії із сім’єю принцип динамічного розвитку освітньої моделі дошкільного закладу

ІНКЛЮЗИВНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД — заклад освіти, що забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує освітні прог...
Слайд № 10

ІНКЛЮЗИВНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД — заклад освіти, що забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує освітні програми, адаптує середовище, адаптує методи та форми навчання, використовує наявні ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг, створює позитивний клімат.

УМОВИ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Наявність родин з дітьми, що мають особливі потреби, згодних прийти в заклад дошкільної осві...
Слайд № 11

УМОВИ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Наявність родин з дітьми, що мають особливі потреби, згодних прийти в заклад дошкільної освіти. Психологічна готовність керівника і колективу закладу до інклюзії — ознайомлення з основними цінностями, цілями та методиками організації інклюзивної практики та підтримка їх. Наявність відповідних фахівців (дефектологів, психологів, логопедів, тьюторів) або домовленості про психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами фахівцями з центрів психолого-педагогічного розвитку та корекції, психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги. Наявність спеціальних умов для навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров’я, в тому числі безбар’єрного середовища. Можливість підвищення кваліфікації педагогів.

ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Створення комфортного простору для всіх. Створення середовища, що сприяє гармонійному розвитку особ...
Слайд № 12

ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Створення комфортного простору для всіх. Створення середовища, що сприяє гармонійному розвитку особистості. Формування толерантного співтовариства дітей, батьків, персоналу та соціального оточення. Створення педагогічної системи, центрованої на потреби дитини та її сім'ї. Формування міждисциплінарної команди фахівців, які організовують освітній процес.

ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Порушенння фізичної сфери: планування маршруту його пересування по закладу; планув...
Слайд № 13

ПРОЕКТ ВКЛЮЧЕННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Порушенння фізичної сфери: планування маршруту його пересування по закладу; планування режимних моментів та їх забезпечення (відвідування туалету, сидіння за столом, прогулянки, рухові заняття); планування педагогічних дій з організаїці навчання та взаємодії дитини з іншими дітьми.

Порушення емоційно- вольової сфери: продумуються дії вихователя щодо узгодження способів управління групою; залучення новачка до дитячої спільноти....
Слайд № 14

Порушення емоційно- вольової сфери: продумуються дії вихователя щодо узгодження способів управління групою; залучення новачка до дитячої спільноти. Порушення розумової сфери: програми з розвитку та корекції, які відповідають можливостям дитини; форми узгодження та організації різнорівневих програм на заняттях у групі.

На сучасному етапі становлення інклюзивної освіти важливо спиратися на досвід інтегративної освіти, на спеціальні заклади, які накопичили досвід ро...
Слайд № 15

На сучасному етапі становлення інклюзивної освіти важливо спиратися на досвід інтегративної освіти, на спеціальні заклади, які накопичили досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Слайд № 16

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись