Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Гостра травма та посттравматичні стресові розлади: особливості роботи з дітьми
»
Взяти участь Всі події

«Інклюзія STEM - стежа в майбутнє»

Алгебра

26.01.2022

88

5

0

Опис документу:
STEM освіта передбачає завдання практичного характеру, де дитині треба застосовувати уяву, критичне мислення, креативність. За STEM освітою учень отримує набагато більше автономності у вирішенні поставленої задачі. На кожному етапі власної роботи учні вирішують певне завдання, яке має чітку умову та результат. Учням з особливими освітніми потребами STEM надає можливість не тільки наочного спостереження за вчителем та класом, а й контроль та прогнозування результату своєї роботи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вчитель початкової школи «СОФІЯ»

Кочуровець Ганна Валеріївна«Інклюзія STEM - стежа в майбутнє»

В наш час кожен заклад початкової та середньої освіти навчає здобувачів з особливими освітніми потребами, вони навчаються на рівних умовах з іншими, і зазвичай, не отримують потрібної уваги. Зазвичай такі учні надають перевагу останній парті, униканню надмірного контакту із вчителями та однокласниками, нажаль, непоодинокими є випадки, коли і вчителі підтримують політику своїх підопічних, зводячи контакт на уроці до мінімуму…

Сучасна педагогіка наголошує - усі мають однакові права на отримання будь-якої освіти, і ніхто не має права чинити перешкод на цьому шляху! Тому й інклюзія це не вирок, та не підстава відстороненого спілкування з дитиною. Досконало розібратись в даному питанні є метою кожного, хто має честь називати себе сучасним педагогом.

Насамперед маємо зазначити, що вчитель вчить любити й вміти вчитись, запалює вогонь знань в учня…яким би той не був, бо як поетично казав Костянтин Ушинський: «Учень - це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити».

Провівши аналіз літературних джерел відповідної тематики ми маємо можливість набути профільних знань для досягнення фаховості в матеріалі дослідження.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах.

Особливо інклюзія підкреслює надання можливостей для рівної участі дітей з інвалідністю (фізичною, соціальною і емоційною) в загальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору і отримання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.

Інклюзія розглядається як процес визнання і реагування на різноманітність потреб всіх тих, хто навчається. Вона припускає їх активну участь в процесі отримання знань, в культурному і суспільному житті. Інклюзія приводить до зменшення сегрегації в системі освіти. Вона вимагає змін і модифікацій змісту, підходів, структури і стратегії освіти з урахуванням потреб усіх дітей, керуючись переконаністю, що системи загальної освіти зобов'язані навчати усіх дітей.

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в шкільному середовищі та поза його межами.

Інклюзивна освіта, насамперед початкова, має свої цінності та принципи, до яких належать:

  1. Абсолютне визнання того, що всі без виключення діти можуть навчатися;

  2. Необхідність плідної роботи вчителя зі усіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку, але, разом з цим, також й з урахуванням вищеназваних факторів;

  3. Постійне вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб розвитку всіх дітей;

  4. Стрімкий розвиток інклюзії в освіті як частини великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;

  5. Створення та підтримка цього напряму як динамічного процесу, який знаходиться в постійному розвитку.

Інклюзію в освіті ми розглядаємо як один із багатьох аспектів інклюзії в нашому суспільстві.

Інклюзія передбачає пристосування шкіл, їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів, як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та категорій. Відповідне диференціювання передбачає наявність у кожному навчальному закладі як сучасних педагогів з навичками роботи в сфері інклюзії, так і методичних засобів для їх реалізації, в цьому школі на виручку приходить світова технічна революція що підняла рівень суспільства на новий «інформаційний» рівень. Саме гнучкість та різноманітність новітніх метод та засобів навчання дає додаткові імпульси для розвитку інклюзивної початкової та середньої школи. Такі методи та засоби згуртовані під абревіатурою STEM, що є одним з важливих інструментів Нової української школи.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics. Українською - наука, технології, інженерія, математика) - термін, яким називають підхід до освітнього процесу; відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що «дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів».

Акронім STEM був запропонований в 2001 році для позначення тренду в освітній та професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США.

Отже під час STEM - уроку є можливість вдосконалювати знання вміння та навички одразу з декількох предметів, це і трудове навчання, біологія, фізика, математика.

Цікавим інструментом для STEM і Нової української школи є використання конструктора LЕGO. Із цією метою в навчальний процес була впроваджена міжнародна програма «Шість цеглинок».

Якщо поглянути на структуру навіть найпростіших STEM-уроків, які не потребують укомплектованої технікою лабораторії, то побачимо, що вони ідеальні та розвивають здібності для учнів з особливими освітніми потребами та дітей з різним станом здоров’я.

STEM-освіта - категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, які сприяють професійній конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. STEM-освіта здійснюється через міждисциплінарний підхід у побудові навчальних програм закладів освіти різного рівня, є особливо важливим для осіб з особливими освітніми потребами. Місія STEM - підходів полягає в тому, щоб розширити освітні можливості та допомогти соціалізуватися молоді з різним станом здоров’я.

Сутністю STEM-освіти, в основі якої лежить не володіння теорією, а вміння використовувати свої знання на практиці.

Надважливе значення STEM освіти у роботі з учнями, що мають особливі освітні потреби. Зокрема, STEM-освіта забезпечує особливим дітям доступність, різноманітність та динамічність навчання, роботу в команді, можливість застосування отриманих знань у реальному житті, розвиток критичного мислення, впевненість у власних можливостях, прямий шлях від навчання до кар’єри.

Заняття STEM базуються на розв’язанні реальних проблем. Крім того, на кожному етапі заняття учні розв’язують конкретну задачу чи виконують конкретне завдання з чіткими умовами та очікуваннями щодо результату. Це дається більшості учнів з особливими освітніми потребами легше, ніж робота з абстрактними поняттями.

Залучення учнів з особливими освітніми потребами до STEM-діяльності спираючись на сильні сторони й інтереси учнів.

Для цього чітко визначте мету завдання загалом та кожного з етапів. Встановіть рівень, на якому ваші учні з особливими освітніми потребами мають виконати завдання. Забезпечте коректний і оперативний зворотний зв’язок, щоб учні могли за потреби скоригувати свої дії.

Багато завдань передбачають роботу з різними інструментами - від ножиць та макетних ножів до дрилів, паяльників тощо. Будьте поряд з учнями під час роботи з цими інструментами, але водночас, за можливості, довірте їм цю роботу, спрямовуючи та підстраховуючи. Це сприятиме набуттю ними більшої самостійності та впевненості у власних можливостях.

Діти постійно змінюють формат роботи та форму активності, є можливість обрати найбільш комфортний формат роботи або чергувати їх.

Роблячи висновок з опрацьованого матеріалу, можливо зазначити наступне - навчаючи дітей з особливими потребами за допомогою інструментів STEM- освіти, ми будемо мати в майбутньому розвиток учнів з інклюзією, всебічно активних громадян, гарних фахівців сучасних професій. Дітям буде набагато легше знайти як наснагу до навчання так і своє покликання в житті.Література:

  1. Хохліна О.П. Особливості побудови корекційно спрямованого педагогічного процесу у спеціальній освіті.

  2. Горбенко С.Л., Василашко І.П. - Розвиток напрямів STEM-освіти в системі інклюзивного навчання.

  3. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: методичний аспект. Рідна школа. 2017. № 9-10 (вересень-жовтень). С. 93-98.

  4. Іванюк Т. STEM як освітній ресурс ХХІ століття. STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес. Тернопіль, 2017. С. 14–18.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.