Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Інформаційний об'єкт. Властивості об'єкта. Створення моделі об'єкта за поданими властивостями.

Інформатика

Для кого: 3 Клас

31.01.2021

138

9

0

Опис документу:
Конспект уроку з інформатики, призначений для учнів 3-х класів НУШ, які навчаються за програмою Савченко (з використанням підручника М. Корнієнко, С. Крамаровська, І. Зарецька). Конспект не передбачає використання навчальної презентації. Для закріплення вивченого можна скористатися онлайн завданням, яке запропоноване в підручнику.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № Дата:

Тема уроку: Інформаційний об’єкт. Властивості об'єкта. Створення моделі об’єкта за заданими властивостями.

Цілі:

 • навчальна: ознайомити учнів з якими інформаційними об’єктами працюють у текстовому редакторі; що розуміють під форматуванням символів тексту; які властивості мають символи та як змінювати їхні значення; які властивості мають абзаци та як змінювати їхні значення;

 • розвивальна: розвиток абстрактного логічного мислення; розвиток смислової пам’яті; уміння аналізувати та класифікувати надану інформацію; сприяння розвитку творчої уяви;

 • виховна: розвиток мовлення; прищеплення культури передавання повідомлень; здійснення пропедевтики культури спілкування; сприяння вихованню уважності, відповідальності за результати власної праці та формування вміння організовувати власне робоче місце за комп’ютером.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники

Програмне забезпечення: текстовий процесор Microsoft Office Word, браузер, підключення до мережі Internet.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Гра «Об’єднай об’єкти» закінчивши речення

* Фари, колеса, руль, крило, має …(автомобіль).

* Корінь, стебло, листя, квіти, має … (рослина).

* З принтера, монітора, системного блоку, клавіатури – складається … (комп’ютер).

* Червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий кольори, має … (веселка)

* З тата, мами, доньки, сина – складається … (сім’я)

2. Гра «Доповни речення»

Учням пропонується текст з «пропусками». Замість них вони повинні вставити правильне твердження.

Текстовий редактор – це спеціальна _________________, за допомогою якої можна _________________ і _____________________ текстові ____________________, що можуть містити _____________________________. За допомогою клавіш _____ та _______ можна виправляти помилки в тексті. Одне слово від іншого відокремлюється одним ______________. Для створення нового абзацу натискають клавішу ________, абзацний відступ утворюється натисканням клавіши________. Перед розділовими знаками пробіл ______, а після розділового знака - ______.

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Сьогодні ми з’ясуємо, що таке модель, дізнаємося про види моделей та етапи їх створення, навчимося створювати інформаційні моделі.

ІV. Засвоєння нових знань

 1. Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Об'єкт — це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого. Щоб розрізняти об’єкти, кожному з них дають назву, яка формує уявлення його можливості. Об’єктом може бути істота, явище природи або предмет. (Вчитель демонструє об’єкти, а учні їх називають: ручка, хлопчик, яблуко, прапор тощо).

Властивості об'єкта — це особливість, стан і поведінка об’єкта.

Наведіть приклад властивостей об’єкта «яблуко», «учень».

Наприклад, для об’єкта «яблуко» можна назвати такі властивості: розмір, колір, смак, тривалість зберігання.

Наприклад, для об’єкта «учень» можна назвати такі властивості: стать, вік, ім’я, , зріст, відвідування спортивних секцій.

Спрощений аналог реального об’єкта, явища або процесу називають моделлю. (Вчитель демонструє моделі глобуса, автомобіля, карту).

Моделі можна класифікувати за способом подання, за галузями використання.

За способом подання моделі розподіляють на інформаційні та матеріальні.

Інформаційна модель – це модель, яка містить опис об’єкта або явища, в якому зазначені лише ті властивості, які важливі для розв’язування конкретної задачі.

Наприклад, фотографія веселки, розклад руху автобусів або потягів, портрет науковця, математична формула, таблиці, схеми, рисунки, рівняння, креслення, карти, усні та письмові описи об’єктів тощо.

Матеріальна модель – це модель об’єкта або явища, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості і яку ще називають макетом. Приклади: географічні карти, манекени, глобус, муляжі, макети споруд.

Інформаційну модель можна створити за допомогою різноманітних програмних засобів: графічних редакторів, текстових редакторів, редакторів презентацій.

Символ у текстовому редакторі – це інформаційний об’єкт, середовищем для якого є текстовий документ. А змінювати значення властивостей цього об’єкта можна за допомогою спеціальних інструментів текстового редактора.

2. Робота з підручником: § 19 (с. 68-69).

V. Фізкультхвилинка

VI. Формування вмінь і навичок

 1. Гра «Так чи НІ». Визначне форму подання наведених моделей:

 • макет літака – це матеріальна модель (ТАК);

 • збірник поезії – інформаційна (ТАК);

 • портрет Кобзаря – матеріальна (НІ);

 • план евакуації у школі - інформаційна (ТАК);

 • список учнів класу – матеріальна (НІ);

 • графік коливання температури повітря за місяць – інформаційна (ТАК);

 1. Робота в зошиті с. 28 № 2 (№1 – д/з)

 2. Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.

 2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 69

 1. Практична робота за комп’ютерами.

Вправи для очей.

I. Закріплення вивченого матеріалу

Проблемне запитання.

 • Як ви вважаєте, з яких причин було створено моделі таких об’єктів як динозавр та штучне око?

VIII. Підсумок уроку

Фронтальне опитування

1) Що вивчили на уроці?

2) Чого навчились під час роботи за комп’ютером?

3) Що сподобалось на уроці?

4) Що було важко на уроці?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.