Індивідуальна навчальна програма з української мови для дитини з інтелектуальними порушеннями. 2 клас. 2 семестр.

Українська мова

Для кого: 2 Клас

20.01.2021

117

0

3

Опис документу:
Індивідуальна навчальна програма з укріїнської мови для дитини з інтелектуальними порушеннями, яка навчається в інклюзивному класі ЗНЗ. 2 клас. 2 семестр. Дитина з інтелектуальними порушеннями навчається разом з усіма учнями, лише з допомогою асистента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма

2 семестр

Навчальний предмет: українська мова (4 години на тиждень)

Тема: Прикметник. Дієслово. Службові слова.

Довгострокові цілі: формувати в учениці вербальні та невербальні засоби комунікації; розвивати слухове сприймання та слухову увагу; учениця знає вивчені букви, розрізняє їх при читанні та написанні; визначає і промовляє голосні та приголосні звуки; розрізняє голосні та приголосні букви, називає їх; учениця практично ознайомленна з мовними одиницями; співвідносить предмети, їх ознаки та дії з опорою на малюнки (хто? що? – який?, яка?, які?, що робить?, що роблять?); за зразком та допомогою вчителя учениця намагається списувати короткі слова; учениця працює разом з класним колективом.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

Прикметник

18.01-01.02

Учениця:

 • під контролем вчителя дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • розрізняє голосні та приголосні звуки, називає їх;

 • повторює за вчителем букви, що позначають голосні та приголосні звуки залежно від мовленнєвих можливостей;

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати букви;

 • на запитання вчителя за предметними малюнками відповідає на питання «Хто?» «Що?», «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?»;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • наслідує дії однокласників;

 • просить про допомогу, коли щось не зрозуміло

27.01

Спостереження, бесіда з дитиною,

Контрольний аркуш.

Дієслово

02.02-22.02

Учениця:

 • під контролем вчителя дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого

 • з допомогою вчителя намагається читати склади, слова;

 • на запитання вчителя за предметними малюнками відповідає на питання «Хто?» «Що?», «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?», «Що робить?», «Що роблять?»;

 • сприймає прості медіапродукти та висловлює почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів;

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати склади слова;

 • наслідує дії однокласників;

 • виявляє позитивне ставлення до книжки.

22.02

Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт.

Службові слова

23.02-03.03

Учениця:

 • самостійно дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого

 • з допомогою вчителя намагається читати склади, слова;

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • на запитання вчителя за предметними малюнками відповідає на питання «Хто?» «Що?», «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?», «Що робить?», «Що роблять?»;

 • сприймає прості медіапродукти та висловлює почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів;

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати склади слова;

 • наслідує дії однокласників.

02.03

Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт, контрольний аркуш

Тема: Речення.

Довгострокові цілі: учениця виділяє речення у тексті; з допомогою вміє будувати питальні, розповідні речення; учениця читає по складах слова, робить спроби читати прості речення за допомогою вчителя, в тому числі засобами глобального читання; формувати в учениці усвідомлене розуміння запитань, порад, вказівок вчителя; розрізнення інтонацій, їх наслідування; розвиток органів артикуляції; формування мовленнєвого дихання, сили голосу; формування умінь глобального читання; читання та запис слів та речень з двох слів.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

04.03-12.04

Учениця:

 • самостійно дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • слухає та намагається повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова (відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);

 • під контролем вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • знає вивчені букви, розрізняє їх при читанні;

 • визначає і промовляє голосні та приголосні звуки;

 • розпізнає склади в прочитаних словах (з допомогою вчителя);

 • з допомогою вчителя пояснює значення слів (з опорою на малюнок тощо);

 • працює з розрізною азбукою;

 • розрізняє голосні та приголосні букви, називає їх;

 • повторює за вчителем букви, що позначають голосні та приголосні звуки залежно від мовленнєвих можливостей;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати склади, одно-, двоскладові слова;

 • повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання, сили голосу;

 • з допомогою вчителя читає по складах одно-, двоскладові слова

06.04

Зразки робіт, спостереження, контрольний аркуш

Тема: Текст.

Довгострокові цілі: учениця ознайомлена з поняттям «текс»; виділяє речення у тексті; з допомогою вміє будувати питальні, розповідні речення; учениця читає по складах слова, робить спроби читати прості речення за допомогою вчителя; формувати в учениці усвідомлене розуміння запитань, порад, вказівок вчителя; з допомогою вчителя може скласти та переказати просту казку за ілюстраціями та запитаннями; з допомогою вчителя намагається складати й читати прості складові структури; читає та записує слова та речення з двох слів.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

13.04-27.05

Учениця:

 • знає вивчені букви, розрізняє їх при читанні; визначає і промовляє голосні та приголосні звуки;

 • повторює за вчителем букви, що позначають голосні та приголосні звуки залежно від мовленнєвих можливостей;

 • з допомогою вчителя виконує звуковий аналіз слова;

 • за зразком, з допомогою вчителя пише букви, склади списує по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані двоскладові слова з вивченими буквами;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати склади, короткі слова;

 • з допомогою вміє будувати прості речення;

 • з допомогою вчителя може скласти текст за ілюстраціями;

 • може зрозуміло висловити свої бажання та прохання.

13.04-27.05

Спостереження, зразки робіт,

контрольний аркуш

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг високої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні визначеної мети немає.

Методи оцінювання:

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця