Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна навчальна програма з української мови для дитини із ЗПР. 2 клас. 2 семестр.

Українська мова

Для кого: 2 Клас

31.01.2021

396

31

0

Опис документу:
Індивідуальна навчальна програма із української мови (адаптована) для дитини із ЗПР, яка навчається в інклюзивному класі ЗНЗ. 2 клас, ІІ семестр. Дитина із ЗПР навчається разом з усіма учнями, лише з допомогою асистента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма

2 семестр

Навчальний предмет: українська мова (4 години на тиждень)

Тема: Прикметник.

Довгострокові цілі: учень пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт; формувати в учня вербальні та невербальні засоби комунікації; розвивати слухове сприймання та слухову увагу; учень впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? окремо та в реченнях, у тексті; утворює словосполучення іменників з прикметниками; учень працює разом з класним колективом.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

Прикметник

18.01-01.02

Учень під наглядом вчителя:

 • дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • на запитання вчителя за предметними малюнками відповідає на питання «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?»;

 • пояснює зміст вербальної і невербальної інформації в медіапродуктах;

 • ділить слова на склади;

 • переносить слова з рядка в рядок складами;

 • не відриває при переносі від слова склад, позначений однією буквою;

 • намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • наслідує дії однокласників;

 • просить про допомогу, коли щось не зрозуміло

27.01

Спостереження, бесіда з дитиною,

Контрольний аркуш.

Тема: Дієслово.

Довгострокові цілі: учень пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт; формувати в учня вербальні та невербальні засоби комунікації; розвивати слухове сприймання та слухову увагу; учень впізнає слова-назви дій окремо та в реченнях, у тексті, ставить до них питання; добирає влучно дієслова для висловлення власних думок; розрізняє слова, що називають предмети, ознаки, дії, ставить до них питання;

добирає самостійно 4-6 слів, які відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? ; учень працює разом з класним колективом.

02.02-15.02

Учень під наглядом вчителя:

 • під контролем вчителя дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого;

 • на запитання вчителя за предметними малюнками відповідає на питання «Хто?» «Що?», «Який?», «Яка?», «Яке?», «Які?», «Що робить?», «Що роблять?»;

 • сприймає прості медіапродукти та висловлює почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів;

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати слова, речення з 3-5 слів;

 • наслідує дії однокласників;

 • виявляє позитивне ставлення до книжки.

11.02

Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт,

контрольний аркуш

Тема: Числівник.

Довгострокові цілі: учень пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт; формувати в учня вербальні та невербальні засоби комунікації; розрізняє слова, які називають числа, ставить до них питання скільки?; утворює словосполучення числівників з іменниками; розвивати слухове сприймання та слухову увагу; учень працює разом з класним колективом.

16.02-22.02

Учень під наглядом вчителя:

під контролем вчителя дотримується правильної постави під час письма;

• вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

• сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

• виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

• намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

• з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

• розрізняє слова, які називають числа, ставить до них питання скільки?;

•утворює словосполучення числівників з іменниками;

• намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого;

• сприймає прості медіапродукти та висловлює почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів;

• за зразком та допомогою вчителя намагається списувати слова, речення з 3-5 слів;

• наслідує дії однокласників;

• виявляє позитивне ставлення до книжки.

22.02Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт

Тема: Службові слова.

Довгострокові цілі: учень пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт; упізнає в реченні службові слова; пише їх окремо від інших слів; пов’язує між собою слова за допомогою службових слів; формувати в учня вербальні та невербальні засоби комунікації; розвивати слухове сприймання та слухову увагу; учень працює разом з класним колективом.

23.02-03.03

Учень:

 • самостійно дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова, виокремлює в ряду інших слів (з допомогою сигнальних карток, або оплесків);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого;

 • з допомогою вчителя намагається читати слова та речення з 3-5 слів;

 • з допомогою вчителя упізнає в реченні службові слова; пише їх окремо від інших слів;

 • з допомогою вчителя пов’язує між собою слова за допомогою службових слів;

 • сприймає прості медіапродукти та висловлює почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіатекстів;

 • за зразком та допомогою вчителя намагається списувати слова та речення з 3-5 слів;

 • наслідує дії однокласників.

02.03

Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт, контрольний аркуш

Тема: Речення.

Довгострокові цілі: учень пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт; розпізнає речення за його основними ознаками; пояснює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування; правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень; використовує відповідні розділові знаки в кінці речень під час письма; поширює речення словами за поданими питаннями; складає і записує речення за малюнком.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

04.03-12.04

Учень:

 • самостійно дотримується правильної постави під час письма;

 • вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

 • під контролем вчителя намагається здійснює звуко-буквений аналіз слова;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

З допомогою вчителя:

 • розпізнає речення за його основними ознаками;

 • пояснює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування;

 • правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень;

 • використовує відповідні розділові знаки в кінці речень під час письма;

 • поширює речення словами за поданими питаннями;

 • складає і записує речення за малюнком, на задану тему.

06.04

Зразки робіт, спостереження, контрольний аркуш

Тема: Текст.

Довгострокові цілі: учень розпізнає текст за основними ознаками; розрізняє текст-розповідь і текст-опис та пояснює їх призначення; добирає заголовок до тексту, визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку, складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя; перевіряє і вдосконалює власні тексти.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

13.04-27.05

Учень з допомогою вчителя:

 • розпізнає текст за основними ознаками;

 • розрізняє текст-розповідь і текст-опис та пояснює їх призначення;

 • добирає заголовок до тексту;

 • визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку;

 • знаходить у художніх текстах виражальні засоби мови, пояснює їх роль;

 • складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя;

 • висловлює свої думки і почуття з приводу прослуханих /переглянутих медіапродуктів;

 • перевіряє і вдосконалює власні тексти;

 • відновлює деформований текст з 3-4 речень.

27.05

Спостереження, зразки робіт,

контрольний аркуш

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг високої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні визначеної мети немає.

Методи оцінювання:

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.