Індивідуальна навчальна програма з інтегрованого курсу ЯДС (адаптована) для дитини із ЗПР. 2 клас. 2 семестр

Я досліджую світ

Для кого: 2 Клас

31.01.2021

470

36

0

Опис документу:
Індивідуальна навчальна програма з інтегрованого курсу ЯДС для дитини із ЗПР, яка навчається в інклюзивному класі ЗНЗ. 2 клас. 2 семестр. Дитина з інтелектуальними порушеннями навчається разом з усіма учнями, лише з допомогою асистента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма

1І семестр

Навчальний предмет: Я досліджую світ (3 години на тиждень)

Тема: Природа взимку.

Довгострокова мета: формування в учня дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя; розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного
ставлення до природи.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання.

Дата та прогрес

15.01-18.02

Учень:

 • уважно слухає розповідь вчителя;

 • з допомогою вимірює температуру повітря, води;

 • визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень ;

 • класифікує за певними ознаками тіла неживої природи, рукотворних об'єктів;

 • самостійно наводить приклади зв’язку людини і природи;

 • переглядає запропоновані вчителем медіа продукти;

 • називає пори року та відповідні їм місяці;

 • за запитанням вчителя розповідає про сезонні ознаки зими;

 • з допомогою фіксує результати досліджень і робить висновки;

 • з допомогою дізнається про природу, використовуючи різні джерела

інформації;

 • дотримується правил безпечної поведінки на вулиці;

 • дотримується правил поведінки у природі;

 • за запитаннями вчителя називає: імена своїх товаришів; імена працівників школи;

 • на запитання вчителя відповідає для чого продуктам харчування потрібна упаковка;

 • з допомогою може знайти термін придатності продукта на упковці;

 • підбирає власний одяг у відповідності до погоди.

18.02

Бесіда з дитиною,

зразки робіт у робочому зошиті,

контрольний аркуш

Тема: Природа навесні.

Довгострокова мета: учень ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла; досліджує позитивні і негативні впливи на вибір здорової та безпечної поведінки; бере участь у груповій роботі; під наглядом (чи з допомогою) вчителя проводить експеримент.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання.

Дата та прогрес

19.02-27.04

Учень:

 • уважно слухає розповідь вчителя;

 • переглядає та з допомогою вчителя обговорює запропоновані медіа продукти;

 • за запитаннями вчителя і малюнками називає пори року, час доби та відповідні явища у живій та неживій природі у різні пори року;

 • має уявлення про добові та сезонні зміни в природі;

 • під наглядом вчителя бере участь у груповій роботі;

 • під наглядом вчителя намагається проводити експеримент;

 • за допомогою вчителя пояснює правила гігієни; дотримується їх;

 • дотримується правил поведінки у сім’ї;

 • з допомогою вчителя бере участь у груповій роботі;

 • дотримується правил поведінки в природі;

 • бере посильну участь в природоохоронній діяльності;

 • з допомогою використовує здобуті знання у повсякденному житті;

 • за малюнками впізнає свята з народного календаря;

 • з допомогою батьків готується до свята;

 • може назвати 2-3 традиції святкування Великодня;

 • на запитання вчителя називає корисні та шкідливі звички.

27.04

Бесіда з дитиною.

Спостереження

Зразки робіт у робочому зошиті

Тема: Природа влітку.

Довгострокова мета: учень ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; досліджує позитивні і негативні впливи на вибір здорової та безпечної поведінки; розрізняє форми земної поверхні; може назвати 2-3 гірські породи свого краю; застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; бере участь у груповій роботі; самостійно проводить експеримент.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання.

Дата та прогрес

28.04-28.05

Учениця:

 • за запитанням вчителя розповідає про сезонні ознаки літа;

 • за допомогою вчителя може назвати 2-3 культурні пам’ятки рідного краю, зображені на фото чи картках; під час екскурсії чи перегляду відео;

 • за допомогою вчителя може назвати 2-3 гірські породи свого краю;

 • з допомогою може пояснити поняття «ґрунт»;

 • з допомогою вчителя може висадити у ґрунт насіння, розсаду;

 • з допомогою доглядає кімнатні рослини;

 • дотримується правил безпечної поведінки на вулиці;

 • з допомогою вчителя бере участь у груповій роботі;

 • дотримується правил поведінки в природі;

 • бере посильну участь в природоохоронній діяльності;

 • дотримується правил поведінки у сім’ї;

 • розповідає про дозвілля в сім’ї;

 • з допомогою використовує здобуті знання у житті.

20.05

Спостереження, бесіда з дитиною, зразки робіт у зошиті, контрольний аркуш

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг високої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні визначеної мети немає.

Методи оцінювання:

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.