Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна навчальна програма з читання для дитини з інтелектуальними порушеннями.

Українська мова

Для кого: 2 Клас

20.01.2021

186

4

0

Опис документу:
Індивідуальна навчальна програма з української мови для дитини з інтелектуальними порушеннями, яка навчається в інклюзивному класі. 2 клас, 2 семестр. Дитина з інтелектуальними порушеннями працює разом з усім класом, але з допомогою асистента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма з читання

2 семестр

Навчальний предмет: читання (4 години на тиждень)

Тема: Різдво. Щедрий вечір. Зима очима художника. Зимові забави.

Довгострокові цілі: створити позитивну мотивацію до вивчення української мови; формувати елементарні навички і вміння з усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх гармонійного розвитку; формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці; залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості; формування вміння вчитися

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

18.01-

03.02

Учениця з допомогою вчителя:

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • повторює за вчителем жести, рухи, наслідує міміку;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • слухає й розуміє коротке монологічне висловлення;

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • з допомогою вчителя добирає малюнки до названих предметів, дій;

 • користуватися мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого (про кого? про що йшлося?) (використовує альтернативні засоби комунікації, малюнки, піктограми для відповіді на запитання).

 • з допомогою вчителя намагається викладати малюнки відповідно до послідовності подій у тексті (відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);

 • знає оптичний образ букви, намагається зливати у склади;

 • з допомогою вчителя переказує просту казку за ілюстраціями та запитаннями;

 • з допомогою вчителя орієнтується на сторінці підручника;

 • називає показані вчителем букви;

 • намагається зливати букви у склади;

 • добирає малюнки до прочитаних слів (з допомогою вчителя;

 • сприймає й обговорює прості медіапродукти;

 • обговорює зміст і форму простих медіапродуктів і розповідає, про що в них ідеться;

 • визначає, кому і для чого призначений медіапродукт

03.02

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Тема: Ой весна, весна – днем красна. Весна очима художників. Вербна неділя. Великдень.

Довгострокові цілі: створити позитивну мотивацію до вивчення української мови; формувати елементарні навички і вміння з усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма), забезпечення їх гармонійного розвитку; формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці; залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості; формування вміння вчитися.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

04.02 -

24.03

Учениця:

 • з допомогою орієнтується у підручнику.

 • добирає малюнки до прочитаних слів (з допомогою вчителя);

 • називає показані вчителем букви;

 • намагається читати склади, слова;

 • за зразком пише букви, склади;

 • списує по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані двоскладові слова з вивченими буквами;

 • на прохання вчителя пояснює зміст слова;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • виявляє позитивне ставлення до книжки;

 • висловлює почуття з приводу прослуханих/ переглянутих простих медіатекстів;

 • з допомогою вчителя відповідає на запитання «що це?», «хто це?», «що робить?» щодо змісту предметних і сюжетних малюнків; (* повторює за вчителем);

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • з допомогою вчителя може завчити та розповісти 1-2 прислів’я;

 • з допомогою розрізняє сприйняті на слух слова;

 • повторює за вчителем жести, рухи, наслідує міміку;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • повторює за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова (відповідно до можливостей мовленнєвого розвитку);

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • з допомогою вчителя може описати картину: розповісти, що зображено на картині, які кольори використані, який настрій викликає дане зображення.

24.03

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Літературні казки.

Довгострокові цілі: учениця має уявлення про письменників, твори яких вивчали (з допомогою вчителя); впізнає за наочною опорою твір, який вивчався; може назвати головного героя; з допомогою вчителя може пояснити значення слова «казка»; формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці; розвиток вміння виокремлювати задане слово з ряду слів на слух; формувати вміння переказувати короткі казки, вміти відповідати на запитання до прослуханому тексту; сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості; формування вміння вчитися.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

25.03-14.04

Учениця:

 • знає та з допомогою вчителя може розповісти основні правила поводження з книжкою;

 • вміє зосередити увагу на змісті тексту, прочитаного педагогом;

 • на прохання вчителя пояснює що таке бібліотека;

 • пояснює для чого книга;

 • ознайомлена з правилами збереження книжки та гігієни читання;

 • виявляє інтерес, позитивне ставлення до книжки, називає своїх улюблених літературних героїв;

 • може самостійно обрати книгу для читання;

 • з допомогою орієнтується у підручнику;

 • з допомогою вчителя може назвати імена та прізвища 2-3 письменників;

 • з допомогою вчителя розрізняє реальні та фантастичні події;

 • з допомогою вчителя може визначити головного героя твору, назвати 2-3 його риси характеру або зовнішності;

 • висловлює елементарні судження і почуття з приводу прослуханих творів.

14.04

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Травнева природа.

Довгострокові цілі: : учениця має уявлення про українських письменників, твори яких вивчали (з допомогою вчителя); впізнає за наочною опорою твір, який вивчався; може назвати головного героя; з допомогою вчителя може пояснити значення слова «вірш», «оповідання»; формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці; розвиток вміння виокремлювати задане слово з ряду слів на слух; формувати вміння переказувати короткі твори, вміти відповідати на запитання до прослуханому тексту; сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості; формування вміння вчитися.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

15.04 – 28.04

Учениця:

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • з допомогою вчителя добирає малюнки до названих предметів, дій;

 • знаходить предмети за словесним описом, вказівками вчителя;

 • користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням);

 • з допомогою вчителя може 1 -2 коротких загадки, прислів’я;

 • з допомогою вчителя може вивчити вірш на 1-2 строфи;

 • з допомогою відповідає на запитання до прослуханого твору;

 • з допомогою орієнтується у підручнику.

28.04

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Як звучить дощ.

Довгострокові цілі: : учениця має уявлення про українських письменників, твори яких вивчали (з допомогою вчителя); впізнає за наочною опорою твір, який вивчався; може назвати головного героя; з допомогою вчителя може пояснити значення слова «вірш», «оповідання»; формування елементарних знань про найважливіші мовні одиниці; розвиток вміння виокремлювати задане слово з ряду слів на слух; формувати вміння переказувати короткі твори, вміти відповідати на запитання до прослуханому тексту; сприяння розумовому, моральному, соціокультурному та естетичному розвитку особистості; формування вміння вчитися.

Дата

Короткострокові цілі

Методи

оцінювання

Дата та прогрес

29.04-27.05

Учениця:

 • намагається контролювати правильний артикуляційний уклад під час вимовляння звуків;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • з допомогою вчителя добирає малюнки до названих предметів, дій;

 • знаходить предмети за словесним описом, вказівками вчителя;

 • з допомогою вчителя може вивчити вірш на 1-2 строфи;

 • з допомогою орієнтується у підручнику.;

 • користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням)

27.05

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг високої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні визначеної мети немає.

Методи оцінювання:

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.