Індивідуальна навчальна програма з читання для дитини із ЗПР. 2 клас. 2 семестр.

Читання

Для кого: 2 Клас

20.01.2021

160

14

0

Опис документу:
Індивідуальна навчальна програма із читання для дитини із ЗПР, яка навчається в інклюзивному класі ЗНЗ. 2 клас. 2 семестр. Дитина із затримкою ПР навчається разом з усіма учнями, лише з допомогою асистента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна навчальна програма з читання

2 семестр

Навчальний предмет: читання (4 години на тиждень)

Тема: Різдво. Щедрий вечір. Зима очима художника. Зимові забави.

Довгострокові цілі: створити позитивну мотивацію до вивчення української мови; учень усно переказує текст з опорою на допоміжні матеріали; створює власне висловлення за ілюстраціями; розповідає про події з власного життя; сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою; читає вголос правильно, свідомо, плавно, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти; виділяє в структурі художнього і нехудожнього текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх для прогнозування орієнтовного змісту тексту та кращого його розуміння; застосовує одержану інформацію в навчальній діяльності та практичному досвіді.

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

18.01-

03.02

Учень з допомогою вчителя:

 • сприймає та реагує на усне мовлення співрозмовника;

 • повторює за вчителем жести, рухи, наслідує міміку;

 • виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції;

 • слухає й розуміє коротке монологічне висловлення;

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • користуватися мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням);

 • намагається дати відповіді на запитання за змістом прослуханого (про кого? про що йшлося?) (використовує альтернативні засоби комунікації, малюнки, піктограми для відповіді на запитання).

 • знає оптичний образ букви, намагається зливати у склади;

 • з допомогою вчителя переказує простий текст за ілюстраціями та запитаннями;

 • з допомогою орієнтується на сторінці підручника;

 • називає показані вчителем букви;

 • намагається зливати букви у склади;

 • сприймає й обговорює прості медіапродукти;

 • обговорює зміст і форму простих медіапродуктів і розповідає, про що в них ідеться;

 • називає окремі традиції українського народу;

 • визначає, кому і для чого призначений медіапродукт

03.02

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Тема: Ой весна, весна – днем красна. Весна очима художників. Вербна неділя. Великдень.

Довгострокові цілі: учень усно переказує текст з опорою на допоміжні матеріали; створює власне висловлення за ілюстраціями; розповідає про події з власного життя; сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою; читає вголос правильно, свідомо, плавно, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти; виділяє в структурі художнього і нехудожнього текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх для прогнозування орієнтовного змісту тексту та кращого його

розуміння; застосовує одержану інформацію в навчальній діяльності та практичному досвіді.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

04.02 -

24.03

Учень:

 • з допомогою орієнтується у підручнику.

 • бере участь у розігруванні діалогів за змістом малих фольклорних форм, казок, віршів, використовує доречно силу

 • голосу, темп мовлення, міміку, жести, рухи;

 • вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення;

 • користується формулами мовленнєвого етикету (ввічливими словами);

 • дотримується правил спілкування; використовує відповідно до ситуації спілкування несловесні засоби (жести, міміка тощо);

 • намагається читати склади, слова;

 • списує по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані слова;

 • з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці слова);

 • виявляє позитивне ставлення до книжки;

 • висловлює почуття з приводу прослуханих/ переглянутих простих медіатекстів;

 • з допомогою вчителя намагається здійснювати звуко-буквений аналіз слова;

 • з допомогою вчителя може завчити та розповісти 1-2 прислів’я;

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (показує малюнки до тексту);

 • співвідносить знайомі слова з малюнками;

 • з допомогою вчителя може описати картину: розповісти, що зображено на картині, які кольори використані, який настрій викликає дане зображення.

24.03

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Літературні казки.

Довгострокові цілі: учень має уявлення про письменників, твори яких вивчали (з допомогою вчителя); впізнає за наочною опорою твір, який вивчався; може назвати головного героя; з допомогою вчителя може пояснити значення поняття «казка»; переказує короткі казки, відповідає на запитання до прослуханому тексту; перечитує книжки, окремі їх епізоди для кращого розуміння змісту та вдосконалення навички читання; має уявлення про жанри й теми дитячого читання; називає твори, дитячі книжки, що сподобалися, розповідає, які епізоди справили найбільше враження; називає кілька улюблених прочитаних творів.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

25.03-14.04

Учень:

 • знає та з допомогою вчителя може розповісти основні правила поводження з книжкою;

 • вміє зосередити увагу на змісті тексту, прочитаного педагогом;

 • на прохання вчителя пояснює що таке бібліотека;

 • пояснює для чого книга;

 • ознайомлений з правилами збереження книжки та гігієни читання;

 • виявляє інтерес, позитивне ставлення до книжки, називає своїх улюблених літературних героїв;

 • може самостійно обрати книгу для читання;

 • з допомогою вчителя може назвати імена та прізвища 2-3 письменників, твори яких вивчалися;

 • з допомогою вчителя розрізняє реальні та фантастичні події;

 • визначає, правильно називає персонажів художнього твору; виділяє серед них головного;

 • перераховує цікаві факти, важливі ідеї в тексті;

 • встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами.

14.04

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Травнева природа.

Довгострокові цілі: : учень має уявлення про українських письменників, твори яких вивчали; може пояснити значення слова «вірш», «оповідання»; переказує короткі твори, відповідає на запитання до прослуханому тексту; імпровізує з репліками, відтворює діалоги з казок, віршів, оповідань; бере участь у колективному обговоренні прочитаного; пояснює своє розуміння дискусійних

питань; користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу; самостійно читає, практично розрізняє з опорою на найпростіші жанрові особливості тексти малих фольклорних форм, що опрацьовувалися під час навчання, визначає емоційний настрій.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

15.04 – 28.04

Учень:

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого;

 • користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням);

 • з допомогою вчителя може 1 -2 коротких загадки, прислів’я;

 • з допомогою вчителя може вивчити вірш на 1-2 строфи;

 • з допомогою відповідає на запитання до прослуханого твору;

 • з допомогою пояснює своє розуміння дискусійних питань;

 • з допомогою користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу;

 • з допомогою читає прості речення з 5-6 слів;

 • з допомогою практично розрізняє з опорою на найпростіші жанрові особливості тексти малих фольклорних форм, що опрацьовувалися під час навчання;

 • з допомогою визначає емоційний настрій.

 • самостійно орієнтується у підручнику.

28.04

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Тема: Як звучить дощ.

Довгострокові цілі: : учень має уявлення про українських письменників, твори яких вивчали; може пояснити значення слова «вірш», «оповідання»; переказує короткі твори, відповідає на запитання до прослуханому тексту; імпровізує з репліками, відтворює діалоги з казок, віршів, оповідань; бере участь у колективному обговоренні прочитаного; пояснює своє розуміння дискусійних

питань; користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу; самостійно читає, практично розрізняє з опорою на найпростіші жанрові особливості тексти малих фольклорних форм, що опрацьовувалися під час навчання, визначає емоційний настрій.

Дата

Короткострокові цілі

Методи оцінювання Дата та прогрес

15.04 – 28.04

Учень:

 • уважно слухає та розуміє зміст невеликого тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого;

 • користується мовленнєвим етикетом в ситуаціях навчального та побутового спілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням);

 • з допомогою вчителя може 1 -2 коротких загадки, прислів’я;

 • з допомогою вчителя може вивчити вірш на 1-2 строфи;

 • з допомогою відповідає на запитання до прослуханого твору;

 • з допомогою пояснює своє розуміння дискусійних питань;

 • з допомогою користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу;

 • з допомогою читає прості речення з 5-6 слів;

 • з допомогою практично розрізняє з опорою на найпростіші жанрові особливості тексти малих фольклорних форм, що опрацьовувалися під час навчання;

 • з допомогою визначає емоційний настрій.

 • самостійно орієнтується у підручнику.

29.04 – 27.05

Спостереження, зразки робіт, бесіда з дитиною

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг високої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні визначеної мети немає.

Методи оцінювання:

Бесіда з дитиною

Зразки робіт

Спостереження

Контрольні аркуші

Тестові завдання

Стандартні тести

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.