Індивідуальна картка навчального поступу учня

НУШ

Для кого: 3 Клас

16.11.2020

1281

203

0

Опис документу:
Індивідуальна картка навчального поступу учня за програмою НУШ - 1 розробленою під керівництвом О. Я. Савченко (За підручником Я досліджую світ Н.О. Будна , Т. В. Гладюк, С.Г.Заброцька, Н.Б. Шост, Л.В. Лисобей)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 3 класу Варюшинської ЗОШ І – ІІІ ст.

_________________________________

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема діагностичної роботи

Характеристика

результатів навчання

Списування

Письмовий переказ

Діалог

Диктант

Мовна тема

І семестр

МОВ 1

Взаємодіє з іншими усно

МОВ 2

Сприймає, аналізує, інтерп-ретує та оцінює текст

МОВ 3.1

Створює письмові висловлю-вання

МОВ 3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

МОВ 3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

МОВ 3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання

МОВ 4

Досліджує власне індивіду-альне мовлення

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 3 класу Варюшинської ЗОШ І – ІІІ ст.

_________________________________

З ЧИТАННЯ

Тема діагностичної роботи

Характеристика

результатів навчання

Аудіювання (письмово)

Усний переказ прочитаного твору

Навички читання мовчки

Навички читання вголос

І семестр

УМД 1

Взаємодіє з іншими усно

УМД 2

Сприймає, аналізує, інтерп-ретує та оцінює текст

УМД 3

Взаємодіє з іншими письмово

УМД 4

Досліджує власне індивіду-альне мовлення

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 3 класу Варюшинської ЗОШ І – ІІІ ст.

_________________________________

З МАТЕМАТИКИ

Тема діагностичної роботи

Характеристика

результатів навчання

Діагностична робота №1

Діагностична робота №2

Діагностична робота №3

Діагностична робота №4

І семестр

МАО 1

Застосовує математику для розв'язання життєвих ситуацій

МАО 2

Розв'язує задачі з використанням різних стратегій

МАО 3

Аналізує дані, процес та результат розв'язання навчальних і пра-ктичних задач, критично їх оцінює

МАО 4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об'єкти

МАО 4.2

Встановлює кількість об'єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа

МАО 4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

МАО 4.4

Орієнтується на площині і в просторі

МАО 4.5

Розпізнає геометричні фігури

МАО 4.6

Будує геометричні фігури, конструює

МАО 4.7

Вимірює величини

МАО 4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 3 класу Варюшинської ЗОШ І – ІІІ ст.

_________________________________

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тема діагностичної роботи

Характеристика

результатів навчання

Діагностична робота №1

Діагностична робота №2

Контроль аудіювання

Контроль читання

Контроль письма

Кконтроль говоріння

І семестр

ІНО1

Сприймає іноземну мову на слух

ІНО 2

Читає іноземною мовою

ІНО 3

Висловлюється іноземною мовою

ІНО 4

Взаємодіє письмово інозем-ною мовою

Індивідуальна картка навчального поступу

уч_______ 3 класу Варюшинської ЗОШ І – ІІІ ст.

_________________________________

З Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

Тема діагностичної роботи

Характеристика

результатів навчання

Діагностична робота 1

Діагностична робота 2

Діагностична робота 3

І семестр

ПРО 1

Спостерігає за навколишнім світом, експериментує, моделює

ПРО 2

Розуміє, аналізує, узагальнює, інформацією природничого змісту

ПРО 3

Розуміє взаємозв'язки між об'єктами та явищами природи

ПРО 4

Розв'язує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

СЗО 1

Турбується про здоров'я, безпеку та добробут

СЗО 2

Приймає рішення з користю для здоров'я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

СЗО 3

Обирає здоровий спосіб життя

СЗО 4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

ГІО 1

Встановлює зв'язки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

ГІО 2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

ГІО 3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

ГІО 4

Розповідає про минуле і сучасне

ГІО 5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

ГІО 6

Поважає права і свободи свої та інших людей

ГІО 7

Усвідомлює себе як громадянина України

ГІО 8

Дотримується принципів демократичного громадянства

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.