• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • НУШ
 • Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності у режимі ГПД із застосуванням інформатизації освіти

Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності у режимі ГПД із застосуванням інформатизації освіти

НУШ

Для кого: Дорослі

26.01.2021

194

8

0

Опис документу:
У даному виступі я розкрила вплив інформаційно-дистанційного навчання в сучасній школі, вказуючи позитивні й негативні сторони цього методу. Крім того, чітко підкреслила його важливість у сучасному суспільстві, враховуючи всі сторони навчального процесу, який допомагає інтегрувати в сучасну інформаційну мережу в суспільному житті, як педагога, так і учня.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є побудова, враховуючи інтереси людей, інформаційного суспільства, в якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому розвитку, підвищуючи якість свого життя на основі цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, поважаючи при цьому права людини. Оскільки метою інформатизації суспільства є створення інтегрального інтелекту цивілізації, здатного передбачати і управляти розвитком людства . Важливу роль в даному процесі має відігравати освіта. Стратегічно важливим завданням є підготовка високопрофесійних кадрів, здатних розвивати нові інформаційні технології і ефективно використовувати їх у професійній діяльності. Це дасть можливість працювати у кардинально нових, дедалі більше автоматизованих, умовах праці; орієнтуватися у величезних обсягах інформації, грамотно обробляти її, зберігати і передавати.

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства у галузі освіти в Україні визначені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2021-2024роки": забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення.

Стратегічним завданням України є входження в інформаційне суспільство в якості його повноправного учасника, за умови збереженні політичної незалежності, національної самобутності й культурних традицій. Приєднання України до Європейського інформаційного освітнього простору потребує певних реформ. Одним із важливих кроків на цьому шляху є підвищення якості освіти на основі розвитку і використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Сутність поняття "інформатизація" розкривається у ст. 1 Закону України Про національну програму інформатизації як системи взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу . Слайд 2

Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності. Поняття «інформатизація» вживається разом із поняттям «комп`ютеризація»,яке позначає процес розвитку та впровадження комп`ютерів. Ці процеси обумовлені значним зростанням обсягів інформації. Слайд 3

Невід'ємною складовою інформатизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів.

Головною метою  є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. Це комплексна проблема, розв'язання якої потребує одночасного вирішення, зокрема, таких завдань:

 • оснащення ЗНЗ комп'ютерною технікою (комп'ютеризація ЗНЗ);

 • забезпечення ЗНЗ навчальними комп'ютерними програмами;

 • підключення ЗНЗ до Інтернет та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому;

 • підготовка вчителів у галузі інформаційних технологій. Слайд 4

Інформатизація освітнього процесу пов’язана насамперед із розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж ( Інтернет) і мультимедійних технологій.

Слайд 5

В освіті інформатизація відкриває доступ до світових інформаційних ресурсів. Це дає можливість учням і вчителям підвищувати мотивацію до навчань та розвитку креативного мислення. Інтерактивність і мультимедійна наочність сприяють кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.

На базі сучасних комп'ютерів у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін широко використовуються педагогічні програми навчання.

Комп'ютери у навчанні

Компьютер - це багатофункціональна навчальна машина, яка дає можливість на :

 • активну навчально-пізнавальну діяльність;

 • активізувізацію навчання з використанням новітніх інфомаційних технологій;

 • поліпшення в сприйманні та засвоєнні матеріалу;

 • всебічний розвиток мислення;

 • широкий доступ до мереж Інтернету.

Використання ІКТ має значний вплив на виховання дітей:

 • естетичне виховання за рахунок використання можливостей компютерної графіки;

 • технології мультимедіа;

 • виховання компютерної комунікативної етики. Слайд 6

Засоби ІКТ у ГПД:

 • знижують емоційну напругу;

 • уводять учнів у світ ігрових навчальних технологій;

 • сприяють не тільки закріпленню, а й здобуттю знань в ігрових ситуаціях.

Слайд 7

Комп’ютерні технології дозволяють істотно змінити способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів до активної роботи.

Слайд 8

До основних напрямів використання ІКТ належить:

 • проведення заходів-презентацій;

 • розвязування інтерактивних кросвордів;

 • компютерні дидактичні ігри;

 • інтернет ресурси.

Інтерактивні кросворди

Розвязування кросвордів – корисне заняття на будь-якому етапі навчання. Кросворди розширюють кругозір, допомагають краще орієнтуватися в постійно зростаючому потоці інформації.

Слайд 9

Компютерні дидактичні ігри

Комп’ютерні ігри тренують пам’ять, логіку, координацію рухів, уміння планувати свою діяльність, знаходити інформацію, необхідну для

поставленої мети. Ігри формують у дитини мотиваційну та інтелектуальну готовність використання компютерних засобів для здійснення своєї діяльності.

Слайд 10

Можливості використання комп`ютерної техніки значно розширилися з появою та впровадженням інтерактивних (smart) – дошок. За їх допомогою можна відкрити будь-який комп`ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію, малюнки.

Дослідження впливу нових технологій на навчання в початковій школі засвідчили:

 • завдяки інтерактивній дошці в дітей з`являється бажання вчитися;

 • їх результати покращуються;

 • школярі активно працюють;

 • матеріал отримує кожен учень.

Педагог повинен враховувати і негативні наслідки комп'ютерного навчання. Тривала робота за комп'ютером завдає шкоди здоров'ю школяра. Захоплення комп'ютерами нерідко призводить до серйозної розбалансованості учнівської психіки, втрати зору. Обмежується спілкування дітей з друзями, батьками, іншими людьми. Втрачається інтерес до книги.

Ці інформаційні методи дають можливість правильно і чітко виконувати й засвоювати навчальні програми, як учневі так і вихователю.

Дякую за увагу!


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.