Improving Classification Algorithms by Considering Score Series in Wireless Acoustic Sensor Networks

Опис документу:
Шаҳар мухандислик таъминоти тизими. Шаҳар мухандислик таъминоти тизимининг функциялари. Шаҳар хўжалиги – шаҳар экологиясини яхшилашнинг воситаси. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш хўжалиги. Кўкаламзорлаштириш функциялари. Шаҳарни кўкаламзорлаштириш категориялари, меъёрлари. Шаҳар ҳудудини тозалаш турлари, давомийлиги.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СИЛИКАТ ҒИШТНИ ТАЙЁРЛАШДА ХОМ АРАЛАШМА ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

Тешабоева Н.Д

Мақолада силикат ғиштининг зичлиги, оҳак сифати, сув-цемент нисбати, қум дисперсияси, автоклавда кимёвий реакцияларнинг тўлиқлиги билан боғлиқлиги аниқланади.

Таянч сўзлар: силикат ғишт зичлиги, сув-цемент нисбати, автоклав.

В статье определяется взаимосвязь между плотностью силикатного кирпича, качеством извести, соотношением вода-цемент, дисперсией песка, автоклавом и полнотой химических реакций.

Ключевые слова: плотностью силикатного кирпича, соотношением вода-цемент, автоклав.

The article defines the relationship between the density of silicate bricks, lime quality, water-cement ratio, sand dispersion, autoclave, and the completeness of chemical reactions.

Key words: silicate bricks, water-cement ratio, autoclave.

Силикат ғиштининг таркибини ҳисоблаш тажриба билан аниқланади. Дастлабки тажрибалар ёки маълум бўлган ўртача боғлиқликлар асосида аралашманинг композициясини тузилади, кейин синов натижаларига кўра тозаланади.Аралашманинг бошланғич таркибини аниқлаш учун ВНИИСТРОМ томонидан тавсия этилган йўналиш муносабатларини ишлатиш мумкин.

Силикат ғиштининг зичлиги, оҳак сифати, сув-цемент нисбати, қум дисперсияси, автоклавда кимёвий реакцияларнинг тўлиқлиги билан боғлиқ.

Сиқилган силикат ғиштининг тахминий қийматлари қуйидаги формула бўйича аниқланади:

Rғ=40,5 (Sк.ш.с/1000 +1,6) (Ц/В-1) + 180,

Бу ерда Sк.ш.ю- кумнинг махсус сиртининг юзаси, см2

Кўп ишлаб чиқилган махсус сиртга эга бўлган оҳак ишлатилганда, қум дисперсиясидаги ўзгариш силикат ғиштининг кучига сезиларли даражада таъсир қилмайди ва уни эътиборсиз қолдириши мумкин. Шунинг учун, бу ҳолда силикат ғиштининг тахминий кучи қуйидаги формула билан аниқланиши мумкин:

Rғ=160 (Ц/В-1) + 140,

Бироқ, сифатли ғишт олиш учун сизда оҳак билан қурилиш учун боғловчи сифатида ишлатиладиган қумда эҳтиёж сезилади., СаО.

Лаборатория шароитида хом аралашманинг таркиби ишлаб чиқилган усул бўйича аниқланди, намуналар тайёрланди ва синов қилинди.

Данғара қуми ва Фарғона оҳак конлари асосида хом силикатли ғишт аралашмасининг оптимал таркибини танлаш бўйича тадқиқотлар натижаларини ўз ичига олади.

Хом аралашмалари таркибини ҳисоблаш учун ишлаб чиқилган усул олдиндан аниқланган, барқарор технологик хусусиятларга эга бўлган силикатли ғишт олиш имконини беради. Данғара қум конининг таркибида SiO2 70-82% ташкил қилади ва силикат махсулотларини ишлаб чиқаришга яроқлидир.

Фарғона оҳактош конидан силикат махсулотларини ишлаб чиқаришда боғловчи сифатида ишлатилиш мумкин.Фарғона вилоятининг қурилишида силикат ғиштидан фойдаланиш девор материалларининг етишмаслигини камайтиради.

Силикатли ғиштни ишлаб чиқариш икки усул билан олиб борилади: барабанли ва силосли усуллар, бир-биридан оҳак-қумли аралашмани тайёрлаш билан фарқ қилади.

Барабанли усулда қум ва майда туйилган сўндирилмаган оҳак сўндирувчи барабан устидаги бункерга тушади, майда туйилган сўнмаган оҳак тошларини шарли тегирмонда майдалаш орқали олинади.

Силос усулида олдиндан аралаштирилган ва намланган масса сўндирилиш учун силосларга йўналтирилади. Силосларда сўндириш жараёни 7-12 соат давомида кечади, яъни бу усул билан сўндириш барабанли усулга нисбатан 10-15 марта кўпроқ давом этади, бу эса силосли усулнинг техник-иқтисодий камчилигидир.

Барабан усулида силикат ғишт ишлаб чиқариш схемаси

1–кумни сараловчи барабанли ғалвир; 2–ОББни сўндирувчи ва сепаратор; 7–майдаланган ОББ бункери; 8–тарози; 9–шнек; 10–бегунокда массани аралаштириш ва майдалаш; 11–ғиштни пресслаш; 12–автоклавда ғиштни котиши.

1–кронштейн; 2–тележка; 3–устун; 4–буғ манометри; 5–сакловчи клапан; 6–металл корпус; 7–очиб-бекитиб турадиган крани бор штуцер;

8–копкок; 9–кўтарувчи лебедка; 10–рельсли кўприкча; 11–буғ ўтадиган трубалар; 12 – рельслар.

Полимер қўшимчалар билан қопланган эритмаларнинг модификациясини қўллаш.

Датчикнинг марказий сиқиш шароитида деформациялилиги ва юк кўтарувчанлиги бўйича олиб борилган тадқиқотлар тошли эритма таркибида 0,002% миқдордаги К-9 қўшимчадан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлади.

Кам сув ажратиш билан биргаликда ишлаб чиқилган ечимлардан фойдаланиш деворнинг монолитик хусусиятини оширади, ғишт ва оҳак кавсагида дуварчилигини уйитилмасини ва ёрилишига тўсқинлик қилади, ғиштнинг физикавий ва механик хусусиятларини яхшилайди ва duvarcılıkta ғишт кучи фойдаланиш коэффициенти яхшиланади.

Полимернинг паст истеъмоли туфайли, бу девор қоғози анъанавий композицияларда ва полимер кўшимчалар билан бирга сув қаршилик кўрсатади. Шу муносабат билан турли турларнинг динамик таъсирлари шароитида бинолар ва иншоотларнинг ишончлилик даражасини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган цемент полимер композицияларидан фойдаланиш тавсия этилади. Бино ва иншоотларнинг сейсмик қаршилигини яхшилаш учун улардан фойдаланиш айниқса самаралидир.

Адабиётлар.

1.Р.А.Рахимов, Л.М.Ботвина. Подбор состава шихты для силикатного кирпича и барханных песков «Меъморчилик ва бинокорлик ишининг долзарб муамолари». Илмий ишлар тўплами. Тошкент 1998й. с. 33-36

2. Нажмиддинов И. Некоторые аспекты обеспечения сейсмостойкости зданий, построенных традиционными методами из местных строительных материалов. Узбекский журнал «Проблемы механики»: «Фан», 1995. №2.с.55-57.

3.http://www.dissercat.com/content/razrabotka-sposobov-povysheniya-prochnosti-stsepleniya-rastvora-s-silikatnym-kirpichom#ixzz 5HAH wt Buu

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!