Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником

Опис документу:
Перший урок у 7 клас, де учні зможуть визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва та з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 клас література 02.09.13

Тема: Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений

письменником

Мета: визначити зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва,

з’ясувати функції літератури, її місце в житті людини; розвивати культуру

зв’язного мовлення та вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття,

спостереження; активізувати кругозір і світогляд дітей; формувати їх

кругозір, світогляд; виховувати любов до України, повагу до її мови та

історії, до читання художніх книжок.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент (загальне ознайомлення з підручником, підпис зошитів, завданнями на навчальний рік)

ІІ. Актуалізація опорних знань у формі бесіди за питаннями

· Дайте визначення літературі як мистецтву слова. (Література — це вид мистецтва, який в художній формі відображає життя народу)

· Які літературні жанри вам відомі?

· Чим вас захоплюють твори художньої літератури?

· Для чого людині потрібно читати книги?

· Яким, на ваш погляд, повинен бути справжній письменник?

· Чи складно, на ваш погляд, бути письменником? Свої міркування вмотивуйте.

· Що можна сказати про людину, яка не полюбляє читати книжок?

· Чим книга може збагатити кожного із вас?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Книга — кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і бережно несуть

свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.

Ф. Бекон

Книги пишуться на те, щоб прочитувати, а читаються, щоб роздумувати.

І. Франко

ІV. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя

Шановні школярі!

Сьогодні ви вирушаєте у велику цікаву подорож сторінками художньої літератури 7 класу. Ви познайомитеся з новими письменниками; пізнаєте багато корисного і необхідного. Поповните власні знання про історичне минуле рідного краю, його звичаї, традиції, обряди. Дізнаєтеся про те, як слід цінувати дружбу, любити природу, долати різноманітні труднощі.

Нехай щастить вам!

2. Художній твір як явище мистецтва

  1. Що ви розумієте під художнім твором? (Художній твір — кінцевий результат і продукт творчої праці письменника, написаний за законами красного письма. Художні твори і складають художню літературу)

  2. Художній твір як один із видів мистецтва — найпопулярніший і найдоступніший усім. Він приносить радість людині, підносить її духовно. Сила впливу художнього слова найвизначніших літературних творів не лише в тому, що вони правдиво в образах моделюють різні сторони і грані дійсності, а й у тому, що вони гуманістичні за своєю суттю.

  3. Художній твір відтворює картини людського життя. В центрі кожного художнього твору — люди, їх життя, праця, думки і почуття. В художніх творах змальовуються на прикладі дійової особи вчинки, звичаї, поведінка, настрої і почуття не однієї якоїсь людини, а багатьох людей.

3. Література та інші види мистецтва

Література (від лат. litera — буква) в широкому розумінні слова — це всі написані і надруковані твори.

Мистецтвом називається відтворення життя в художніх образах.

За змістом розрізняють літературу наукову (математичну, природничу, медичну, технічну, історичну та ін.) і художню. До художньої літератури належать не тільки писані твори, але й твори народної поетичної творчості — фольклору.

Кожний вид мистецтва відображає життя своїми засобами:

· Архітектура — у загальному виді.

· Скульптура — зовнішній вигляд людини.

· Живопис — ширше розкриває зв’язок людини з довкіллям за допомогою ліній і фарб.

· Театр — створює ілюзію справжнього життя, перед глядачем проходять живі люди, у вчинках і хвилюваннях, розкривається їх характер.

· Музика — здатна передати хвилювання людей, їх настрій за допомогою звуків.

· Кіно — глибоко розкриває життя людини, її внутрішній світ, її зв’язки із суспільством.

· Література — найвищий рід мистецтва, вона має переваги над іншими видами мистецтва, бо здатна не обмежуватися у зображенні, розкритті внутрішнього і зовнішнього світу людини, її найтонших хвилювань. Життя людини відображується у динамічному розвитку.

4. Функції літератури

· Пізнавальна — людина є не тільки предметом зображення літератури, але й її метою. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле, звичаї, обряди рідного народу, культуру тощо.

· Естетична — у кожної людини є естетичне відчуття, прагнення до прекрасного.

· Виховна — виховують у читачів любов до рідного краю, праці, природи; до одних дійових осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших — неприязнь, ненависть.

5. Художня і наукова література

· У чому полягає відмінність художньої літератури від наукової?

Автори наукових творів, описуючи і пояснюючи явища природи і події суспільного життя, роблячи ті або інші узагальнення, користуються цифрами, науковими термінами, поняттями тощо. Ці твори впливають, головним чином, на розум людини.

Художня ж література змальовує життя за допомогою словесно-художніх засобів. Вона зображує життя природи й суспільства в картинках і образах. Художня література розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки і переживання. Вона впливає не тільки на розум, але й на почуття читача.

Отже, вчений і письменник кожний по-своєму, своїми засобами показують правду життя. Тільки вчений доводить, а письменник показує, і обидва переконують читача: один — логічними доказами, інший — правдивими картинами.

6. Довідковий матеріал

6.1. Історія книгодрукування.

Перші друковані книги в Україні з’явилися понад п’ятсот років тому: з 1460 року у Львові вже працювала друкарня Степана Дропака. А згодом утвердить його починання славетний Іван Федоров.

Починаючи з ХІІ століття слов’яни використовують папір, першими почали це робити болгари.

6.2. Народна мудрість про книгу.

Книгу читають не очима, а розумом.

Книга — світ, книга — серцю привіт.

Дім без книги — день без сонця.

Хороша книжка яскравіша за зірку.

У домі без книги, як без вікон, темно.

З книгою жити — з добром дружити.

Кому книга — розвага, а кому — навчання.

Нема розумного сусіда — з книгою поговори.

Книга — друг, без неї як без рук.

6.3. Загадки про книгу.

Не кущ, а з листочками, Снігові поля, чорні грачі,

Не сорочка, а зшита, Хочеш розумним бути —

Не людина, а розповідає. (Книга) Бери та вчи. (Книга)

Коли хочеш ти читати, Бачити — не бачить,

То мене повинен знати, Чути — не чує,

А коли мене не знаєш, Мовчки говорить,

То нічого не вгадаєш. (Абетка) Добре мудрує. (Книга)

Всім розкаже всі пригоди, Мовчить,

А сама мовчить ізроду. (Книга) А багато людей навчить. (Книга)

Дивилися — чистенька, Кожен скільки хоче бере,

Погладили — гладенька, А все лишається. (Книга)

А читати станеш — спіткнешся. (Книга)

V. Закріплення опрацьованого матеріалу

1. Доведіть, що художній твір — це мистецтво. Відповідаючи, посилайтеся на приклади вже відомих вам творів.

2. Порівняйте художню літературу і кіно як види мистецтва. Який з них, на ваш погляд, найдовершеніший? Власні думки обґрунтуйте.

3. Художниками слова називають:

а) письменників; б) скульпторів; в) читачів.

4. Доведіть, яким чином художня література відтворює картини людського життя. Свої спостереження вмотивуйте.

5. Як на вашу думку, в чому полягає пізнавальне значення художньої літератури для людини? Відповідаючи, наведіть переконливі приклади.

6. Визначте закінчення прислів’я: «Хороша книга яскравіша за...»:

а) квітку; б) зірку; в) райдугу.

7. Як ви розумієте прислів’я: «Купиш хорошу книгу — придбаєш розумного друга»? Свою думку обґрунтуйте.

8. Вмотивуйте, чому до художньої літератури належать фольклорні твори? Чим це зумовлено?

9. Художня література змальовує життя за допомогою:

а) яскравих фарб; б) словесно-художніх засобів; в) відповідної термінології.

VІ. Підсумок уроку

Художня література зображує життя природи й суспільства в картинах і образах. Вона розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки й переживання; впливає не тільки на розум, але й на почуття читача.

Впливаючи на думки і почуття, погляди людей, художня література відіграє велику роль у житті суспільства.

VІІ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника, вивчений на уроці

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!