Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Хімічне та біологічне забруднення.

Біологія

Для кого: 11 Клас

16.03.2021

718

18

0

Опис документу:
Презентація стане в нагоді при вивченні видів забруднення в природі. Містить класифікацію та докладний опис речовин,що можуть містити отруйні речовини,їх вплив; вказано, що біологічне забруднення відбувається через антропогенний вплив на навколишнє середовище.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Хімічне та біологічне забруднення Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля
Слайд № 1

Хімічне та біологічне забруднення Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля

Мета уроку Повторити види забруднення навколишнього середовища, їх вплив на життя людини та живих організмів; довести важливість чистоти довкілля д...
Слайд № 2

Мета уроку Повторити види забруднення навколишнього середовища, їх вплив на життя людини та живих організмів; довести важливість чистоти довкілля для кожного з нас; ознайомити з способами попередження негативного хімічного та біологічного впливу на навколишнє середовище.

Слайд № 3

Хімічне забруднення Хімічні елементи та речовини, які за досягнення певної концентрації у середовищі спричиняють токсичний ефект, називають токсика...
Слайд № 4

Хімічне забруднення Хімічні елементи та речовини, які за досягнення певної концентрації у середовищі спричиняють токсичний ефект, називають токсикантами.

Токсини Отруйні сполуки, які виробляють організми
Слайд № 5

Токсини Отруйні сполуки, які виробляють організми

Ксенобіотики Речовини, які синтезує людина і які є чужорідними для біосфери- пестициди, мінеральні добрива, мийні засоби, барвники, паливно-мастиль...
Слайд № 6

Ксенобіотики Речовини, які синтезує людина і які є чужорідними для біосфери- пестициди, мінеральні добрива, мийні засоби, барвники, паливно-мастильні матеріали, ліки.

Бухта Мінамату
Слайд № 7

Бухта Мінамату

Пестициди
Слайд № 8

Пестициди

Рейчел Луїз Карсон (1907-1964) Рейчел Луїз Карсон - відома американська біологиня, фахівчиня у галузі охорони природи, письменниця. Одним з головни...
Слайд № 9

Рейчел Луїз Карсон (1907-1964) Рейчел Луїз Карсон - відома американська біологиня, фахівчиня у галузі охорони природи, письменниця. Одним з головних напрямів її досліджень було вивчення шкідливого впливу пестицидів (насамперед ДДТ) на навколишнє середовище. Цій проблемі присвячена одна з її всесвітньо відомих книжок - «Мовчазна весна». Ця та інші книжки Р.Л. Карсон сприяли розвитку екологічних рухів у різних країнах світу.

Біологічне забруднення довкілля поява в певній екосистемі чужорідних для неї організмів або створення сприятливих умов для їхнього існування та роз...
Слайд № 10

Біологічне забруднення довкілля поява в певній екосистемі чужорідних для неї організмів або створення сприятливих умов для їхнього існування та розмноження. Це призводить до порушення сформованих раніше біотичних зв’язків, виснаження ресурсів середовища, забруднення довкілля продуктами їх життєдіяльності.

Інтродукція Свідоме або випадкове переселення певного виду організмів за межі його природного ареалу в нові місцеіснування називають інтродукцією (...
Слайд № 11

Інтродукція Свідоме або випадкове переселення певного виду організмів за межі його природного ареалу в нові місцеіснування називають інтродукцією (від лат. інтродуктіо - введення), а самі види - інтродукованими. Процес адаптації інтродукованого виду до нових умов існування називають акліматизацією. Приклади видів-інтродуцентів: 1 - амброзія полинолиста належить до карантинних бур’янів; 2 - небезпечний паразит медоносної бджоли - кліщ вароа

Випадкова інтродукція Вселення видів до нових екосистем, включно з випадками здичавіння та втеч з місць утримання.
Слайд № 12

Випадкова інтродукція Вселення видів до нових екосистем, включно з випадками здичавіння та втеч з місць утримання.

Карантинні види Види, шкідливі для здоров’я людини та її господарства, відсутні на території даної країни або ж чисельність яких обмежують спеціаль...
Слайд № 13

Карантинні види Види, шкідливі для здоров’я людини та її господарства, відсутні на території даної країни або ж чисельність яких обмежують спеціальними заходами.

Якість довкілля це ступінь відповідності умов середовища мешкання (природних і штучних екосистем і тих, що зазнали антропогенного впливу) потребам ...
Слайд № 14

Якість довкілля це ступінь відповідності умов середовища мешкання (природних і штучних екосистем і тих, що зазнали антропогенного впливу) потребам людини та інших живих істот. Встановлення параметрів окремих компонентів навколишнього середовища, які визначають межі прийнятних і допустимих змін їхнього складу та властивостей, називають нормуванням якості навколишнього середовища.

Нормативи якості довкілля Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище. Нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) та скидів (ГДС) забруд...
Слайд № 15

Нормативи якості довкілля Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище. Нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) та скидів (ГДС) забруднювачів відображають допустиму кількість викидів і скидів у розрахунку на одиницю продукції, що випускається. Нормативи допустимих фізичних впливів (кількості тепла, рівня шумового забруднення, вібрації, іонізуючого випромінювання, напруженості електромагнітних полів тощо) встановлюють для кожного джерела такого впливу з урахуванням впливу інших джерел. Нормативи утворення твердих побутових відходів або відходів виробництва - це кількість відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю

Утилізація побутових відходів: 1 - на спеціалізованих підприємствах перед утилізацією побутові відходи сортують; 2 - за відсутності перероблення по...
Слайд № 16

Утилізація побутових відходів: 1 - на спеціалізованих підприємствах перед утилізацією побутові відходи сортують; 2 - за відсутності перероблення побутових і промислових відходів виникають звалища завтовшки в десятки метрів, які охоплюють велетенські площі

Нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища встановлюють для збереження природних ресурсів, забезпечення сталого функціонуван...
Слайд № 17

Нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища встановлюють для збереження природних ресурсів, забезпечення сталого функціонування природних екосистем та запобігання їхній деградації. До природних ресурсів належать: надра, водні, лісові, ґрунтові, гірничі, об’єкти тваринного та рослинного світу .

Санітарно-гігієнічні нормативи гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин і мікроорганізмів або гранично допустимі рівні (ГДР) дії фізи...
Слайд № 18

Санітарно-гігієнічні нормативи гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин і мікроорганізмів або гранично допустимі рівні (ГДР) дії фізичних факторів у довкіллі, які ще не спричиняють шкідливого впливу на організм людини, а згодом - на здоров’я наступних поколінь.

Методи дослідження якості довкілля Оцінка стану довкілля - це порівняння отриманих величин окремих параметрів і показників з нормативними, середнім...
Слайд № 19

Методи дослідження якості довкілля Оцінка стану довкілля - це порівняння отриманих величин окремих параметрів і показників з нормативними, середніми, фоновими значеннями для визначення якості довкілля або його окремих компонентів. Організми, які часто використовують як тест-об’єкти: 1 - інфузорія-туфелька; 2 - рачок дафнія; 3 - акваріумна рибка даніо реріо Часто поріг шкідливої дії встановлюють за допомогою біотестування

Слайд № 20

Тести 1.Укажіть, яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК): а)за якої наступає смерть людини б)за якої...
Слайд № 21

Тести 1.Укажіть, яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою (ГДК): а)за якої наступає смерть людини б)за якої починається деградація екосистем в)змінюється екологічним стандартом унаслідок її перевищення г)максимальна концентрація забруднювача, яка не шкодить здоров’ю людини 2.Вкажіть, до якого виду забрудення можна віднести наявність у річковій воді пестицидів: а) фізичне б)хімічне в)механічне г) біологічне 3.Види забруднення поділяють на: а)фізичне б)забруднення річок в)хімічне г)біологічне д)забруднення АЕС е)механічне 4.Які із представлених речовини, що потрапляють у ґрунти як забруднювачі, є хімічними забруднювачами? а)неорганічні кислоти і луги б)солі важких металів в) поверхнево-активні речовини г)пестициди д) нафтопродукти і барвники е)мікроорганізми є)мінеральні добрива 5.Процес, коли організми пристосовуються до кліматичних умов нових регіонів, називають: а)інтродукцією б) акліматизацією в) реакліматизацією г) інвазією

6.Про що говорить наявність дафнії в водоймі як індикатора? а) про забрудненність б) про чистоту в)про радіоактивність г) про "цвітіння" водойми 7....
Слайд № 22

6.Про що говорить наявність дафнії в водоймі як індикатора? а) про забрудненність б) про чистоту в)про радіоактивність г) про "цвітіння" водойми 7.При біотестуванні як тест-об"єкти використовують а)лелекб)рачка дафніюв)дощових червівг)інфузорію-туфельку 8.Речовини, які людина синтезує і які є чужорідними для біосфери а)токсиниб)токсикантив)ксенобіотикиг)канцерогени 9.Свідоме або випадкове переселення певного виду організмів за межі його природного ареалу а)міграція б)асенізація в)інтродукція г)інверсія 10.Види організмів, шкідливі для здоров"я людини та її господарства,відсутні на території даної країни або ж чисельність їх обмежується спеціальними заходами а)інтродуковані б)акліматизовані в)карантинні г)біоіндикатори 11.Вказати види-біоіндикатори кислих грунтів а)береза б)хвощ в)щавель г)папороть

Відповіді 1. г 2. б 3. а в г е 4. а б в г д є 5. б 6. б 7. б г 8. в 9. в 10. в 11. б в
Слайд № 23

Відповіді 1. г 2. б 3. а в г е 4. а б в г д є 5. б 6. б 7. б г 8. в 9. в 10. в 11. б в

Використана література 1.Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма 2.Тести - https://naurok.com.ua/ -...
Слайд № 24

Використана література 1.Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма 2.Тести - https://naurok.com.ua/ - автор Бондар В. А. 3. Ілюстрації з мережі інтернет з вільного доступу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.