. Характеристика прокаріотів. Особливості їх організації і життєдіяльності.

Опис документу:
Уточнюється поняття дроб'янки, плазмолема, аеробні та анаеробні організми .Розглянуто особливості будови та процесів життєдіяльності бактерій та ціанобактерій. Дає можливість ознайомитися з історією відкриття бактерії, сформовано поняття про слизову капсулу, плазміди, муреїн. Розглянуто різноманітність прокаріотів та бактерій; розкрито особливості найбільш поширених морфологічних типів прокаріотичних клітин.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вступ.

Урок, присвячений вивченню будови, особливостям життєдіяльності прокаріотів; характеристиці бактерій та їх різноманітності, а також взаємозв»язкам між будовою клітини прокаріот та її функціями, є вступним у вивченні розділу «Одноклітинні організми» у 10 класі, що дає можливість ознайомити учнів з таксономічним положенням надцарства Прокаріоти, з поняттями прокаріотичні організми, неклітинні форми життя, плазмалема, капсула, плазміди. Засвоїти інформацію про найбільш поширені морфологічні типи прокаріотичних клітин .

Тема. «Характеристика прокаріотів. Особливості їх організації і життєдіяльності»

Чарівний прилад Левенгука
  Поверхню дослідив води,
  Щоб вивчила нова наука
  Життя незнаного сліди.

Мета:

А) дидактична (навчальна).

Сформувати поняття прокаріоти, еукаріоти, бактерії, ціанобактерії, муреїн, аероби, анаероби, плазміди, коки, палички, спори, вібріони, спірили, спірохети. Вивчити особливості будови і життєдіяльності прокаріотів, порівняти прокаріоти з вірусами. Вивчити особливості будови поширених морфологічних типів прокаріотичних клітин.

Б) розвиваюча.

Розвивати логічне мислення, пам»ять та розумові здібності, вміння учнів порівнювати, пов»язувати особливості будови з функціями, аналізувати текст підручника. Працювати зі схемами, таблицями, відео матеріалами. Формування цілісного сприйняття дійсності, як необхідної передумови для формування наукового світогляду .

В) виховна.

Сприяти формуванню здорового способу життя, використовувати кращі моральні якості: працелюбність, взаємодопомогу, почуття колективізму, гуманні та творчі здібності.

Концепція уроку.

Уточнити поняття дроб'янки, плазмолема, аеробні та анаеробні організми , вивчити особливості будови та процесів життєдіяльності бактерій та ціанобактерій.

Ознайомити з історією відкриття бактерії, сформувати поняття про слизову капсулу, плазміди, муреїн. Розглянути різноманітність прокаріотів та бактерій; розкрити особливості найбільш поширених морфологічних типів прокаріотичних клітин.

Учні повинні:

ЗНАТИ:

ВМІТИ:

Будову клітин прокаріотів (бактерій і ціанобактерій), показати їх систематичне положення, ознайомити з основними таксонами, особливостями класифікації живої природи, основні поняття.

Характеризувати процеси життєдіяльності, порівнювати прокаріоти з вірусами, пояснювати та встановлювати взаємозв`язки будови та функцій морфологічних типів прокаріотичних клітин, розпізнавати їх на малюнках, вміти переносити знання з однієї галузі в іншу.

Основні поняття і терміни:

Прокаріоти, еукаріоти, бактерії, ціанобактерії, плазмалема, рибосоми прокаріотичного типу, слизова капсула, муреїн, аероби, анаероби, плазміди.

Термінологічна робота:

Проговорювання термінів вголос, запис термінів на дошці і в зошитах.

Обладнання і матеріали.

Таблиця та слайди презентації «Будова прокаріотичної клітини», «Ціанобактерії», «Різноманіття бактерій», схеми, картки для групової роботи, комп'ютер, проектор , мультимедійна дошка, презентація з теми «Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: синтетичний інтегрований урок з використанням мультимедійних технологій.

Місце уроку в навчальній темі: вступний.

Методи, форми та конкретні прийоми.

Психолого-педагогічні методи

Форми і конкретні прийоми

 1. Інформаційно-рецептивний

А) словесний

Б) наочний

Розповідь, бесіда, пояснення, інструктаж, робота з підручником.

Використання таблиць, схем, малюнків, застосування ТЗН (використання ПК, використання презентації в програмі Power Point 2010).

 1. Пошуково-евристичний

Евристична бесіда, самостійна робота в группах, проблемні запитання.

 1. Репродуктивна

Використання і складання таблиць та схем, нових слів, групова робота.

 1. Термінологічна робота

Пояснення симантики та етимології нових термінів, проговорення їх уголос, запис в зошит, робота з картками.

 1. Інтерактивні методи

Фронтальні технології інтерактивного навчання

 1. Пошуковий

Написання доповідей, вирішення біологічних задач, складання схем.

Нетрадиційні форми роботи:

 1. Біологічні задачі

 2. Схема

 3. Заповнення таблиці

Міжпредметні зв`язки:

А) Міжтемні – з попередніми темами;

Б) Внутрішньоциклові – з медициною, валеологіею.

В) Міжциклові – з історією, літературою.

Структура уроку:

 1. Актуалізація чуттевого досвіду.

 2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 3. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

 4. Осмислення об`єктивних зв`язків і взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 5. Узагальнення і систематизація.

 6. Підведення підсумків уроку, оцінювання знань.

 7. Домашне завдання.

1.Актуалізація чуттєвого досвіду.

Що таке систематика? Які ви знаєте таксони?

Гра. Учні діляться на групи і кожна з них отримує картки, де записані назви систематичних категорій.

Завдання: розташувати від найнижчої до найвищої.

2. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Здивуй!»(повідомлення вчителя)

Дружина німецького сільського лікаря Роберта Коха, зробила йому подарунок на день народження, який визначив його майбутні наукові досягнення. Невдовзі Коху пощастило, він став лауреатом Нобелівської премії. Що ж подарувала йому дружина? Це був мікроскоп. З його допомогою вчений відкрив збудників чуми, холери, туберкульозу, сонної хвороби.

Що ж це за мікроорганізми, яких можна побачити лише у мікроскоп?

(Запис теми в зошитах та повідомлення мети уроку)

3.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу. (Запис теми в зошитах)

Наш урок сьогодні присвячений дивним створінням. Саме з них починається сторінка біоеволюції на Землі. Більш того, майже 2 млрд. років вони панували на землі. І зараз вони досить непогано живуть у сучасних умовах. На їх основі створено одна найбільш небезпечна зброя, що заборонена ООН. Вони скрізь, ми їх не бачимо неозброєним оком.. Хто ж це? (Відповіді учнів).

(Доповідь учня про відкриття бактерій)

А) систематичне положення надцарства Прокаріоти, класу Бактерії.

Складання схеми «Жива природа»

На сьогодні виділяють два рівні клітинної організації живого: прокаріотичний та еукаріотичний.

Одноклитинний організм – цілісний організм, якому властиві всі прояви життя (обмін речовин та ененгії, рух, ріст, розмноження, подразливість, живлення, дихання тощо)

Прокаріоти – организми, що не мають ядра (бактерії та ціанобактерії або синьо-зелені водорості). Бактерії – паличка (с грецьк.)

Еукаріоти – организми, що мають сформовані ядра (гриби, рослини, тварини.

Доповідь учня «Характеристика археїв»

(випереджувальне завдання)

Відкриття археїв

Були ідентифіковані в 1977р. К.Воузом, Д.Фоксом, грунтуючись на їх відмінностях від інших прокаріот:

А) транскрипція та трансляція подібні до еукаріотів;

Б) до складу клітин входять унікальні ліпіди, що забезпечують адаптацію до гіпертермії.

Форми та розміри археїв

Археї мають розмір від 0,1мкм до понад 15 мкм у діаметрі, деякі формують нитки до 200 мкм завдовжки. Форма: сферична, паличкоподібна, спіральна, прямокутна, амебоїдна.

Середовище існування археїв

Більшість археїв – екстремофіли. Деякі живуть при дуже високих температурах, вище 100оС. Одні з них знайдено в гейзерах і чорних курцях, інших в дуже холодних середовищах або в надзвичайно солоній, кислій, або лужній воді. Проте, деякі археї — мезофіли, живуть у середовищах, подібних до болота, стічних вод і ґрунту. Археї не патогенні, і невідомо, щоб які-небудь з них викликали хворобу.

Археї поділяють на три групи. Це галофіти, метаногени і термофіли. Галофіти у дуже солоних навколишніх середовищах (багато у Мертвому морі, на півдні затоки Сан-Франциско, надають колір від червоного до зеленого). Метаногени живуть в анаеробних середовищах і виробляють метан ( в опадах, в кишечнику жуйних тварин, термітів, людей). Термофіли живуть у місцях із високими температурами (гарячі джерела).

Справжні бактерії (еубактерії) розповсюджені скрізь.

Спори бактерій залітають на високу 20 км, анаеробні бактерії занурюються у земну кору на глибину більшу 3 км. Спори деяких бактерій зберігають життєздатність при температурі – 253 С.

Яка ж будова бактерій? Щоб відповісти на це питання розглянемо будову бактеріальної клітини

Еубактерії (Справжні бактерії) – це прокаріоти різноманітні за формою клітин та особливостями процесів життєдіяльності. Серед них є і одноклітинні, і колоніальні форми. Одні з них нерухомі, інші здатні пересуватися за допомогою джгутиків чи виділення слизу. Рух може бути настільки швидким, що за секунду вони долають відстань, що дорівнює приблизно 20 їхнім діаметрам. Бактеріальні клітини оточені щільною оболонкою – клітинною стінкою, завдяки якій зберігають форму постійну. Багато видів бактерій утворюють слизову капсулу, що захищає від висихання та забезпечує їм стійкість, тим самим підвищуючи їх хвороботворну активність. Під капсулою та клітинною стінкою знаходиться плазматична мембрана, яка утворює вигини в цитоплазму та формує мембранні комплекси, що виконують функції обміну речовин. Генетичний аппарат представлений нуклеоїдом, що складається з двоспіральної молекули ДНК. У цитоплазмі є рибосоми, а також включення, що містять запасні поживні речовини – крохмаль, глікоген, жири.

Завдання:

Подивіться на бактерії під електронним мікроскопом та дайте відповідь, які ж розміри бактерій (заміна кадрами з презентації)

Розміри бактеріальних клітин варіюють у широких межах. Деякі важко розгледіти у світловий мікроскоп і близькі по розмірам до великих вірусів, деякі настільки великі, що утворені ними нитки можна побачити неозброєним оком. Величина бактеріальних клітин вимірюється у мікрометрах та варіює від 0,1 до 28 мкм.

Складання схем «Способи живлення бактерії», «Екологічні групи бактерій»

Симбіонти – це гетеротрофи, які дають певну певну користь організму хазяїна (бульбачкові бактерій на коренях бобових)

Завдання:

Який процес відбувається у ціанобактеріях за допомогою пігмента хлорофіла?

Біологічні задачі.

Задача №1

Завдяки чому багато видів бактерій здатні існувати в умовах, зовсім непридатних для інших організмів? (Обговорення відповідей учнів.)

Задача №2

Чому нижчі частини зрізаних квітів, поставлені у вазу з водою, досить швидко загнивають, а верхні над водою залишаються неушкодженими?

(Відповідь.У воді дуже швидко розмножуються анаеробні бактерії, що споживають органічні речовини відмерлих та зруйнованих клітин у ділянці зрізу. Утворені токсичні продукти розпаду поступово руйнують ділянки живих тканин стебла.)

Задача №3

Багато видів бактерій при розмноженні утворюють довгі ланцюжки. Доведіть, що такі утворення не можна вважати багатоклітинними організмами.(Обговорення відповідей учнів.)

4. Підведення підсумків уроку.

Висновок. Прокаріоти – одноклітинні та колоніальні організми мікроскопічних розмірів, що не мають ядра, у яких роль зберігання спадкової інформації виконує нуклеоїд. Середовище існування різноманітне.

Як правило, прокаріоти розмножуються діленням навпіл, інколи - брунькуванням. При несприятливих умовах бактерії утворюють спори. Спочатку відходить частина цитоплазми від материнської клітини, містить ДНК. Потім навколо цитоплазми виростає багатошарова клітинна стінка. Спори мають підвищену стійкість до дії факторів зовнішнього середовища і можуть тривалий час зберігатися у несприятливих умовах. Спори деяких бактерій зберігають життєдіяльність при температурі – 253 С, витримують тиск 3000 атм., рівень радіації – 500 та більше рентген за годину.

5. Домашнє завдання. Вивчити § 35 (Підручник П. Балан, Ю. Вервес та ін. Біологія 10 клас)

Випереджальне завдання.

Робота в групах. Кожна група отримує завдання з додаткової літератури та підручника обрати та структурувати матеріал у вигляді таблиці в зошитах та зробити презентції.

Найбільш поширені морфологічні типи прокаріотичних клітин

Форма бактерій

Коротка характеристика

Значення

Коки

бацили

спірили

спірохети

вібріони

1 група: коки. (Демонстрація підготовленої заздалегідь моделі стафілококів з повітряних кульок).

2 группа: бацили , кокобактерії

3 група: вібріони, клостридії

4 группа: спірили і спірохети

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.