"Характеристика харчової промисловості" Презентація

Технології

16.03.2021

135

0

0

Опис документу:
Метою даної роботи є використання візуалізації навчального матеріалу за допомогою презентацій, створених в програмі PowerPoint. В роботі стисло дана характеристика харчової промисловості України, її проблеми та перспективи розвитку, ключові поняття, терміни та визначення та огляд ряду відомих харчових підприємств по переробці плодоовочевої продукції та виробництву продуктів харчування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Характеристика харчової промисловості Презентація Міністерство освіти і науки України Каховський державний агротехнічний коледж Викладач : Мальченк...
Слайд № 1

Характеристика харчової промисловості Презентація Міністерство освіти і науки України Каховський державний агротехнічний коледж Викладач : Мальченко Л.Ф.

Мета: використання візуалізації навчального матеріалу за допомогою презентацій створених в програмі PowerPoint. Завдання: 1.Ознайомлення з харчовою...
Слайд № 2

Мета: використання візуалізації навчального матеріалу за допомогою презентацій створених в програмі PowerPoint. Завдання: 1.Ознайомлення з харчовою промисловістю України. 2. Аналіз сучасного стану галузей промисловості України і галузевої структури Застосування: викладання навчальних дисциплін спеціальності 181 «Харчові технології» та технологічної практики

Основні галузі харчової промисловості, важливість їх розвитку в народному господарстві України. Харчова промисловість України налічує на сьогодні п...
Слайд № 3

Основні галузі харчової промисловості, важливість їх розвитку в народному господарстві України. Харчова промисловість України налічує на сьогодні понад 20 тисяч підприємств, на яких зайнято більше півмільйона чоловік. Питома вага харчової промисловості у загальному обсязі промислового виробництва досягла майже 20%. За цим показником вона утримує друге місце після чорної металургії. А у Вінниці, Тернопільській, Волинській областях галузях складає основу промислового виробництва, займаючи в його структурі понад 50%. Галузь здатна забезпечити внутрішні проблеми країни у продовольчих товарах, має значний експортний потенціал на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Головним пріоритетом зовнішньоекономічної діяльності харчової промисловості є поступова інтеграція у світову економіку, нарощування та ефективне використання експортного потенціалу, забезпечення позитивного зовнішньоторговельного сальдо, забезпечення захищеності внутрішнього продовольчого ринку, виходячи із інтересів держави. По основних видах продовольства рівень самозабезпечення України у останні роки було досягнуто .

Характеристика та сучасний стан галузей промисловості України
Слайд № 4

Характеристика та сучасний стан галузей промисловості України

Слайд № 5

Структурна модель харчової індустрії Таропакувальна галузь Технічне оснащення, пусконалагоджувальне та сервісне обслуговування Система реалізації п...
Слайд № 6

Структурна модель харчової індустрії Таропакувальна галузь Технічне оснащення, пусконалагоджувальне та сервісне обслуговування Система реалізації продукції та транспорт Харчова індустрія Виробництво промислових продовольчих товарів і переробка сільськогосподарської сировини Наукове супроводження виробництва продтоварів Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості України
Слайд № 7

Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості України

Слайд № 8

181 Харчові технології Харчування - це невід’ємна частина нашого життя, необхідна, як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатни...
Слайд № 9

181 Харчові технології Харчування - це невід’ємна частина нашого життя, необхідна, як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими. Цій сфері завжди приділялася найпильніша увага, а фахівці в області організації харчування і виробництва харчових продуктів завжди мали і матимуть високий соціальний статус. Інженер-технолог харчового виробництва (продуктів харчування) здійснює контроль дотримання послідовності й якості операцій, що складають процес приготування продуктів. Він розробляє та вдосконалює існуючі процеси виробництва, контролює ефективність організації праці й вирішує виробничі проблеми.   Що вивчають:          В процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції харчової промисловості. Також отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, обладнання та обслуговування апаратів харчових виробництв.

Можливості працевлаштування:          Майбутні випускники можуть працювати на підприємствах хлібопекарського виробництва, виробництва молочних прод...
Слайд № 10

Можливості працевлаштування:          Майбутні випускники можуть працювати на підприємствах хлібопекарського виробництва, виробництва молочних продуктів, виробництва м'ясних продуктів, виробництва виробів з риби та морепродуктів, виробництва цукру та кондитерських виробів, консервування плодів та овочів, виноробства та пивоваріння, мікробіологічного виробництва. У виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.   Перспективи:         Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але і продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Можна бути переконаним, що працевлаштування і високий рівень заробітної платні випускників гарантований.

2. Ключові поняття, терміни та визначення. -сукупністьвзаємопов'язаних часткових процесів праці, в результаті яких вихідна сировина перетворюється ...
Слайд № 11

2. Ключові поняття, терміни та визначення. -сукупністьвзаємопов'язаних часткових процесів праці, в результаті яких вихідна сировина перетворюється у готову продукцію . Виробничийпроцес (від латинського рrocessus- просування) -сукупність організаційних і технологічних процесів, в результаті яких відбувається перетворення ресурсів у готову продукцію -сукупністьтрудових і природних процесів ,спрямованих на виробництво товару заданої якості, кількості, асортименту у визначені терміни -сукупністьпослідовних дій для досягнення певного результату

Технологічний процес це частина виробничого процесу обробки сировини і матеріалів, здійснюваний штучним впливом на них для досягнення їх певних які...
Слайд № 12

Технологічний процес це частина виробничого процесу обробки сировини і матеріалів, здійснюваний штучним впливом на них для досягнення їх певних якісних і кількісних змін (форми, розмірів, властивостей тощо) Механічні технологічні процеси технологічні процеси, що ґрунтуються на механічній роботі, пов’язаній зі зміною форми, розмірів, структури та властивостей об’єктів, що обробляються Машинні технологічні процеси технологічні процеси які здійснюються за допомогою машин Апаратнітехнологічні процеси Технологічні процеси, що протікають у силовому полі (електричному, тепловому та ін.) без затрат механічної енергії

Технологія -церядприйомів,щопроводятьсянапрямленоз метоюотриманнязпочатковоїсировинипродукту ззаданимивластивостями Потокова механізованалінія -цес...
Слайд № 13

Технологія -церядприйомів,щопроводятьсянапрямленоз метоюотриманнязпочатковоїсировинипродукту ззаданимивластивостями Потокова механізованалінія -цесистема машин, уякійокремімашинирозміщеніупослідовностівиконаннятехнологічнихпроцесівіпродукціяпередаєтьсявідоднієїмашинидоіншої Надійність —цескладнавластивістьобладнання,щопоєднуєтакійогоокремівластивості:безвідмовність,довговічність, ремонтопридатність,збереженість Продуктивність машини характеризується кількістю продукції, що виготовляється за одиницю часу

«Чумак»
Слайд № 14

«Чумак»

Ніжинський консервний завод є одним з безперечних лідерів галузі, про що яскраво свідчать цифри: більше 7000 га власних посівних площ в Чернігівськ...
Слайд № 15

Ніжинський консервний завод є одним з безперечних лідерів галузі, про що яскраво свідчать цифри: більше 7000 га власних посівних площ в Чернігівській, Херсонській та Закарпатських областях. Власна переробка овочів складає 12 000 тонн за рік. Ніжинський консервний завод

«Сандора» До структури компанії входять два виробничі комплекси у Миколаївській області: завод із переробки свіжих фруктів, овочів і виробництва со...
Слайд № 16

«Сандора» До структури компанії входять два виробничі комплекси у Миколаївській області: завод із переробки свіжих фруктів, овочів і виробництва соків в с. Миколаївське та завод із виробництва соків, газованих напоїв, холодного чаю та снеків у с. Мішково-Погорілове. «Сандора» виготовляє натуральні фруктові та плодоовочеві соки, нектари, газовані напої, снеки, а також є імпортером чипсів Lay’s. Продукція компанії Сандора експортується до близько 20 країн[2] світу. Соки Sandora визнавалися соковим брендом №1[3]. Протягом 11 років поспіль бренд Sandora ставав переможцем конкурсу «Вибір року» в номінації «Сік року»[4]. На підприємствах ТОВ «Сандора», як і на всіх підприємствах PepsiCo в Україні, впроваджена система управління якістю ДСТУ ISO 9001, а також система управління харчовою безпекою ДСТУ ISO 22000.

«Щедрий пан» Продукція ТМ “Щедрий Пан” повністю сертифікована, виробляється виключно з екологічно чистої натуральної сировини, без барвників і конс...
Слайд № 17

«Щедрий пан» Продукція ТМ “Щедрий Пан” повністю сертифікована, виробляється виключно з екологічно чистої натуральної сировини, без барвників і консервантів. З моменту своєї появи бренд постійно розвивається, розширюючи асортимент. На даний момент ТМ “Щедрий Пан” представляє не тільки плодоовочеву консервацію, але і соняшникову олію, рибну консервацію, паштети, кришку закаточну. Висока оперативність, гнучкість, швидке і своєчасне вирішення питань завоювали довіру партнерів ТМ “Щедрий Пан” по всій країні.

«Торчин» ПрАТ «Волиньхолдинг» забезпечує роботою 882 працівника із середньою заробітною платою 1 988 грн (менеджери — 4 186 грн; робітники — 1 983 ...
Слайд № 18

«Торчин» ПрАТ «Волиньхолдинг» забезпечує роботою 882 працівника із середньою заробітною платою 1 988 грн (менеджери — 4 186 грн; робітники — 1 983 грн). Обсяг виробництва підприємства у 2010 році становив 79,7 млн кг на суму 592,7 млн грн. Сума сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів у 2010 році склала 24,5 млн грн. Інвестиції на розвиток та модернізацію підприємства у 2010 році досягли 61 млн грн. Фінансовий стан підприємства стабільний, своєчасно проводяться розрахунки по обов'язкових платежах та виплати заробітної плати.

«Грін Тім»
Слайд № 19

«Грін Тім»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Технології

16.03.2021

135

0

0