Групова робота на уроках математики

Математика

Для кого: 2 Клас

03.03.2019

3826

0

212

Опис документу:
Групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору та прислуховуватися до думки товари¬шів, вихованню гуманних стосунків між учнями, тому що, за словами психологів, «одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому, що вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтацій у навколишній діяльності».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вчитель початкових класів

Спаського НВК

Сторожинецького району

Тесліцька Оля Миколаївна

Жодна сила не робить людину великою та мудрою,

як це робить сила праці, колективної, дружної, вільної праці.

М. Горький

У психолого-педагогічній літературі існують різні підходи щодо визначення поняття групової навчальної діяльності. Поміж них є визначення, за яким групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителем і співпраці з учнями.

Учитель керує роботою учнів через завдання, які він пропонує групі. Учитель і учні є рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, їх стосунки набувають характеру співпраці та співтворчості.

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору та прислуховуватися до думки товаришів, вихованню гуманних стосунків між учнями, тому що, за словами психологів, «одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому, що вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтацій у навколишній діяльності».

Форма організації навчання у малих групах належить до технології кооперативного навчання, де кожен учень бере участь у кооперативній творчості, виконуючи загальне завдання групи. Таке кооперативне учіння також створює умови, коли слабкі учні можуть скористатися допомогою середніх та сильних, а сильні у кооперативній праці отримують задоволення від допомоги іншим, відчуваючи власну вагомість.

На початкових етапах навчання учнів роботи у малих групах особливо ефективною є технологія роботи в парах. її можна використовувати на етапах засвоєння, закріплення та перевірки знань. За умов проведення парної роботи всі діти в класі отримують можливість висловлюватися, обмінюватися ідеями. Співпраця в парах готує учнів до подальшої роботи в групах. Роботу в малих групах використовують для розв'язувння завдань, що потребують колективного розмірковування та обговорення на основі певних знань та вмінь, необхідних для виконання завдання. Групи, як правило, з різними навчальними можливостями, є динамічними і можуть мати кількісний склад від 3 до 8 учнів. Підготовка завдань для групи вимагає від учителя серйозної підготовки, адже вчитель заздалегідь готує завдання, інструкції та пам'ятки, продумує час для виконання завдань, форму перевірки, методи заохочення (оцінювання). Учні самі або за допомогою вчителя розподіляють між собою ролі (керівник групи (спікер), секретар, посередник, доповідач). Учитель повинен бути готовим до підвищеного шуму, характерного для такого методу навчання, а також до надання посильної допомоги всім групам та коментарів під час підбиття підсумків роботи.

Незважаючи на позитивні сторони роботи групового навчання, його не можна вважати універсальною формою організації навчального процесу. Методи та прийоми групового навчання, як і будь-які інші інтерактивні прийоми, не повинні надто перевантажувати навчання учнів, адже це може призвести до стереотипності організації навчання.

Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп. Найбільш поширеними є інтерактивні вправи, що передбачають групову роботу: «Карусель», «Коло ідей», «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації» тощо. Вони вимагають певної готовності учнів до їх проведення.

Як же привчати учнів працювати в малих групах, починаючи з першого класу, коли їм складно узагальнювати, аналізувати і систематизувати, коли у них слабко розвинені комунікативні здібності? Робота в малих групах на перших стадіях має формальний характер і відбувається у формі гри. У першому класі на уроці переважає ігрова діяльність, тому можна дібрати цілу низку дидактичних ігор, що сприятимуть умінню працювати в команді, учитися планувати свої, дії та прислухатися до думки інших, переконувати, нести відповідальність за себе і за команду. Такі ігри можна використовувати на різних етапах уроку.

Наведемо приклади використання дидактичних ігор на уроках математики для роботи в парах і малих групах.

Гра «Заверши прикрашання ялинки» (робота в групах)

Учитель


Синичка числа тут лишила

І прочитати їх просила.

Щоб пташці вмить допомогти,

Потрібно склад числа знайти.

Учні, заповнюючи кульки на ялинці цифрами, закріплюють склад чисел у межах 20.

Гра «Визнач маршрут літака» (робота в групах)

Учні в групі «ведуть» свій «літак» певним маршрутом. Він зашифрований у вигляді прикладів, до яких подано три відповіді, одна з-поміж яких є правильною, решта — неправильні. «Пілоти» повинні показати стрілкою правильний шлях, розв'язуючи приклади знизу вгору.

Гра «У свою торбинку» (робота в парах)

Учитель роздає учням картки із зображенням чисел першого та другого десятка, що випадково розсипалися. Учні мають відібрати, кожен у свою торбинку, парні та непарні числа.

Гра «Архітектор» (робота в групах)

Кожна група визначає і записує кількість чотирикутників, кругів та трикутників, з яких утворені аплікації тварин.

Гра «До свого героя» (робота в групах)

Учні розв'язують приклади за схемою-доріж-кою, що веде до казкового героя.

Гра «Хто швидше?» (робота в групах)

Учитель оголошує конкурс на найшвидшого спортсмена-бігуна. Учні групи за схемою обчислюють вирази, долаючи шлях від старту до фінішу.

Гра «Цікаві дії» (робота в групах)

Учням групи пропонують записати будь-яке двоцифрове число (наприклад, 67), записати його сусідів (66 і 68), прочитати число 67 навпаки (76), виконати віднімання (76 - 67 = 9). Потім виконати віднімання з числами-сусідами (68 - 66 = 2). Можна пропонувати учням різноманітні завдання, пов'язані з числом 67.

Для полегшення пропонуємо учням інший алгоритм роботи над числом.

 1. Придумай і запиши двоцифрове число.

 2. Запиши його сусідів.

 3. Виконай дію віднімання сусідів числа.

 1. Поміняй місцями кількість десятків та одиниць і запиши число навпаки.

 1. Визнач в отриманому числі кількість десятків та одиниць.

 1. Збільш отримане число на десяток. -

Гра «Допоможемо Незнайкові» (робота в парах)

Учитель. Як ви вже знаєте, Незнайко ніколи не ходить до школи, він не полюбляє вчитися, тому часто припускається помилок. Так сталося цього разу: він був дуже неуважним. Допоможіть йому, виправивши, де потрібно, помилки.

Правильний варіант відповідей

10:2 + 5 = 13 10

(17 - 9) : 2 = 4

13-7 + 6 = 15 12

20-7-0 = 12 13

18: (10-7) = 5 6

Ігри в групах проводять у формі змагання, Для проведення змагання доречно за допомогою фішок відображати результативність груп і пар та їх дружну, злагоджену роботу. Помилки доцільно аналізувати не під час гри, а в наприкінці, щоб не порушувати загального настрою групи.

Такі дидактичні ігри не лише додають уроку елементів цікавості, але й змушують учнів шукати, стимулюють спілкування, взаємини між дітьми набувають невимушеного і емоційного характеру. Це сприяє активізації навчальної діяльності, готуючи учнів до подальшої серйознішої групової роботи...

Починаючи з 2-го класу, доцільно проводити інтерактивні вправи. Групам учнів пропонуємо довести переставний закон додавання, користуючись алгоритмом методу «Прес».

 1. Позиція «Ми вважаємо, що...» (висловте свою думку, пояснивши, у чому саме вона полягає).

 2. Обґрунтування «... тому що...» (наведіть причину виникнення цієї думки).

 3. Приклад «... наприклад...» (наведіть факти на доведення вашої думки, вони підсилять вашу позицію).

 4. Висновки «Отже, ми вважаємо...» (узагальніть свою думку про те, що необхідно робити). Для цього трьом групам учнів даємо завдання:

доведіть, що числа 7, 9, 4 (1 група), 6, 5 (2 група), З, 8, 6 (3 група) можна додавати в будь-якому порядку.

Приклад результатів роботи першої групи

 1. Ми вважаємо, що ці числа можна додавати у різні способи.

 2. Тому що ми в сумі отримуємо один і той самий результат.

 3. Наприклад: 7 + 9 + 4 = 20, 9 + 7 + 4 = 20, 4 + 7 + 9 = 20.

 4. Отже, ми вважаємо, що від переставляння доданків сума не змінюється.

Також використовуємо інтерактивну технологію «Акваріум».

Методика роботи: учитель об'єднує учнів у групи по 4-8 осіб і пропонує їм ознайомитися із завданням. Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти).

Це необхідно для того, щоб відокремити цю групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії:

 • прочитайте завдання вголос;

 • обговоріть його в групі;

 • за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію.

Поки ця група займає місце в центрі, учитель ознайомлює решту класу із завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Групі пропонують уголос протягом 3-5 хвилин обговорити можливі варіанти розв'язання проблемної ситуації. Учні, які перебувають у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення. Наприкінці відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця, а вчитель ставить класу запитання:

Чи погоджуєтеся ви із думкою групи?

 • Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

 • Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?

Така бесіда триває не більше ніж 2-3 хв. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступну ситуацію. Наприкінці вчитель повинен обговорити з учнями хід групової роботи, прокоментувати ступінь опанування навичок дискусії у малих групах і звернути увагу на необхідність та напрями подальшого вдосконалення таких навичок. Усі групи по черзі мають опинитися в «Акваріумі». Клас повинен обговорити діяльність кожної з них.

Наприклад, у 4-му класі на уроці математики перша група учнів, яка займає місце в «Акваріумі», отримує таке проблемне запитання: «Доведіть, що площа квадрата зі стороною 4 см дорівнює його периметру».

Учні креслять необхідні фігури, обчислюють, порівнюють результати обчислень та роблять висновки. Разом з учнями інших груп підсумовуємо роботу групи в «Акваріумі».

Для наступної групи, яка працюватиме в «Акваріумі», пропонуємо інше завдання: «Доведіть, що площа квадрата зі стороною 5 см більша від його периметра».

Поки триває робота групи в «Акваріумі», учитель має змогу усно повторити геометричний матеріал на задану тему з іншими групами.

Для залучення всіх учнів класу водночас до проведення усної лічби використовуємо технологію «Карусель».

Мета: пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

Стільці учнів розставлені у два кола. Учні, які сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центра, а ті, які сидять у зовнішньому,— обличчям до них. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухливе: за сигналом учителя всі його учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером.

У 2-му класі для повторення та закріплення нумерації чисел в межах 100 усну лічбу проводимо за технологією «Карусель», використовуючи такі завдання:

 • задумати і назвати двоцифрове число, зазначаючи кількість десятків та одиниць в його складі;

 • назвати задумане число і його сусідів;

 • задумане число зменшити на 10. Скласти приклад, назвати результат обчислень;

 • порівняти своє задумане число із задуманим числом свого товариша.

Таким чином контролюємо швидкість та правильність виконання завдань, переміщення учнів по колу, за допомогою учнів підбиваємо підсумки.

Отже, групова робота — це унікальна форма організації уроку, що забезпечує взаємодію між учнями і робить непрямим керування вчителя. Він організовує початок і кінець роботи: формулює завдання, спільну інструкцію щодо його виконання, разом з учнями оцінює результати. Етап спільного оцінювання сприяє формуванню самооцінки і самоконтролю школярів. Дуже важливо, що оцінюють роботу всієї групи, а не окремих учнів. Помилки дітей обговорюють тільки в групі. Учні вчаться домовлятися швидко, не враховуючи особистих інтересів.

Учні вчаться творчо мислити, а на думку В. О. Сухомлинського, «...без творчого життя особистість не може бути вихованою, без творчості немислимі духовні, інтелектуальні, емоційні, естетичні взаємини».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця