Групи слів за значенням: синоніми, антоніми.

Опис документу:
Мета: поглибити знання учнів щодо синонімів, антонімів; навчити добирати фразеологічні синоніми, антоніми; формувати вміння аналізувати групи слів, порівнювати їх між собою і робити висновки; виробляти вміння використовувати антоніми для увиразнення, чіткого окреслення висловленої думки; вибирати з синонімічного ряду й використовувати зі стилістичною настановою найвідповідніше слово.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Групи слів за значенням: синоніми, антоніми.

Мета: поглибити знання учнів щодо синонімів, антонімів; навчити добирати фразеологічні синоніми, антоніми; формувати вміння аналізувати групи слів, порівнювати їх між собою і робити висновки; виробляти вміння використовувати антоніми для увиразнення, чіткого окреслення висловленої думки; вибирати з синонімічного ряду й використовувати зі стилістичною настановою найвідповідніше слово.

Корекційна мета: розвивати увагу, пам’ять, мислення.

Індивідуальна робота:

Обладнання: підручник, зошити.

Проблемні питання: Що таке синоніми? Що таке антоніми? Для чого нам синоніми в мовленні?

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Сьогодні у нас – незвичайний урок.

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну чудову, в країну відому,

Що нас чекає й збагачує мову.

Країна цікава, тож парти свої

Перетворіть у всюдиходи малі.

Всі сядьте рівненько, працюйте уважно,

Потрапить туди щоб було вам неважко!

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

1.Актуалізація опорних знань.

2.Каліграфічна хвилинка.

3.Словникова робота.

Пуга-прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин; батіг. 

Ляскати-ударяти, бити долонею, чим-небудь м’яким або по м’якому, видаючи специфічні звуки. 

4.Тренувальний диктант.

Чути було, як гукали і ляскали пугою пастухи.

ІV. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Фантастична добавка»(стимулювання внутрішньої мотивації: інтерес до матеріалу, який вивчають).

В одному чудовому місті під назвою Мовознавство жила одна багата жінка. Звали її Лексика, а багата вона була тим, що мала трьох гарних синів. Звали їх Антонім, Синонім. Кожен з них уже мав свою власну родину, проте всі вони жили разом, в одному прекрасному будинку, тільки на різних поверхах.

Найкраще жилося родині Синоніма, бо, хоча він і мав найбільше дітей, проте все в його родині було дружньо та злагоджено, адже всі вони підтримували один одного. І якщо комусь з родини Синонімів було сумно, то всі також були зажурені, невеселі. Або навпаки, коли хтось один сміявся, то всі його підтримували: реготали, заливалися сміхом. Отож хоч і були в цій родині усі з різними іменами, проте такі близькі за характером та вдачею.

У сім’ї Антоніма не все було добре та злагоджено, як у його брата Синоніма. Причиною сварок та непорозумінь були постійні розбіжності в поглядах, адже в родині панувала звичка протирічити один одному. Через це родині нічого не вдавалося зробити спільно. Якщо один працював, то інший обов’язково бив байдики, якщо комусь у родині було холодно і він зачиняв усі двері й вікна, то комусь обов’язково раптом ставало жарко, і він поспішав відчиняти вікна. Так виникали сварки, що доходили аж до бійок. Так і жили Антоніми, весь час маючи протилежне значення.

Якось Лексика відвідала своїх синів, зрозуміла їхні проблеми й вирішила допомогти їм. Вона викликала своїх сестер, щоб ті допомогли з’ясувати значення слів — синоніми, антоніми.

Швидко в країні запанував лад, адже з’явилися словники, заглянувши до яких можна було легко зрозуміти значення слова та дібрати до нього синонім чи антонім.

V. Пояснення нового матеріалу.

Синоніми- це слова близькі за значенням, але різні за звучанням.

Антоніми- це слова з протилежним лексичним значенням.

Фізкультхвилинка.

 Встали рівно біля парт.
Починаємо наш старт.

Руки вгору, руки вниз,
Подивились пильно скрізь.
Головою покрутили,
Потім разом всі присіли.
Піднялись, понагинались
І здоровими зостались.

VІ. Закріплення нового матеріалу.

Згрупуйте і випишіть у два ряд- ки слова, близькі за значенням.

Батьківщина, Вітчизна, діти, учні, рідний край, школярі, Україна, дітвора, наша країна.

Прочитай. Доведи, що це текст(Усно)

Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі. (За Юрієм Староестенком).

Які слова, близькі за значенням, вживаються в цьому тексті замість слова дятел і з якою метою?

Міркуй так: словосполучення птах , лісови й лікар , незвичайний хірург вжито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, ці слова допомагають пов’язувати між собою речення.

Прочитай. У кожному реченні знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами.

1. Вчений іде, а неук: слідом спотикається. 2. Незнайко на печі сидить, а Знайко по дорозі біжить. 3. Більше думай, а менше говори. 4. Нових друзів май, а старих не забувай.

До кожного ряду слів доберіть протилежні за значенням.

День — ніч

швидкий — ...

схід—...

веселий — ...

питання — ...

шкідливий — ...

вгору — ...

л ю б и т и — ...

добре— ...

VІІ. Підсумок уроку.

Вирішення проблемних питань.

VІІІ. Домашнє завдання.

На картках.

До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням.

Свіжий х л іб — ... х л іб

Свіжі квіти— ... квіти

Свіжа газета— ... газета

Свіжий вітер— ... вітер

Свіжий вигляд— ... в и г л я д

Слова для довідки: вчорашня, зів’ялі, теплий, черствий, стомлений.

ІХ. Оцінювання учнів.

Картки для кожного учня.

Синоніми- це слова близькі за значенням, але різні за звучанням.

Антоніми- це слова з протилежним лексичним значенням.

Згрупуйте і випишіть у два ряд- ки слова, близькі за значенням.

Батьківщина, Вітчизна, діти, учні, рідний край, школярі, Україна, дітвора, наша країна.

Прочитай. Доведи, що це текст(Усно)

Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лік:ар медичний огл яд своєї діл янки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі (ЗаЮрієм Старое тенком).

Які слова, близькі за значенням, вживаються в цьому тексті замість слова дягелі 3 якою метою?

Міркуй так: словосполучення п т а х , л іс о в и й л ік а р , н е з в и чайний хірург вжито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, ці слова допомагають пов’язувати між собою речення.

Прочитай. У кожному реченні знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами.

1. Вчений іде, а наук: слідом спотикається. 2. Незнайко на печі сидить, а Знайко по дорозі біжить. 3. Більше думай, а менше говори. 4. Нових друзів май, а старих не забувай.

До кожного ряду слів доберіть протилежні за значенням.

День — ніч

швидкий — ...

схід—...

веселий — ...

питання — ...

шкідливий — ...

вгору — ...

л ю б и т и — ...

добре— ...

Домашнє завдання.

До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням.

Свіжий х л іб — ... х л іб

Свіжі квіти— ... квіти

Свіжа газета— ... газета

Свіжий вітер— ... вітер

Свіжий вигляд— ... в и г л я д

Слова для довідки: вчорашня, зів’ялі, теплий, черствий, стомлений.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!