Грунти. Рослинний і тваринний світ України.

Географія

Для кого: 8 Клас

14.08.2021

70

2

0

Опис документу:
Тестові завдання з географії " Грунти. Рослинний і тваринний світ України" можна використати для перевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу тем у класі, а також під час дистанційного навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас. ГРУНТИ, РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ


1. Укажіть тип грунтів, що займають найбільші площі в Україні

А каштанові Б дерново-підзолисті В сірі лісові Г чорноземи


2. Виберіть групу дерев, характерних для зони широколистяних лісів

А дуб, бук, граб, ясен Б сосна, ялина, акація, береза

В ялина, граб, сосна, кедр Г ялина, сосна, дуб, береза


3. Укажіть, які грунти є типовими для Полісся.

А чорноземи Б сірі лісові В дерново-підзолисті Г бурі лісові


4. Виберіть представників тваринного світу, характерних для степової природної зони

А глухар, бобер Б олень, сайгак В бабак, куропатка Г борсук, аїст чорний


5. Виберіть правильне твердження

А Ліси вкривають близько 14% території України

Б Сучасна рослинність сформувалася у кінці неогенового періоду

В Види рослин, що збереглися з минулих геологічних епох – це ендеміки

Г Червона книга України була видана у 1980 році


6. Визначте тип земель, що мають найбільшу частину в структурі земельного фонду України

А землі лісового та водного фондів Б землі житлової та промислової забудови

В землі сільськогосподарського призначення Г землі природно-заповідного фонду


7. Визначте послідовність зміни грунтів на території України з півночі на південь

А чорноземи Б дерново-підзолисті В каштанові Г темно-сірі опідзолені


8. Визначте послідовність природного розташування типів лісів на території України з

півночі на південь

А дубові Б соснові В чорно вільхові Г дубово-липові

9. Розташуйте послідовно в порядку зменшення площі сільськогосподарських угідь

А пасовища Б орні землі В багаторічні насадження Г сінокоси

10. Установіть відповідність між типами грунтів та регіонами, для яких вони характерні

1 коричневі А Полісся

2 дерново-підзолисті Б Українські Карпати

3 каштанові В Кримські гори

4 сірі лісові Г Лісостеп

Д Степ

11. Установіть відповідність між назвами моніторингу природного середовища та певним видом спостережень

1 Геофізичний А Спостереження за погодою, несприятливими

метеорологічними явищами

2 Кліматичний Б Спостереження за впливом людської діяльності на природне

середовище

3 Геоекологічний В Спостереження за станом повітря

4 Атмосферний Г Спостереження за землетрусами

Д Спостереження за природними процесами та явищами в

географічній оболонціВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.