+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Графік та тематика засідань Мо початкових класів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема над якою працює предметна методична комісія початкових класів та ГПД у 2017-2018 н.р.

«Особистісно орієнтований та компетентнісний підхід в організації навчально – виховного процесу як результативна складова засвоєння змісту початкової освіти»

Графік і тематика засідань

І засідання (cерпень)

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році на засадах особистісно-орієнтованого та компетентісного підходів.

Мета.

 • вивчення основних нормативних документів, що регламентують функціонування початкової школи ,

 • планування роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016/2017 навчальний рік;

 • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у початковій школі;

 • опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Форма проведення:

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Аналіз роботи кафедри вч. поч. кл за 2016/2017 н.р.

Планування роботи кафедри на 2017/2018 н.р, розподіл доручень між членами кафедри.

Кітаєва М.В.

Особливості організації навчально-виховного процесу в 1 – 4 класах поч. школи на 2017-2018 н.р.

Кітаєва М.В.

Ознайомлення з нормативно – правовими документами:

 • Проект Державного стандарту початкової загальної освіти

 • Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу в початковій школі у 2017 – 2018н.р.

 • Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ МОН України від 19.08.16 р. № 1009)

 • Опрацювання листа МОН України від 28.01.14р. №1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

 • Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

Мойсеєнко О.О.

Ознайомлення з пояснювальними записками до навчальних планів і програм. Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

Китаєва І.В.

Загальні психолого - педагогічні рекомендації для вчителів з організації навчального процесу в перші адаптаційні тижні навчального року.

Пікуль Н.В.

Експрес огляд «Радимо прочитати».

Книш Н.В.

Погодження календарних планів на 2017/2018н.р.

Кітаєва М.В.

Робота між засіданнями

1.Опрацюваннянормативно–правових документів, інструктивно-методичних листів, програм, підручників, зошитів та посібників для початкової школи.

2. Огляд педагогічних видань з теми «Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»

ІІ засідання (жовтень)

ТЕМА. Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти

Мета:

 • впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес початкового навчання;

 • сприяти розвитку творчого потенціалу вчителя;

 • підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми.

Форма проведення: засідання-практикум

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Доповідь на тему: «Впровадження інноваційних технологій в початковій школі в системі креативної освіти»

Давидяк М.С.

Доповідь на тему: «Багатоваріантність побудови уроків читання»

Лихвар І.М.

Обговорення уроку з літературного читання з використанням елементів інноваційних технологій у 3 класі

Ткаченко Г.С.

Проблеми адаптації  в нових  умовах навчання учнів 1 класів в ході реалізації Програм вивчення рівня адаптації в умовах оновленого Держстандарту початкової освіти

Чорнобок В.В.

6.

Експрес огляд «Радимо прочитати».

Харченко О.В.

Завдання членам кафедри:

1.Провести шкільний тур олімпіад з базових дисциплін у термін з_______

2.Опрацювати методичну літературу з питання Упровадження ІКТ у початковій школі для підвищення мотиваційного рівня навчання молодших школярів

3.Створення презентацій в програмі PowerPointта використання їх на уроках і в позаурочній роботі з метою підвищення інтересу до навчання.

4.Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів вчителями початкових класів.

5. Провести Тиждень початкових класів .

ІІІ засідання (грудень)

Тема: Упровадження ІКТ у початковій школі для підвищення мотиваційного рівня навчання молодших школярів

Мета.

 • опрацювати методичні рекомендації щодо оптимізації навчально-виховного процесу засобами ІКТ

 • розробити правила роботи дитини з комп’ютером та мережею Інтернет

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Доповідь «Упровадження ІКТ у початковій школі для підвищення мотиваційного рівня навчання молодших школярів»

Ткаченко Г.С.

Діагностичне анкетування з розуміння вивченої проблеми.

Пікуль Н.В.

Практичне заняття «Критерії оцінювання сучасного уроку (на основі взаємовідвіданих уроків)»

Присутні

Інформація про атестацію вчителів.

Кітаєва М.В.

Інформація про зміни щодо заповнення класного журналу відповідно до нових критеріїв оцінювання

Підсумки контрольних робіт з української мови та математики в 2-4 класах за І семестр.

Кітаєва М.В.

Про стан ведення учнівських зошитів у 1-4 класах.

Кітаєва М.В.

Завдання членам кафедри:

1.Підготувати виставку кращих зошитів молодших школярів.

2.Опрацювати методичну літературу на тему «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

ІV засідання (березень)

Тема: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

Мета:

- визначити поняття «сучасний урок» у контексті сучасного бачення освітньої реформи

- окреслити можливі підходи до побудови та виокремити компетентісний.

- пов’язати використання сучаних освітніх технологій з класичною побудовою уроку.

- обрати здоровязберігаючі технології , що можна задіяти у сучаному уроці.

Форма – проведення : педагогічний диспут

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Педагогічний діалог: «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».

Присутні

Формування компетентностей школярів засобами інноваційних технологій

Чорнобок В.В.

Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій.» (реферат)

Козерук Т.М.

Творчий портрет учителя, який атестується. « Ярмарок педагогічних ідей»

Вчителі, що атестуються

Характеристика діяльності педагогічних працівників, які атестуються в 2017 році, у міжатестаційний період.

Кітаєва М.В.

Актуальний інструктаж. Про підготовку четвертокласників до державної підсумкової атестації

Кісільова О.М.

Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Миронюк С.М.

Завдання членам кафедри:

1.Обговорення відкритих уроків та позакласних заходів, проведених вчителями початкових класів протягом 2017 – 2018н.р.

2.Огляд учнівських щоденників та аналіз їх ведення.

V засідання (квітень)

Тема: Про організацію та проведення ДПА серед учнів 4-их класів

Мета: Провести конструктивну підготовку до ДПА серед учнів 4-их класів.

 • розглянути матеріали по використанню мультимедійних технологій для розвитку самостійності молодших школярів;

 • виховувати інтерес до самовдосконалення;

 • обговорити порядок організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Використання мультимедійних технологій для розвитку самостійності молодших школярів

Шевченко А.О.

Про організацію і проведення державної підсумкової атестації в початковій школі (4-і класи) у 2016/2017 н.р.

Кітаєва М.В.

Про ознайомлення з розкладом проведення та складом комісії для проведення державної підсумкової атестації в початковій школі (4-і класи) у 2016/2017 н.р.

Кітаєва М.В.

Про погодження текстів для підсумкових контрольних робіт (ДПА) для учнів 4-их класів у 2016/2017 н.р.

Присутні .

Завдання членам кафедри:

1. Проаналізувати свою пед. діяльність за 2017/2018 н.р.

2. Створити відеоматеріал «Мій найкращий урок 2017/2018 н.р.»

VІ засідання ( червень )

Тема. Підсумок і аналіз роботи кафедри вчителів поч.. класів та вихователів ГПД за 2017/20180н.р.

Мета: Провести детальний аналіз роботи кафедри вчителів початкових класів за 2017/2018 н.р., розглянути перспективу дальшої професійної діяльності фахівців

п/п

Зміст роботи (тема уроку, практичного заняття тощо)

Виконавець

Відмітка про виконання

Стимулювання творчої діяльності учнів

Токар О.П.

 Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів в системі інтегрованого навчання

Мірошникова О.М.

Система повторення як засіб підвищення якості загальноосвітніх умінь та навичок

Бочковська І.В.

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт з української мови, математики, техніки читання.

Кітаєва М.В.

Про виконання навчальних планів і програм.

Кітаєва М.В.

Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів у 2017/2018 н.р

Кітаєва М.В.

Звіт вчителів про роботу над методичною темою.

Присутні

Підсумок роботи методичного об’єднання за 2017/2018 н.р.

Кітаєва М.В.

Завдання членам кафедри: спланувати роботу по самоосвіті на наступний навчальний рік.

Голова МК М.В. Кітаєва

Опис документу:
Графік та тематика засідань Мо початкових класів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись