Година спілкування. Негативний вплив на стан здоров’я людини наркотиків, тютюну та алкоголю.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Біологія

Для кого: 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

22.10.2021

27

1

0

Опис документу:

Година спілкування.

Тема. Негативний вплив на стан здоров’я людини наркотиків, тютюну та алкоголю.

Мета. З’ясувати сутність поняття про здоров’я та здоровий спосіб життя; пiдвищити знання, умiння i навички здорового способу життя пiдлiткiв з метою попередження небезпечної поведiнки; розвивати вміння роботи у групах; виховувати толерантне ставлення один до одного.

Обладнання. Авторучки, листки паперу, аркушi паперу А1, маркери, фломастери, кольоровий папiр, iнформацiйнi повiдомлення, рiзнокольоровi квадратики паперу для об’єднання учнів у групи.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Нетішинська ЗОШ I-III ступенів № 2Година спілкування:


«Негативний вплив на стан здоровя людини наркотиків, тютюну та алкоголю»
Підготувала:

вчитель біології

Котик Л.Д.

Година спілкування.

Тема. Негативний вплив на стан здоровя людини наркотиків, тютюну та алкоголю.

Мета. Зясувати сутність поняття про здоровя та здоровий спосіб життя; пiдвищити знання, умiння i навички здорового способу життя пiдлiткiв з метою попередження небезпечної поведiнки; розвивати вміння роботи у групах; виховувати толерантне ставлення один до одного.

Обладнання. Авторучки, листки паперу, аркушi паперу А1, маркери, фломастери, кольоровий папiр, iнформацiйнi повiдомлення, рiзнокольоровi квадратики паперу для об’єднання учнів у групи.

Хiд роботи

I. Організаційний момент. Емоційне налаштування класу.

II. Вiтання.

Учні стоять у колi.

Вчитель.

Помiняйтесь, будь ласка, мiсцями з тими, хто:

- сьогоднi поснiдав;

- займається у спортивних секцiях;

- робить ранкову зарядку;

- зараз почуває себе здоровим на 100%;

- має голубi очi;

- одягнений у спiднички;

- носить окуляри;

- вважає, що здоров’я - це не тiльки вiдсутнiсть хвороб, але й здоровi думки, вчинки, гарний настрiй.

III. Знайомство.

Учням пропонується об’єднатись у пари, протягом 3 хвилин потрiбно взяти iнтерв’ю один у одного, щоб представити свого «вiзавi».

Орiєнтовнi запитання для iнтерв’ю:

• Життєве кредо.

• Три найулюбленiшi речi.

• Заповiтна мрiя.

Потiм вiдбувається почергове представлення усiх учасникiв.

(Вiдповiдi на запитання бажано записати на аркушах паперу та прикрiпити на дошцi, до них можна буде звернутись, акцентуючи увагу на тому, що може втратити людина, коли прийме стиль людини, що вживає алкоголь та iншi речовини).

Якщо кiлькiсть учасникiв непарна, то вчитель складає пару тому, хто залишився.

IV. Гра «Острiв мрiй».

Необхiдно звернути увагу учнiв на те, що у цiй грi всi мрiї стають реалънiстю. Проте, кожен учень повинен вибрати тiлъки одну мрiю з усiх: «Здоров’я», «Багатство», «Слава», «Кохання», «Родина». Всi вони записанi на дошцi. Це буде вiкторина типу «запитання-вiдповiдь», на швидкiсть. На запитання «Про що ти мрiєш?» вiдповiдають по черзi всi, до кого звертається вчитель, на вiдповiдь дається тiльки кiлька секунд. Усi вiдповiдi записуються на дошцi у вiдповiдних категорiях. Де-кого з учнiв можна попросити пояснити свiй вибiр. Можна поцiкавитись, чому окремi учнi не вибрали «Здоровя». Обговорити з ними, що таке здоров’я, чому ставлення до здоров’я впливає на збування будь-якої мрiї. Потiм вчитель пропонує визначення поняття здоров’я Всесвiтньої Органiзації Охорони Здоров’я: «Здоровя - це стан повного фiзичного, духовного та соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб або фiзичних вад».

V. Вправа «Модель здоров’я».

Учнi об’єднуються у З групи, кожна з яких отримує завдання розробити свою модель здоров’я, виходячи з власного бачення цiєї проблеми. Допомiжними можуть бути запитання:

- Що, на вашу думку, є складовими частинами здоров’я?

- З чого складається здоров’я людини?

- Без чого неможливо уявити дiйсно здорову людину?

У кожнiй командi обирається той, хто фiксує всi iдеї, - «секретар», той, хто слiдкує за часом - «хронометрист», i той, хто презентуватиме роботу групи –«спікер».

Використовуючи аркушi паперу А1, маркери, фломастери, кольоровий папiр, учні протягом 10-15 хвилин розробляють свої моделi, а кожна група потiм презентує свою розробку.

Пiсля презентацiї вчитель пропонує усiм уявити собi тi шкідливi, руйнiвнi фактори, якi є у нашому життi, що впливають на здоров’я, i, працюючи у тих же пiдгрупах, за З хвилини продемонструвати на створених моделях дiю цих факторiв на ту чи iншу модель.

Завдання для учн- пiд час презентацiй фiксувати фактори, якi формують здоров’я i фактори, якi йому шкодять.

Важливо, щоб учнi розказували, що вони вiдчували, коли створювали модель здоров’я, що - коли руйнували, i що - коли отримали свою модель зруйнованою. Важливi також запитання: «Чи можна вiдновити те, що вже зруйновано, «Чи буде це мати той самий вигляд?», «Що легше - запобiгти руйнуванню чи вiдновити?»

Обов’язковий висновок пiсля вправи: зруйнувати значно легше, нiж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо i вiд нас самих залежить, що ми оберемо — шлях до здоров’я чи навпаки — шлях вiд здоров’я.

VI. Гра-разминка «Подарунок». (Створення доброзичливої атмосфери у класі). Учні стають у коло. Їм пропонується зробити подарунок своєму сусідові справа, а саме - подарувати йому гарний настрій за допомогою міміки й жестів.

VII. Вправа «Вплив наркотичних речовин на органiзм пiдлiтка».

Учнi об’єднуються у три групи. Кожна з них отримує завдання: за допомогою iнформацiйних повiдомленъ визначити вплив на органiзм пiдлiтка:

- тютюну;

- алкоголю;

- наркотикiв.

Завдання можна виконувати утворюючи схеми, таблицi, малюнки, головне, щоб кожна група ознайомила двi iншi з iнформацiєю, якою володiє, пiд час презентацiї. Інформацiйнi повiдомлення даються кожнiй групi. ( Додатки).

VIII. Дискусiя «Моя особиста позицiя».

Учні, сидячи у колi, висловлюють свої думки щодо проблемних ситуацiй:

Ви зайшли у примiщення, а там хтось палить цигарку.

• За святковим столом дорослi запропонували вам алкоголь.

• До класу принесли невiдому речовину — порошок або таблетки.

Важливо надати слово кожному, уникаючи вiдповiдей: «Я зроблю так...», доцiльними є вiдповiдi: «Я вiдчуваю. ..», «Менi хочеться ..».

Треба пiдкреслити, що найважливiшим є наше ставленя до вживання наркотикiв i усвiдомлення того, який розвиток подiй можливий в тiй чи iншiй ситуацiї.

IX. Гра-розминка «Дякую».

Учнi сiдають у коло i по черзi звертаються один до одного (по колу): «Іро, я дякую тобi за те, що ти...».

X. Заключне слово вчителя.

Здоров’я — це найбiльша цiннiсть кожної людини. Важливо знати, що шкiдливi звички, про якi ми зараз говорили, шкодять нашому здоров’ю, призводять до хвороб, депресiй, деградацiй особистостей, втрати мрiй, дорогих людей, речей, якi були колись найважливiшими. На початку заняття кожен з вас сказав про своє життєве кредо, назвав три улюбленi речi, розкрив свою заповiтну мрiю (звертає увагу на дошку, де це все прикрiплено). Про це все може сказати будь-яка людина, i будь-яка людина може все це втратити. Пам’ятайте про це, здобувайте новi знання, робiть правильний вибiр. Будьте здоровi!


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили