і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Година спілкування "ДІТИ ПРОТИ КСЕНОФОБІЇ".

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Діти проти ксенофобії

Мета: попередження поширення ксенофобських і расистських проявів серед учнів,

виховання толерантного світогляду, поваги до прав людини, історії та культури

національних меншин, формування активної громадянської позиції, поширення знань

про національно-культурне розмаїття України.

Обладнання: роздаткові картки, плакати.

Хід години спілкування:

Епіграф:

“Люди всіх кольорів шкіри – рівні ”

І. Мотивація

- Діти, зверніть увагу на епіграф. Як ви його розумієте ?

1. Учням пропонується прослухати «підбірку новин», розроблену Центром інформування та документування з прав дитини (Картка 1).

2. Учитель пропонує сформулювати загальний зміст усіх прочитаних новин. У керованій дискусії вчитель приводить учнів до розуміння того, що причиною всіх змальованих випадків є нетерпимість одних до етнічної, релігійної і т. ін. приналежності інших членів суспільства.

ІІ Актуалізація опорних знань.

1. Оголошується тема та цілі уроку.

а) бесіда.

Учням пропонується поділитися власним розумінням термінів терпимість, толерантність. Учитель узагальнює висловлювання учнів і формулює визначення поняття толерантність як терпиме, із розумінням ставлення до чогось (недозволеного) або когось (котрому не симпатизуєш); підкреслює, що толерантність передбачає не лише повагу людської гідності, визнання рівності у правах людей незалежно від раси, походження, етнічної приналежності, віри, віку, виду діяльності, політичних поглядів, але й відмову від силового чи іншого насильницького впливу, розвиток у собі якості не нав’язування іншим своєї точки зору. Учитель має наполягати на важливості толерантності як часто єдиної можливості запобігти конфліктній ситуації, пояснює змістову відмінність слова терпіння, що має значення «здатність людини витримувати фізичний чи моральний біль у результаті словесної чи фізичної агресії з боку іншої людини» від слова толерантність.

б) робота в малих групах.

Формуються робочі групи з використанням будь-якої технології об’єднання.

- Учням пропонується познайомитись із текстом (Картка 2), відзначаючи співвідношення толерантність / етична поведінка.

- Протягом 5-ти хвилин групи мають визначити причини інтолерантності та її тип, відзначаючи учасників проблемних ситуацій, описаних у Картці 2.

ІІІ. Основна частина

1. Слово вчителя.

- Вислів "расова дискримінація" означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри, громадянства, родового чи етнічного походження, метою або наслідком яких є скасування або применшення визнання.

Пряма дискримінація – будь-яке розрізнення, засноване на таких ознаках, як раса, колір, мова, релігія, громадянство або країна походження чи етнічне походження, що не має об'єктивного і розумного виправдання.

Непряма дискримінація має місце тоді, коли явно нейтральний фактор, як то вимога, критерій або практика, не можуть бути виконані особами, котрих об'єднують за ознаками, як то "раса", колір, мова, релігія, громадянство або країна походження чи етнічне походження, або створюють для цих осіб незручні обставини, за винятком ситуації, коли цей фактор має об'єктивне і розумне виправдання.

Расова сегрегація – практика обмеження людей визначеними територіями проживання або прикріплення до окремих інституцій (напр., школи, церкви) та будь-яких місць чи видів обслуговування, призначених для громадського користування (транспорт, готелі, театри, парки, ігрові майданчики, ресторани, кімнати відпочинку) на основі "расових" ознак.

2. Виступ довідкової служби

1-й учень. Термін "злочин апартеїду", що включає подібну до нього політику і практику расової сегрегації та дискримінації у тому вигляді, у якому їх практикують у південній частині Африки, означає такі нелюдські акти, які скоюють із метою встановлення й утримання панування однієї расової групи над певною іншою расовою групою людей і її систематичного гноблення:

а) позбавлення члена чи членів расової групи чи груп права на життя і свободу особистості;

і) через убивство членів расової групи чи груп;

іі) через завдання членам расової групи чи груп серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу і зазіхання на їх свободу чи гідність, або в результаті застосування до них катувань, або жорстоких, нелюдських чи принижуючих людську гідність поводження і покарання;

а) через свавільний арешт і незаконне утримання у в'язницях членів расової групи чи груп;

б) умисне створення для расової групи чи груп таких умов життя, які розраховані на її або їх повне або часткове фізичне знищення;

в) будь-які заходи законодавчого характеру та інші заходи, розраховані на те, аби перешкодити участі расової групи чи груп у політичному, соціальному, економічному і культурному житті країни, та умисне створення умов, які перешкоджають повному розвиткові такої групи або груп, зокрема, через позбавлення членів расової групи або груп основних прав людини і свобод, включаючи право на створення визнаних профспілок, право на освіту, право залишати свою країну і повертатися до неї, право на громадянство, право на свободу пересування і вибір місця проживання, право на свободу переконань і вільне вираження їх і право на свободу мирних зібрань та об'єднань;

г) будь-які заходи, в тому числі законодавчого характеру, спрямовані на розподіл населення за цією ознакою через створення ізольованих резервацій і гетто для членів расової групи, експропріації земельної власності, що належить расовій групі або групам або їх членам;

д) експлуатації праці членів расової групи або груп, зокрема, використання їх примусової праці;

е) переслідування організацій та осіб через позбавлення їх основних прав і свобод за те, що вони протестують проти апартеїду."

2-й учень. "...Під геноцидом розуміють такі дії, що їх скоюють з наміром знищити, повністю чи частково, певну групу, об'єднану спільним громадянством, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:

а) вбивство членів такої групи;

б) завдання серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи;

в) умисне створення для певної групи таких життєвих умов, які розраховані на цілковите або часткове фізичне знищення її;

г) заходи, розраховані на припинення дітонародження у середовищі такої групи;

д) насильницька передача дітей із однієї групи людей до іншої."

3-й учень. Що ж таке ксенофобія? (від грецьких слів (ксенос), що означає «чужинець», «незнайомець», та (фобос), що означає «страх»). Літературне значення слова передбачає, що ксенофоби - це люди, які не люблять усіх чужинців, їх «інакшість». Такі визначення показують, що головним об’єктом ксенофобії завжди були незнайомці або чужинці, іноземці.

У незалежній Україні найнижчий рівень ксенофобії був у перші роки після проголошення незалежності, зі середини 1990-х цей показник почав зростати і зараз рівень нетерпимості до іноземців та національних меншин є найвищий за останні 15 років. Найтолерантнішою групою в Україні є люди до 30 років.

3. Гра «Витинанка». Умова: всі вказівки виконуються відразу, без додаткових пояснень. Учням пропонується дотримуватись однакових інструкцій, працюючи з однаковими аркушами паперу. «Розділити аркуш на 4 частини, зрізати правий верхній кут, скласти фігуру навпіл, закруглити ножицями гострий кут, скласти фігуру навпіл, відрізати прямий кут, розгорнути аркуш, розглянути отриману фігуру. З чим вона асоціюється? Чому отримані витинанки відрізняються, усі ж виконували однакові інструкції?».

Коротко сформулюйте висновок з цієї вправи, розкрийте її сенс. Витинанки, отримані в результаті вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Кожне вимовлене слово по-різному сприймається і пробуджує в нас різноманітні емоції й реакції. Від того, що витинанки неоднакові, загальна картина лише виграє — вона стає різноманітнішою й видовищнішою. Так само різняться люди — зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік, фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, світогляд, віра, політичні погляди, культура, освіта тощо). Доброта, ввічливість, людяність, як і інші якості, більше чи менше притаманні кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є предметом особистісного збагачення кожного з нас. Якість суспільства залежить від того, як уживаються одне з одним люди, які його складають, від того, наскільки вони сприймають одне одного, навчаються одне в одного і підтримують одне одного заради спільної мети — безперервного покращення матеріального й морального комфорту кожного.

ІІІ. Закріплення матеріалу

1. Робота в групах.

Кожна з груп учнів виконує те саме завдання — ознайомлення з цитатою із священних книг кількох найпоширеніших релігій (Картка 3) і коротка передача їхньої суті. Висновки груп узагальнюються формулюванням золотого правила («Не чини з іншими так, як не хотів би, щоб чинили з тобою»), яке складає спільну етичну підвалину всіх релігійних канонів, моральних норм, правил, національних і міжнародних законів

Додаток

Картка 1

Реальні випадки, що відбувалися в деяких школах світу

Через постійні наклепи з боку учнів учитель змушений був відмовитись від викладацької діяльності.

Учитель принижував учнів з низькою успішністю.

Учитель заклеїв скотчем рота восьмирічному учневі за використання ненормативної лексики.

Учень був покараний тим, що його змусили 20 сторінок писати: «Я не повинен сміятись у школі».

Директор школи заборонив присутність на заняттях учнів неформальної зовнішності (одягнутих у спортивні костюми, з оголеними частинами тіла, екстравагантними зачісками тощо). Одного разу він відрізав перев’язаний стрічкою «хвостик» учневі, котрий не хотів змінити свою зачіску.

Одного із грудневих днів учня було покарано за те, що користувався вчительським туалетом. Туалети учнів знаходилися надворі й не опалювались.

 Картка 2

Учні початкової школи заходять до класу після перерви. Учитель запитує Алісу: «Що ти робила на перерві?». Аліса відповідає: «Гралася на подвір’ї». Учитель: «Гаразд. Підійди до дошки, і, якщо правильно напишеш слово «подвір’я», отримаєш додатковий бал». Аліса підходить до дошки й отримує додатковий бал.

Потім учитель запитує те ж саме в Давида, котрий відповідає: «На перерві я грав з Алісою». Учитель: «Дуже добре. Якщо правильно напишеш слово «перерва», теж отримаєш додатковий бал». Давид успішно виконує завдання.

Після цього вчитель просить Ахмеда розповісти, що він робив. Ахмед: «Я хотів погратися з Давидом та Алісою, але вони кидали в мене каміння». Учитель запитує: «Каміння? Це необґрунтована расова дискримінація. Якщо безпомилково напишеш «необґрунтована расова дискримінація», отримаєш додатковий бал».

 Картка 3

Етика людських стосунків у різних релігіях

Буддизм

Кожен має п’ять можливостей відповідати потребам своїх друзів і знайомих: щедрість, ввічливість, товариськість, ставлення до них, як до себе, і цілісність (лишатися вірним своїм словам в усіх справах).

Конфуціанство

Не чини з іншими так, як не хотів би, щоб чинили з тобою.

Християнство

Поводь себе з людьми так, як хотів би, щоб вони поводили себе з тобою.

Індуїзм

Не роби іншим того, що завдало б болю тобі, якщо б з тобою так учинили.

Іслам

Не вірує той, хто не бажає братові (ближньому) своєму того, чого бажає собі.

Даосизм

Радій успіхові сусіда свого, як своєму успіхові і невдачу його своєю невдачею вважай.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Клас
  9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  556
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  8
 • Номер матеріала
  KP105981
 • Вподобань
  0
Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь