Гірські ґрунти України: особливості формування, регіони поширення

Опис документу:
Гірський рельєф своєрідно впливає на ґрунтотворні процеси. У гірських районах проявляється вертикальна зональність грунтів, тобто закономірна зміна грунтів залежно від зміни висоти місцевості. Від підніжжя гір до їх вершин міняються кліматичні умови, ґрунтотворні породи і рослинний покрив.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Гірські грунти
Слайд № 1

Гірські грунти

Ґрунт – складна поліфункціональна та полікомпонентна відкрита багатофазова структурна система зі сталою родючістю, притаманна поверхневому шару кор...
Слайд № 2

Ґрунт – складна поліфункціональна та полікомпонентна відкрита багатофазова структурна система зі сталою родючістю, притаманна поверхневому шару кори вивітрювання гірських порід, і яка виступає комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу, часу.

Гірські грунти широко розповсюджені на земній кулі, займаючи більше 20% усієї поверхні суші й біля третини території СНД (650 млн. га). Найбільше ї...
Слайд № 3

Гірські грунти широко розповсюджені на земній кулі, займаючи більше 20% усієї поверхні суші й біля третини території СНД (650 млн. га). Найбільше їх в Азії (47%) і Північній Америці (45%). На Україні ці грунти зустрічаються в Карпатах і Кримських горах.

Умови ґрунтоутворення на гірських схилах Клімат з меншими значеннями температури, більшою кількістю опадів, підвищеною вологістю повітря, вищою сон...
Слайд № 4

Умови ґрунтоутворення на гірських схилах Клімат з меншими значеннями температури, більшою кількістю опадів, підвищеною вологістю повітря, вищою сонячною радіацією, різкішими амплітудами коливань усіх кліматичних показників порівняно з рівнинними територіями; Грунтотворні породи зі значною різноманітністю та строкатістю. Кора вивітрювання в горах в основному елювіального типу; Рельєф дуже складний, сильно розчленований, характеризується великими перепадами висот, різноманітністю форм, хоча переважають схили різної крутизни, форми, експозиції. Зміна рослинності з висотою. Для більшості гірських систем найзагальнішою закономірністю є така зміна рослин з висотою: листяні ліси, темнохвойні ліси, світлохвойні ліси, середньотравні субальпійські луки, низькотравні альпійські луки, субнівальний пояс з несуцільним рослинним покривом, нівальний пояс без рослинності.

Відмінність процесів грунтоутворення у горах та на рівнинах Сильний вплив грунтотворної породи в результаті відносної молодості грунтів, постійного...
Слайд № 5

Відмінність процесів грунтоутворення у горах та на рівнинах Сильний вплив грунтотворної породи в результаті відносної молодості грунтів, постійного залучення в грунтоутворення нових шарів породи; гірські грунти сильно щебенисті; успадковують переважно всі властивості породи; в них паралельно з грунтоутворенням інтенсивно йдуть процеси вивітрювання, особливо фізичного; профіль слабо диференційований; може містити багато гумусу, але органічні речовини в його складі молоді, слабкогуміфіковані; грунти переважно мають негативний загальний баланс речовин завдяки механічній денудації та геохімічному виносу, що знову ж таки є причиною малопотужності профілю, збагачення його первинними мінералами.

Основні типи гірських грунтів: гірсько-тундрові гірсько-лугові гірські лугово-степові гірські підзолисті гірські мерзлотно-тайгові гірські дернові ...
Слайд № 6

Основні типи гірських грунтів: гірсько-тундрові гірсько-лугові гірські лугово-степові гірські підзолисті гірські мерзлотно-тайгові гірські дернові гірські сірі лісові гірські дерново-карбонатні гірські бурі лісові гірські жовтоземи гірські червоноземи гірсько-коричневі гірсько-чорноземні гірсько-каштанові гірські сіроземи високогірські пустельні гірські фералітні гірські ферсіалітні гірські вулканічні гірські примітивні

Карта ґрунтів світу
Слайд № 7

Карта ґрунтів світу

Найбільшу площу займають гірсько-тундрові грунти, за ними йдуть бурі лісові, коричневі, мерзлотні, найменшу - гірські сіро лісові грунти. Майже всі...
Слайд № 8

Найбільшу площу займають гірсько-тундрові грунти, за ними йдуть бурі лісові, коричневі, мерзлотні, найменшу - гірські сіро лісові грунти. Майже всі типи гірських грунтів мають свої аналогів на рівнинах. Самостійними гірськими вважаються тільки такі оригінальні грунти, які не зустрічаються на рівнинах: гірсько-лугові, гірсько-лугово-степові.

Профіль гірсько-лугових грунтів: Нд ( Ад; за Дакучаєвим) – слабооторфована підстилка; Hq (А) – гумусовий, потужністю 10-20 см, темно-бурий або кори...
Слайд № 9

Профіль гірсько-лугових грунтів: Нд ( Ад; за Дакучаєвим) – слабооторфована підстилка; Hq (А) – гумусовий, потужністю 10-20 см, темно-бурий або коричнювато-бурий, грудкуватий з елементами порошистої структури, часто містить кам'янисті включення; HPq (АВ) – перехідний, потужністю 15-25 см, світліший, з бурими тонами, дрібногрудкувато-зернистий, багато щебеню; PQ (В) – грунтотворна порода-елювій, делювій корінних порід або їх сполучення, каменисті відміни різного розміру, жовто-бурого кольору, потужністю 20-30 см; D (ВС) – корінна гірська порода.

На Україні гірські грунти зустрічаються в Карпатах і Кримських горах.
Слайд № 10

На Україні гірські грунти зустрічаються в Карпатах і Кримських горах.

Карпатська гірська система
Слайд № 11

Карпатська гірська система

Карпатська гірська система Клімат у цілому надлишково вологий На території Карпатської гірської провінції виділяють такі геоморфологічні райони: 1....
Слайд № 12

Карпатська гірська система Клімат у цілому надлишково вологий На території Карпатської гірської провінції виділяють такі геоморфологічні райони: 1. Передкарпатське передгір'я – слабко похилена розчленована рівнина; 2. Карпати, які поділяються на: зовнішні Карпати, Верховинське плоскогір'я, Полонинсько-Чорногірська область, південно-західна (Рахівська частина), західний Ужгород-Хустський вулканічний хребет; 3. Закарпатське передгір'я – розчленована рівнина; 4. Закарпатська низовина. У Карпатах панує лісова рослинність – бук, дуб, в'яз, вільха, сосна, ялина, ялиця, на вершинах – полонини (субальпійське та альпійське різнотрав'я). Кора вивітрювання в горах в основному елювіального типу

Типи ґрунтів за термічними поясами Типи, підтипи Термічні пояси Буроземи Усі Дерново– буроземні Усі Підзолисто – буроземні Теплий, дуже теплий Буро...
Слайд № 13

Типи ґрунтів за термічними поясами Типи, підтипи Термічні пояси Буроземи Усі Дерново– буроземні Усі Підзолисто – буроземні Теплий, дуже теплий Буроземно – підзолисті Теплий (Передкарпаття) Гірсько – лугові Дуже холодний, холодний Дерново - торф´янисті Прохолодний, помірно – холодний,холодний

За глибиною залягання скельної породи виділяють такі види грунтів: а) потужні (85-120 см); б) середньопотужні (65-85); в) малопотужні (45-65); г) к...
Слайд № 14

За глибиною залягання скельної породи виділяють такі види грунтів: а) потужні (85-120 см); б) середньопотужні (65-85); в) малопотужні (45-65); г) короткопрофільні (25-45); д) слаборозвинені (<25 см).

У гірсько-лісовому поясі Карпат переважають бурі лісові кислі грунти: Ho+Hq+HPmq+PQ+D; зустрічаються бурі лісові опідзолені на більш-менш вирівняни...
Слайд № 15

У гірсько-лісовому поясі Карпат переважають бурі лісові кислі грунти: Ho+Hq+HPmq+PQ+D; зустрічаються бурі лісові опідзолені на більш-менш вирівняних елементах рельєфу: Ho+Heq+HPmiq+PQ+D, вони переважно оглеєні; на високих рівнях утворюються дерново-торф'яні: T(HT)+HP(t)q+PQ+D; на терасах рік часто зустрічаються дерново-буроземні грунти: Ho+Hd+HPmq+PQ; на полонинах – гірсько-лугові грунти: Hd+H+HPq+PQ+D.

У передгірній частині Закарпаття переважно утворюються підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні грунти: Ho+He(gl)+PImgl+Pgl на алювіально-делювіальн...
Слайд № 16

У передгірній частині Закарпаття переважно утворюються підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні грунти: Ho+He(gl)+PImgl+Pgl на алювіально-делювіальному суглинку. Крім них зустрічаються буроземи, в тому числі й оглеєні. На Закарпатській низовині на терасах р. Тиса, де переважають давньоалювіальні відклади, розповсюджені лугово-буроземні глейо-елювійовані грунти: Hegl+HEgl+PhGHm+PGlm+PGI(K).

У Передкарпатті, де випадає багато опадів, панують важкі породи та безстічні або слабостічні форми рельєфу, значні площі займають бурувато-підзолис...
Слайд № 17

У Передкарпатті, де випадає багато опадів, панують важкі породи та безстічні або слабостічні форми рельєфу, значні площі займають бурувато-підзолисті поверхнево-оглеєні грунти: HEgl+E(h)gl+Igl+PIgl+Pgl

Кримські гори
Слайд № 18

Кримські гори

Гірська частина Криму представлена трьома дугоподібними і паралельно розташованими гірськими грядами із загальним на-прямком з південного заходу на...
Слайд № 19

Гірська частина Криму представлена трьома дугоподібними і паралельно розташованими гірськими грядами із загальним на-прямком з південного заходу на північний схід. Кліматичні умови гірського Криму дуже різноманітні. Вони пов’язані з висотою місцевості, експозицією схилів, сезонною температурою води Чорного моря, з температурою повітря степових районів півострова. Взаємопоєднання цих факторів в різних співвідношеннях зумовило добре виражену вертикальну ландшафтну зональність.

В передгірській лісостеповій зоні поширені дерново-карбонатнігірсько-лісостепові, сірі гірсько-степові і коричневі ґрунти, на південних схилах в пр...
Слайд № 20

В передгірській лісостеповій зоні поширені дерново-карбонатнігірсько-лісостепові, сірі гірсько-степові і коричневі ґрунти, на південних схилах в приморській частині головної гряди — коричневі ґрунти, в гірсько-лісовій - буроземи і в гірсько-лучній (на плоскогір’ях, яйлах) - гірсько-лучні чорноземовидні ґрунти. На північних схилах головної гряди в західній частині другої гряди і частково на північних схилах третьої гряди гір поширена лісова рослинна формація, представлена дубовими, буковими, сосновими, грабовими і змішаними лісами. Під впливом цих рослинних формацій при сумі річних опадів — 550–900 мм сформувалися буроземи.

Профіль буроземів Потужність профілю буроземів — 65–90 см; відсутнє закипання дрібнозему, реакція ґрунтового середовища слабокисла, вміст гумусу — ...
Слайд № 21

Профіль буроземів Потужність профілю буроземів — 65–90 см; відсутнє закипання дрібнозему, реакція ґрунтового середовища слабокисла, вміст гумусу — 3,5–6%; сума обмінних катіонів складає 30–35 м.екв на 100 г ґрунту. Н0 — лісова підстилка (0–3 см); Н — гумусовий (4–25 см) горизонт, темно-бурий, глинистий, грудкуватий, слабоскелет-ний; Нр — верхній перехідний горизонт (26–55 см), сірувато-бурий, глинистий, щебенистий, ущільнений, грудкувато-горіхуватий, перехід помітний; Рh — 56–85 см – буруватий, сильнощебе-нистий, глинистий, щільний, горіхуватий, пе-рехід помітний; Р — 86–100 см – слабозвітрені глинисті сланці

Зональними ґрунтами південних схилів Головної (першої) гряди є коричневі ґрунти. Потужність профілю — 80–110 см; має таке чер-гування горизонтів: Н...
Слайд № 22

Зональними ґрунтами південних схилів Головної (першої) гряди є коричневі ґрунти. Потужність профілю — 80–110 см; має таке чер-гування горизонтів: Нк — (0–20–25 см) — гумусовий горизонт; Нрк — (22–27 см) — верхній перехідний горизонт, щебенистий; Рhк — (30–35 см) — нижній перехідний горизонт, щебенистий; глибше — слабковивітрений елювій вапняків.

Карта грунтів Криму
Слайд № 23

Карта грунтів Криму

Сільськогосподарське використання гірських ґрунтів Багато гірських ґрунтів Карпат та Криму відводять під пасовища, на деяких вирощують цінні сільсь...
Слайд № 24

Сільськогосподарське використання гірських ґрунтів Багато гірських ґрунтів Карпат та Криму відводять під пасовища, на деяких вирощують цінні сільськогосподарські культури – виноград, цитрусові, чай, плодові й технічні культури. Але через складний рельєф, малу потужність профілю, каменястість, вони, загалом, мало освоєні, особливо грунти лісових вертикальних областей. Найбільш інтенсивно використовуються бурі лісові, коричневі, гірські чорноземи і каштанові грунти.

Охорона ґрунтів Серед заходів покращення грунтів першочергове значення має боротьба з водною ерозією. Для цього найефективнішим є терасування, яке ...
Слайд № 25

Охорона ґрунтів Серед заходів покращення грунтів першочергове значення має боротьба з водною ерозією. Для цього найефективнішим є терасування, яке разом із протиерозійною організацією території, будовою відповідних і водорегулюючіх валів і каналів ліквідовує змив грунту.

Слайд № 26

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00