Геометрія 7 клас "Перпендикулярні прямі"

Опис документу:
домогтися засвоєння учнями означення перпендикулярних прямих, променів та відрізків, а також означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої; виробити вміння відтворювати вивчені означен¬ня, знаходити на готовому рисунку і робити самостійно рисунок, що зображує перпендикулярні прямі, промені тощо, а також уміння застосовувати вивченні поняття при розв'язуванні задач.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК: ДАТА: (геометрія 7 клас)

Тема. Перпендикулярні прямі

Мета: домогтися засвоєння учнями означення перпендикулярних прямих, променів та відрізків, а також означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої; виробити вміння відтворювати вивчені означення, знаходити на готовому рисунку і робити самостійно рисунок, що зображує перпендикулярні прямі, промені тощо, а також уміння застосовувати вивченні поняття при розв'язуванні задач.

Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь.

Обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірку домашнього завдання можна здійснити у формі само- або взаємоперевірки за зразком.

Інший варіант перевірки домашнього завдання — проведення математичного диктанту.

Математичний диктант

Варіант 1 [2]

 1. Прямі AM і СЕ перетинаються в точці О, що лежить між точками А і М і між точками С і Е. Чи утворилися при цьому вертикальні кути? Якщо так, то назвіть їх. [Учень побудував два вертикальних кути. Скільки пар прямих при цьому утворилося?]

 2. Яка градусна міра кута, якщо вертикальний з ним кут дорівнює 34°? [У двох кутів спільна вершина, кожний з них має градусну міру 60°. Чи обов'язково ці кути вертикальні? Зобразіть це на рисунку.]

 3. Один із чотирьох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 140° [40°]. Яку градусну міру має кожний з решти кутів?

 4. Два кути зі спільною вершиною рівні [не рівні]. Чи обов'язково вони вертикальні? [Чи вертикальні ці кути?]

 5. У двох кутів спільна вершина. Один кут має 40°, другий 140°. Чи вертикальні ці кути? [Яку градусну міру має кут, що є вертикальним з прямим кутом?] Зрозуміло, що після диктанту необхідно зробити корекцію.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Формулювання мети і завдань уроку

Мотивація створюється як під час перевірки домашнього завдання, так і під час перевірки виконання математичного диктанту. Після обговорення можливості «особливого» способу перетину двох прямих учитель формулює дидактичну мету і завдання на урок.

IV. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Усні вправи

 1. Що можна сказати про кожний з вертикальних кутів, якщо їх сума:

а) більша за 180°;

б) менша від 180°;

в) дорівнює 180° ?

 1. Чи є на рис. 35 прямі кути? Скільки їх на кожному зображенні? Відповідь перевірте за допомогою транспортира чи косинця.

Рис. 35

V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Означення перпендикулярних прямих; перпендикулярні відрізки і промені.

 2. Властивість прямої, перпендикулярної до даної.

 3. Означення перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої, відстань від точки до прямої.

Так само як і в традиційному підручнику, поняття перпендикулярних прямих логічно випливає з поняття кута між прямими. Проте автори підручника обмежуються лише означенням, що на думку автора не є достатнім. Тому на додаток до означення перпендикулярних прямих (що міститься в підручнику) бажано хоча б сформулювати теорему про існування та єдиність прямої, перпендикулярної до даної прямої.

Поняття перпендикулярних відрізків і променів, що формулюються в підручнику, бажано проілюструвати на різних прикладах, а вже потім переходити до означення перпендикуляра, проведеного з точки до прямої (при формуванні уявлення про перпендикуляр до прямої широко використовуємо наочність).

VI. Первинне засвоєння знань

Графічні вправи

Накресліть перпендикулярні прямі а і b, що перетинаються в точці О.

 1. Позначте на прямій а точку В. За допомогою косинця проведіть через цю точку пряму с, перпендикулярну до прямої а.

 2. Чи можна через точку В провести пряму, перпендикулярну прямій b? Чому?

Письмові вправи

1) Прямі а і b перпендикулярні. Пряма с проходить через точку їхнього перетину і утворює з прямою а кут 70° . Знайти кут між прямими с і b.

2) Через точку перетину двох перпендикулярних прямих проведено третю пряму. Знайти найменший з тупих кутів, що утворилися в результаті перетину цих двох прямих, якщо найбільший з утворених тупих кутів дорівнює 165°.

Одночасно із засвоєнням нових знань учні мають на цьому уроці відпрацювати навички застосування вивчених раніше властивостей суміжних та вертикальних кутів.

VII. Підсумки уроку

Усні вправи

 1. Кути 1 і 2 утворилися в результаті перетину двох не перпендикулярних прямих. Визначте, якими є дані кути — суміжними чи вертикальними, якщо:

а) їхня сума більша за 180°;

б) лише один із них гострий;

в) їхня сума менша, ніж сума двох інших кутів.

 1. a і b — градусні міри двох суміжних кутів. Чи можуть бути а і b градусними мірами двох вертикальних кутів? У якому випадку?

 2. В результаті перетину двох прямих утворилися чотири кути, жоден з яких не є гострим. Під яким кутом перетинаються дані прямі?

VIII. Домашнє завдання

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»