і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Географія на грошових знаках

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема Географія на грошових знаках

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………1 - 2

І.Історія появи грошей………………………………………………………..3 - 5

ІІ. Сучасні гроші України………………………………………………………6 - 8

ІІІ. Географія світу на грошових знаках………………………………………9 - 15

Висновок…………………………………………………………………………16

Використана література ……………………………………………………….17

Додатки

Вступ

Ми живемо в XXI столітті, столітті повному відкриттів і невдач, перемог і поразок, примирень і воєн, злетів і падінь ... Людство, в своєму розвитку, пройшло безліч етапів життя. У тому числі і етап розвитку міжособистісних відносин. Конкретніше хочеться розглянути торгові відносини. Торгівля - це галузь народного господарства, яка реалізує товари шляхом купівлі-продажу. Розділяється на внутрішню і зовнішню торгівлю. Торговельні відносини не обходяться без товарів, які обмінюють на гроші. Гроші - засіб здійснення мінових відносин. Гроші стихійно виділилися на певному історичному етапі. У докапіталістичних формаціях роль грошей виконували різні товари (шкури звірів, зерно, худоба), поступово функція перейшла до благородних металів (золота, срібла), найкращим чином, що відповідає вимогам грошового товару. Ускладнення сучасних платіжно-розрахункових відносин призвело до заміни металевих грошей кредитними, мають форму грошей паперових і різних записів на рахунках банківських установ. Сучасні паперові і металеві гроші дуже цікаві за своїм зовнішнім виглядом. На паперових грошах зображені пам'ятники культури, місця відпочинку, об'єкти енергетики. А на монетах красуються герби сучасних і стародавніх міст. Вивчення грошових знаків дуже цікаво. Існує такий термін: нумізматика - це наука, що вивчає історію монетної чеканки і грошового обігу по монетам, грошовим злитків. Колекціонування монет почалося з XIV століття. Нумізматика, як наука, виникла в XVIII в. Розділи нумізматики: антична, візантійська, східна, західна, російська. Мене привабила ця наука. Отже, грошові знаки в металі і на папері глибоко географічні, і легко доступні для вивчення. Крім того, зображення не тільки мають історичний і географічний характер, але і містять економічну, політичну і соціальну спрямованість. Все це створює відчуття повноти вивчення держави, народу, історії та географії країни.

Я вважаю, що тема моєї роботи актуальна в сучасному житті. Адже все навколо тільки і твердять про самоосвіту, розвитку власного інтелекту, а знання географії та історії завжди стане в нагоді людині в житті і не завадить загальному розвитку особистості. Тим більше осягнути ці науки можна навіть по об'єктах, з якими ми зустрічаємося щодня.

Мета моєї роботи: вивчити зображення на грошових знаках, знайти зв'язок між зображеннями з історією, географією та економікою країни.

Для реалізації цієї мети я поставив такі завдання:

1. Аналіз тематичної літератури.

2. Дослідження історичних,географічних об'єктів на паперових грошах.

3. Провести і проаналізувати соціологічне опитування старшокласників нашої школи.

4. Доказ не тільки матеріальної, а історичної та географічної цінності грошових знаків.

Об'єкт дослідження: гроші.

Предмет дослідження: зображення на грошових купюрах.

В ході виконання роботи я скористався різними методами: провів опитування учнів нашої школи, поспілкувалася з колекціонерами монет, вивчив та систематизував літературні джерела, попрацював з ресурсами Інтернету

І.Історія появи грошей

У сучасному товарному виробництві всі зроблені предмети, послуги та інше прирівнюються до універсального еквіваленту - грошей. Але, перед тим як вартість того чи іншого товару знайшла своє значення в грошовій формі, вона пройшла складні і тривалі етапи розвитку. Історія походження грошей губиться в глибині століть і веде свій початок з моменту розкладання первіснообщинного ладу. Товарно-грошові відносини На ранніх стадіях розвитку суспільства потреби будь-якої людини були мінімальними, і люди могли тривалий час існувати за рахунок самозабезпечення. При поліпшенні умов життя, удосконаленні знарядь праці виникають продукти, які людині вже не так необхідні. Надлишок виробленого продукту призводить до обміну менш необхідних речей на більш потрібні. Таким чином, продукти праці перетворюються на товар. Торгівля зіграла величезну роль в історії людства. А сама вона виникла з ідеї обміну. Прямий обмін того чи іншого продукту на інший ставав можливим тільки за взаємною бажанням обох сторін угоди. Наприклад, власнику кийків потрібно було зерно, а ось землевласнику, у якого було це зерно, потрібно було м'ясо. Безпосередній обмін кийки на зерно ставав неможливим. Тому з'явився товар-посередник, який будь-хто міг виміняти і на кийок, і на зерно, і на м'ясо. Такий товар багато пізніше отримав назву загального еквівалента. Роль еквівалента в різних країнах виконували різні товари: в одних народів тривалий час еквівалентом був домашню худобу, в інших - сіль, хутра, мідь, залізо, срібло, інше. Так з'явилися перші гроші. Історія виникнення Найдавніші в світі гроші - китайські. Їм більше 4 тис. років.( Додаток 1) Гроші в стародавні часи в Китаї були у вигляді раковини особливого молюска - каурі. .( Додаток 1а) Нитка черепашок каурі вважалася в Китаї основним фінансовим інструментом. Пізніше, коли в побут увійшли металеві монети, в Китаї їх все одно робили у формі черепашок. Історія металевих грошей починається в Стародавній Лідії - могутній державі, займав значну частину Малої Азії. .( Додаток 1б) Металеві монети однакової форми і ваги використовувалися лідійцями ще в VIII столітті до н. е. Задовго до цього багато народів використовували злитки дорогоцінних металів як засіб платежу. Але такі злитки можна було легко підробити. Походження і функції грошей у вигляді злитків були дуже невизначеними. Історія виникнення монет як основи платежів показує, як швидко почала розвиватися торгівля і економіка в даній частини світу. Лідійці також першими додумалися наносити на шматочки металу зображення в якості гарантії того, що монета буде мати чесний вагу і справедливу ціну. Поступово металеві монети витіснили інші засоби обміну і стали поширюватися повсюдно у всьому стародавньому світі. Але дорогоцінних металів було мало, їх постійно не вистачало. Виникла ідея перенести вартість монети на папір, тим самим знизивши собівартість виготовлення грошей, і в той же час зберігши їх номінальну вартість. Так починається історія паперових грошей.

У Китаї в XII ст. вперше виникли паперові гроші. .( Додаток 1в) Походження, сутність і функції їх докладно описані знаменитим мандрівником Марко Поло.

У Європі паперові гроші з'явилися значно пізніше. Але ще в епоху Раннього середньовіччя великі торговці, ювеліри і землевласники вже розраховувати не дзвінкою монетою, а борговими розписками. Такі розписки, завірені підписом та печаткою власника, можна вважати першими паперовими грошима. Пізніше перші гроші, зроблені з паперу, стають абсолютною монополією держави. Вони отримали назву банкнот - папери, вартість якої гарантована банком країни. Саме державні інститути зосереджують у себе в руках випуск паперових грошей. Окремі особи не мають такого права. Сучасні держави передбачають суворі заходи покарання всім, хто виготовляє і пускає в обіг фальшиві гроші.

Гроші Давньої Русі Знайдені на території сучасної України клади свідчать про застосування східнослов'янськими племенами монет, які карбувалися в різних країнах: римські денарії, візантійські соліди, арабські дирхеми і інші гроші. Історія виникнення цих монет на Русі і їх номінальна вартість були настільки різні, що вводять в скрутне становище не одне покоління істориків. Так що судити про грошових відносинах в Русі дуже непросто. Становище ускладнюється тим, що відомості про те, які були гроші Стародавньої Русі, мізерні і суперечливі. Письмові джерела містять в собі сукупність термінів, які могли використовуватися для позначення грошових одиниць або товарних грошей: куна, вевериць, худобу, гривня, інше. Тому ряд дослідників, таких як Ф. Михайлівський, В. Усов, М. Карамзін, стверджують, що в Древній Русі гроші замінювали хутра цінних звірів. Іншої точки зору дотримувалися Д. Прозоровський, І. Спаський та інші вчені. Детально проаналізувавши історичні джерела, вони стверджують, що давньоруська історія походження грошей і позначення грошових одиниць своїм корінням сягає в глибоке минуле, коли хутряні товаро-гроші широко використовувалися як один з елементів оцінки вартості. Але швидкий розвиток продуктивних сил і виробничих відносин вже до початку VIII в. призвело до витіснення цієї форми грошей і введенням монет в грошовий оборот.

ІІ. Сучасні гроші України

Часто розплачуючись за чергову покупку в магазині, ми не замислюємося, що тримаємо в руках не просто засіб платежу, що дозволяє нам купити певну річ. Грошові купюри – такий же національний символ, як герб, гімн чи прапор країни, і навіть туристичне надбання, яке може надихнути на незвичайну подорож. Пропоную вашій увазі унікальну екскурсію по визначних пам'ятках України, зображених на українських купюрах. Трохи історії Спочатку гривнею називали особливу прикрасу, яку носили на шиї або, як тоді казали, «на загривку». Ювелірний виріб мав вигляд обруча зі скріплених дротом золотих пластин, зазвичай круглої форми. Такою коштовністю володіли лише знатні люди, і часто використовували її як платіжну одиницю. З часом гривня перестала бути схожою на частину прикраси, але назва все ж залишилася. Таким чином, нацвалюта є ніби тонкою ниточкою між сучасною Україною і тією далекою Руссю. Сучасна грошова система зазнала разючих змін як у способі виготовлення банкнот, так і у їх зовнішньому вигляді. Ви можете взяти у руки будь-яку купюру і зауважити, що на зворотному боці знаходиться певне зображення. Все це не випадково, тож, що зображено на українських гривнях.( Додаток 2)

Почнемо нашу розповідь з купюри номіналом в 1 гривню.(Додаток 2а) На її зворотній стороні зображений град Володимира або іншими словами історичний центр Києва. Звичайно, сьогодні це місце виглядає інакше. Картинка, яку помістили на банкноту, зображує Київ кінця 10 століття, яким він був під час правління Володимира Великого. Територіально ця частина міста належить до сучасного Шевченківського району – найстарішої частини міста. Тут знаходиться Андріївська церква, Ярославів Вал, майдан Незалежності, Володимирська гірка, Золоті ворота, Львівська, Софійська та Михайлівська площі. Джерело фото: wikimedia.org. Цікавий факт: спочатку на звороті 1 гривні зображувалися руїни Херсонеса, де Володимир Великий прийняв хрещення. Зображення граду Володимира почали поміщати лише з 2004 року. Банкнота 2 гривні. ( Додаток 2 б) Те, що ви бачите на 2-гривневій купюрі – знаменитий собор Святої Софії. Вірніше те, як він виглядав у 1036 році. Софія Київська була зведена князем Ярославом Мудрим на тому самому місці, де остаточно розбили війська печенігів. Кажуть, що монарх, чиє зображення ви можете побачити на лицьовій стороні банкноти, був похований у цьому самому соборі. Джерело фото: worldalldetails.com. Банкнота 5 гривень.( Додаток 2 в) Зображення на 5-гривневій банкноті пов'язане з Іллінською церквою, що знаходиться у селі Суботові Черкаської області. Цю споруду звели у 1653 році за наказом Богдана Хмельницького. Згідно із задумом, храм повинен був стати родовою усипальницею і місцем вічного спокою гетьмана, тут його і поховали 1657 року. Але через 10 років чигиринський староста наважився потривожити останній притулок Хмельницького, зруйнувавши його могилу і знищивши прах. Джерело фото: stezhkamu.com. Банкнота 10 гривень.( Додаток 2 г) На зворотному боці українського «червінця» розташувалася Києво-Печерська лавра – візитна картка столиці. Ця споруда незмінно пов'язана з особистістю Івана Мазепи, чий портрет ви можете побачити на купюрі. Гетьман Лівобережної України доклав чимало зусиль для того, щоб відновити храм. Джерело фото: timenews.in.ua. Цікавий факт: Іван Мазепа – неоднозначна особистість, оспіваний багатьма як перший професійний український «кидала». У зв'язку з цим 10-гривнева банкнота стала єдиною з усіх грошових купюр України, яку намагалися відхилити ще на стадії розробки. Банкнота 20 гривень.( Додаток 2 д) Реверс 20-гривневої банкноти відправляє нас прямо до Львова – до головного входу у Львівський оперний театр. Ще донедавна Львівська опера було незмінно пов'язана з ім'ям українського письменника Івана Франка. Однак у 2000 році театр назвали на честь Соломії Крушельницької, світова слава якої почалася саме тут. Зображення на купюрі, можливо, у найближчому майбутньому замінять новим. Джерело фото: stfeder.com. Банкнота 50 гривень .( Додаток 2е) Якщо пам'ятаєте добре історію, то згадайте існування УНР. Для роботи і прийняття важливих рішень, що стосувалися долі держави, тодішньому уряду і Михайлу Грушевському було потрібно спеціальне приміщення, роль якого в 1917–18 роках взяв на себе сучасний Будинок учителя. Зображення цієї будівлі ви і побачите на звороті банкноти. Хоча сьогодні, крім педагогів і науковців, тут ніхто не засідає, але портрет Грушевського, встановлений у фойє, нагадує історичне минуле, яке пам’ятають стіни цієї будівлі. Джерело фото: probeg.kiev.ua. Цікавий факт: на звороті перших 50-гривневих купюр знаходилося зображення будівлі Верховної Ради, замість Київського педагогічного музею, де розташовувалася Центральна Рада. Але у 2004 році зображення Центральної Ради все ж з'явилося. Банкнота 100 гривень.( Додаток 2 є) 100-гривнева купюра на сьогоднішній день є найновішою з усіх українських банкнот. У 2014 році її реверс вирішили освіжити і помістили зображення Київського національного університету ім. Шевченка – відомий Червоний корпус. До цього на банкноті красувався краєвид Дніпра, що відкривається з Чернечої гори біля Канева. А на попередньому зразку купюри знаходилося зображення Софійського собору та пам'ятника Володимиру Великому у Києві. Джерело фото: panoramio.com, автор фото: Dima Korol. Цікавий факт: з приводу того, яке саме зображення помістити на 100-гривневій банкноті, велися довгі суперечки. Особливо що стосується портрета Тараса Шевченка. Не могли дійти згоди: зобразити його молодим або вже у період життя після заслання. Якщо простежити всі роки випуску купюри, то ви побачите різні її варіанти. Банкнота 200 гривень. (Додаток 2 ж)

На звороті 200-гривневої банкноти зображується в'їзна вежа Луцького замку. Який зв'язок між Луцьком і Лесею Українкою? Знамениту письменницю багато що пов'язує з цим містом. Тут вона прожила деяку частину свого життя і написала перші «усвідомлені» твори. До того ж, Леся Українка часто бувала у Луцькому замку і любила його. Джерело фото: find-way.com.ua. Банкнота 500 гривень.( Додаток 2 з) Купюра номіналом в 500 гривень – наймолодша, пущена в обіг тільки у 2006 році. До цього у незалежній Україні банкнот дорожче 200 гривень не було. На звороті 500 гривень знаходиться зображення Києво-Могилянської академії. Вірніше те, як вона виглядала біля 300 років тому. Сьогодні будівля трохи видозмінилася, але не стала менш красивою. Джерело фото: inforesist.org. Традиція зображувати на грошах пам'ятки і пам'ятні місця країни – не нова. Зображення будинків на своїх банкнотах розміщують у сусідній Росії та Білорусії, а також у Канаді, США та інших державах. Сьогодні важко сказати, хто запропонував втілити у життя цю ідею, але, найімовірніше, традиція буде зберігатися довгі роки і поповнюватися новими зображеннями пам'яток.

ІІІ. Географія світу на грошових знаках

Як відомо, гроші - це "особливий товар, що виконує роль загального еквівалента". Але незаперечним є факт, що кожна держава намагається створити гроші, які відображають своєрідність країни - особливості її природи, культури і господарства. На грошових знаках зображують видатних людей, історичні події, знамениті природні об'єкти і характерних представників рослинного і тваринного світу, найцікавіші архітектурні споруди, сюжети традиційного побуту тощо. Таким чином, гроші "розповідають" за допомогою мови символів і образів. Особливо великі можливості для цього надають грошові банкноти. Щоб переконатися в сказаному, ми пропонуємо здійснити своєрідну подорож - навколо світу за допомогою банкнот. .( Додаток 3)
Наприклад, банкнота в 20 швейцарських франків (Додаток 3а)прикрашена зображенням найвищих гір Європи - Альп. Видно гострі, різко обкреслені вершини і стрімкі схили. А біля підніжжя гір зображено групу альпіністів. Сюжет, звичайно ж, не випадковий, оскільки велика частина території Швейцарії розташована в Альпах. Гори накладають помітний відбиток на життя цієї країни, де навіть клімат змінюється не так, як у нас, з півночі на південь, а з висотою над рівнем моря. 
Саме від назви "Альпи" виникла безліч спеціальних і загальноприйнятих термінів, що поширилися по всій планеті - альпінізм і альпіністи, альпійські луги й альпійська рослинність, альпійський рельєф, альпійський пояс, альпійський льодовик, тощо. Про те, на що здатен альпійський льодовик, нагадує нам ще одна швейцарська банкнота номіналом у 200 франків. (Додаток 3б)На ній зображено найбільше в Альпах озеро - Женевське, що утворилося в залишеній древнім льодовиком, долині, відоме на увесь світ своїми курортами.
Часто на грошах можна побачити зображення різних людей. Представлена на валютах світу портретна галерея занадто велика для того, щоб перелічити її тут цілком. Але необхідно згадати ще одного мандрівника, ім'ям якого розплачуються в деяких центральноамериканських країнах. 
Портрет цієї людини зображений на іспанських песетах і доларах Багамських островів. Йому ж була присвячена в 1992 році пам'ятна банкнота в 500 золотих песо Домініканської республіки. Йдеться про Христофора Колумба. ( Додаток 3в)
Грошові одиниці в Сальвадорі і Коста-Ріці називаються "колон" (сolon). А саме так іспанською мовою звучить відоме нам прізвище "Колумб". У Сальвадорі, наприклад, є банкноти в 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 і 200 колонів.
Крім портрета Колумба, на присвячених йому грошах нерідко зображують каравелу під вітрилами.(Додаток 3 г) Скористаємося цим символом, щоб попрямувати до берегів Нового Світу. Як відомо, Новим Світом нинішню Америку назвали європейці. Але для корінних жителів ця частина світу є "старою". 
Як, наприклад, для ескімосів, зображених на банкноті в два канадських долари.

(Додаток 3д) Тут вони відображені за своїм звичайним заняттям - збираються на полювання. Здавна ескімоси полювали на морського звіра: тюленів, моржів...
Утім, Північна Америка знає і більш незвичайні гроші. На початку 19 ст. російсько-американська компанія, відчуваючи недостачу металевих монет для розрахунку з робітниками, приймає просте рішення. 
Вона освоює у своїх колоніальних володіннях випуск грошей з пергаменту. Перші шкіряні гроші на Алясці були надруковані на шкірі тюленя. Вони проіснували з 1816 по 1868 р.Цікаві асоціації викликають і інші канадські купюри. На банкноті в 50 канадських (Додаток 3 е)доларів бачимо зображення полярної сови, що живе на островах Північного Льодовитого океану й у зоні тундри. З нею логічно пов'язана п’ятидоларова банкнота,( Додаток 3є)на якій показано заболочені простори тундри і лісотундри. До цих малюнків не заважало б придивитися тим, хто так поспішає в Канаду на заробітки. Як не дивно, багато наших співвітчизників, наслухавшись про благополучну українську діаспору в Канаді, навіть не намагалися ознайомитися з природними умовами цієї країни. І дуже дивуються, довідавшись, що там "не так, як у нас". І, хоча канадський уряд скасував колишню назву своїх тундр - Bazzen grounds, тобто "безплідні землі", замінивши її на більш благозвучну -Northern plaіn ("Північна рівнина"), все ж таки треба знати, що величезні простори Канади - це райони Крайньої Півночі, де господарська діяльність людини надзвичайно ускладнена. 
Створює природа перешкоди і для жителів "крайнього півдня" Північної Америки. Про це також красномовно свідчать національні валюти. (Додаток 4)
Так одна центральноамериканська країна, Гондурас, визнала за необхідне помістити зображення вулкана на своїй валюті - на банкноті в 5 лемпір. . (Додаток 4 а) Проте, тут він входить до складу композиції національного герба країни.
Така пошана до грізних об'єктів природи не випадкова. Жителі Центральної Америки здавна відчувають до вулканів суперечливе почуття поваги і страху, тому що майже всі країни регіону знаходяться в зоні тихоокеанського "вогненного кільця", де виверження вулканів настільки ж звичні, наскільки звичні в Україні циклони з Атлантики.
Щоб від відвідування американських тропіків не залишилося гнітючого враження, звернемося до яскравих грошових знаків мало відомих Кайманових островів. Ці три острови, володіння Великої Британії, знаходяться в Карибському морі. Мешканців його теплих вод, включаючи дивні корали, а також пальми на узбережжя рекламують банкноти номіналом від 1 до 100 доларів.( Додаток 4 б)
Перегукуються з ними коста-ріканські 2000 колонів, де цілком переконливо зображені дельфін і риба-молот.(Додаток 4 в) Неправдоподібно барвистими виглядають і гроші Співдружності Багамськ островів - одного з острівних держав Вест-Індії. Банкнота номіналом в один долар( Додаток 4 г) розкриває перед нами дивний підводний світ тропічних вод. Дивуючись мальовничості згаданих паперових грошей, згадаємо, що Багами - це майже 700 коралових островів і понад 2300 коралових рифів і скель. Плавати серед них надзвичайно складно, про що свідчать прізвиська цього району - "цвинтар кораблів", "цвинтар Атлантики". До речі, заселені тільки 20 островів, серед яких і Сан-Сальвадор - перший острів, відкритий у Новому Світі Колумбом.
Особливий інтерес для нас представляють гроші ще однієї центральноамериканської країни - Ямайки. Це невелика острівна держава, основою економіки якої є видобуток бокситів (алюмінієвої руди). Так що видобуток бокситів не випадково зображено на банкноті в 10 ямайських доларів.( Додаток 4 д) Саме звідси руда експортується в багато країн світу й у тому числі в Україну, зокрема, на Миколаївський глиноземний завод.
Один з улюблених об'єктів зображення на валютах тропічних країн Америки, - це тварини. Скористаємося цим, щоб уважніше розглянути на банкноті в 10 гульденів .

( Додаток 4 е) нідерландських Антильських островів колібрі. Як відомо, це - найменший птах на Землі. Довжина його від 5-6 до 21-22 мм, маса від 1,6 до 20 г. Опірення дуже красиве, яскраве. Можливо, тому багато хто вважає, що колібрі живе лише в тропіках. Насправді, ця пташка живе скрізь, де є квіти, включаючи гірські луги.

Мандруємо до Австралії. По шляху нам не минати своєрідну острівну "частину світу" - Океанію, найбільше на планеті скупчення островів і архіпелагів. Коли європейці вперше висадилися тут, вони вирішили, що потрапили в рай. Краса цих островів настільки заполонила, що моряки нерідко піднімали бунт, не бажаючи повертатися додому. Ще б! Чудесний м'який клімат, блакитні хвилі, що набігають на чисті білі пляжі в обрамленні зелених струнких пальм. Щось подібне і зображено на грошових банкнотах низки держав, розкиданих у цій частині акваторії Тихого океану.(Додаток 5) На банкнотах у 100 і 5000 вату Республіки Вануату, .(Додаток 5 а) розташованої на островах Нові Гебріди - гай кокосових пальм. Аналогічні пальмові "візитки" - на купюрах у 2 тали і 10 тал Західного Самоа,( Додаток 5 б) що займають частину островів Самоа. Типову тропічну природу з тими ж пальмами можна побачити і на банкноті в один паанг Королівства Тонга, розташованого на однойменному архіпелазі.
Нова Зеландія навпаки не виставляє напоказ свої природні особливості. Її грошові знаки немов ведуть нас далеко від своєї батьківщини. Наприклад, банкнота в п'ять новозеландських доларів ( Додаток 5 в) прикрашена зображенням антарктичного пінгвіна. Але на іншій банкноті (Додаток 5 в)бачимо портрет відомого новозеландця - Едмунда Хілларі. Саме він у 1953 році разом з Н. Тенцінгом (шерпом, громадянином Індії) першим скорив найвищу вершину планети - Джомолунгму (8848 м). Утім, Е. Хілларі і до Антарктиди мав відношення, оскільки в 1957-58 р. був одним з керівників експедиції, що перетнув крижаний материк...
На грошах Австралії (1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів) ( Додаток 5г) як водяний знак зображено Джеймса Кука. Цей англійський мореплавець, що тричі обігнув земну кулю, відкрив, зокрема, східне узбережжя Австралії. 
Малюнок на 10 австралійських доларах, ( Додаток 5д) що зображує хлопчика-аборигена, а також вітрильник і переселенців з Європи, нагадує про історію колонізації австралійського материка. Перші колоністи-англійці були вражені, побачивши в Австралії дивовижного звіра. Сьогодні він відомий усьому світу, як один з головних символів країни. Це кенгуру, "портрет" якого присутній на банкноті в один австралійський долар. ( Додаток 5 е)
Значне місце на банкнотах країн Східної і Південної Азії займають представники тваринного світу. Марк Твен, переповнений враженнями від перебування в Індії, колись назвав її "країною тигрів і слонів". Цьому є підтвердження. Слонів можна побачити на банкноті 10 і 100 рупій, а кіплінговского "Шер-Хана" - тигра на банкнотах у двох і 10 рупій Індії. Слон зображений і на 1000 в'єтнамських донгів, на 200 к’ятів М’янмі, а також на банкноті в 100 батів Таїланду, де щорічно відзначають свято Слона.( Додаток 6) В Індії ж слонів традиційно використовують на святкових парадах і для шлюбних церемоній. Та й у звичайні дні вони можуть спокійно ходити вулицями у потоці транспорту.
Таке ставлення до тварин у багатьох країнах цього регіону Азії пов'язано з релігійними переконаннями. До речі, культові споруди однієї із найстаріших світових релігій - буддійські ступи легко розпізнаються на банкнотах у 20 і 500 рупій Шрі-Ланки. 
Досить широко представлені на грошах і мусульманські храми - мечеті.(Додаток 7) Вони зображені на банкнотах у 1000 і 5000 афгані (Афганістан), 10 ріалів (Ємен), 500 дирхамів (ОАЕ), 20 ріалів (Саудівська Аравія) тощо. Додамо, що на банкноті в 2000 іранських ріалів намальовано Кааба - головний храм ісламського світу.
Подорожуючи по Євразії, у черговий раз переконуєшся, що гірські, у тому числі вулканічні вершини стали виразними національними символами в багатьох країнах.

( Додаток 8) Доказом тому можуть послужити філіппінські песо з вулканом Майон. За свою красу ця гора одержала титул "королеви гір", - незважаючи на те, що, будучи діючим, вулкан небезпечний, тим більше, що він розташований на відстані декількох десятків кілометрів від столиці країни, Маніли. 
Національною святинею визнано ще один діючий вулкан - Фудзіяма, що красується на банкнотах у 500 і 5000 японських ієн. На цю священну для кожного японця гору щорічно піднімаються тисячі прочан. Багато альпіністів прагнуть потрапити і на найвищу вершину Землі - Еверест (Джомолунгму), відтворену на банкноті в 100 юанів Китаю. Але зробити це надзвичайно важко. Недосяжні для більшості жителів Землі вершини Гімалаїв бачимо на банкноті в 10 юанів Китаю, а також на одній рупії Непалу. Обидві країни мають рівні права зображувати Гімалаї на своїй національній валюті. Адже Еверест розташований на кордоні Непалу і Китаю.Не залишилися без уваги і ріки Євразії. Наприклад, на банкноті в п'ять китайських юанів відображено другу по довжині річку континенту, Хуанхе. Це справжня ріка долі для величезної країни. Вся історія Китаю з найдавніших часів пов'язана з Хуанхе. Жодна ріка у світі не відкладає щорічно такої кількості мулу і піску. Саме вони і додають її водам жовтуватий відтінок, за що ріка, власне, і названа Хуанхе, тобто, "Жовта". 
На відміну від Хуанхе, Євфрат, зображений на банкноті в 50 фунтів Сирії, не настільки грізний. Але є щось, що поєднує його з великою китайською рікою. 
Обидві ріки - колиски перших на Землі цивілізацій. З тією лише різницею, що річці Хуанхе в цьому "допомогла" Янцзи, а Євфрату - ріка Тигр.
Недалеко від долини Євфрату знаходяться всесвітньо відомі родовища нафти в Перській затоці. Найбільшими запасами нафти володіє Саудівська Аравія. 
Не випадково на банкноті в п'ять аравійських ріалів зображено нафтопереробний завод у Рас-Таннурі - головному нафтовому порту країни. 
Великі поклади нафти й у Катарі, що пояснює зображення такого ж заводу на п'ятьох кувейтських динарах. Саме нафта забезпечила країнам, що виникли серед пустель, добробут їхніх жителів.
Пустелі Південно-Західної Азії є природним продовженням тропічних пустель Африки. Ну, а де пустелі, там і "кораблі пустелі". Так шанобливо величають верблюдів, які зайняли місце на банкнотах:( Додаток 9) 1000 угій Мавританії, п'ять динарів Лівії, 5, 10, 20 і 50 шилінгів Сомалі, 1, 5, 10, 20, 50 і 100 накф Еритреї, 1000 і 2000 франків Джібуті...Але чим південніше, тим багатша природа материка. І от уже на мальовничих банкнотах видно численних мешканців знаменитих африканських саван: витончені жирафи, що розгулюють серед зонтичних акацій на банкноті в 5000 шилінгів Танзанії, строкато розфарбовані зебри - на п'ятьох квачах Малаві і 50 квачах Замбії, 100 франках Руанди, 500 шилінгах Танзанії, 1000 франках центральноафриканських держав, п'ятьох шилінгах Кенії; численні антилопи - на 20 сантимах Демократичної Республіки Конго, вони ж на на фоні розкішного баобаба, що на банкноті в 500 франків центральноафриканських держав; "цар звірів", лев - на 20 франках Демократичної Республіки Конго, 5000 франках Руанди і 5000 квачах Замбії, бегемот - на 50 франках Бурунді; небезпечний у гніві носоріг - на 5 франках Демократичної Республіки Конго; гігант тваринного світу слон - на 500 шилінгах Уганди, 1000 шилінгах Кенії, 200 квачах Малаві, 1000 шилінгах Танзанії, 500 квачах Замбії. Ближче до екватора з'являються мешканці вологих вічнозелених лісів: горили на банкноті в 500 франків Руанди, "міні-жираф" окапи, що зрідка зустрічається, крім банкноти в 50 сантимів Демократичної Республіки Конго, у тропічних лісах басейну ріки Конго. Якщо ви хочете довідатися, яка країна займає одне з провідних місць у світі з виробництва какао, придивіться до 500 і 1000 седі Гани. Якщо любите поласувати арахісом, не зайвим буде розглянути уважно 25 даласі, що випускаються відомим у світі постачальником цього продукту - Гамбією.  Шанувальникам кави не зайво знати про те, що плантації кавового дерева зображені, зокрема, на банкноті в п'ять биррів Ефіопії. За легендою, саме в цій країні колись вперше і було виявлено цю дивну рослину.
Природно, на банкноті в 5000 шилінгів Танзанії у всій своїй красі представлено найвищу вершину Африки - гору Кіліманджаро (5895 м). Другий знаменитий вулкан континенту - Кенія зображена на кенійських банкнотах у 5, 10, 20, 50, 100 і 500 шилінгів. 
В Південній Африці на банкнотах у 100 квач Замбії і 20 доларів Зімбабве нас зустрічає один з найкрасивіших і найвідоміших водоспадів світу - Вікторія (120 м). 
На величезному осколку африканського материка - острові Мадагаскар – живе занесена не тільки в Червону книгу, але й відображена на банкнотах в 2500 і 5000 франків Республіки Мадагаскар рідкісна тварина лемур. Малюнок шахти на банкноті в п'ять рендів, зображення кар'єру на 20 рендах і збагачувальної фабрики на двох рендах нагадують нам про найбагатші родовища золота й алмазів Південно Африканської республіки.

Висновок

Навряд чи в круговерті щоденних турбот хто з нас звертає увагу на те, що зображено на грошах, якими ми розплачуємося. Подібний інтерес викликає хіба що з'явилася нова банкнота або монета. Та й вони незабаром стають звичними і цікавими лише в практичному сенсі. Але незаперечним є і той факт, що кожна держава намагається створити гроші, які відображають своєрідність країни - особливості її природи, культури і господарства. На грошових знаках зображують видатних людей та історичні події, знамениті природні об'єкти і характерних представників рослинного і тваринного світу, цікаві архітектурні споруди, сюжети традиційного побуту, що дозволяє повніше вивчити не тільки географію, але й історію держав світу. Таким чином, гроші «кажуть», вони «розповідають» - і роблять це з допомогою виразного мови символів і образів.

Я вважаю, що дана робота актуалізує пізнавальну діяльність не лише в області географії, але й історії, економіки і політики.

Надалі я планую дослідити вплив конкретних історичних, політичних і економічних чинників на процеси формування грошових знаків.

Використана література

Максимов М. М. Нарис про золоті.- М.: Надра, 1977.

Максимов М. М., Горнунг М. Б. Нарис про першої міді. - М:Надра, 1976.

Максимов М. М. Нарис про сріблі. М.: Надра,1974.

Максимов А. В., Тарганів В. І., Смиренний І. Н. Паперові грошові знаки Росії та СРСР - М: Фінанси і статистика, 1991.

Радянська історична енциклопедія.- М.: Видавництво АН СРСР, 1961-1971.

Стандартний каталог паперових грошей світу Альберта Піку. США, 1995.

Харт Р. Венеціанець.-М.: видавництво АН СРСР,1951.

Новий універсальний довідник країн і народів світу/ упоряд. Стандик А. Р. М - Вид. 2-е - Ростов Н/Д: Фенікс, 2007.- 980

http://www.fox-notes.ru

Я пізнаю світ. Економіка. Дитяча енциклопедія. - М: АСТ 2003

Використані матеріали сайтів:

www.visas.ua;

www.grani.ua;

http://www.fox-notes.ua;

18

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Географія
 • Тип
  Наукова робота
 • Переглядів
  5824
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  ZV141396
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь