До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
6
міс.
0
5
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

GeoGebra, інтерактивна дошка та SMART-презентація як засоби ефективної подачі математичного матеріалу.

Опис документу:
В статті розглядається доцільність та ефективність поєднання основних можливостей інтерактивної дошки та програми SMART Notebook у поєднанні з вбудованим додатком GeoGebra для урізноманітнення способів подачі математичного матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

GEOGEBRA, ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ТА SMART-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають пошуку нових форм і методів навчання. Діяльність викладача і студента має бути спрямована на засвоєння математичних знань через новітні освітні технології, використовуючи електронні інструменти та онлайн ресурси. Цього вимагає час, в якому живе сучасний студент, який вже не готовий до навчання згідно старих концепцій. Наявність безлічі портативних пристроїв та мобільних додатків зумовлюють науково-методичний пошук у напрямі використання різноманітних програмних середовищ та хмарних сервісів для надання якісних освітніх послуг.

На даний момент існує величезна кількість математичних програмних засобів та онлайн-сервісів, які можна використовувати при вивченні математики. Тому перед викладачем, головною метою якого є формування у студентів уміння бачити й застосовувати математику в реальному житті; будувати математичні моделі, з’являється проблема вибору відповідного програмного забезпечення, яке б задовольняло цілі навчання, було доступним, мало простий і в той же час функціональний інтерфейс. На мою думку, потужними та зручними навчальними інструментами при вивченні математики є програми GeoGebra, Smart Notebook та інтерактивна дошка.

GeoGebra – це програма динамічної математики для всіх рівнів освіти, яка об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику та обчислення в одному простому у використанні пакеті [1]. Перевагами GeoGebra є безкоштовність, наявність онлайн, офлайн та мобільної версій програми, простий у використанні інтерфейс при потужному функціоналі. Вільність доступу до даної програми дозволяє уникати проблем з ліцензуванням, що дозволяє викладачам та студентам вільно користуватися нею як в аудиторії, так і вдома.

GeoGebra дозволяє виконувати побудову як найпростіших геометричних фігур, так і багатогранників, тіл обертання і їх перетинів, а також будувати функції і виконувати їх динамічні зміни. Об'єкти можна будувати, використовуючи панель інструментів або вводити координати точок вручну, а рівняння кривих, правильні багатогранники в рядку введення за допомогою відповідних команд.[3]

Побудова стереометричних фігур та їх комбінацій, перерізів многогранників викликає труднощі у багатьох студентів, так як їх просторова уява не завжди розвинена в повній мірі. І тільки поворот фігури, показ його невидимої частини або миттєвий перехід до розгортки дозволяє студентам зрозуміти, який многокутник буде у перерізі, під яким кутом перетинаються прямі та інше (рис. 1)

Рис.1

Для візуалізації таких інтерактивних моделей, які можна обертати, що неможливо при такому ж зображені крейдою, використовується інтерактивна дошка.

Інтерактивна дошка це сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проектор. Досить тільки доторкнутися до поверхні дошки, щоб почати роботу на комп'ютері. Інтерактивна дошка будь-якої марки супроводжується програмним забезпеченням, до складу якого входять засоби для підготовки матеріалу до занять. Найбільш зручний інструмент такого роду Smart Notebook з програмного забезпечення Smart Board. В якості основних аргументів для використання саме цієї програми можна віднести наступні: зручний інтерфейс; програма працює з дошкою будь-якої моделі; в її склад входить велика колекція готових об'єктів, яку можна розширити за допомогою «Lesson Activity Toolkit 2.0», яку можна постійно поповнювати власними колекціями. Програма дозволяє виготовляти свого роду «презентацію» до заняття, що складається з окремих сторінок, які змінюють один одного в довільному порядку [2]. На відміну від звичайної презентації, кожна сторінка Notebook в процесі заняття інтерактивна, з нею можуть працювати і педагог і студент, змінювати її зміст, вносити будь-який текст, переміщувати, видаляти і додавати різні об'єкти за допомогою набору наданих інструментів, і все це безпосередньо біля дошки, використовуючи спеціальний маркер або палець. Перед викладачем, який хоче включити в практику своєї роботи використання інтерактивної дошки, стоять послідовно наступні завдання: навчитися (технічно) працювати в середовищі Smart Notebook; освоїти практичні прийоми роботи з дошкою; методично грамотно застосовувати отримані вміння та навички при підготовці і проведенні занять або іншого заходу.

Кожен викладач зможе знайти улюблені функції цієї програми, але викладачам математики, крім стандартного функціоналу, вона буде цікавою дуже зручним редактором формул та вбудованим елементом програми GeoGebra, яким можна користуватись безпосердньо при створенні презентацій.

GeoGebra у поєднанні з програмою Smart Notebook дає можливість організовувати дослідницьку діяльність студентів: згадувати властивості геометричних фігур (сума кутів трикутника, довжина кола і площа круга, теорема Піфагора та ін.), робити висновки про розташування графіків функцій в залежності від коефіцієнтів, знаходити метод побудови графіка більш складних функцій за допомогою перетворення графіків елементарних функцій (рис. 2), і всі ці зміни можна відтворити в режимі реального часу за допомогою функції «повзунок».

Рис. 2

З приводу доцільності використання математичного програмного забезпечення для вивчення математики, хочеться зазначити, що часто виникають суперечності навколо питань: «Чи можуть програмні засоби допомогти студентам краще зрозуміти математику?», «Чи можуть механізми обчислень, що реалізуються програмою, знівелювати математичне розуміння предмету?», «Чи будуть послаблюватись можливості студентів до виконання усних обчислень?», «Чи покращиться процес навчання математики?» тощо. Однозначної відповіді на дані запитання не існує, адже все залежить від методики навчання. Бо використання комп’ютерів, мобільних пристроїв, інтерактивних дошок в поєднанні з інтерактивними технологіями навчання та різноманітним програмним забезпеченням – це всього лише інструменти в умілих руках викладача.

Для розкриття творчих можливостей студентів, задоволення їхніх особистих та соціальних інтересів необхідно не тільки йти в ногу з часом, занурюючись, вивчаючи та застосовуючи новинки, а ще й володіти методиками, що стимулюють конструктивно-критичне мислення та розвивають аналітичні, дедуктивні, прогностичні (вміння прогнозувати, мислити на кілька кроків вперед) здібності. Цим вимогам відповідають інтерактивні технології навчання, з яких хотілося б виділити гейміфікацію навчального процесу. Гейміфікація – це застосування ігрових механік в неігрових ситуаціях для заохочення певної поведінки [4].

Вона захоплює студентів, пробуджує в них інтерес і мотивацію, навчає самостійно мислити та діяти, спонукає до саморозвитку та самоосвіти. Наприклад, я часто проводжу узагальнюючі заняття у вигляді «казино», де студенти виконуючи певний обсяг робіт отримують «кредит» у вигляді гральних фішок, а потім, роблячи ставки в процесі заняття, за кожну правильну відповідь – «збагачуються», за кожну неправильну – «бідніють» на розмір ставки. А наприкінці пари отримують оцінку за «шкалою обміну»: чим більше фішок, тим вища оцінка.

Як показує практика, подібна гра більше виконує не розважально-відволікаючі функції, а створює психологічно безпечний простір, в якому студент зможе проявити і розвинути свій пізнавальний потенціал. Плюси гейміфікації в освітньому процесі очевидні – непідробна зацікавленість студентів, залученість їх в навчальний процес, в тому числі і на самих «нудних» заняттях, активізується увага, розуміння, сприйняття, мислення.

Використання всіх описаних поєднань – не самоціль, а лише засіб для досягнення такої психологічної атмосфери в академічній групі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості. Якщо застосування подібної моделі у конкретному випадку веде до незадовільних результатів, треба переглянути доцільність стратегії і обережно підходити до її використання, а не перетворити технологію в неефективні «ігри заради ігор», для чого викладач повинен ретельно планувати свою роботу і постійно вдосконалюватись.

Отже, грамотне поєднання мультимедійних пристроїв зі спеціалізованими програмами підвищує ефективність освітнього процесу на будь-яких заняттях, і математика не є виключенням. На підставі власного досвіду рекомендую викладачам використовувати інтерактивну дошку при викладанні та доповнювати матеріал заняття за рахунок поєднання інтерактивної колекції «Lesson Activity Toolkit 2.0» та додатку GeoGebra програми Smart Notebook.

Література

  1. Ботузова Ю. В. Динамічні моделі geogebra на уроках математики як основа STEM-підходу / Ю. В. Ботузова // Фізико-математична освіта. - 2018. - Вип. 3. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_3_7

  2. Ляшенко К.І. Використання SMART-дошки на уроках математики / К.І. Ляшенко, М.О. Крилова // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21 квітня 2016 р.; у 2-х т. / Редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. –К. : Вид-во Європейського університету, 2016. –Т. 2. –С. 230-233

  3. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. №6 (44). С.124-133.

  4. Що таке гейміфікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://delo.ua/lifestyle/chto-takoe-gejmifikacija-i-kak-ona-pomogaetrasshevelit-sotrudni-202074

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн