Формування предметних компетентностей на уроках історії як передумова успішної соціалізації учнів.

Історія України

Для кого: Дорослі

21.06.2021

68

4

0

Опис документу:
Презентація власного досвіду автора по формуванню предметних історичних компетентностей. Презентація містить приклади завдань та вправ, які сприяють формуванню просторової, хронологічної, мовленнєвої, логічної та аксіологічної компетентностей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Формування предметних компетентностей на уроках історії як передумова успішної соціалізації учнів З досвіду роботи вчителя історії Щербини Олени Ві...
Слайд № 1

Формування предметних компетентностей на уроках історії як передумова успішної соціалізації учнів З досвіду роботи вчителя історії Щербини Олени Віталіївни Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатніст...
Слайд № 2

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.» ( Закон України “Про освіту”, розділ І)

Утвердження компетентісного підходу дає можливість орієнтуватись на результат навчальної діяльності, сприяє формуванню й розвитку в учнів здатності...
Слайд № 3

Утвердження компетентісного підходу дає можливість орієнтуватись на результат навчальної діяльності, сприяє формуванню й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. Впровадження компетентісного підходу сприятиме реалізації стратегічної мети – розвитку історичної свідомості учнів через формування у них історичних знань та розвиток історичного мислення.

Слайд № 4

1.   Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі: співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним по...
Слайд № 5

1.   Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі: співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами; користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин; характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості.

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту? А П. Тетері Б І. Самойловича В Ю. Хмельницького Г І. Мазепи Історія Ук...
Слайд № 6

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту? А П. Тетері Б І. Самойловича В Ю. Хмельницького Г І. Мазепи Історія України, 8 клас. Тема. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

. Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові...
Слайд № 7

. Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено Історія України8 клас. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття

2. Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:         розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних...
Слайд № 8

2. Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:         розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;         співвідносити історичні події, явища з пріодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії;         використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.

Завдання для формування хронологічної компетентності: завдання на встановлення подій за датами або дат за подіями; завдання на встановлення тривало...
Слайд № 9

Завдання для формування хронологічної компетентності: завдання на встановлення подій за датами або дат за подіями; завдання на встановлення тривалості події, віддаленості її від сьогодення; завдання на співвіднесення подій та дат зі століттям (або тисячоліттям), його початком (чи половиною) та кінцем; завдання на встановлення та групування дат на основі певних подій, явищ, процесів; завдання на встановлення синхронності фактів, подій, історичних періодів; завдання на встановлення хронологічної послідовності подій (уривків з документів, візуальних джерел, історичних малюнків (картин)) тощо

Установіть хронологічну послідовність подій періоду перебудови (Історія України, 11 клас) А Б В Г
Слайд № 10

Установіть хронологічну послідовність подій періоду перебудови (Історія України, 11 клас) А Б В Г

Установіть відповідність між періодами та подіями 1 1833—1837 рр. 2 1846—1847 рр. 3 1848—1849 рр. 4 1863—1864 рр. А діяльність «Руської трійці» Б р...
Слайд № 11

Установіть відповідність між періодами та подіями 1 1833—1837 рр. 2 1846—1847 рр. 3 1848—1849 рр. 4 1863—1864 рр. А діяльність «Руської трійці» Б революція в Австрійській імперії В польське національно-визвольне повстання Г повстання Чернігівського полку Д діяльність Кирило-Мефодіївського братства Історія України. 9 клас. Узагальнення з теми “Українські землі у складі Австро-Угорщини у 2-й пол. ХІХ століття”

3. Логічна – передбачає вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів,...
Слайд № 12

3. Логічна – передбачає вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів:        визначати теоретичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів;         аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг фактів, простежуючи зв’язки і тенденції історичного процесу;         визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій;         визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинники діяльності історичних осіб.

Завдання на формування логічної компетентності завдання на визначення (встановлення) причин і наслідків, значення історичних подій; завдання на пор...
Слайд № 13

Завдання на формування логічної компетентності завдання на визначення (встановлення) причин і наслідків, значення історичних подій; завдання на порівняння причин і наслідків однотипних подій; завдання на характеристику альтернатив розвитку окремих ситуацій; пояснення того, чому події склалися саме так, а не інакше; завдання на встановлення спільного та відмінного в порівнюваних об'єктах; завдання на зіставлення й протиставлення подій за певними ознаками; завдання на виявлення характерних рис подій, процесів; завдання на розкриття сутності подій, явищ, процесів завдання на характеристику та опис історичних пам'яток; завдання на визначення відповідності між історичним фактом, іменем тощо та явищем, процесом; завдання на аналіз, узагальнення фактів і встановлення за ними процесу; завдання на застосування історичних термінів та понять; завдання на пояснення історичних назв, термінів, висловлювань тощо

Всесвітня історія, 9 клас. Тема. Німеччина в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізуйте подані карикатури. Які події та явища періоду к...
Слайд № 14

Всесвітня історія, 9 клас. Тема. Німеччина в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізуйте подані карикатури. Які події та явища періоду канцлерства О.фон Бісмарка вони ілюструють?

Історія України, 11 клас. Узагальнення з теми “Відновлення незалежності України”. Створення бриколажу з використанням речових джерел даного періоду...
Слайд № 15

Історія України, 11 клас. Узагальнення з теми “Відновлення незалежності України”. Створення бриколажу з використанням речових джерел даного періоду та логічне обгрунтування використаних елементів бриколажу.

Логічні завдання з історії України, 9 клас Тема. «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.» Завдан...
Слайд № 16

Логічні завдання з історії України, 9 клас Тема. «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.» Завдання 1. Чому першу третину ХІХ ст. вважають початком національного відродження України? Які факти свідчать на користь цієї точки зору? Чи є факти, що їй суперечать? Завдання 2. Які наслідки для українців мала інтеграція (входження)України до складу Російської імперії: позитивні чи негативні? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання Завдання 3. Правильно чи помилково стверджувати, що Україна не проводила самостійну зовнішню політику? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 4. У чому полягають сильні та слабкі сторони суспільно-політичного руху у Наддніпрянській Україні? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 5. Якими причинами можна пояснити наявність в Україні російської та польської течій у суспільно-політичному русі? Чи правильним буде стверджувати, що вони користувалися масовою підтримкою українського населення? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 6. Чи правильно стверджувати, що розгортання українського національного руху було закономірним (неминучим) явищем? Свою відповідь обґрунтуйте. Завдання 7. Чи правильно стверджувати, що кризи у сільському господарстві можна було б уникнути, якби поміщики й уряд наважились відмовитися від кріпосного права? Свою відповідь обґрунтуйте.

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками Запровадження політики “гласності” Прийняття “Декларації про державний суверенітет УРСР” ...
Слайд № 17

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками Запровадження політики “гласності” Прийняття “Декларації про державний суверенітет УРСР” Проведення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991р. Скасування статті 6 Конституції СРСР А становлення багатопартійності Б організація акції “живий ланцюг” В початок міжнародного визнання незалежної України Г відкриття “білих плям” історії Д розробка і прийняття Закону “Про економічну самостійність УРСР”

4.  Мовленнєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії: ...
Слайд № 18

4.  Мовленнєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії: -        реконструювати образи минулого у словесній формі у вигляді опису, оповідання, образної характеристики; -        викладати історичні поняття, зв’язки і тенденції історичного розвитку застосовуючи пояснення, доведення, міркування, узагальнюючу характеристику.

Всесвітня історія, 9 клас. Тема. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії. Презентуйте своє...
Слайд № 19

Всесвітня історія, 9 клас. Тема. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії. Презентуйте своє бачення наслідків аграрної реформи 1861р. від імені колишнього селянина – кріпака. Уявіть, що ви – англійський мандрівник, який у 1880-х роках відвідав Китай. Опишіть свої враження від побаченого у листі до лондонського друга. Підготуйте промову-звернення до німецького народу О. фон Бісмарка у день його відставки з посади рейхсканцлера. 4. Дайте узагальнюючу характеристику та історичну оцінку доби Мейдзі у Японії.

Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:      користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для ...
Слайд № 20

Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:      користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації;     систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці , схеми, різні типи планів; самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;    виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність; критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність. Мою статтю про формування історичної компетентності можна прочитати за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1MI-dFbny1SGx1Yr_N-uqut9e6yFCxFH6/view?usp=sharing

Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:        порівнювати й оцінювати факти та діяльність ...
Слайд № 21

Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:        порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії;        виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку;        оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ’єктивним

Завдання для формування аксіологічної компетентності. Всесвітня історія, 11 клас. Тема. Міжнародні відносини Висловіть свою думку з приводу неминуч...
Слайд № 22

Завдання для формування аксіологічної компетентності. Всесвітня історія, 11 клас. Тема. Міжнародні відносини Висловіть свою думку з приводу неминучості “холодної війни” : чи можна було її уникнути? Оцініть введення радянських військ до Афганістану в 1979р. Запропонуйте пояснення причин “холодної війни” з позицій радянського та американського істориків. Поясніть, чому анексія Криму в 2014р. військами Російської Федерації суперечить нормам міжнародного права. Яка з відомих вам моделей міжнародних відносин найбільш повно, на вашу думку, відображує геополітичні реалії сьогодення?

Дякую за увагу!
Слайд № 23

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.