Формування навичок здорового способу життя на уроках з "Волейболу"

Опис документу:
Розвиток фізичних якостей і формування навичок здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів на основі компетентного підходу, на уроках фізичної культури під час вивчення розділу «Волейбол» та позаурочний час.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Методичні рекомендації

Розвиток фізичних якостей і формування навичок здорового способу життя учнів ПТНЗ на основі компетентного підходу, на уроках фізичної культури під час вивчення розділу «Волейбол» та позаурочний час.

Кравченко І. П. – викладач фізичної культури

Моє життєве кредо:

Завжди досягти поставленої мети,

не зважаючи на життєві перешкоди

Моє педагогічне кредо:

Складне зробити простим, просте зробити звичним,

звичне зробити приємним.

Напрям педагогічної роботи

Популяризація здорового способу життя

2019

ПЕРЕДМОВА

Здоров’я людини є найважливішою передумовою до самоствердження і щастя. Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує його аспекти – фізичний, психічний (розумовий), емоційний, соціальний (суспільний) і духовний.

Низький рівень здоров’я сучасних підлітків обертається негативними наслідками не лише індивідуального, а й загального соціального значення. Для ефективного оздоровлення та формування особистої культури здоров’я учнів необхідна поява в загальноосвітньому навчальному закладі вчителя нового типу - дослідника, персоніфікованого еталону здорового способу життя, ідеолога становлення культури здоров’я підлітків. Тому зміст професійної підготовки вчителя на сучасному етапі повинен бути зорієнтований на озброєння учнів знаннями, уміннями й навичками щодо формування, збереження й зміцнення здоров'я у всіх його аспектах.

Збереження і зміцнення здоров’я учнівської молоді сьогодні є невід’ємною складовою частиною процесу фізичного виховання у навчальних закладах України. Проблема формування здорового способу життя в значній мірі пов’язана з рівнем культури учнів та викладачів. Встановлено, що у учнів потреба у фізичному самовдосконаленні формується тим успішніше, чим вищим є освітній рівень, ступінь розвитку інших потреб, тобто чим більш сформована їх особистість, а також змінення їхнього ставлення до здорового способу життя, основним чинником якого виступає рухова активність, недостатність якої призводить до зниження працездатності, швидкої стомлюваності, порушення сну, підвищення нервово-емоційного збудження, зниження ініціативності, концентрації уваги, швидкості перебігу розумових процесів та зниження інтелектуальної працездатності (Грибан, 2014, с. 97-98).

Одним з важливих чинників підвищення інтересу учнів до занять руховою активністю є можливість вибору її видів, де перевага зазвичай віддається спортивним іграм. Адже гра ще з дитячого віку є основним видом діяльності, засобом підготовки до життя і праці. А ігри, які пов’язані зі спортом базуються на змаганні і виділилися в окрему групу ‒ спортивні ігри, або ігрові види спорту. Особливості спортивних ігор визначаються специфікою змагальної діяльності, яка і відрізняє їх від інших видів спорту (Железняк, & Портнов, 2004, с. 6).

Ефективність спортивних ігор у сприянні гармонійному розвитку особистості пояснюється: їх специфікою змагальної діяльності; глибоким різнобічним впливом на організм тих, хто займаються розвитком фізичних якостей і освоєнням життєво важливих рухових навичок; доступністю для людей різного віку і підготовленості; емоційним зарядом; унікальним видовищем, з чим не можуть зрівнятися інші види спорту. Саме тому спортивні ігри широко представлені в фізичному вихованні в установах загальної та професійної освіти (Железняк, & Портнов, 2004, с. 12).

Багаторічний педагогічний досвід використання спортивних ігор у освітньому процесі свідчить про високу цінність цього засобу для різнобічної підготовки учнівської молоді. Слід також відзначити, що спортивні ігри сприяють формуванню основ фізичної та духовної культури особистості, підвищення ресурсів здоров’я як системи цінностей, активно і довгостроково реалізованих в здоровому способі життя. Велика роль спортивних ігор проявляється у формуванні усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров’я, фізичної культури і спорту; фізичне вдосконалення і зміцнення здоров’я як умови забезпечення і досягнення високого рівня професіоналізму в соціально значущих видах діяльності, що забезпечує досягнення необхідного і достатнього рівня фізичних якостей, системи рухових умінь і навичок; освоєння знань на рівні навичок проведення самостійних занять і умінь залучати до них інших (Железняк, & Портнов, 2004, с. 11-12).

У своїй роботі я практикую розширене застосування спортивних ігор, в першу чергу з волейболу, а також баскетболу, настільного тенісу та футболу. Це дає учням змогу отримувати необхідне фізичне навантаження та емоційне задоволення, сприяє формуванню здорового способу життя. Великою популярністю серед учнів користуються підготовка і проведення змагань з волейболу, футболу, міні-футболу, баскетболу, настільного тенісу. Збірні команди училища беруть участь у зональних, обласних змаганнях. Учні входять до складу збірних команд Запорізької області, які захищають честь нашого краю на Всеукраїнських змаганнях.

ВИСНОВКИ

Таким чином, спортивні ігри є одним з найефективніших засобів фізичного виховання учнівської молоді, прояву їх рухової та соціальної активності, зміцнення здоров’я, правильною формою проведення дозвілля, що сприяє формуванню здорового способу життя.

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Волейбол – ефективний засіб укріплення здоров’я, покращення фізичного розвитку учнів. Заняття волейболом сприяють зміцненню косно-зв’язувального і м’язового апарату, покращення обміну речовин в організмі, удосконаленню різноманітних його функцій.

Велика різноманітність рухових дій, що складають зміст гри у волейбол, сприяє вихованню сили, швидкості, витривалості, спритності, моральних і вольових якостей. Одночасно з цим у грі удосконалюються життєво важливі уміння і навички.

Сучасний спортивний волейбол предявляє високі вимоги к функціональному стану організму і до фізичних якостей учнів. Великий об’єм різнобічної тренувальної і змагальної роботи у волейболі виховує витривалість, сміливість і рішучість, наполегливість і самопожертву, ініціативність і дисциплінованість. Прагнення до досягнення цілі під час гри привчає учнів до колективних дій, взаємодопомоги, виховує відчуття дружби.

Рухові навички учнів відрізняються великою рухливістю і динамічністю. Вони повинні виконувати точні передачі, прийоми, подачі м'яча різними способами і у самих найрізноманітніших умовах. У волейболі застосовують різноманітні рухи і дії: ходьба, біг, стрибки. Учні прагнуть доцільно застосовувати ігрові прийоми спільно зі своїми партнерами, домогтися переваги над противником. Важлива особливість волейболу - складні колективні тактичні дії. Учасники гри виконують роботу поперемінної інтенсивності, в основному швидкісно-силового характеру.

Основною формою організації і проведення занять по волейболу є навчально-тренувальне заняття, що проводиться з постійним складом учнів під керівництвом викладача. Для повноцінної підготовки, необхідно систематично брати участь у змаганнях, а також займатися ранковою гімнастикою, самостійно працювати над технікою і тактикою. Заняття складається за визначеним планом, що дозволяє розподілити матеріал у потрібній послідовності, передбачити організацію і методи проведення занять у залежності від задач і конкретних умов.

МЕТА ТА ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ЗАНЯТЬ З РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ-ВОЛЕЙБОЛ

Ціль навчання:

1. Забезпечити обов'язковий для всіх учнів рівень навчально-фізичної підготовленості.

2. Довести первісне володіння технікою елементів, техніки гри в нападі і захисті (передачі м`яча, нижня пряма подача, пересування) до відносно досконалого.

Ведучі задачі навчання:

1. Зміцнити здоров'я, сприяти правильному фізичному розвитку.

2. Закріпити і надалі удосконалювати деталі техніки основних елементів гри.

3. Сформувати загальний ритм ігрових вправ, домогтися вільного та спільного їхнього виконання.

4. Розвити основні фізичні якості: швидкість рухів, силу і швидкість скорочення м'язів, що підводять стегно, задньої поверхні стегна, живота, спини, плечового поясу, рук, стосовно до вимог виконання елементів техніки гри ( при передачі, подачі, прийомі м’яча ) в волейболі за допомогою комплексів загально-розвиваючих і спеціальних вправ, кількаразового повторення вправ, а також збільшення навантаження.

Виховати вольові якості:

а) спонукальні (рішучість, сміливість, наполегливість) та свідомий розвиток свого тіла;

б)регулюючі (наполегливість, ретельність, ініціативність) за допомогою виконання фізичних вправ з максимальним фізичним навантаженням, що вимагає значних вольових зусиль.

в) гальмові (витримка, організованість, дисциплінованість) за допомогою виконання фізичних вправ, насичених емоційними переживаннями за кращий результат.

Підвищити стійкість організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища і специфічних умов професійної діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Грибан, Г.П. (2014). «Формування здорового способу життя у студентів у навчальному процесі з фізичного виховання». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 118, Т. III, 97-101.

Железняк, Ю.Д., & Портнов, Ю.М. (2004). Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. Москва: Академия.

Лутченко, Н.Г., Перевозникова Н.И., & Григорьев Н.Н. (2016). «Основные приоритеты и значение спортивных игр в профессиональном обучении студенческой молодежи». Физическая культура и здоровье студентов вузов: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф., 12 февраля 2016 г. 86-88.

Методична розробка уроку з фізичної культури

Тематичний модуль: Волейбол.

Тема: Прийом м’яча двома руками зверху.

Вид уроку: практичний.

Тип уроку: навально – тренувальний, комбінований.

Девіз: «Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність»

Аристотель

Мета уроку:

1. Формувати інтерес до уроків фізкультури зокрема гри в «Волейбол», сприяти зміцненню здоров’я учнів, розвитку основних фізичних якостей засобами фізичних вправ, ігор та естафет.

2. Виховувати свідоме ставлення до самостійності під час занять фізичними вправами і самоконтролю.

3. Сприяти вихованню морально-вольових якостей, сили волі, витримки, наполегливості в досягненні мети, дисциплінованості, взаємовиручки, дружби.

4. Створити необхідні умови для реалізації власних потенційних фізичних можливостей підлітків

Методи навчання:

1. Під час організації занять: фронтальні, групові,індивідуальні;

2. При виконанні вправ: пояснення, показ, повторення за допомогою методів: поточного, розчленованого, змішаного.

Завдання уроку:

1.Повторити техніку стійки волейболіста.

2.Удосконалити техніку переміщення в різних напрямках.

3.Ознайомитися з технікою передачі м’яча зверху двома руками.

4.Сприяти розвитку рухових якостей.

Міжпредметні зв’язки:

- Безпека життєдіяльності людини;

- Анатомія;

- Фізіологія;

- Гігієна.

Методичне забезпечення:

- Навчальна програма;

- Календарний план;

- План – конспект уроку;

- Відеоматеріали

Інвентар та обладнання:

 • волейбольна сітка-1 шт.

 • волейбольні м’ячі-25 шт.

 • малі м’ячі-25 шт.

 • гімнастичні скакалки-3 шт.

 • диск

 • секундомір

 • картки № 89, 213, 231, 409 (Додаток № 1)

 • свисток

- світлова указка

- демонстраційні плакати (Додаток № 3)

Місце проведення: спортивна зала ДНЗ «Мелітопольський ВПУ»

ХІД УРОКУ

Частини уроку

Зміст начального матеріалу

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

І

Підготовча частина

15-18 хв.

Перевірити наявність спортивної форми

1.1.

Оргмомент.

3 хв.

Фронтальний метод, музичний супровід.

1.2.

Шикування.

Диференціація учнів за підгрупами А, В, С, за станом здоров’я та рівнем фізичної підготовленості.

1.3.

Рапорт. Привітання. Постановка завдань уроку.

За визначеним містом, за встановленою формою.

1.4.

Правила поведінки під час виконання фізичних вправ

Виконувати вправи за командою вчителя, чітко й правильно. Допит учнів

1.5.

Вимірювання ЧСС за 6

Готовність учнів до уроку. Записати під № 1. Увага до учнів у яких ЧСС більше 100 уд/хв.

1.6.

Організовуючі та стройові вправи на місці:

а) вправи на увагу;

б) повороти: ліворуч, праворуч, кругом;

в) перешиковування з однієї шеренги у дві;

г) стійка волейболіста –вихідне положення для виконання ігрових прийомів:

1-висока стійка

2- основна-середня стійка

3-низька стійка

д) перешикування в одну шеренгу

12-15 хв.

8-12 р.

Фронтально

Виконати за командою вчителя. Активувати увагу учнів. Повороти виконувати чітко.

Звернути увагу на дотримання правильних інтервалів та дистанції.

Плакат.

Ступні на ширині плечей, одна попереду іншої, ноги злегка зігнуті у колінах; тулуб нахилен уперед, руки напівзігнуті в ліктях. Звернути увагу на помилки. Виконувати вправу за сигналом свистка, руки.

За встановленою формою

1.7.

Різновиди ходьби:

а) стройовий крок на місці, в русі, з зупинками

б) на носках –руки на поясі

в) на п’ятах –руки за головою

г) на внутрішній стороні ступні –руки на поясі

д) на зовнішній стороні ступні –руки за голову

є) звичайний крок з зупинками

1 круг

30 м.

30 м.

30 м.

30 м.

1 круг

За сигналом свистка виконувати основну стійку волейболіста

Спина рівна

Голова –рівна, лікті –в різні сторони

Коліна підігнути, звести, голову не нахиляти

Коліна розвести, дивиться прямо

За сигналом свистка виконувати основну стійку волейболіста

1.8.

Загально-розвиваючі вправи в русі

а) 1-8-нахили голови –руки на поясі

б) 1-4-оберти голови ліворуч-праворуч –руки на поясі

в) кругові рухи голови

1-4-вліво

5-8-вправо

г) колові оберти кистями

д) колові оберти предплічам

є) колові оберти в плечах

ж) В.п. –кисті в «замок» біля грудей

1-руки вперед

2-руки до грудей

3-руки вгору

4-в.п.

з) В.п. - ліва рука вгору, ліва – внизу;

1-ліву і праву руки відвести ривком за спину, на кожен рахунок змінення положення рук

і) В.п. –руки зігнути в ліктях перед грудьми

1-2-відведення зігнутих рук назад

1-4-відведення прямих рук назад

к) В.п. –руки в сторону, пальці стиснуті в кулаки

1-прямі руки схрещуються перед грудьми

2-в.п.

3-4-повторюється

2 серії

2 серії

2 серії

15 сек.

15 сек.

15 сек.

4-6 р.

4-6 р.

4-6 р.

8-10 р.

Темп вільний

Звернути увагу на амплітуду рухів

Пальці стиснути у кулаки

Виконання з максимальною амплітудою

Спину тримати рівно

Руки в ліктях не згинати. Робити з силою.

Робити вправу з силою.

Вправу виконувати енергійно. Вправа на дотримання дистанції.

1.9.

Комплекс загально-розвиваючих вправ на місці

а) В.п. –ноги на ширині плечей, руки –в сторони

1-поворот тулуба на 180

2-В.п.

3-також в інший бік

б) В.п. - ноги нарізно, руки зігнути в ліктях

1-поворот тулуба вліво –руки вгору

2- В.п.

3-нахил назад , руки на поясі

4- В.п.

5-8- та сама вправа

в) В.п. - ноги нарізно, руки на поясі

1-2-нахил вліво

3-4-нахил вправо

г) В.п. ноги нарізно, руки на поясі

1-2-пружні нахили до лівої ноги

3-4-пружні нахили до підлоги, між ногами

5-6-пружні нахили до правої ноги

7-нахил назад

8- В.п.

д) В.п.-ОС

1-мах лівою ногою, зігнутою в колінному суглобі, хлопок під стегном

2- В.п.

3-мах правою ногою, зігнутою в колінному суглобі, хлопок під стегном

4- В.п.

5-мах лівою ногою вгору, руки вперед

6- В.п.

7-мах правою ногою вгору, руки вперед

8- В.п.

є) В.п. - ноги разом, руки вперед - у сторони

1-мах лівою ногою , дістати праву руку

2- В.п.

3-мах правою ногою, дістати праву руку

4- В.п.

ж) В.п. –ноги нарізно, руки вниз

1- крок, випад вліво

2- В.п.

3-крок, випад вправо

з) В.п. –ноги разом, руки на поясі

1-випад вліво

2-нахил до лівої ноги

3-випад

4- В.п.

5-випад вправо

6-нахил до правої ноги

7-випад

8- В.п.

і) В.п. - ноги на ширині плечей, руки вниз

1-присісти, руки вперед

2-встати, руки вниз

к) В.п.-О.С.

1-стрибок, ноги нарізно, хлопок над головою

2-стрибок, ноги скресно, хлопок перед собою

3-стрибок, ноги нарізно, стрибок над головою

4-стрибок, ноги скресно, хлопок за спиною

л) ходьба на місці

6-8 р.

6-8 р.

6-8 р.

3-4 серії

3-4 серії

3-4 серії

3-4 серії

3-4 серії

10 р.

3-4 серії

30 сек.

Виконує учень.

Музичний супровід.

Кисті стиснути, руки в ліктях не згинати.

Спину тримати рівно

Тягнутися за піднятою рукою на рівні плечей.

Торкатись підлоги, ноги в колінних суглобах напружені.

Опорна нога пряма, махова нога-носок натягнутий

Коліна не згинати, спина рівна

Руки на коліні

Ноги в колінних суглобах прямі

Приземлення на носки. Висота стрибка середня, темп повільний, стрибки на координацію.

Виконання дихальних вправ

1.10

Бігові вправи у повільному темпі

а) звичайний з зупинками

б) із за хльостом гомілок

в) з високим підніманням стегна

г) спиною вперед, руки працюють як при звичайному бігові

д) приставними кроками правим та лівим боками

є) звичайні з зупинками

Спец. Група працює по карткам №89; 213; 231; 409

За сигналом свистка виконувати стійку волейболіста, оберт 360

Вперед не нахилятись.

Руки зігнути в ліктях долонями вниз.

Забезпечити достатню дистанцію між учнями.

Руки –імітація передачі м’яча.

За сигналом –стійка волейболіста.

1.11

Дихальні вправи під час ходьби

Глибоке дихання.

1.12

Стрибки на лівій, правій нозі, многоскоки .

Вільну ногу підіймати та утримувати рукою, колові оберти в плечах, руки рівні в ліктях .

1.13

Ходьба

1.14 Вимірювання ЧСС

Результат записувати під №2

1.15

Комплекс вправ з малими м’ячами в русі та на місці

а) стискати та розтискати м’яч пальцями лівої та правої руки

б) підкидання та ловля м’яча правою, лівою рукою

в) так як б), але ловля м’яча після відскоку від підлоги

г) кидки м’яча об стіну правою, потім лівою рукою

д) так як г), але після відскоку м’яча від підлоги

8-8 р.

8-8 р.

8-8 р.

10-10 р.

10-10 р.

У кожного 1 м’яч. Працює вся група

По черзі

Кидати вище, по черзі. Ловити двома руками. Правильний вихід до м’яча.

Ловити двома, правильний вихід до м’яча.

М’яч кидати вище.

ІІ

Основна частина

25 хв.

2.1.

Теорія

Навчання техніці ловіння та передачі м’яча

10 хв.

Плакат.

Волейбольний м’яч кожному.

а) підкидання та ловля м’яча над собою

б)так як а), але ловля м’яча після відскоку від стіни

в)так як б), але з ударом об стіну та після відскоку м’яча від підлоги

г)передача м’яча біля стінки

д)передача м’яча над собою на кількість разів підряд без втрати м’яча

10 р.

10 р.

10 р.

10 р.

10-20 р.

Фіксувати положення рук і ніг

Правильний вихід до м’яча.

Контроль положення рук, ніг. Правильний вихід до м’яча.

М’яч не ловити – відбивати.

Рухатися під м’яч

2.2.

Передача м’яча у парах на місці

а)один з партнерів накидає м’яч , другий ловить м’яч. Перевіряє правильне розташування пальців на м’ячі. Положення ніг.

б) В. п. –стійка волейболіста

- передача над собою, друга – партнеру. Партнер ловить м’яч

- те ж саме, але дві передачі над собою

- передача в парах на кількість разів

10 хв.

10-20 р.

10-20 р.

10-20 р.

2 хв.

Відстань від одного до іншого 3-4 м.

Плакат

По траєкторії

Фіксувати положення рук і ніг при ловлі. Правильний вихід до м’яча.

Контроль рук та ніг.

М’яч намагатися не ловити.

2.3.

Рухливі ігри наближені до волейболу

Гандикап (фора)

1.а) Переміщення приставними кроками до середньої лінії –торкання рукою

б) Переміщення приставними кроками до трьохметрової лінії –торкання рукою

в) Переміщення приставними кроками до середньої лінії –торкання рукою

г) Бігом, обличчям вперед, передати торканням руки естафету

2.Переміщення приставними кроками до середньої лінії, торкання рукою до трьохметрової лінії, торкання рукою, до сітки, прийняти стійку волейболіста, відбити м’яч прийомом зверху через сітку, який послав капітан з другого боку сітки, назад бігом передати естафету доторканням руки

5 хв.

3 хв.

5 хв.

Перешикування на три команди -

за станом фізичного розвитку та здоров’я .

Руки перед грудьми –імітація прийому м’яча зверху двома руками, ноги зігнуті в колінах.

Капітан може ловити м’яч

2.4.

Шикування в шеренгу

Вимірювання ЧСС за 6 сек.

Записати під №3

ІІІ.

Заключна частина

5 хв.

1.Комплекс загальнокорегуючих вправ

1.В. п. -стоячи, ноги нарізно.

1 - піднятися навшпиньки, руки за спину, хватом за лікті;

2-3 – утримувати положення 1;

4- в. п.;

5- як на 1;

6-8 –перекат на п’ятки – в. п.

2.В. п.- як попереднє.

1-2 –перекат на зовнішню частину стоп, коліна нарізно;

3-4 –перекат на внутрішню частину стоп, коліна разом – в. п.

3.В.п.- стоячи, руки за голову, пальці -в замок.

1-2 –нахил головою уперед, лікті –вперед –в. п.

3-4 –руки угору, не розмикаючи пальців, долонями назовні нахил

головою назад –в. п.

4.В.п.-стоячи,ліва рука –угору, права –донизу.

1- зігнувши руки за спину(ліву –праворуч-донизу, праву –ліворуч-уверх)

в замок;

3-7 –утримувати положення 1;

8 –в. п.

5.В.п.- о. с.

Згинаючи руки за спиною, з’єднати долоні, пальці догори. Так

утримувати положення до 10 секунд. Можна виконувати вправи:

махи стегном, ногою, присідання, ходьба тощо.

6.В.п.- стоячи, руки в сторони

1-праву зігнути, мах стегном –до грудей, хват руками за підкоління ;

2-3 –утримувати положення 1;

4 –в. п.;

5-8 –те ж, з лівої ноги –в. п.

7.В.п.- стоячи, руки вгору.

1- ліву зігнути(коліно - вліво) п’яткою до коліна правої;

2-3 – утримувати положення 1;

4- в. п.;

5-8 - те ж, з правої ноги –в. п.

8.В.п.- п’ятки разом, носки нарізно, руки на пояс.

1-8 –пересування праворуч-ліворуч, по черзі переставляючи носки, п’ятки.

2.Підбиття підсумків уроку, оцінювання.

3.Домашнє завдання (Додаток № 2):

Виконувати вправи на розвиток сили.

Стрибки через скакалку до 300 разів.

Лабораторна робота.

4.Правила поведінки при виходу зі спортивного залу.

2 хв.

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Виконує учень.

Музичний супровід.

Вказати на недоліки та шлях їх виправлення.

Музичний супровід.

Викладач: Кравченко Ірина Петрівна

Джерела які використанні:

 1. Васіна М.Т., Душатинська Л.В. Формування правильної постави та профілактика плоскостопості . – Тернопіль – Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 64с. – (Серія «Оздоровчих педагогічка»).

 2. Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. Через рух – до здоров’я дітей: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 88с.

 3. Гуревич И.А. 1500 упражнений для круговой тренировки. Под редакцией А.Г. Гужаловского . Минск, «Вышэйш. школа», 1976. – 304 с.

 4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. воспитание» / В.Д. Ковалев, В.А. Голомазов, С.А. Кераминас и др.; Под ред. В.Д. Ковалева. – М.: Провещение, 1988, - 304с.

 5. Козлова М.С. Спортивные игры – под редакцией М.С. Козлова. – М.: «Физкультура и спорт», 1952, - 773с.

 6. Хапко В.Е. Волейбол – юным / Хапко В.Е. – К.: Здоров’я. 1987, - 120с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!