+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Формування ключових компетентностей учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Формування ключових компетентностей учнів Науково-практичний семінар для вчителів початкових класів
Слайд № 1

Формування ключових компетентностей учнів Науково-практичний семінар для вчителів початкових класів

мобільність знань гнучкість методу критичність мислення пошук адекватність оцінювання інформація мотивація використання знань навчальні дії цілепок...
Слайд № 2

мобільність знань гнучкість методу критичність мислення пошук адекватність оцінювання інформація мотивація використання знань навчальні дії цілепокладання

Компетенція – суспільна норма, вимога освітньої підготовки учня Компетентність – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, ...
Слайд № 3

Компетенція – суспільна норма, вимога освітньої підготовки учня Компетентність – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність

Мета роботи початкової школи всебічний розвиток і соціалізація дитини відповідно до її вікових особливостей; розвиток творчого мислення дитини; роз...
Слайд № 4

Мета роботи початкової школи всебічний розвиток і соціалізація дитини відповідно до її вікових особливостей; розвиток творчого мислення дитини; розвиток навчальних навичок; виховання особистості; формування громадянських компетентностей; особистісне і соціальне самовизначення

Сучасна українська школа Нова українська школа низька мотивація дітей до навчання; нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і ...
Слайд № 5

Сучасна українська школа Нова українська школа низька мотивація дітей до навчання; нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набуті компетентності для життя; використання примусових форм організації навчального процесу; педагогіка, що ґрунтуєтьсяна партнерстві між учителем – учнями - батьками; застосування застарілих дидактичних засобів навчання; орієнтація на потребу учнів в освітньому процесі; здійснення навчального процесу в авторитарному стилі спілкування; педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці; умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається професійно; багато педагогів не володіють ІКТ систематичне запровадження ІКТ

Діїпедагога в організації компетентнісноорієнтованої навчальної діяльності учнів використання інтерактивних технологій проведення нестандартних уро...
Слайд № 6

Діїпедагога в організації компетентнісноорієнтованої навчальної діяльності учнів використання інтерактивних технологій проведення нестандартних уроків організація дослідної роботи стимулювання самоосвітньої діяльності учнів відстеження динаміки розвитку учнів пропаганда досягнень науки та культури підбір завдань, які вимагають використання додаткових джерел інформації проведення консультаційз пошуку необхідної інформації навчання прийомам складанняплану, написання конспектів, вмінню виділяти головне використання методу проектів стимулювання висловлювання власних думок використання діалогічних методів у роботі розробка завдань різного рівня, проблемних ситуацій упровадження методів самооцінки і взаємоперевірки

Нормативно-правові документи Закон України “Про освіту” Закон України “Про загальну середню освіту” Державний стандарт початкової загальнуої освіти...
Слайд № 7

Нормативно-правові документи Закон України “Про освіту” Закон України “Про загальну середню освіту” Державний стандарт початкової загальнуої освіти Типове положення про атестацію педагогічних працівників Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222” (Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи) Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” інші

10 ключових компетентностей нової української школи 1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами 2 Спілкуванняіноземними мовами 3 М...
Слайд № 8

10 ключових компетентностей нової української школи 1 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами 2 Спілкуванняіноземними мовами 3 Математична грамотність 4 Компетентність в природничих науках і технологіях 5 Інформаційно-цифрова компетентність 6 Уміння навчатися впродовж життя 7 Соціальні і громадянські компетентності 8 Підприємливість 9 Загальнокультурна грамотність 10 Екологічна грамотність і здорове життя

Реалізаціякомпетентнісногопідходу зміна підходів до підготовки і проведення уроків (структурування,міжпредметнізв’язки, інтеграція) розширення діап...
Слайд № 9

Реалізаціякомпетентнісногопідходу зміна підходів до підготовки і проведення уроків (структурування,міжпредметнізв’язки, інтеграція) розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способівнавчальної взаємодії практична спрямованістьнавчання, взаємозв’язок урочної та позаурочної діяльності проведення інтегрованих уроків (у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів) проведення бінарних інтегрованих уроків (у межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів)

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови
Слайд № 10

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови

Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та відозміни але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, ...
Слайд № 11

Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та відозміни але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови… Костянтин Ушинський

№ з/п Видимовленнєвої діяльності учнів Вимогидо навчальних досягнень учнів 1 Аудіювання (слухання і розуміння мовних одиниць) Уміти слухати і розум...
Слайд № 12

№ з/п Видимовленнєвої діяльності учнів Вимогидо навчальних досягнень учнів 1 Аудіювання (слухання і розуміння мовних одиниць) Уміти слухати і розуміти текст, визначаючи основну думку 2 Говоріння (діалогічне і монологічне усне мовлення) Уміти будувати, переказувати тексти, створювати власні висловлювання 3 Читання (вголос і мовчки) Уміти читати тексти правильно і усвідомлено 4 Письмо (письмовізв’язнівисловлювання) Уміти будувати письмові перекази і твори

Слайд № 13

Напрямки роботи з розвитку мовлення молодших школярів вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й ...
Слайд № 14

Напрямки роботи з розвитку мовлення молодших школярів вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; граматичного ладу мовлення учнів; оволодіння нормами українського літературного мовлення; засвоєння найважливіших етичних правил спілкування; послідовне і логічне викладання думки.

Уміння навчатися впродовж життя Формирование субъекта учебной деятельности
Слайд № 15

Уміння навчатися впродовж життя Формирование субъекта учебной деятельности

Уровни сформированности учебной деятельности учеников І. Мотивация ІІ. Целеполагание ІІІ. Учебные действия ІV. Контроль V. Оценивание
Слайд № 16

Уровни сформированности учебной деятельности учеников І. Мотивация ІІ. Целеполагание ІІІ. Учебные действия ІV. Контроль V. Оценивание

Моделирование учебного материала
Слайд № 17

Моделирование учебного материала

Стенды
Слайд № 18

Стенды

Приёмы формирования учебных действий
Слайд № 19

Приёмы формирования учебных действий

Уровни сформированности учебной деятельности учеников І. Мотивация ІІ. Целеполагание ІІІ. Учебные действия ІV. Контроль V. Оценивание
Слайд № 20

Уровни сформированности учебной деятельности учеников І. Мотивация ІІ. Целеполагание ІІІ. Учебные действия ІV. Контроль V. Оценивание

Шкалы оценивания
Слайд № 21

Шкалы оценивания

Достижения (по результатам мониторинга)
Слайд № 22

Достижения (по результатам мониторинга)

Соціальна і громадянська компетен-тності Формирование социальной и гражданской компетентностей
Слайд № 23

Соціальна і громадянська компетен-тності Формирование социальной и гражданской компетентностей

Участник тренинга-курса “Учимся жить вместе”
Слайд № 24

Участник тренинга-курса “Учимся жить вместе”

Слайд № 25

Как правильно сделать комплимент Сначала, подумай, что именно ты хочешь сказать человеку. Улыбнись. Скажи свой комплимент искренним голосом Слова, ...
Слайд № 26

Как правильно сделать комплимент Сначала, подумай, что именно ты хочешь сказать человеку. Улыбнись. Скажи свой комплимент искренним голосом Слова, которые могут служить для комплимента Мне нравится… Мне нравится, как ты У тебя так хорошо получается… Ты действительно… Как ответить на комплимент Улыбнись и скажи «Спасибо». Сделай свой комплимент в ответ.

Спасибо за внимание!
Слайд № 27

Спасибо за внимание!

Опис документу:
Матеріали науково-практичного семінару для вчителів початкової школи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн