Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Математика

09.04.2021

651

52

0

Опис документу:
У виступі актуалізується проблема впровадження методики формувального оцінювання при викладанні математики у середній школі. Висвітлюються мета і компоненти формувального оцінювання на уроках математики, а також підходи до визначення мети уроків на основі даного підходу
Перегляд
матеріалу
Отримати код

С. М. Крутій

вчитель математики вищої категорії, старший вчитель

Костянтинівський заклад загальної середньої освіти

Романівської селищної ради Житомирської області

смт. Романів, Україна

skrutij19@gmail.com

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», освітній процес у середній школі повинен базуватися на компетентнісному і особистісно-орієнтованому підходах [3]. Актуальною проблемою при впровадженні цих підходів у середній школі є пристосування до умов конкретного предмету сучасних педагогічних технологій, зокрема технології формувального оцінювання.

Як відзначає Л. Кабан, оцінювання у педагогічному процесі є важливим елементом сучасної організації і управління навчальним процесом, а формувальне оцінювання є цілеспрямованим і неперервним процесом спостереження за поступом у формуванні компетентностей учнів. Використання формувального оцінювання у процесі навчання сприяє формуванню культури спільного обговорення у класі, розвитку навичок критичного і творчого мислення, а також є складовою позитивного освітнього середовища. Застосування даної технології підтримує розвиток впевненості кожного учня у тому, що він здатний покращувати свої результати [2].

У традиційній методиці навчанні учнів, оцінювання відіграє здебільшого роль показника рівня навчальних досягнень. При впровадженні компетентнісного підходу до навчання завданнями, оцінювання учнів має стати не лише засобом діагностики рівня знань та опанованих умінь та навичок, а й засобом відслідковування процесу просування учнів до визначених навчальних цілей [1]. Впровадження формувального оцінювання допомагає учителю у коригуванні навчального процесу на початкових етапах, а учневі – усвідомити більшу ступінь відповідальності за результати своєї освіти.

Впровадження технології формувального оцінювання на уроках математики може дозволити усунути негативні аспекти у навчанні, сприяючи індивідуалізації освітнього процесу, підвищенню навчальної мотивації і самостійності учнів на уроках і під час самостійної роботи.

Метою формувального оцінювання на уроках математики є коригування напрямків діяльності вчителя і учнів в освітньому процесі на основі проміжних результатів навчання.

Компонентами формувального оцінювання встановлено (П. Блек, Д. Уільям):

1) забезпечення учителем ефективного зворотного зв'язку з учнями;

2) активна участь учнів у процесі свого вчення;

3) коригування процесу навчання з урахуванням результатів оцінювання;

4) здатність учнів до самостійного оцінювання своїх знань; 

5) визнання глибокого впливу оцінювання на мотивацію і самоповагу учнів, які, в свою чергу, мають неабиякий вплив на навчання.

Впровадження формувального оцінювання на уроках з математики має розпочинатися із планування навчальної діяльності. Так, мета уроку з математики повинна відображувати попередні результати вивчення теми, а також заохочувати до їх досягнення.

Мета уроку з математики має бути: 

 • конкретною – давати чітке уявлення про те, чого слід домогтися; 

 • вимірюваною – можна було точно сказати чи досягнуто мети; 

 • досяжною – відповідати умовам навчання і можливостям учнів; 

 • орієнтованою на дію – дає можливість зрозуміти, яка саме дія принесе бажаний результат; 

 • мати чіткі терміни досягнення.

На основі рівнів таксономії Б. Блума, запропоновані такі категорії навчальної мети у 9 класі з теми «Площа круга»:

 1. знання – в кінці уроку учень знає визначення поняття «круг» і формулу обрахунку площі круга (S = πR2);

 2. розуміння – до кінця уроку учень може розв’язати задачу: «Обрахуй площу круга з радіусом 2 см».

 3. застосування – до кінця уроку учень може вирішити задачу: «Обрахуй площу кільця, обмеженого двома кругами з радіусами R1 и R2, де R1 < R2 зі спільним центром».

 4. аналіз – до кінця уроку учень може розв’язати задачу: «На сторонах прямокутного трикутника АВС, як на діаметрах, побудовані півкруги. Доведіть, що сума площ півкругів, побудованих на катетах, рівна площі півкруга побудованого на гіпотенузі».

Важливими етапами підготовки вчителя математики є:

 • підготовка індикаторів визначення рівня досягнення мети;

 • налагодження системи зворотного зв’язку з учнем (письмової і усної);

 • визначення засобів самооцінювання і взаємооцінювання на уроці;

 • підбір технік і засобів формувального оцінювання на уроці.

Систематичне застосування технік формувального оцінювання дозволить вчителю математики не просто оцінювати процес навчання, а й дати учням можливість виявити труднощі і виправити їх, тим самим дозволяючи вчителю і учню впливати на якість навчання.

Література

 1. Дементієвська Н. П. Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху». Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32306757.pdf.

 2. Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. 2017. Режим доступу: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/992.

 3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934

Крутій С. М. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів середньої школи на уроках математики

Анотація. У виступі актуалізується проблема впровадження методики формувального оцінювання при викладанні математики у середній школі. Висвітлюються мета і компоненти формувального оцінювання на уроках математики, а також підходи до визначення мети уроків на основі даного підходу.

Ключові слова: математика, середня школа, формувальне оцінювання.

Krutiy S. M. Formative assessment of educational achievements of secondary school students in mathematics

Abstract. The problem of introduction of a technique of formative estimation in high school at mathematics lessons was actualize. The purpose and components of formative evaluation was highlight. Approaches to determining the purpose of lessons based on this approach was consider.

Key words: mathematics, secondary school, formative assessment.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.