Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів

НУШ

20.10.2021

257

32

0

Опис документу:

У Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів

«Оцінка- нагорода за працю,

а не покарання за лінощі.»

В.О. СухомлинськийУ Концепції Нової української школи задекларовано зміни підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання. Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практико орієнтованих завдань.

Формувальне оцінювання пов’язане з такими важливими завданнями:

 • сприяти впевненості учня у власних силах;

 • надавати орієнтири, корисні поради на певних етапах навчання;

 • сигналізувати по складнощі;

 • забезпечувати діалог «учитель – учень»;

 • формувати стратегію успішного навчання.

Принципи формувального оцінювання

 1. Центрованість на учневі. В центрі уваги – учень. Головна мета - як покращувати і розвивати навчання.

 2. Спрямовується вчителем. Автономія, академічна свобода, так як саме він визначає, що оцінювати, яким чином, як реагувати на інформацію, отриману в результаті оцінювання.

 3. Різнобічна результативність. Співучасть учня в оцінюванні розвиває навички самооцінювання, учні глибше занурюються в матеріал, краще його засвоюють.

 4. Неперервність. Використовуючи набір простих технік, вчитель організовує зворотній зв’язок: листи самооцінювання, ментальні картки, оцінювання за результатом;

 5. Опора на якісне викладання. Формувальне оцінювання повинно базуватися на високому професіоналізмі вчителя.

В чому ж відміна між традиційним оцінюванням і формувальним?

Традиційне оцінювання Формувальне оцінювання

Оцінювання знань Оцінюваня результатів проектної діяль-

предмета; ності;

Оцінювання кінцевого Оцінювання самостійності, співробітницт-

результату; ва;

Оцінювання вчителем; Оцінювання учнями;

Отримання звіту про Отримання більш повної картини навчан-

результати навчання ня кожного учня зокрема, його успіху

учнів у досягненні цілей.

Важливу роль у формувальному( поточному) та підсумковому оцінюванні відіграють критерії, за якими воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем ( із поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного різновиду роботи та різновиду діяльності учнів з орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначених Державним стандартом початкової освіти й очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти.

Формувальне оцінювання здійснюється через:

 • Педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;

 • Аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

 • Самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

 • Оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

 • Застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Під час здійснення формувального оцінювання важливо

 • Не протиставляти дітей один одному;

 • Акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учнів;

 • Враховувати, що оцінюється не учень, а його робота.

Формувальне оцінювання надає можливість :

Для вчителя – чітко сформулювати освітній результат, який потрібно отримати та оцінити в кожному окремому випадку та організувати, відповідно до цього, свою роботу;

 • зробити учня суб’єктом освітньої та оцінювальної діяльності.

Для учня - вчитися на помилках;

 • зрозуміти, що є важливим, а що другорядним;

 • зрозуміти, в яких випадках діяльності є успіхи;

 • визначити, чого вони не знають;

 • визначити, чого вони не вміють робити.

Ціннісний аспект формувального оцінювання – це усвідомлення дітьми, що

 • до них ставляться як до дорослих та компетентних людей;

 • у них є можливість проявити себе з кращої сторони;

 • вони можуть взяти ініціативу на себе, і що саме це ціниться на роботі;

 • їх заохочують приймати самостійні рішення та що їх думка має значення.

Техніки формувального оцінювання

 1. Аналітичні запитання. ( Як ти можеш довести, що…..? Що ти думаєш по…? Обгрунтуй свою думку. Як можна вирішити цю поблему? Чому ти так думаєш?)

 2. Рефлексивні техніки ( сигнали рукою, картками)

 3. Уточнюючі питання ( Який момент уроку був найцікавішим? Найважливішим? Що для вас було найважчим сьогодні, що ви не зрозуміли?)

 4. Міні тести під час уроку

 5. Формувальні тести ( самостійні відповіді з подальшим колективним обговоренням питань тестів)Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях вчителя, учнів, батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формування оцінних суджень учнями.

І завершити свою доповідь хочу словами Керол С. Двек « Реальні межі людського потенціалу невідомі і неможливо передбачити, чого можна досягнути за роки пристрасного захоплення, наполегливої і постійної праці»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.