Фізика та екологія. Інтегрований урок – конференція з фізики, біології та екології

Фізика

16.11.2020

326

12

0

Опис документу:
Урок з теми «Фізика та екологія» є інтегрованим уроком – конференцією з фізики, біології та екології дозволяє розширити знання учнів про вплив господарської діяльності людини на оточуюче середовище. Формує життєвий принцип безконфліктного співісну¬вання людини і навколишнього середовища на основі гармонізації стосунків з природою, поглиблює знання учнів про вплив радіації та дії теплових двигунів на організм людини та навколишнє. Розвиває екологічну компетентність учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика та екологія.

Інтегрований урок – конференція з фізики, біології та екології у 9 класі

Мета: розширити знання учнів про вплив господарської діяльності людини; формувати життєвий принцип безконфліктного співісну­вання людини і навколишнього середовища на основі гармонізації стосунків з природою, поглибити знання учнів про вплив радіації та дії теплових двигунів на організм людини та навколишнє середовище; виховувати особисту відповідальність за те, що відбувається довкола, чуйність, людяність, бережливе ставлення до природи.

Обладнання: картки із зображенням українських краєвидів; таблиці із зображенням ТЕС, ГЕС, АЕС; учнівські презентації, таблиці «Органи дихання людини», «Органи травлення»; вирізки статей та фотографій із періодичних видань про аварію на ЧАЕС, плакати із зображенням тваринного і рослинного світу, що занесені до Червоної книги України, які знаходяться в Чернігівській області ; плакат-схема «Хімічні забруднювачі навколишнього середовища».

Епіграф уроку: (записаний на дошці):

«Лише зрозумівши природу, людина зрозуміє саму себе»

Р.Едберг (шведський письменник)

План уроку
 1. Організаційний момент.

 2. Вступне слово вчителя.

 3. Виступи учнів.

 4. Вікторина.

 5. Підсумок уроку.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент. Оголошується тема і мета уроку.

Урок розпочинається із сценки. Стук у двері і до класу ледь заходить учень.

Вчитель: - Що трапилось? Чому запізнився?

Учень: - Був цілу перерву на вулиці та по дзвонику ледь піднявся на другий поверх. . Вчитель: - Ти може палиш?

Учень: - Ні.

Вчитель: - А що відчуваєш?

Учень: - Паморочиться в голові, металевий присмак у роті, слабкість.

Вчитель: - Це симптоми недомагання, які спричинені забрудненням атмосфери та поганою екологією навколишнього середовища.

Учень: - То що вже без протигаза не можна і на вулицю вийти?

Вчитель: - Якщо людина, тобто ми з вами не будемо бережно ставитися до навколишнього середовища, то в недалекому майбутньому це можливо.

І ось ми зібралися сьогодні, щоб поговорити про вплив господарської діяльності людини на природні умови і на організм людини, та як зберегти екологію нашої планети.

II. Вступне слово вчителя.

Вчитель біології:

Територія України належить до тих районів планети, де стан природного середовища оцінюється як несприятливий або близький до цього. Усі компоненти природного середовища України зазнали значного впливу людської діяльності.

Докорінна зміна цих компонентів зумовлена виникненням чотирьох екологічних проблем, які набули глобальних масштабів, тобто стали актуальними для всього людства.

Це:

 • забруднення навколишнього середовища;

 • виснаження мінеральних ресурсів;

 • енергетична проблема;

 • зменшення площ орних земель.

Проблеми, пов'язані між собою, їх можна розв'язати лише спільними зусиллями усієї світової громадськості. Людство занепокоєно руйнуванням навколишнього середовища і наполегливо шукає шляхи покращення ситуації. Тому сьогодні ми заслухаємо ваші думки з цього поводу.

Учитель фізики:

Давайте згадаємо машини і механізми, що вивчалися в темі «Основи термодинаміки»?

Учні: - Теплові машини, теплові двигуни.

Учитель фізики: - Які види теплових двигунів вам відомі?

Учні: - Двигуни внутрішнього згоряння, парові турбіни, реактивні двигуни.

Учитель фізики: - Які негативні впливи та результати роботи теплових машин ви знаєте?

Учні: - Забруднення повітря, глобальне потепління, виникнення озонових дірок, смуг, кислотні дощі, парниковий ефект.

Учитель фізики: - Давайте більш докладно охарактеризуємо це.

Повідомлення учнів:

1. Парниковий ефект.

Останнім часом вчені-метеорологи б'ють тривогу: схоже на те, що атмосфера Землі розігрівається значно швидше, ніж будь-коли у минулому. Це зумовлено діяльністю людини, яка, по-перше підігріває атмосферу шляхом спалювання великої кількості вугілля, нафти, газу, а також роботи атомних електростанцій. По-друге, і це найголовніше, спалювання органічного палива, а також знищення лісів приводить до накопичення в атмосфері вуглекислого газу. У земній атмосфері вуглекислий газ діє як скло у парнику: він вільно пропускає до поверхні Землі сонячні промені, але утримує тепло розігрітої Сонцем поверхні Землі. Це і є парниковий ефект. За підрахунками вчених у найближчі десятиліття температура Землі може збільшитися на 1,5-2°С. А це може викликати значні кліматичні зміни, більшість яких будуть мати негативні наслідки. Одне з них це глобальне потепління.

 1. Глобальне потепління

Глобальне потепління на планеті призведе до танення льодовиків Гренландії, Антарктиди, Арктики й гір, рівень Світового океану підвищиться на 6-10 м, при цьому буде затоплено близько 20% площі суходолу, де проживають сотні мільйонів людей, розташовані міста, села, поля, сади.

3. Озонові дірки в атмосфері.

Озоновий шар захищає поверхню Землі та її мешканців від шкідливих ультрафіолетових променів. Встановлено, що деякі хімічні речовини, запуски балістичних ракет руйнують озоновий шар. В деяких місцях його товщина становить декілька міліметрів. Це приводить до значного зростання онкологічних захворювань, зокрема раку шкіри та катаракту очей.

4. Смог.

Сьогодні чотириста суперміст світу викидають в атмосферу до трьох млрд. тонн відходів. Над містами виникає «чорний смог» - який викликають роботи котелень, в топках яких згоряє вугілля, мазут і соляр, та "білий смог" - результат великої загазованості території автотранспорту. Що приводить до легеневих хвороб і до загибелі людей.

5. Кислотні дощі.

У процесі спалювання в печах ТЕС вугілля та інших сірковмісних сполук утворюється диокис сірки. Вступаючи у взаємодію з киснем повітря, він переходить у сірчаний ангідрит, який у свою чергу, сполучаючись із водяною парою перетворюється в сірчану кислоту. Навіть слабкий розчин тієї кислоти, що випадає на поверхню землі разом з опадами, завдає великої шкоди середовищу, зниження родючості ґрунтів, загибель великої кількості дощових черв'яків, псування металевих конструкцій, у людей - випадання волосся. (Використовують таблицю-схему «Хімічні забруднювачі навколишнього середовища»).

Вчитель біології:

- «Природа - такий самий унікум, як і картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити – неможливо» (Бородін). Найбільш від антропогенного фактору постраждали брати наші менші. Згадайте тих, кого вже ніколи не побачимо ні ми, ні наші нащадки.

Учні показують картинки тварин і рослин, що занесені до Червоної книги (нашої місцевості), а також роблять повідомлення:

 1. Двісті років тому життєдайні ліси вкривали більше половини всієї
  площі України, сьогодні - лише 14%.

 2. За даними ООН, щороку на планеті вирубується понад трьох
  млрд. м
  3 лісу, і ця цифра постійно зростає.

 3. Під загрозою зникнення опинилися понад 600 видів птахів, 120 видів ссавців. За останню тисячу років з лиця Землі зникло понад сто видів звірів, сто сорок видів птахів, 25 видів цінних промислових риб. Протягом наступних 20-30 років на Землі щодня зникатиме близько 100 видів рослин і тварин, їх загальна кількість наближається до 1 млн. видів.

Вчитель фізики:

- А тепер давайте зупинимося на одному із видів теплових двигунів - парових турбінах. Де використовуються парові турбіни?

Учні: - В основному це ТЕС і АЕС.

Вчитель фізики: - Давайте згадаємо, який екологічний вплив вони наносять навколишньому середовищу?

Повідомлення та презентації учнів учнів:

1. Екологічний вплив ГЕС.

ГЕС виробляють близько 20% електроенергії в світі. У порівнянні з ТЕС І АЕС ГЕС мають певні переваги, але разом з тим завдають великої екологічної шкоди. По-перше: це затоплення величезних площ родючих земель, підйом рівня ґрунтових вод, заболочування територій і виведення з сівозміни значних площ землі. По-друге: від гребель на річках потерпають планктон і риба, відбувається "цвітіння" водосховищ, що теж приводить до загибелі риб і інших мешканців водойм (використовується таблиця ГЕС).

2. Екологічний вплив ТЕС.

Теплові електростанції наносять великої шкоди екології планети:

 • виділення великої кількості тепла;

 • забруднення атмосфери газоподібними й пиловими викидами;

 • радіоактивне забруднення;

 • забруднення земної поверхні відвалами шлаків і кар'єрами
  (використовується таблиця ТЕС).

3. Екологічний вплив АЕС.

АЕС виробляють близько 16% усіє електроенергії світу. Атомна енергетика згубно впливає на біосферу, а аварія на АЕС, якої неможливо уникнути на 100 % , яких би заходів не було вжито, небезпечна для людства. Справа в тому, що ядерна енергетика на урані запускає в біосферу Землі новий згубний для неї ядерний процес, що змінює склад хімічних речовин й накопичує в природі небезпечні нові види опромінювання. Це:

- забруднення атмосфери радіоактивним газом радоном, який залишається у відвалах слаборадіоактивних «пустих» породах при добування сировини;

 • радіоактивне забруднення машин, приміщення, обладнання, одягу персоналу, що знаходяться на території АЕС;

 • утилізація радіоактивних відходів;

- сильне теплове забруднення.

(Використовується таблиця АЕС).

4. Наша біль це Чорнобиль. 26 квітня 1986 року сталася аварія на ЧАЕС. Під час вибуху четвертого енергоблоку було викинуто в атмосферу 10-12% легких радіонуклідів йоду, цезію, телуру; 3-6% тугоплавких радіонуклідів барію, стронцію, плутонію. Викид спричинив забруднення повітря, водойм, поверхні ґрунту (майже 20%). В Україні дуже Забрудненими є 5 млн.га. У 18 областях України, в окремих пунктах, виявлено дуже великі концентрації плутонію - 239, -240. Найбільша кількість таких точок в Чернігівській області.

Вчитель біології:

- Могутність і безсилля людини продемонстрував Чорнобиль. І застеріг: не захоплюйся своєю могутністю, людино, не жартуй з нею. Бо ти і причина, ти і наслідок. Нагромадження в природі шкідливих радіоактивних речовин згубно впливає на біосферу. У зонах, забруднених після аварії на ЧАЕС, спостерігаються аномалії в живих організмах.

Учням роздаються фотокартки і вирізки із журналів, на яких зображені природні аномалії в тваринному і рослинному світі.

Учні роблять повідомлення:

Чорнобильська катастрофа викликала пригнічення імунної системи в людини і тварини, у результаті чого ускладнився перебіг таких хвороб як грип, запалення легенів, зросла смертність від "звичайних хвороб".

Спостерігається аномалія у рослин: гігантизм листків дерев, спотворення деяких рослин до такого стану, що важко визначити їх вид.

Збільшились частота появи деяких нежиттєздатних мутантів у тварин (вирізки з газет і журналів).

Учитель біології: - Розрізняється зовнішнє і внутрішнє опромінення. Показує по таблиці «органи дихання», «органи травлення» попадання шкідливих речовин у організм людини.

Чорнобильська катастрофа стала страшним символом у суспільній свідомості. Як ви гадаєте чому?

Як вирок безглуздю звучать рядки Ліни Костенко у виконанні учениці.

Загидили ліси і землю занедбали,

Поставили АЕС в верхів'ях трьох річок,

То хто ж ви є Злочинці, канібали?

Ударив чорний дзвін. І досить балачок.

В яких лісах і ще ви забарложні,

Що яничари ще занапастять?

І мертві, і живі, і ненароджені

Нікого з вас до віку не простять.

Чорнобиль став якщо не розплатою, то найсерйознішою пересторогою ,нам - тим, що дозволили собі знущатися з природи. Опам'ятаймося, задумаймося про своє майбутнє, поки не пізно. Учитель фізики:

- Так що нам робити? Відмовитися від зручностей? Чи може існують інші способи, як запобігти екологічній катастрофі?

Учні роблять повідомлення та презентації:

1. Використання енергії Сонця (електромобілі, сонячні електростанції, експериментальне сонячне село).

 1. Використання енергії вітру (ВЕС).

 2. Енергії морів і океанів (ПЕС).

 3. Енергії внутрішнього тепла Землі.

 4. Біоенергетичні технології («зелена нафта», «блакитний ангел», біогаз).

 5. Озеленення місцевості.

 1. На закінчення уроку учитель біології пропонує учням вікторину з охорони природи.

Питання вікторини:

 1. Яке століття називають атомним? (20ст.)

 2. Про який заповідник йдеться? "На території цього гірського заповідника знаходиться найвища вершина України. Унікальною є фауна амфібій заповідника, а запашні весняні квіти, які ми звикли бачити на клумбах, ростуть тут в одній долині". (Карпатський заповідник).

 3. Назвіть єдиний в світі мінералогічний заповідник. (Ільменський заповідник).

 4. Де знаходиться сад, закладений Т.Г.Шевченком? (На півострові Мангишлак).

 1. «Найстрашніший звір на Землі» - напис на вході до одного з зоопарків Німеччини. Про кого йдеться мова? (Про людину).

 2. Які види господарської діяльності людини найбільш небезпечні для чисельності популяцій? (Фактор нераціонального використання, забруднення, руйнування природних місць існування живих організмів).

IV. Підсумок уроку.

Вчителі фізики та біології дякують учням за гарні відповіді та повідомлення, які були ними зроблені. Учні одержують відповідні оцінки за свою роботу на уроці. Урок оголошується закінченим.

V. Домашнє завдання. Підготуватися до захисту проектів на тему «Альтернативні джерела енергії»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.