Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
390 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №PJ210478
За публікацію цієї методичної розробки Лопуга Любов Василівна отримав(ла) свідоцтво №PJ210478
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Опис презентації окремими слайдами:
Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики Лопуга Любов Василівна
Слайд № 1

Фізичний практикум для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики Лопуга Любов Василівна

Актуальність дослідження. Шкільний фізичний практикум розвивається у зв'язку із загальним розвитком науки і техніки, розширенням і оновленням зміст...
Слайд № 2

Актуальність дослідження. Шкільний фізичний практикум розвивається у зв'язку із загальним розвитком науки і техніки, розширенням і оновленням змісту курсу фізики, поліпшенням методики її викладання та модернізацією обладнання. Предметом дослідження є методика і техніка шкільного фізичного практикуму для 10, 11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Об’єктом дослідження є фізичний практикум для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Мета дослідження – удосконалення методики викладання фізичного практикуму для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. В основу дослідження було покладено гіпотезу про те, що фізичний практикум для 10, 11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики сприяє підвищенню ефективності навчання, розвитку творчих здібностей учнів.

Відповідно до мети і гіпотези були сформульовані такі завдання дослідження: Визначити психолого-педагогічні основи шкільного фізичного практикуму. ...
Слайд № 3

Відповідно до мети і гіпотези були сформульовані такі завдання дослідження: Визначити психолого-педагогічні основи шкільного фізичного практикуму. Проаналізувати сучасний стан методики і техніки шкільного фізичного практикуму для 10,11 класах в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Удосконалити існуючи фізичні практикуми з курсу фізики для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням фізики. Для розв’язування цих завдань використовувались такі методи: 1)        Метод теоретичного дослідження: вивчення наукових досліджень з питань удосконалення методики шкільного фізичного практикуму. 2)        Метод експериментальних досліджень: діагностичний (вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів); вивчення значущості різних вимог до методики і техніки шкільного фізичного практикуму шляхом експертної оцінки.

Наукова новизна дослідження : а) доведена необхідність і можливість удосконалення змісту, методики і техніки шкільного фізичного практикуму, визнач...
Слайд № 4

Наукова новизна дослідження : а) доведена необхідність і можливість удосконалення змісту, методики і техніки шкільного фізичного практикуму, визначені напрямки удосконалення шкільного фізичного практикуму в школах з поглибленим вивченням фізики; б) ознайомлення учнів із сучасними експериментальними методами дослідження в галузі фізики; в) підвищення ефективності фізичного практикуму; Теоретичне значення дослідження: уточнено деякі напрямки подальшого розвитку навчального фізичного практикуму; Практична цінність проведеного дослідження: модернізовано деякі традиційні фізичні практикуми; доповнено фізичний практикум новими роботами.

класифікація методів навчання з врахуванням засобів навчання за ступенем реалізації розвиваючої функції навчання
Слайд № 5

класифікація методів навчання з врахуванням засобів навчання за ступенем реалізації розвиваючої функції навчання

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички.
Слайд № 6

Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практнчні вміння і навички.

Одним з видів навчального експерименту є фізичні практикуми, до яких включаються складніші лабораторні роботи, які можуть бути проведені в кінці ве...
Слайд № 7

Одним з видів навчального експерименту є фізичні практикуми, до яких включаються складніші лабораторні роботи, які можуть бути проведені в кінці великих розділів. Мета фізичних практикумів: ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ; формувати розуміння принципів вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок. При виконанні робіт фізичного практикуму одночасно виставляються всі роботи, які виконуються ланками учнів згідно спеціально складеного графіка. До проведення практикуму вчитель готує інструкції, які містять: мету роботи, метод розв'язування експериментального завдання, перелік необхідних приладів, порядок дій при виконанні експерименту, таблицю результатів вимірювань та їх обробки.

Завданняфізичного практикуму формування конкретно-чуттєвого досвіду і розвиток знань учнів про навколишній світ на основіцілеспрямо-ванихспостереже...
Слайд № 8

Завданняфізичного практикуму формування конкретно-чуттєвого досвіду і розвиток знань учнів про навколишній світ на основіцілеспрямо-ванихспостережень встановлення і перевірка засобами фізичного практикуму законів природи, відтворенняфундамента-льнихдослідів та їхніх результатів, які сталивирішальни-миу розвитку і становленні конкретних фізичних теорій; залучення учнів до наукового пошуку, висвітлення логіки наукового дослідження, що сприяє виробленню в нихдослідниць-кихприйомів, формуваннюексперимен-тальнихумінь й навичок; ознайомлен-няучнів з конкретними проявами і засобами експеримен-тальногометоду дослідження, зокрема з різними способами і методами вимірювань; демонстрація прикладного спрямування фізики, розвитокполітехнічно-госвітогляду іконструктор-ськихздібностей учнів.

Учень для виконання фізичного практикуму, згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів : називає прилади і матеріали, які вик...
Слайд № 9

Учень для виконання фізичного практикуму, згідно державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів : називає прилади і матеріали, які використовувалися; формулює мету і завдання дослідження, а також його теоретичні положення; може описати і обґрунтувати суть методу дослідження (ідею досліду); здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, самостійно зібрати установку і виконати дослідження згідно з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності неодноразово повторити дослід; користуватися приладами, визначати їх загальні характеристики, дотримуватися правил експлуатації приладів; може представляти результати виконання завдань за допомогою формули, таблиці, графіка; оцінювати і перевіряти ступінь достовірності отриманих результатів; оцінювати практичну значимість набутого досвіду.

Визначення індуктивності котушки. Градуювання спектроскопа і визначення довжини світлової хвилі за градуйованою кривою. Вивчення вільних і вимушени...
Слайд № 10

Визначення індуктивності котушки. Градуювання спектроскопа і визначення довжини світлової хвилі за градуйованою кривою. Вивчення вільних і вимушених коливань. Вивчення іонізуючих випромінювань за допомогою газорозрядного лічильника та камери Вільсона. Вивчення будови і дії трансформатора. Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі. Дослідження електромагнітних коливань за допомогою осциллографа. Вивчення явища електромагнітної індукції. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки (гратки). Вимірювання довжин звукової хвилі і швидкості звуку в повітрі методом резонансу. Фізичний практикум для 10,11 класів навчальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням фізики

Мета: одержати стоячу хвилю, навчитись вимірювати довжину звукової хвилі та швидкість звуку в повітрі методом резонансу. Теоретичні відомості Тради...
Слайд № 11

Мета: одержати стоячу хвилю, навчитись вимірювати довжину звукової хвилі та швидкість звуку в повітрі методом резонансу. Теоретичні відомості Традиційно, лабораторну роботу з визначення швидкості звуку виконують за методикою, в якій використовують звуковий резонанс. Перед скляною або металевою трубкою з поршнем збуджують ударами гумового молотка по камертону звукові хвилі. Поршень пересувають вздовж лінійки і на слух знаходять таке його положення l1, при якому звук посилюється. Це перший максимум. Пересувають поршень далі і знаходять, знову ж таки на слух, положення другого максимуму l2. За різницею показів l2 та l1 знаходять довжину хвилі: = 2(l2 – l1). Знаючи частоту звучання камертона , знаходять швидкість звуку V==2(l2 – l1). Вимірювання довжин звукової хвилі і швидкості звуку в повітрі методом резонансу.

В постановці роботи застосовується типове обладнання фізичного кабінету: Осцилограф ОМШ-2, у якого трансформатор живлення перемкнуто на напругу 42 ...
Слайд № 12

В постановці роботи застосовується типове обладнання фізичного кабінету: Осцилограф ОМШ-2, у якого трансформатор живлення перемкнуто на напругу 42 В. Генератор звукової частоти типу ГНЧЛ, у якого уточнено за допомогою генератора ГЗМУ на шкалі частот положення поділок 800 Гц, 100 Гц, 1200 Гц. Уточнення слід виконати за фігурами Ліссажу. Осцилограф ОМШ-2 має вертикальні та горизонтальні входи і дозволяє здійснити таку операцію. Можна також скористатись генератором типу ГНЧШ. Для цього з нього потрібно зняти трансформатор живлення, місток випрямляча, за допомогою шнура з відповідною вилкою, підключити до напруги 42 В. Телефонний капсуль типу ТОН-2 або МТ-56.При постановці роботи капсуль виконує роль електромагнітного мікрофона. Його встановлюють на вертикальній підставці. Динамічний гучномовець. Лінійка або вимірювальна стрічка з міліметровими поділками. Металева трубка з поршнем. З’єднувальні провідники. Мал. 1

Телефонний капсуль-мікрофонМ приєднують до клем вертикального входу осцилографа. Відстань від відкритого кінця трубки до мікрофона становить 1…1,5...
Слайд № 13

Телефонний капсуль-мікрофонМ приєднують до клем вертикального входу осцилографа. Відстань від відкритого кінця трубки до мікрофона становить 1…1,5 см. На відстані 2…3 см від мікрофона розташовують гучномовецьГД, з’єднаний з виходом звукового генератора. Прилади вмикають у сітку напругою 42 В. Звукові хвилі від гучномовця за рахунок явища дифракції огинають мікрофон і потрапляють у трубку з поршнем. Початкове положення поршня таке, що він повністю закриває трубку. На генераторі встановлюють частоту 800 Гц і одержують осцилограму звукових коливань. Поршень пересувають і спостерігають за зміною амплітуди коливань на осцилографі. При резонансі амплітуда різко зростає. Знаходять положення першого максимуму і лінійкою вимірюють відстань від закритого кінця трубки до ручки поршня ‑ l1. Пересувають поршень далі, помічають другий максимум і вимірюють відстань до положення ручки поршня при третьому максимумі ‑ l3. На генераторі встановлюють частоту 1000 Гц і повторюють усі операції з визначення довжин та для цієї частоти. Аналогічно виконують вимірювання довжин l та l для частоти 1200 Гц. Роблять обрахунки довжини хвилі для першої, другої та третьої частоти: 1= l3 – l1; 2= - ; 3=l - l . Знаходять швидкість звуку: V1=11; V2=22; V3=33. Результати вимірів заносять у таблицю.

Слайд № 14

Розглянуто теоретичний та організаційний аспект фізичного практикуму та методики його проведення. Показано, що фізичний практикум повинен містити в...
Слайд № 15

Розглянуто теоретичний та організаційний аспект фізичного практикуму та методики його проведення. Показано, що фізичний практикум повинен містити в собі такі елементи: вступ, огляд літератури, теоретичні викладки, експеримент, його результати обговорення та висновки. У даній роботі досліджується проблема удосконалення методики і техніки шкільного фізичного практикуму у загальноосвітніх школах з поглибленим вивченням фізики. Під удосконаленням шкільного фізичного практикуму ми розуміємо поліпшення його структури та змісту, більш цілеспрямовану методику проведення, їх модернізацію, оновлення змісту, форм, методів, засобів навчання, приведення їх у відповідність до сучасних вимог науки і техніки. Проведено порівняльний аналіз програми для навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики 10-11 класів та програми з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів 7-11 класів. Розроблено фізичний практикум для 10,11 класів в загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики. Висновки

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Для написання МАН робіт
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  7696
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  PJ210478
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №PJ210478
За публікацію цієї методичної розробки Лопуга Любов Василівна отримав(ла) свідоцтво №PJ210478
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти