ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ студентський проект

Опис документу:
ознайомити гуртківців, студентів та присутніх гостей з історією створення Європейського суду з прав людини, його повноваженнями та функціями, поглибити інтерес до європейських правових інституцій, вдосконалити навички зв’язного мовлення, сформувати активну громадянську позицію студентів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сценарій

студентського наукового проекту

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ»

Виконавець

Танасова А.М.

Науковий керівник%

Викладач історії та правознавства

Кокош А.М.

2017

Тема «Європейський Суд з прав людини»

Мета: ознайомити гуртківців, студентів та присутніх гостей з історією створення Європейського суду з прав людини, його повноваженнями та функціями, поглибити інтерес до європейських правових інституцій, вдосконалити навички зв’язного мовлення, сформувати активну громадянську позицію студентів.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Європейський суд, Європейська конвенція, протоколи, Омбудсмен.

ОБЛАДНАННЯ: Конституція України, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод і протоколи до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13),

ХІД ЗАНЯТТЯ

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

  2. МОТИВАЦІЯ.

Вітаю всіх у цій аудиторії, шановні гуртківці, студенти, викладачі і гості нашого заходу! Мене звати Алла Танасова. Сьогодні я разом із своїми колегами презентуємо вам проект «Європейські інституції в Україні» Тема сьогоднішньої нашої зустрічі «Європейський суд з прав людини». У ході нашого спілкування всі присутні матимуть можливість поставити запитання щодо основ діяльності цієї європейської установи. А я та мої колеги докладемо зусиль якнайповніше на них відповісти. Наші відповіді доповнюватимуть окремі слайди презентації. Отже, запрошуємо вас до розмови.

Я представляю ВД «Курьєр». Скажіть будь ласка, що стало підставою для виникнення Європейського Суду з прав людини?

Підставою для створення Європейського Суду з прав людини стало прийняття та ратифікація країнами-членами Ради Європи у 1953 році Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У зв’язку з цим виникла потреба у створенні органу, який би захищав та обстоював права і свободи, зафіксовані у Конвенції. (слайд 2)

Кореспондент ТБ «Ізмаїл» ВЦЕВ». Чи можете коротко схарактеризувати зміст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (слайд 3,4)

Конвенція закріплює такі основні положення:

СТАТТЯ 2 Право на життя

СТАТТЯ 3 Заборона катування

СТАТТЯ 5 Право на свободу та особисту недоторканність

СТАТТЯ 6 Право на справедливий суд

СТАТТЯ 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя

СТАТТЯ 9 Свобода думки, совісті і релігії

СТАТТЯ 10 Свобода вираження поглядів

СТАТТЯ 11 Свобода зібрань та об’єднання

СТАТТЯ 14Заборона дискримінації

Окрім того, протоколом №6 від 28 квітня 1983 року скасована смертна кара.

Як нам відомо Україна з 1995 року є членом Ради Європи. Однією з умов для вступу у Раду Європи було відміна смертної кари в Україні. Тому напередодні вступу України до Ради Європи смертну кару в Україні було відмінено.

Журналіст редколегії Офіційного сайту м. Ізмаїл. Я хотіла б уточнити: на який часовий період припадає виникнення Європейського Суду з прав людини?

Суд був створений 21 січня 1959 року. Місцем розташування є місто Страсбург на території Франції. Спочатку він складався із трьох установ.

  1. Європейська комісія з прав людини;

  2. Європейський суд з прав людини; 

  3. Комітет міністрів Ради Європи.

У 1998 році було проведено реформу, згідно з якою перші дві установи було об’єднано в одну – Європейський Суд з прав людини. (слайд 5)

Кореспондент газети "Собеседник Измаила". Скажіть, скільки суддів входить до Європейського Суду з прав людини?

До складу Суду входять 47 суддів, по одному від кожної держави 47 членів Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Україну представляє Ганна Юдківська. (слайд 6)

Представник Ізмаїльського місцевого центру з надання БВПД. Мене цікавить відповідь на питання, за якими критеріями обираються судді (країна, вік, кваліфікація)?

Судді, які засідають у Суді у своїй особистій якості, повинні відповідати таким критеріям: Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом.

Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою діяльністю, що є «несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов'язків на постійній основі». Усі питання, які виникають у зв'язку із застосуванням цього пункту, вирішуються Судом.

Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на дев'ять років. Судді не можуть бути переобрані. Суддя може бути звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам буде ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів (стаття 24).

Згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод порядок обрання суддів є наступним (слайд 7):

СТАТТЯ 21

Посадові критерії

Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівську посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем компетентності

СТАТТЯ 22

Вибори суддів

Судді обираються Парламентською Асамблеєю від кожної Високої Договірної Сторони більшістю поданих голосів за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною Високою Договірною Стороною.

СТАТТЯ 23

Строк повноважень і звільнення з посади

1. Судді обираються строком на дев’ять років. Вони не можуть бути переобрані.

2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 70-річного віку.

3. Судді обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому провадженні.

4. Жодний суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки інші судді більшістю у дві третини голосів не ухвалять рішення про його невідповідність установленим вимогам.

Провідний юрисконсульт ІТМЕСГ. Окресліть, будь ласка, які саме справи розглядає Суд?

Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох державами – сторонами Конвенції. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення, тобто пройдено всі судові установи у власній країні (апеляція, касація). Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності. (Слайд 8,9,10)

Викладач права. Як я повинна звернутися до Європейського суду, якщо я вважаю себе потерпілою від порушення конвенції?

Звернутися до Суду можна або звичайним листом, в якому необхідно чітко викласти Ваші скарги (в такому разі Вам буде надіслано формуляр заяви, який потрібно заповнити), або одразу надіслати заповнений формуляр заяви, який розміщений на сайті Суду. Лист і/або заповнений формуляр заяви потрібно надіслати за адресою:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Писати до Суду можна однією з офіційних мов Суду (англійською чи французькою) або ж офіційною мовою будь-якої з держав, що ратифікували Конвенцію.

Якщо Ви надсилаєте заяву факсом, необхідно також надіслати її оригінал поштою.

Не потрібно приїздити до Страсбурга особисто і викладати предмет заяви в усній формі. Це не пришвидшить розгляд Вашої заяви. Вам також не буде надано будь-яких юридичних порад.

Секретаріат може попросити Вас надіслати додаткові документи, відомості чи пояснення стосовно Ваших скарг. Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Щойно Ви отримаєте формуляр заяви, необхідно уважно і розбірливо заповнити його та якнайшвидше відіслати до Суду.

Заповнений формуляр заяви повинен містити :

коротке викладення фактичних обставин та Ваших скарг;

зазначення прав, викладених у Конвенції, котрі, на Вашу думку, було порушено;

відомості про використані Вами засоби захисту;

копії всіх рішень, прийнятих у Вашій справі всіма відповідними державними органами (ці документи Вам не буде повернено, тому не надсилайте оригінали, а виключно копії); а також

Ваш підпис в якості заявника або ж підпис Вашого представника.

Якщо Ви не бажаєте, щоб дані про Вашу особу було розкрито, Вам необхідно негайно поінформувати про це Суд, із зазначенням підстав такого клопотання. Президент Палати вирішить, чи є Ваше клопотання обґрунтованим .

На початковому етапі розгляду справи Ви не повинні бути представлені юристом. Якщо Ви все ж бажаєте звернутися до Європейського Суду через представника, необхідно разом із формуляром заяви надіслати довіреність на представництво Ваших інтересів (слайд 11).

Журнал «Бесарабський вернісаж». Який механізм розгляду справи?

Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою.

Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

Немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі. (слайд 12)

Староста гуртка. Чи можете сказати, скільки часу триває процедура розгляду справи?

У зв’язку з великим навантаженням, іноді розгляд заяви може початися лише через рік після її надходження. Окремі заяви Суд може визнати терміновими і розглянути їх в пріоритетному порядку, зокрема у випадку, якщо життя чи здоров’я заявника знаходиться під загрозою.

ЩО МОЖЕ ОДЕРЖАТИ ЗАЯВНИК?

Якщо Суд встановить, що мало місце порушення Конвенції, він може присудити «справедливу сатисфакцію», тобто певну суму грошей на відшкодування шкоди, спричиненої таким порушенням. Суд може також зобов’язати державу відшкодувати витрати заявника у зв’язку із зверненням до Суду. Якщо Суд не встановить порушення, заявник не повинен буде сплатити додаткові кошти (зокрема, не компенсуватиме витрат держави-відповідача).

Європейський суд взагалі необмежений термінами. Весь час провадження в Європейському суді може тривати від трьох до восьми років. (слайд 13)

Представник Ізмаїльського місцевого центру з надання БВПД. Чи можете ви навести статистичні дані щодо того, громадяни яких країн найчастіше стають позивачами у Європейському Суді з прав людини?

Згідно з даними на початок 2017 року, верхню частину списку країн за кількістю скарг, які перебували на розгляді, обіймали (слайд 14, 15):

  1. Україна — 18131 (22,8 %)

  2. Туреччина — 12600 (15,8 %)

  3. Угорщина — 8950 (11,2 %)

  4. Росія — 7400 ( 9,3 %)

У 2016 році Європейський суд з прав людини ухвалив 39 рішень за скаргами проти України (для порівняння: у 2015 р. — 36 рішень, у 2014 р. — 40, у 2013 р. — 69, у 2012 р. — 71, у 2011 р. — 105, у 2010 р. — 109, у 2009 р. — 126, у 2008 р. — 110, у 2007 р. — 108)

За кількістю невиконаних рішень Україна посідає 4 місце серед усіх країн-членів Ради Європи

Представник Ізмаїльського місцевого центру з надання БВПД. Що можете сказати про кількість позивачів з України?

Станом на 31.12.2013 р. на розгляді Європейського суду знаходилося 13 тис. 284 заяви, подані проти України, що складає 13,3% від загальної кількості заяв у Суді (99 тис. 900). З цим показником наша держава посідала третє місце за кількістю заяв, поданих до Суду, після Росії та Італії.

Протягом 2013 року Європейський суд загалом розглянув 10 тис. 330 заяв стосовно України. При цьому лише 2% цих заяв визнані прийнятними, тобто такими, що можуть бути розглянуті по суті. Відповідно, 98% заяв були визнані неприйнятними або вилучені з реєстру справ без розгляду по суті.

Разом з цим 2013 року на розгляд Суду надійшло 13 тис. 152 нових заяв проти України.

Станом на початок 2017 року в секретаріаті ЄСПЛ перебуває більше 18 тисяч скарг на порушення Україною Європейської конвенції з прав людини.

У статистичному зведенні, наданому ЄП прес-службою Європейського суду з прав людини, йдеться про те, що 31 грудня 2016 року в базі суду перебувало 18131 позовів, поданих проти України, що складає 22,8% від всієї кількості справ.

Європейський суд з прав людини, який здавна перевантажений скаргами (переважно на східні та південно-східні держави-члени Ради Європи) за рік ситуація зі скаргами додатково погіршилася. На початок року на його розгляді було майже 80 тисяч справ. За рік надійшло 53500 нових скарг (на 13 тисяч більше ніж торік), було розглянуто або відхилено – 38500.

Підсумкове слово керівника проекту –Кокош А.М.

Європейський Суд може розглянути, яка процедура була використана національним судом під час розгляду тої чи іншої справи. В разі порушення процедури, наприклад, якщо тривалість провадження і розгляд справи був нерозумно довгим, або судочинство велось на мові, яку людина не розуміла, особа може звернутись до Європейського Суду. Але Європейський Суд справу не переглядатиме. Він може визначити, що в даному випадку країна порушила право особи на справедливий судовий розгляд. Тоді країна-відповідач буде зобов’язана відновити судове провадження в національному суді і почати знову розглядати справу, але з урахуванням вимог, які поставив Європейський суд. І це не означає, що в даному випадку національні суди 100% ухвалять рішення, які будуть зворотніми. Воно може бути таким самим, але з дотриманням всіх процесуальних вимог, визначених Конвенцією про захист прав і основних свобод людини та рішенням Європейського Суду. Оскільки люди часто не знають справжніх функцій Європейського суду і набирається 80 % рішень про неприйнятність для розгляду.

Навіть коли особа виграє в Європейському суді і отримує рішення про те, що держава-відповідач має сплатити певну компенсацію - в результаті цього рішення держава має виправити своє законодавство або свою практику. Це призведе до того, що наше законодавство стане більш демократичним і гуманним. Ми віримо, що Європейський суд діє тільки на користь держави.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця